Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet waardering onroerende zakenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0976, Eerste aanleg - enkelvoudig, 382/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 382/00 6 april 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzoek van X BV te Z tot kostenveroordeling...
 • LJN AB0408, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00461
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  WS Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 99/00461 U i t s p r a a k op het beroep van de stichting X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het sectorhoofd Financiën van de gemeente Nunspeet (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden beschikking...
 • LJN AA7684, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/03609
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van een in een recreatiepark gelegen bungalow die hij permanent bewoont. Ter zake van deze bungalow is ten aanzien van belanghebbende een WOZ-beschikking genomen. Ten aanzien van de eigenaren-bewoners van de andere bugalows in het park, die eveneens permanent in het park wonen, zijn geen WOZ...
 • LJN AL8298, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK00/00029
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Waterschapsomslagen. Met het opleggen van een aanslag in de waterschapsomslagen behoeft niet te worden gewacht tot de WOZ-waarde van de desbetreffende onroerende zaak onherroepelijk vast staat.
 • LJN AB0522, Eerste aanleg - enkelvoudig, 424/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 424/00 9 maart 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van X te Z tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 9 juni 2000...
 • LJN AN7087, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/02472 t/m BK-02/02492
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ-beschikking verminderd.
 • LJN AE3607, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 379/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 379/02 31 mei 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AW6201, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4727 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In geschil is de waarde van de woning op de waardepeildatum. Eiser bepleit een waarde van € 435.000, terwijl verweerder zich op het standpunt stelt dat de vastgestelde waarde van € 491.334 dient te worden gehandhaafd.
 • LJN AF9501, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-98/04547
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE achtste enkelvoudige belastingkamer 11 maart 2003 nummer BK-98/04547 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de directeur van de Dienst Gemeentelijke Belastingen van de gemeente P (hierna: de Inspecteur) betreffende na te noemen aanslag, alsmede...
 • LJN AE3606, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 92/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 92/00 31 mei 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer,...
 • LJN AR8891, Cassatie, 39696
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wet WOZ, compromis over de waarde, gebruik aan de orde te stellen in procedure over de OZB.
 • LJN AD8384, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 598/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 598/01 18 januari 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van X te Z tegen de uitspraak...
 • LJN AE7807, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1052/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK Nr. 1052/02 13 september 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AS4776, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/00247
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Wet waardering onroerende zaken. Beschikking door bevoegd orgaan genomen. Waardering door vergelijkingsmethode. Wijze van afdoening bezwaar levert geen grond op voor vernietiging van de beschikking.
 • LJN AT4801, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/00194
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ-beschikking. Golfbaan. Het Hof acht het niet aannemelijk dat belanghebbende bij de exploitatie van het object streeft naar een optimaal rendement op de door haar gedane investering, gelijk een commerciële investeerder zou nastreven. Belh. stelling dat de waarde van het object overeenkomt met de bedrijfswaarde wordt verworpen...
 • LJN AL8318, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK02/01291
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Wet waardering onroerende zaken. Recreatiewoning op gehuurde grond, zonder vestiging van recht van opstal, is 1 object in de zin van de Wet WOZ.
 • LJN AA1414, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/1758
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/1758 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huissen (hierna: het college) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AE6287, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1132/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK Nr. 1132/02 2 augustus 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AQ5847, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01435
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ. Busstation geen openbare (land)weg als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wegenwet. Feitelijke openbaarheid van het terrein waarop het busstation is gesitueerd is niet doorslaggevend. Evenmin dient het busstation (of een deel daarvan) te worden aangemerkt als een kunstwerk als bedoeld in artikel...
 • LJN AT4796, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/03687
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  WOZ-beschikking. Kantoorgebouw in aanbouw. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar eveneens uitspraak gedaan als ware het bezwaar mede gericht tegen de aanslagen in de onroerende-zaakbelastingen. Belh. verenigt zich ter zitting alsnog met de door de Inpecteur vastgestelde waarde. Geen geschil voor wat betreft de beschikking...
