Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6185, Voorlopige voorziening, SBR 2000/467 VV en SBR 2000/468 VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verweerder heeft de aan verzoekers verleende exploitatievergunning voor de uitoefening van een horecabedrijf met onmiddellijke ingang ingetrokken. Verweerder op grond van artikel 174 van de Gemeentewet met onmiddellijke ingang de sluiting van het pand [adres] te [woonplaats] bevolen voor de duur van één jaar.
 • LJN AA9718, Hoger beroep, 200002818/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Ter uitoefening van de bestuursdwangbevoegdheid ex art. 13b Opiumwet kon het voorheen geldende APV-beleid worden toegepast. Sluiting koffieshop voor onbepaalde tijd door burgemeester op grond van art. 13b Opiumwet. Art. 72d APV, inzake sluiting van drugsruimten, is van rechtswege komen te vervallen...
 • LJN AD4381, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/727 GEMWT
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  21-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Sector bestuursrecht Uitspraak ex artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht Reg.nr.: 01/727 GEMWT Inzake het geding tussen A, wonende te B, verzoeker, gemachtigde: mr. V.C. van der Velde, advocaat te Almere, en het college van burgemeester en wethouders...
 • LJN AE3681, Hoger beroep, 200103578/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Ingevolge art. 174 Gemeentewet burgemeester en niet B&W bevoegd orgaan inzake verlenen terrasvergunning. APV-bepaling onverbindend. Verlenen van (gewijzigde) terrasvergunning onder voorwaarden door B&W van Nijmegen. Ingevolge artikel 2.1.5.1.1 APV is het verboden zonder vergunning van B&W voorwerpen...
 • LJN AE5853, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/783 en 850
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Kenmerk: 01/783 en 01/850 GEMWT U I T S P R A A K In het geding tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, en De burgemeester van de gemeente Assen, verweerder. I. Procesverloop Bij besluit van 10 augustus 2001 (besluit I...
 • LJN AF0261, Hoger beroep, 200203190/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200203190/1. Datum uitspraak: 13 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht van 23 april 2002 in het geding tussen: appellante en burgemeester en wethouders van Maastricht...
 • LJN AF0269, Hoger beroep, 200202419/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202419/1. Datum uitspraak: 13 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Maastricht van 29 maart 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Maastricht. 1...
 • LJN AF2906, Hoger beroep, 200202193/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202193/1. Datum uitspraak: 15 januari 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de burgemeester van Vaals, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te Maastricht van 10 april 2002 in het geding tussen: [aanvrager], wonend te [woonplaats] en appellant. 1. ...
 • LJN AF5165, Hoger beroep, 200202576/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202576/1. Datum uitspraak: 5 maart 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 3 april 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Bunschoten. 1. Procesverloop...
 • LJN AH9858, Hoger beroep, 200204131/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 mei 2001 heeft appellant sub 2 (hierna: de burgemeester) appellante sub 1 onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven binnen veertien dagen het illegale gebruik van het pand aan de [locatie] te [plaats] prostitutiebedrijf te beëindigen.
 • LJN AO4812, Hoger beroep, 200305903/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200305903/1. Datum uitspraak: 3 maart 2004 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 juli 2003 in het geding tussen: appellant en de burgemeester van Den Haag. 1. Procesverloop...
 • LJN AO5723, Hoger beroep, 200303876/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Venlo (hierna: het college) appellante gelast – onder aanzegging van bestuursdwang – om alle in strijd met artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo (hierna: de APV) geplaatste zwerfkeien op de zandweg...
 • LJN AO8953, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 03/3034
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Onvoldoende concreet en toetsbaar onderbouwd dat er ten aanzien van het evenement Trance Energy 2002, te houden in de Jaarbeurs Utrecht op 16 en 17 februari 2002 een ernstige vrees voor ordeverstoring bestond en dat er sprake was van een zodanige concrete en actuele bedreiging van de veiligheid of gezondheid...
 • LJN AP3399, Hoger beroep, 200305761/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 16 juli 2002 om 15.45 uur heeft het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem (hierna: het college) aan appellant medegedeeld dat de door de brandweer bij een inspectiebezoek op 15 juli 2002 aan zijn bedrijf, hotel-restaurant [naam], geconstateerde tekortkomingen voor wat betreft het hotelgedeelte...
 • LJN AR2515, Hoger beroep, 200400106/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 januari 2003 (kenmerk: III/B&B) heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) aan de vereniging “Schutterij St. Cornelius” (hierna: de schutterij) een drank- en horecavergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in het pand Ittervoorterweg 70 H te Weert.
 • LJN AT4121, Voorlopige voorziening, AWB 05/1577 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] De te beantwoorden vraag in dit geschil is of naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het in bezwaar bestreden besluit van verweerder, strekkende tot tijdelijke sluiting voor de periode van twaalf maanden van de speelautomatenhal Swiss Leisure na heroverweging in stand kan blijven...
