Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AM2851, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089079-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verdachte stond bij het onder druk (laten) zetten van de slachtoffers doorgaans voor ogen hen te bewegen overeenkomsten aan te gaan en/of hen te dwingen tot het (versneld) aflossen van schulden. De wijze waarop dit gebeurde, de afspraken die hierover - al dan niet stilzwijgend - werden gemaakt, de periode...
 • LJN AO9838, Hoger beroep, 20.001782.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte is veroordeeld tot 12 jaren gevangenisstraf voor moord, poging tot moord, poging tot doodslag en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.
  Verdachte heeft aangevoerd dat hij naar de plek waar hij eerder een ruzie had gehad terug is gegaan uit vrees voor de veiligheid van zijn gezin en het daarom wilde uitpraten...
 • LJN AV8331, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830164-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Gelet op de omstandigheden en hetgeen op de terechtzitting naar voren is gekomen beschouwt de rechtbank het bewezen verklaarde feit als een incident dat gepleegd is nadat de relatie tussen de echtelieden feitelijk was beeindigd.
 • LJN AZ0945, Hoger beroep, VI 08-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gelet op de tekst van artikel 15, vijfde lid, Sr kan in geval van een aaneensluitende vrijheidsbeneming uit hoofde van verschillende veroordelingen -voordat alle straffen zijn geëxecuteerd- niet worden gezegd dat de opgelegde vrijheidsstraf waarop de vordering is gestoeld reeds is geëxecuteerd. De vordering in de onderhavige zaak is derhalve tijdig ingediend...
 • LJN AX6725, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830341-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de hervatting van de verpleging van overheidswege met betrekking tot verdachte door deze rechtbank is gelast nu verdachte de bij de beeindiging van de verpleging van overheidswege gestelde voorwaarden heeft overtreden. De rechtbank heeft destijds de terbeschikkingstelling...
 • LJN AS5050, Hoger beroep, 21-003962-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vrijspraak van bedreiging. Het hof benadrukt dat het niet zo kan zijn dat elke onbeheerste uiting van woede enkel vanwege de laakbare woordkeus kan worden aangemerkt als bedreiging in de zin van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Derhalve benadrukt het hof dat er voldoende aanwijzingen moeten...
 • LJN AA3592, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 98/837 BESLU V12
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR BESTUURSRECHT ENKELVOUDIGE KAMER Reg.nr.: AWB 98/837 BESLU V12 U I T S P R A A K inzake het geschil tussen A te B, eiser, gemachtigde: mr J. Anker, advocaat te Leeuwarden, en de minister van Justitie, verweerder, gemachtigde: R. Kokee, ambtenaar ten departemente...
 • LJN AS8528, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025484-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Overtreding van de artikelen 285, 302, 317 en 350 van het Wetboek van Strafrecht
 • LJN AR4203, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025340.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Openlijk geweld en medeplegen van bedreiging met zware mishandeling
 • LJN AB0194, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050925-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummer : 04/050925-99 uitspraak d.d. : 21 februari 2001 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : - geboren op : [geboortedatum en plaats] adres ...
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AF9176, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004127-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/004127-03 STRAFVONNIS Uitspraak: 27 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [R.H.A. J.], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1978], wonende...
 • LJN AS8875, Eerste aanleg - meervoudig, 07.280165-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  opzet; schoppen tegen het hoofd met schoen met stalen neus; opzet op dodelijke verwonding
 • LJN AV0994, Hoger beroep, VI 11-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel, dat, nu krachtens artikel 15a, eerste lid, aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht een vordering tot uitstel of achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling wegens een onherroepelijke veroordeling slechts kan worden toegewezen indien er sprake is van een misdrijf...
 • LJN AV1186, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830205-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent de verdachte zwaar aan dat hij geweld heeft gebruikt en bedreigingen heeft geuit tegen opsporingsambtenaren. Naast het feit dat het geweld en de bedreigingen inbreuk maken op de lichamelijke integriteit en het welbevinden van die opsporingsambtenaren, getuigt dergelijk gedrag van...
 • LJN AO2815, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004841-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De officier van justitie beschuldigde de verdachte ervan dat hij met zijn terreinwagen een groep langs de weg wandelende personen heeft geprobeerd te doden door op hun in te rijden, maar achtte bewezen dat hij heeft geprobeerd hun zwaar te verwonden. Verder beschuldigde de OvJ verdachte ervan dat hij...
 • LJN AY5538, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830032-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank komt tot een aanzienlijk lager onvoorwaardelijk gedeelte van de gevangenisstraf dan door de officier van justitie is gevorderd, nu zij de poging tot doodslag niet bewezen heeft geacht.
 • LJN AQ9162, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400129-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  huiselijk geweld, aangifte aangeefster betrouwbaar geacht.
 • LJN AQ8130, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830300-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Sinds de echtscheiding, in december 2002, valt verdachte zijn ex-echtgenote lastig. Hij is tweemaal voor belaging veroordeeld. Verdachte weet kennelijk niet van ophouden. Tot nu toe hebben onvoorwaardelijke en voorwaardelijke vrijheidsstraffen hem niet kunnen corrigeren. Verdachte is nauwelijks op vrije voeten of hij gaat weer in dezelfde fout...