 • LJN AA7566, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00654
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De vloeren in de woning van belanghebbende zijn aangetast door betonrot (de zgn. ‘kwaaitaal problematiek’). Belanghebbende stelt dat verweerder bij de bepaling van de waarde van de woning onvoldoende rekening heeft gehouden met de betonrot en voert daartoe onder meer aan dat de schade door betonrot in...
 • LJN AA5545, Cassatie, 35212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35212 19 april 2000 gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 9 februari 1999 betreffende na te melden ten aanzien van belanghebbende genomen beschikking als bedoeld in artikel 22, lid 1, van de Wet waardering onroerende zaken. 1. Beschikking,...
 • LJN AF6036, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 2002/02 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 2002/02 14 maart 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, vierde enkelvoudige belastingkamer, op het verzet gedaan namens X te Z ...
 • LJN AE1655, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 785/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 785/01 12 april 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, vierde enkelvoudige belastingkamer op het verzet gedaan door X, wonende te Z tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 26 oktober 2001....
 • LJN AE8950, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1415/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK Nr. 1415/02 11 oktober 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van...
 • LJN AA7880, Eerste aanleg - meervoudig, 97/21892
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  1. Waardebepaling van woning, gekocht in september 1994 en gebouwd in 1995, naar waardepeildatum 1 januari 1992. Bij gebreke van geschikte vergelijkingsobjecten waarde bepaald op aankoopprijs, verminderd met 22% wegens tussentijdse waardestijging. 2. Verschil tussen waarde van volle eigendom van grond...
 • LJN AF8250, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-01/02177
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE achtste enkelvoudige belastingkamer 11 maart 2003 nummer BK-01/02177 UITSPRAAK op het beroep van de stichting X te Z tegen de uitspraak van de ambtenaar, belast met de heffing van belastingen van de gemeente P (hierna: de Inspecteur), betref-fende na te noemen beschikking...
 • LJN AY4826, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/8927 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiseres is eigenaar van vier garageboxen. Deze worden verhuurd. Eiseres stelt zich op het standpunt dat dergelijke objecten gewaardeerd dienen te worden op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode en niet zoals verweerder doet via de vergelijkingsmethode. Eiseres verwijst naar een uitspraak van het Hof Arnhem...
 • LJN AY3795, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/3743
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  WOZ-zaak. Inhoudsberekening volgens NEN-norm 2580. Pas ter zitting overgelegde berekening niet in strijd met goede procesorde. Geen waardedruk door ligging nabij vuilverbranding. Kubieke meterprijs niet afzonderlijk te beoordelen.
 • LJN AO8098, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/02582
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verzorgingshuis dient in casu niet in hoofdzaak tot woning. De gemeente heeft terecht het tarief voor niet-woningen toegepast. Centraal stond de vraag of de waarde van het verzorgingshuis in hoofdzaak, ofwel voor ten minste 70 percent, is toe te rekenen aan delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden...
 • LJN AQ7093, Cassatie, 38183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wet WOZ. Art. 3:3 BW. Waardevaststelling voor stacaravanchalets op gehuurde grond ten onrechte achterwege gelaten. Gelijkheidsbeginsel.
 • LJN AE6288, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 501/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK Nr. 501/02 2 augustus 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AJ3205, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/00850
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De omstandigheid dat afspraken zoals hiervoor bedoeld zijn gemaakt, ontneemt aan het oordeel van de taxateur, zonder dat overigens op zichzelf twijfel bestaat aan haar deskundigheid, de bijzondere overtuigingskracht die een objectief deskundigenbericht in rechte gewoonlijk heeft. Het zo-even overwogene...
 • LJN AF7079, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 87/03 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 87/03 4 april 2003 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het verzet gedaan namens...
