Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF8366, Hoger beroep, Rolnummer 0200265
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Arrest d.d. 7 mei 2003 Rolnummer 0200265 HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, in eerste aanleg: eiser, hierna te noemen: [appellant], toevoeging, procureur: mr P.R. van den Elst, tegen ...
 • LJN AF8500, Eerste aanleg - enkelvoudig, 189183 CV 02-4234 en 196651 cv 03-1029
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  R E C H T B A N K Z W O L L E sector kanton - locatie Zwolle Zaaknr.: 189183 CV 02-4234 en 196651 CV 03-1029 datum : 13 mei 2003 Vonnis in de zaak van: de naamloze vennootschap FINATA BANK N.V., gevestigd te Utrecht, eisende partij in de hoofdzaak, gemachtigde gerechtsdeurwaarders Jongejan en Wisseborn te Harderwijk, tegen 1...
 • LJN AI1283, Hoger beroep kort geding, Rolnummer 0300192
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In zijn arrest van 16 oktober 1992, NJ 1993,167 heeft de Hoge Raad de weg afgesloten voor huurders om zelfstandig een vordering tot ontruiming in te stellen jegens onrechtmatig overlast veroorzakende medehuurders. Daarin is beslist dat in beginsel voor een vordering tot ontruiming van een medehuurder...
 • LJN AL6311, Eerste aanleg - enkelvoudig, 119819 CV EXPL 03-1834
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Arbeidsrecht, geen werkweigering, geen dringende reden, nietig ontslag
 • LJN AN9008, Eerste aanleg - enkelvoudig, 208151 CV 03-2942
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  kantonzaak civiel
 • LJN AO4676, Eerste aanleg - meervoudig, 02-1991
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  02-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) De conclusie luidt dat er geen wetsbepaling in de weg staat aan keuze van de geslachtsnaam ´[geslachtsnaam vader]´ door verzoekers voor hun eerste kind [kind 1]. Artikel 1:5 lid 8 BW bepaalt - voor zover hier van belang - dat een verklaring als bedoeld in het tweede lid slechts kan worden afgelegd...
 • LJN AP7120, Eerste aanleg - enkelvoudig, 42257 HAZA 01-919
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  09-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Groepsaansprakelijkheid ex artikel 6:169 BW voor mishandeling; ontvankelijkheid vorderingen in verband met voeging als benadeelde partij in de strafzaak tegen een van gedaagde partijen.
 • LJN AQ7377, Kort geding, KG 04/795
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiser vordert -zakelijk weergegeven- na wijziging van eis, gedaagde te veroordelen tot:: primair: de onmiddellijke invrijheidsstelling van eiser omdat de pij-maatregel reeds ten uitvoer is gelegd dan wel niet meer ten uitvoer kan worden gelegd; [...]
 • LJN AR5322, Kort geding, KG 04/1161
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bij beschikking van 7 september 2004 heeft de minister van Justitie de uitlevering van eiseres aan Turkije toegestaan. Eiseres vordert in kort geding gedaagde te veroordelen om haar niet uit te leveren aan Turkije. Zij voert aan dat de beslissing om haar uit te leveren aan Turkije onrechtmatig is, omdat...
 • LJN AR5970, Eerste aanleg - enkelvoudig, 165268?HAZA 03-1545
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Onbehoorlijk bestuur. Onrechtmatige daad. Vernietiging.
 • LJN AT8047, Hoger beroep, 319/05
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kinderontvoering. Teruggeleiding. Gewone verblijfplaats.
 • LJN AU4178, Kort geding, KG 05/814
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Uitlevering. Eiser vordert primair de Staat te verbieden eiser aan de Verenigde Staten van Amerika uit te (doen) leveren en te gelasten dat eiser in Nederland zal worden vervolgd voor de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd en subsidiair de Staat te verbieden hem aan de Verenigde Staten van Amerika uit te ...
 • LJN AU6413, Eerste aanleg - enkelvoudig, 169530\04-3620
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De gedaagde partij doet een geslaagd beroep op de door de echtgenoot gedane buitengerechtelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomst met Dexia wegens het ontbreken van een schriftelijke toestemming.