 • LJN AU3414, Voorlopige voorziening, 05 / 844 HOREC V1 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verweerder heeft - op grond van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van verweerders gemeente en artikel 5 van de Verordening op de Openbare Inrichtingen van verweerders gemeente - vergunning verleend voor het inrichten van een terras in de onmiddellijke nabijheid...
 • LJN AU3693, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 05 / 2599 VV en 05 / 2600
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Sluiting horeca-inrichting te Eindhoven voor twee weken op grond van paragraaf 11 van het Horecastappenplan 2003. Periode van 13 maanden tussen waarschuwing en voornemen tot sluiting in het onderhavige geval niet onredelijk lang.
 • LJN AU4980, Voorlopige voorziening, 200508353/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 februari 2005 heeft de burgemeester van Eindhoven (hierna: de burgemeester) besloten over te gaan tot tijdelijke sluiting van [horecabedrijf], gevestigd aan [locatie] te Eindhoven, voor een periode van twee weken. Bij besluit van 8 augustus 2005 heeft de burgemeester het daartegen door verzoekster gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
 • LJN AU7990, Hoger beroep, 200505203/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) de aan [wederpartij] verleende exploitatievergunning voor het escortbedrijf in het perceel [locatie] ingetrokken.
 • LJN AU9278, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05 / 4088 GEMWT VV en 05 / 4090 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Prostitutiebedrijf in woning is vergunningplichtige seksinrichting ingevolge de APV. Niet het college van burgemeester en wethouders, doch de burgemeester is het tot handhaving bevoegde bestuursorgaan.
 • LJN AV6571, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 05 / 449
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Artikel 151a van de Gemeentewet Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat artkikel 151a vd Gemeentwet niet als wettelijke basis kan dienen voor het opnemen in een exploitatievergunning van verplichting tot registratie tav prostituees door de vergunninghouder.
 • LJN AZ6383, Voorlopige voorziening, 200608812/2
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 november 2005 heeft de burgemeester van Eindhoven (hierna: de burgemeester) besloten op grond van artikel 2.3.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Eindhoven (hierna: de APV), gelet op artikel 174 van de Gemeentewet en het Horecastappenplan, over te gaan tot tijdelijke sluiting van het café...
 • LJN BA0672, Hoger beroep, 200605894/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 16 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor het exploiteren van een erotische massagesalon (hierna: de seksinrichting) aan het adres [locatie] te [plaats].
 • LJN BA2240, Hoger beroep, 200606320/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 maart 2005 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) de tijdelijke sluiting bevolen van de door appellante geëxploiteerde speelautomatenhal "Swiss", gevestigd aan het Spui 10 te Den Haag, voor een periode van 12 maanden.
 • LJN BB0942, Voorlopige voorziening, AWB 07/5139 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verzoekster is exploitant van de seksinrichtingen in de percelen Hunsestraat 51 en Geleenstraat 74 te 's-Gravenhage, zijnde raamprostitutiepanden. Verweerder, burgemeester van de gemeente Den Haag, heeft besloten de seksinrichtingen tijdelijk voor de duur van drie maanden te sluiten. Verweerder heeft...
 • LJN BH1200, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1591 GEMWT T1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Eind december 2007 heeft de burgemeester van Ridderkerk eerst voorwaardelijk en nadien, op 20 december 2007, onvoorwaardelijk de sluiting bevolen van het bedrijf Thermen Ridderkerk vanwege legionellabesmetting. De burgemeester heeft de noodzaak hiervoor aanwezig geacht met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid...
 • LJN BI7712, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 09/1347 en AWB 09/1348
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bij besluit van 12 mei 2009 heeft verweerder de Waerdse Tempel Exploitatie B.V. vergunning verleend als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerhugowaard (APV) voor het organiseren van het evenement Luna Pop festival voor maximaal 3.000 bezoekers, op zondag 7 juni 2009 van 13...
 • LJN BJ1133, Hoger beroep, 200807585/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 28 september 2006 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) het door [appellant sub 1] gemaakte bezwaar tegen het besluit van 26 maart 2001, waarbij hem een vergunning voor het oprichten, uitbreiden, wijzigen of drijven van de alcoholvrije recreatie-inrichting op het...
 • LJN BJ1483, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 09/838
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verweerder heeft geweigerd eisers een vergunning te voor een zomerterras in Amersfoort. De rechter verklaart het beroep gegrond wegens een ondeugdelijke wettelijke grondslag. Het gebrek in de besluitvorming kan door de burgemeester in bezwaar niet worden hersteld, De rechtbank voorziet zelf in de zaak...
 • LJN BJ7592, Voorlopige voorziening, 09/2077
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  geen schorsing van vergunning voor twee muziekevenementen op het strand van Luna te heerhugowaard
 •