 • LJN AW6333, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/5185 WOZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  - waarde van de woning op de waardepeildatum. - afdak ten onrechte is gewaardeerd als carport; - dat bij de waardevaststelling onvoldoende rekening is gehouden met het naast de woning gelegen sociaal pension - verweerder heeft geen inzicht heeft verschaft in de omvang van de waardevermindering als gevolg van het sociaal pension
 • LJN AE3227, Eerste aanleg - meervoudig, 00/000146
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 00/000146 U I T S P R A A K op het beroep van de [woningbouwvereniging X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van heffingsambtenaar van de gemeente Zwolle op het bezwaarschrift tegen na te melden beschikkingen genomen...
 • LJN AE2160, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1186/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1186/01 26 april 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AT1796, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/03479
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De Inspecteur heeft terecht de waarde in het economische verkeer van de onderhavige onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 1999 naar de toestand van 1 januari 2001 berekend door uit te gaan van de waarde van de grond en hierop de sloopkosten in mindering te brengen, nu hij aannemelijk heeft...
 • LJN AT1787, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/02391
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aan de taxatierapporten van belanghebbende en de Inspecteur komt gelijke bewijskracht toe. Een redelijke toepassing van artikel 17, eerste en tweede lid, van de Wet WOZ brengt onder deze omstandigheden mee dat het Hof ter beslechting van het geschil in alle (. . .) beschikkingen, de waar-de van elk...
 • LJN AE6286, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 872/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK Nr. 872/02 2 augustus 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, tweede enkelvoudige belastingkamer, op het verzet...
 • LJN AD9761, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02756
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Sportpark. Uitspraak m.b.t. zowel de WOZ-beschikkingen als de daarop gebaseerde aanslagen OZB. Afbakening van de verschillende door verweerder onderscheiden objecten. Beroep op veronderstelde begunstiging van gebruikers gemeentelijk sportpark in de subsidiesfeer verworpen. Als na onjuiste afbakening...
 • LJN AE0303, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/2806
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beroep tegen de uitspraak op bezwaar inzake de WOZ-waarde van een woning. Belanghebbende is van mening dat de in 2000 aangebrachte dakkapellen en andere verbeteringen aan zijn woning niet mogen worden meegenomen bij de waardevaststelling van zijn woning per 1 januari 1999 voor het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004...
 • LJN AF6948, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/01699
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE tweede enkelvoudige belastingkamer 5 maart 2003 nummer BK-02/01699 UITSPRAAK op het beroep van [X] te [Z] tegen de uitspraak van de ambtenaar, belast met de heffing van belastingen van de gemeente Bergschenhoek (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen beschikking...
 • LJN AP0121, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK02/03829
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Wet waardering onroerende zaken - objectafbakening - drijvende steigers maken deel uit van onroerende zaak
 • LJN AY6413, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/1586
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Taxatierapport eerst ter zitting willen overleggen is gelet op art. 8:58 Awb te laat.
 • LJN AE8391, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02200
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste meervoudige belastingkamer nummer 00/02200 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V. te [Z] (belanghebbende) tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Lelystad (de ambtenaar), op het bezwaarschrift...
 • LJN AF0771, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 1191/02
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nummer: 1191/02 15 november 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, vijfde enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van X te Z tegen de beschikking van de voorzitter...
 • LJN AP1899, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/02297
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  woz; servicekosten
 • LJN AU1634, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/00642
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu onvoldoende feiten en omstandigheden zijn komen vast te staan om te kunnen concluderen dat de aanvankelijk opgemaakte beschikking het product is van een discrepantie tussen wat de gemeenteambtenaar wilde en wat op het formulier van de beschikking is vastgelegd, moet het beroep van verweerder op de zogenoemde schijf...
 • LJN AY6442, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/70 en AWB 06/71
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Eiser ontvankelijk in bezwaar ? Verweerder geslaagd in bewijslast dat het besluit op de door haar aangegeven datum is verzonden. Ontvangst op niet ongeloofwaardige wijze ontkent. Het risico, hoe klein de kans dan ook moge zijn dat in deze sprake is van de hoogst uitzonderlijke situatie dat de op normale...
 •