 • LJN AU6573, Kort geding, KG 05/1296
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiser vordert te Staat der Nederlanden bevelen eiser onmiddellijk, althans binnen de kortst mogelijke in dit vonnis te bepalen termijn, te plaatsen in een tbs-kliniek of hem anderszins een tbs-plaats te bieden [...] te bepalen dat eiser onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld indien hij niet binnen de in dit vonnis te bepalen termijn in een tbs...
 • LJN AV3778, Eerste aanleg - meervoudig, 290250 CV 05-4439
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  kantonzaak, vraag of huurders de huurovereenkomst m.b.t. café buitengerechtelijk mochten ontbinden. Gevolg voor overnameovereenkomst van meubilair, uithangbord e.d.
 • LJN AV5377, Kort geding, KG 06/138
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiser vordert ... gedaagde, op straffe van een dwangsom, te verbieden om zo mogelijk nog bestaande resterende dagen vrijheidsstraf te executeren alsmede gedaagde te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan eiser van € 11.344,---. [...]
 • LJN AX4831, Eerste aanleg - meervoudig, 60177 / HA ZA 02-519
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank heeft een huisarts aansprakelijk gehouden voor de materiële schade die een vrouw heeft geleden doordat zij ongewenst zwanger raakte en beviel van een kind. De huisarts had het anticonceptiemiddel Implanon niet of op een onjuiste manier ingebracht. De vrouw heeft overtuigend aangetoond dat zij nimmer kinderen wilde...
 • LJN AY5123, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79092/HA ZA 05-203
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  geslaagd beroep op vernietiging akkoordverklaring wegens misbruik van omstandigheden.
 • LJN AY6051, Kort geding, KG 06/763
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Executiegeschil. Eiser heeft gedaagde op staande voet ontslagen. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden en aan gedaagde ten laste van eiser een vergoeding toegekend. Daarnaast is eiser bij wijze van vooropige voorziening veroordeeld tot doorbetaling van het loon vanaf...
 • LJN AZ1828, Eerste aanleg - enkelvoudig, 323027 CV 06-8666
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Kantonzaak, arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens niet verkrijgen Verklaring omtrent gedrag. Loonvordering van werknemer toch toegewezen door handelen werkgeefster.
 • LJN AZ4247, Eerste aanleg - meervoudig, zaaknummer 170232 rolnummer 01-3485
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Civiele zaak, aangespannen door bijna 300 individuele partijen die stellen slachtoffer van de vuurwerkramp in Enschede te zijn, over de aansprakelijkheid voor de vuurwerkramp. Gedaagden zijn S.E. Fireworks en de drie vennoten van dit bedrijf, de gemeente Enschede en de Staat. S.E. Fireworks en de drie...
 • LJN AZ7651, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75047 / HA ZA 06-183
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  De HBO-instelling CHN is aansprakelijk voor door een voormalige studente geleden schade omdat zij tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen partijen in die zin dat zij deze studente onvoldoende heeft begeleid en haar beslissing om de stage negatief te beoordelen onzorgvuldig tot stand is gekomen.
 • LJN BA7188, Eerste aanleg - enkelvoudig, 435217 vv 07-30
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Overlast voor huurder door andere huurder van dezelfde Woonstichting. Eisers dienen te worden hersteld in het rustig genot van het gehuurde. Huurprijsvermindering.
 • LJN BA8254, Eerste aanleg - enkelvoudig, 349603 HA 07-71
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  kantonzaak, arbeidsrecht. Ontbinding voor zover vereist wegens onherstelbare vertrouwensbreuk nu werknemer na waarschuwing voor de tweede keer probleem heeft met verantwoording van beheerde gelden.
 • LJN BB1071, Kort geding, KG 07/653
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geschil tussen eiser en de Staat (Ministerie van Justitie, Dienst Justiële Inrichtingen, Sectordirectie TBS). In geschil is of gedaagde gehouden kan worden om in het kader van de tussenbeslissing van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een transcultureel psychiater aan te wijzen die met betrekking tot eiser kan rapporteren...
