Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1256, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/0314
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-05-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 96/0314 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de hem voor het jaar 1994 opgelegde...
 • LJN AA5680, Eerste aanleg - enkelvoudig, 96/01717
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE elfde enkelvoudige belastingkamer 8 februari 1999 nummer BK-96/01717 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Particulieren P van de Belastingdienst, betreffende na te noemen aanslag. 1. Aanslag en bezwaar 1...
 • LJN AF9902, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01815
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/01815 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X domicilie kiezend te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen buitenland te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AY9760, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/04357
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2004; behoort de toeslag (compensatie ziektekosten) voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen tot het belastbare loon; het mede door de inhoudingsplichtige ingestelde beroep is ontvankelijk.
 • LJN AZ8741, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/700
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  LB - fictieve dienstbetrekking digra - geschatte km-vergoeding is loon - genietingsmoment
 • LJN AA7665, Eerste aanleg - meervoudig, 99/1687
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een arbeidsbemiddelaar heeft belanghebbende in contact gebracht met een mogelijke werkgever. Op verzoek van de mogelijke werkgever gaat de arbeidsbemiddelaar geruchten over belanghebbende na. De benoeming gaat uiteindelijk niet door. Daarbij handelt de arbeidsbemiddelaar - naar het oordeel van de rechtbank ...
 • LJN AQ7008, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04602
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof verwerpt belanghebbendes opvatting dat in de in art. 31 Wet LB 1964 genoemde gevallen slechts eindheffing mogelijk is en belastingplicht in de inkomstenbelasting niet meer aan de orde komt. De inspecteur kan, zolang nog geen eindheffing, op de werknemer verhaalbare naheffingsaanslag loonbelasting...
 • LJN BG9213, Hoger beroep, 06/00393
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende betaalt per werknemer een bijdrage van 6 euro aan de personeelsvereniging; deze bedragen vormen naar het oordeel van het Hof geen loon omdat er door de werknemers op het moment van betaling niets wordt genoten. Met betrekking tot de door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoons...
 • LJN BI0346, Eerste aanleg - meervoudig, 08/3352
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Loonbelasting. Waarde van de aan de leden van de Raad van Bestuur verstrekte aandelen, in het bijzonder de omvang van het waardedrukkend effect dat wordt opgeroepen door de omstandigheid dat die aandelen niet vrij verhandelbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na de verkrijging.
 • LJN BD5670, Hoger beroep, 07/00047
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Loonbelasting. Reis naar Afrika vormt loon in natura.
 • LJN AA7534, Eerste aanleg - meervoudig, 99/850
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft aan haar gewezen directeur ƒ 50.000 als immateriële schadevergoeding uitgekeerd. Het Hof komt tot het oordeel dat de vergoeding van ƒ 50.000 een zodanig direct verband houdt met de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten moet worden beschouwd. Het vorengenoemde bedrag is in...
 • LJN AF1509, Eerste aanleg - meervoudig, 00/04172
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  WAZ-plicht echtgenote directeur/groot-aandeelhouder B.V. De bijtelling voor privé-gebruik van een auto van de werkgever (de B.V.) behoort tot het premie-inkomen ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ). Het feit dat voor gewone werknemers bij de premieheffing voor de Wet arbeidsongeschiktheid ...
 • LJN AO7871, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01515
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil of de door belanghebbende ontvangen schadeloosstelling geheel of ten dele tot haar belastbare inkomen uit werk en woning moet worden gerekend.
 • LJN AF4615, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/00250
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tiende enkelvoudige belastingkamer nummer 00/00250 (inkomstenbelasting) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 nummer ...
 • LJN AZ7858, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03605
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is bijzonder invloedrijk. Hij betaalt zijn tuinman en aannemer te weinig. De tuinman en aannemer verwachten dat belanghebbende als tegenprestatie bevordert dat er cont(r)acten tussen hen en anderen tot stand zouden komen. Aannemelijk is dat bh bereid was die tegenprestatie te leveren. Geen ‘vereiste aangifte’ nu genoemde voordelen niet ...
 • LJN BJ5387, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/40
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslag loonbelasting. De rechtbank is van oordeel dat de beoefening van de golfsport in het algemeen behoort tot de privé-sfeer. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat dit hier anders is.
 • LJN BI1760, Hoger beroep, 08/1691 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vordering wegens meerinkomen.
 • LJN AA1218, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 97/20841
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer AWB 97/20841 U i t s p r a a k op het beroep van de STICHTING *X te *Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de haar...
 • LJN AT6799, Hoger beroep, 03/5194 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  02-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Kassier/inkoopcoördinator politiekorps, tevens tolk/vertaler Spaans. Ter waarborging integriteit niet langer tolkdiensten verrichten binnen eigen regio. Is getroffen financiële afbouwregeling vodoende?
 • LJN BJ4463, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/7532
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vrijgesteld inkomen van Europees Octrooibureau telt mee bij de bepaling van de drempel voor de aftrek giften. Het beroep is ongegrond.
 • LJN AF7816, Cassatie, 38112
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Gouden handdruk. Verdragstoepassing. Toerekening aan woon- en werksta(a)t(en).
 • LJN AO2077, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1725/02 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of (een deel van) de ontslaguitkering is te beschouwen als een van de heffing van inkomstenbelasting vrijgestelde vergoeding voor geleden immateriële schade. Tevens is in geschil het antwoord op de vraag of de belanghebbende in aanmerking komt voor aftrek van kosten werkkamer ten behoeve van inkomsten uit arbeid.
