Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet voorkeursrecht gemeentenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA9547, Hoger beroep, 199902327/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Belang van pachter vervalt omdat na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan het pachtersvoorkeursrecht ingevolge art. 56b Pachtwet verloren is gegaan. Aanwijzing van percelen als gronden waarop de artt. 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen belang...
 • LJN AB0947, Hoger beroep, 200003117/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Uitleg "samenhangend geheel" ex art. 11.2 Wvg. Aanwijzing perceel als gronden waarop de artt. 10.24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. In geding is de vestiging van een voorkeursrecht ex art. 2 Wvg. Op het perceel van appellante rustte voorheen de bestemming "agrarisch gebied-onbebouwd". Het wordt gebruikt als paardenwei...
 • LJN AF1518, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00662
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende was eigenaar van een perceel cultuurgrond. Belanghebbende heeft een concept koopovereenkomst d.d. 27 december 1996 inzake het perceel voor akkoord getekend met dagtekening 30 december 1996. Vervolgens heeft belanghebbende op 30 januari 1997 een koopovereenkomst getekend. In geschil is...
 • LJN AQ7475, Hoger beroep, 200306245/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 augustus 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkel en Rodenrijs (hierna: het college) op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) aan de raad van de gemeente Berkel en Rodenrijs (hierna: de raad) een voorstel gedaan...
 • LJN AR2691, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/1542
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wet voorkeursrecht gemeenten. Strijd met artikelen 2 en 3 Besluit voorkeursrecht gemeenten.
 • LJN AR2693, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/1570
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wet voorkeursrecht gemeenten. Afwijkend gebruik en belangenafweging.
 • LJN AR2694, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wet voorkeursrecht gemeenten. Belangenafweging.
 • LJN AR2695, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/20
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wet voorkeursrecht gemeenten. Afwijkend gebruik en belangenafweging.
 • LJN AR2696, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/21
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Wet voorkeursrecht gemeenten. Strijd met artikelen 2 en 3 Besluit voorkeursrecht gemeenten.
 • LJN AR6318, Hoger beroep, 200402777/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg (hierna: het college) op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) aan de raad een voorstel gedaan om onder meer de percelen van appellant aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10...
 • LJN AT5654, Hoger beroep, 200408796/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) aan de raad van de gemeente Heiloo (hierna: de raad) een voorstel gedaan om onder meer de percelen grond, kadastraal bekend...
 • LJN AY7581, Hoger beroep, 200601685/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) de raad van de gemeente Helmond (hierna: de raad) op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) een voorstel gedaan om de percelen/perceelsgedeelten, zoals...
 • LJN AY7589, Hoger beroep, 200600046/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) een voorstel gedaan aan de raad van de gemeente Oegstgeest (hierna: de raad) tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel...
 • LJN AZ9640, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/750 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen vestiging van voorkeursrecht voor het gebeid van het mogelijke bedrijventerrein Klei-Oost Zuid gemeente Rijnsburg. Herroeping van niet-rechtsgeldig collegebesluit. Beroep gedeeltelijk gegrond.
 • LJN BA0435, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4148
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  01-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Regionaal structuurplan voldoende concreet om te kunnen concluderen dat daarin ‘aanwijzingen voor de bestemming’ als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wvg zijn opgenomen.
 • LJN BA9009, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4747
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoek aan burgemeester en wethouders van niet-rechthebbende om een verklaring dat, in weerwil van een aanwijzing op grond van de Wvg, geen bezwaar bestaat tegen levering van een perceel door de eigenaar aan haar. Afgeleid belang; geen aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb.
 • LJN BB5235, Hoger beroep, 200702049/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 11 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van de toenmalige gemeente Rijnsburg (thans: Katwijk) de raad van de toenmalige gemeente Rijnsburg (hierna: de raad) op de voet van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) een...
 • LJN BI6014, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/5112
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  14-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Vestigen van een voorkeursrecht is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Besluit is genomen ter uitvoering van een publiekrechtelijke taak, waarvoor de inzet van publiekrechtelijke instrumenten juist is aangewezen...
 •