 • LJN BB4060, Kort geding, KG 07/914
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser, die na een gevangenisstraf van één maand al twinig maanden op een opname in een tbs-kliniek wacht, eist binnen een maand plaatsing in een tbs-kliniek. In twee uitspraken van het EHRM (Europese Hof voor de Rechten van de Mens) is bepaald dat een wachttijd tot een half jaar acceptabel is. Naar het...
 • LJN BB7338, Eerste aanleg - enkelvoudig, 57743 / HA ZA 02-101
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De geneeskundige behandelingsovereenkomst met een tandarts wordt ontbonden op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming daarvan door de tandarts. Onder meer zijn de wortelkanaalbehandeling en plaatsing van kronen onnodig en niet naar de regelen der kunst verricht. De tandarts wordt veroordeeld...
 • LJN BC0292, Eerste aanleg - enkelvoudig, 215804/ HA ZA 06-1700
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdeling huwelijksgoederengemeenschap naar Turks recht. Vordering afgewezen, want geen verwervingen aanwezig.
 • LJN BC2271, Kort geding, KG 07/1464
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Executiegeschil. Vordering tot schorsing executie vonnis kantonrechter tot ontruiming toegewezen. Nieuwe feiten: brief Parnassia. Psychische klachten. Hierdoor aannemelijk dat executie schade zou toebrengen op een wijze die naar verwachting de aan een gedwongen ontruiming inherente negatieve gevolgen fors zal overstijgen.
 • LJN BC5909, Eerste aanleg - meervoudig, 85454
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  DSB, Hollands Welvaren Select, zorgplicht, categorie-model
 • LJN BD0540, Eerste aanleg - enkelvoudig, 79338 / HA ZA 06-912
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Burenrecht. Greppel wordt aangemerkt als watergang in de zin van artikel 5:59 BW. Mede-eigenaarschap. Herstel sloot in oorspronkelijke staat.
 • LJN BD0959, Eerste aanleg - enkelvoudig, 234454/ HA ZA 07-1415
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Onrechtmatige daad (verkrachting), smartegeld/immateriele schade, schadevergoeding.
 • LJN BD2955, Eerste aanleg - enkelvoudig, 85701
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Effectenlease; DSB Bank; Verdeling nadeel
 • LJN BE8794, Eerste aanleg - enkelvoudig, 291243 / HA ZA 07-2180
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Koop tweedehands auto, non-conformiteit, onjuiste kilometerstand, ontbinding
 • LJN BE9374, Kort geding, 219488 VV EXPL 08-81
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Eiser vordert na ontslag op staande voet doorbetaling van loon, vakantiegeld en uitbetaling overuren Geoordeeld wordt dat voorshands de kantonrechter van oordeel is dat in een bodemprocedure het ontslag reeds zal stranden wegens schending beginsel van hoor en wederhoor.. Ook verwijten zijn voorshands onvoldoende komen vast te staan...
 • LJN BE9376, Kort geding, 219489 VV EXPL 08-82
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Eiseres vordert na ontslag op staande voet doorbetaling van loon, vakantiegeld en uitbetaling overuren Geoordeeld wordt dat voorshands de kantonrechter van oordeel is dat in een bodemprocedure het ontslag reeds zal stranden wegens schending beginsel van hoor en wederhoor.. Ook verwijten zijn voorshands onvoldoende komen vast te staan...
 • LJN BF9938, Hoger beroep, 07/00067
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende, woonachtig in Nederland, heeft met haar vaders auto, met Belgisch kenteken, in Nederland van de weg gebruik gemaakt. Zij verklaarde de auto alleen te hebben gebruikt om de kinderen naar huis te brengen, omdat haar eigen auto niet wilde starten. Het hof stelt allereerst vast dat belanghebbende...
 • LJN BG3342, Kort geding, 319212 / KG ZA 08-1144
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Staedion is eigenaar van een bedrijfsruimte met bovengelegen woning. Het pand heeft (in elk geval) tot in augustus 2008 langere tijd leeggestaan. Krakers hebben het pand op enig moment gekraakt. Staedion vordert de krakers te veroordelen het pand te ontruimen, met machtiging de ontruiming zo nodig met...