 • LJN AI0242, Eerste aanleg - meervoudig, 02/1434
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/1434 - 19/5/03 - 2e MK B was gedurende enige tijd directeur van belanghebbende. Hij heeft verklaard werkzaamheden verricht voor belanghebbende en voor privé-bestedingen geld uit de kas en van de bankrekening van belanghebbende opgenomen. Derhalve genoot B loon uit een dienstbetrekking tot belanghebbende...
 • LJN BD1359, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3458
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Loonbelasting. Wga premie maakt deel uit van het door de werkgever aan eiser betaalde loon. De op de werknemer verhaalde Wga premie dient derhalve als negatief loon aangemerkt te worden en op het loon in mindering te worden gebracht ter berekening van de verschuldigde lb/pvv.
 • LJN BH9883, Eerste aanleg - meervoudig, 07/5762
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Loonbelasting. Moment van toekennen optierechten aan directieleden, managers en leden Raad van Commissarissen. Antedatering van optiecontracten teneinde gunstiger koers te hanteren bij toekenning.
 • LJN BA2074, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4200
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bewijslast ten aanzien van verzoek uitgestelde loonheffing werknemersopties (artikel 10a van de Wet op de loonbelasting 1964)
 • LJN AZ5754, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00500
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Een eventuele begunstiging van wethouders in de beroepskostenaftreksfeer kan zich eerst in 2002, na invoering van het duale stelsel, heben voorgedaan.
 • LJN BI7308, Eerste aanleg - meervoudig, 136163 / HA ZA 07-1123
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verklarings - betwistingsprocedure ex art. 476a / 477 Rv.
 • LJN BC2950, Hoger beroep, 1436/06
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Afvloeiingsregeling voorziet in aanvulling op de WW-uitkering met wettelijk verschuldigde overhevelingstoeslag. Toeslag nadien vervangen door loonsverhoging. Betekenis van regeling is dat compensatie volledig ten goede komt aan werknemer, ongeacht de vorm waarin deze is gegoten.
 • LJN BH9837, Eerste aanleg - meervoudig, 07/5763
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Loonbelasting. Moment van toekennen optierechten aan directieleden, managers en leden Raad van Commissarissen. Antedatering van optiecontracten teneinde gunstiger koers te hanteren bij toekenning.
 • LJN AH9766, Cassatie, 432
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 432 11 juli 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van X B.A. te Z tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 juli 2002, nr. 00/2729 ALGEM, betreffende na te melden besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen tot vaststelling van het premieplichtig loon over het jaar 1997...
 • LJN AE8802, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00582
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00582 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y, Suriname, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Particulieren/Ondernemingen...
 • LJN AF8485, Cassatie, 38222
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.222 9 mei 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van Stichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 2002, nr. BK-00/01073, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AN7572, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03922
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In geschil is het antwoord op de vraag of het bijzondere tarief als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet) van toepassing is op het door belanghebbende ontvangen bedrag van ƒ 500.000.
 • LJN AA9243, Cassatie, 35438
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35438 3 januari 2001 gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 juni 1999, nr. 97/22511, betreffende na te melden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X te Z opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen...
 • LJN BA2530, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01643
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is van mening dat de vergoeding voor extra reisuren onder de definitie van overwerkloon valt zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, letter c, ten tweede van de WVA en derhalve niet tot het loon in de zin van de WVA behoort. Hieromtrent merkt het hof het volgende op. Op grond van artikel 1,...
 • LJN AT3958, Cassatie, 38768
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Waardering Legio-Leasecontracten.
 • LJN BI0792, Hoger beroep, 08/00007
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Inkomstenbelasting. Ontslagvergoeding behoort volledig tot het loon uit dienstbetrekking.
 • LJN AA3000, Cassatie, 29949
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-11-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 6 oktober 1993 betreffende de hem voor het jaar 1990 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het...
 • LJN AA9685, Eerste aanleg - meervoudig, 98/4347
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap B.V. W. te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Grote Ondernemingen Z, de inspecteur. 1. Loop van het geding 1.1. Van belanghebbende is een beroepschrift...
 • LJN AN7310, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00246
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De werknemers van belanghebbende konden in december 2000 onvoorwaardelijk en definitief afstand doen van het aan het laatste uur van dat jaar toerekenbare loon, in ruil waarvoor belanghebbende verplichting op zich nam het totale (bruto-) bedrag aan salaris waarvan was afgezien, te verdubbelen en te verdelen over vijf goede doelen...
 • LJN AF7812, Cassatie, 37714
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Gouden handdruk. Verdragstoepassing. Toerekening aan woon- en werksta(a)t(en).
 • LJN AW4068, Cassatie, 41919
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Loonbelasting; 30%-regeling;uit het buitenland aangeworven; BV in oprichting.
 • LJN AO5657, Eerste aanleg - meervoudig, 00/03518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Vormt het door belanghebbende bekostigen van de reis loon in natura voor de directie. Deze vraag wordt door belanghebbende ontkennend beantwoord en door de Inspecteur in tegenovergestelde zin. II. Wordt de reis door de deelnemers als een genoten beloningsvoordeel ervaren...
 • LJN AZ5896, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01664
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gegevens in administratie wijken sterk af van feiten geconstateerd bij waarnemingen ter plaatse in horecabedrijf. Brief van ex-werknemer wekt twijfel over betrouwbaarheid administratie. Daarom omkering bewijslast. Redelijke schatting van inspecteur gelet op de bevindingen ter plaatse. Boete verminderd wegens overschrijden redelijke termijn.
 •