 • LJN BG4487, Eerste aanleg - enkelvoudig, 87794 / HA ZA 08-156
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Opzegging kredietovereenkomst. Betalingsregeling laatstelijk correct nagekomen door ex-echtgenoot. Kredietverstrekker kan zich op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet jegens de andere ex-echtgenoot op hoofdelijke aansprakelijkheid beroepen voor betaling van de resterende hoofdsom.
 • LJN BG5543, Kort geding, 106003 / KG ZA 08-327
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Autodealer heeft op afbetaling verkochte auto zonder medeweten van de koper weer ingenomen vanwege het betalingsgedrag van de koper. Die bevoegdheid kwam de autodealer niet toe, zodat hij de auto weer dient terug te geven aan de koper.
 • LJN BG6063, Voorlopige voorziening, 590380
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Huur. Bestendig gebruikelijke gedragslijn waarbij het aan de huurders werd overgelaten om te bepalen op welke wijze de kamers over de huurders werden verdeeld èn om te bepalen hoe de totale huurprijs van het pand over de huurders werd verldeeld. Opvolgend verhuurder gebonden aan coöptatiebeding, krachtens...
 • LJN BG9074, Eerste aanleg - enkelvoudig, 101017 / HA ZA 08-242
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Beroep op kwijtscheldingsclausule doorlopend krediet. Contra proferentem-regel. Art. 6: 238 lid 2 B.W. Onduidelijke bepaling in algemene voorwaarden uitgelegd in nadeel bank.
 • LJN BH7627, Eerste aanleg - enkelvoudig, 360120 CV 07-6962 en 371547 CV 07-11573
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  04-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Arbeidsongeval. Beknelling tussen twee heftrucks, waarvan één toebehoort aan werkgever en de andere aan een buurbedrijf. Werknemer spreekt werkgever (7:658 BW), buurbedrijf (7:658 lid 4 en 6:170 BW) en diens werknemer (6:162 BW) aan. Werkgever voor 100% van de schade aansprakelijk en buurbedrijf én diens werknemer voor 80%.
 • LJN BH7629, Eerste aanleg - enkelvoudig, 357833
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Huurzaak. Achteruitgang van gehuurde woning op een hofje maakt deel uit van het gehuurde. Afsluiting door buurman/derde levert tekortkoming op van verhuurder, nu die bij de verkoop van de huurwoning van die buurman aan die buurman de belangen van de andere gebruikers van die achteruitgang had moeten aantrekken en een mogelijke afsluiting had moeten voorzien...
 • LJN BI2598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 529354 vv 09-21
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  artikel 7:232, derde lid BW: hospitaverhuur
 • LJN BI4180, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01229
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft, incidenteel, gebruik gemaakt van de in Duitsland geregistreerde auto van zijn zwager om zijn moeder van en naar een verzorgingshuis te brengen. De Inspecteur heeft ter zake van het gebruik van de weg in Nederland een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Conform de uitspraken die het...
 • LJN BI5132, Eerste aanleg - meervoudig, 317210 / HA ZA 08-2643
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Onrechtmatige handelen Staat, schending van het recht van eiser op beslissing binnen redelijke termijn. Staat is aansprakelijk en dientengevolge schadeplichtig.
 • LJN BJ1030, Eerste aanleg - enkelvoudig, 317570 / HA ZA 08-2707
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Onrechtmatig handelen Staat door overschrijding redelijke termijn. Immateriële schadevergoeding.
 • LJN BJ5281, Eerste aanleg - enkelvoudig, 84559 / HA ZA 07-657
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  12-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Hennepkwekerij. Vraag of er sprake is van verbruik van elektriciteit die niet door de meter is aangegeven, naast forse eindafrekening van Continuon.
 • LJN BJ6433, Eerste aanleg - enkelvoudig, 322726 / HA ZA 08-3512
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Onrechtmatige overheidsdaad. Aanvraag voor een verblijfsvergunning dient binnen een redelijke termijn te worden beoordeeld; deze termijn is in dit geval met ruim twee jaar en één maand overschreden; toekenning van een schadevergoeding van € 2.500,--
 •