 • LJN AX2483, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000035-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank geeft uitleg aan het begrip opzettelijk aanwezig hebben. Naar het oordeel van de rechtbank moet het als uiterst onwaarschijnlijk worden aangemerkt dat verdachte niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de verdovende middelen en wapens. Daaraan voegt de rechtbank toe dat uit het dossier...
 • LJN AY4189, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700178-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte heeft het slachtoffer bedreigd met enig misdrijf tegen het kleven gericht door het slachtoffer opzettelijk de woorden toe te voegen: "Kom maar mee naar buiten, ik steek die spuit in je nek."
 • LJN AX7267, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830351-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Onderzochte was ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten lijdende aan een zodanig ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens, dat deze feiten hem niet kunnen worden toegerekend.
 • LJN AZ6484, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830250-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft door brand te stichten in een benedenwoning op de hoek van een blok met vier woningen een uiterst gevaarlijke situatie in het leven geroepen. Er is weinig verbeelding voor nodig om te begrijpen dat het vuur, zonder tijdig ingrijpen, weldra zou zijn overgeslagen naar de overige woningen van het blok...
 • LJN AN9361, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050409.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bewezenverklaring: poging tot doodslag. Conclusie deskundige: verminderd toerekensvatbaar (gebaseerd op verdachtes verklaring omtrent zijn bewustzijnstoestand ten tijde van het delict. Rechtbank oordeelt anders: volledig toerekeningsvatbaar. Zie daartoe in de uitspraak: "8.2 Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs...
 • LJN AV1107, Hoger beroep, 2200350805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Strafmotivering De verdachte is in het bezit van een doorgeladen vuurwapen naar een supermarkt gegaan om bier te halen. De verdachte heeft daar een pak bier gepakt en is daarna zonder te betalen de kassa's gepasseerd. Toen de verdachte daarop werd aangesproken en werd aangehouden, trachtte hij zich eerst door duwen en trekken aan de aanhouding te onttrekken...
 • LJN AO5084, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230130-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft gisteren vier mannen veroordeeld voor hun rol in het grootste transport van cocaïne naar Nederland tot nu toe. De partij (4.050 kg.) werd op 20 augustus vorig jaar op de uit Venezuela afkomstige zeesleepboot 'Otton' in de haven van Vlissingen in beslag genomen. In deze zogeheten 'Amalthea...
 • LJN AV1960, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850731-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Gelet op de aard van het bewezenverklaarde is het een ervaringsregel dat daardoor bij het slachtoffer immateriële schade van (enige) omvang kan worden veroorzaakt. Dit kan ook het geval zijn indien het slachtoffer een politieambtenaar in de uitoefening van zijn functie betreft. Echter voor een politieambtenaar...
 • LJN AD5087, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/047806-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft zich met zijn medeverdachte schuldig gemaakt aan een misselijke en misplaatste grap. Hij had moeten beseffen dat die grap in de context van gebeurtenissen rond de miltvuurbacterie die in de VS en sinds kort ook in Nederland hadden plaatsgevonden tot angst en paniek aanleiding zou kunnen zijn...
 • LJN AS2085, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630207-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  (voorwaardelijk) opzet
 • LJN AF7254, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/56403
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Openbare orde / ongewenstverklaring. De aanvraag van eiser voor een verblijfsvergunning is afgewezen en eiser is ongewenst verklaard. Eiser is met toepassing van artikel 56 Wetboek van Strafrecht wegens samenloop van twee misdrijven een straf opgelegd van meer dan zes maanden. De rechtbank stelt vast...
 • LJN AX7225, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830356-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  In het bijzonder houdt de rechtbank rekening met het feit dat het onder 2 tenlastegelegde het medeplegen van een poging tot moord betreft, terwijl moord een van de zwaarste misdrijven is die het strafrecht kent. Deze poging vond plaats op een openbare weg met behulp van een vuurwapen, waardoor het risico...
 • LJN AU2732, Eerste aanleg - meervoudig, 08-710472-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte maakt zich in de avond/nacht van 28 op 29 mei 2005 schuldig aan een aanranding en twee pogingen tot verkrachting van in totaal drie fietsende jonge vrouwen op diverse lokaties in Almelo. Bij een van hen jaagt hij eerst een begeleidende vriend weg door hem te bedreigen, opdat verdachte ongestoord zijn gang kan gaan...
 • LJN AY4124, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830072-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De psycholoog die verdachte heeft onderzocht twijfelt of verdachte voldoende lijdensdruk ervaart om een behandeling van zijn verslaving te voltooien. De rechtbank deelt deze twijfel. Verdachte heeft weliswaar enig ziektebesef, maar ziet zichzelf niet als een verslaafde aan roesmiddelen. Ook ter terechtzitting heeft verdachte hier blijk van gegeven...
 • LJN AZ6481, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605150-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van hetgeen verdachte ter terechtzitting naar voren heeft gebracht van oordeel dat verdachte, die ten tijde van het plegen van het feit nog maar enkele maanden over een rijbewijs beschikte, nog immer niet ten volle de verwerpelijkheid van zijn ronduit onbeschofte verkeersgedrag inziet...
 • LJN AR4184, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025342-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Veroordeling terzake openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en medeplegen van bedreiging met zware mishandeling ook al heeft verdachte zelf geen daad van geweld gepleegd of verbale of fysieke bedreigingen geuit.
 • LJN AV1352, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/240
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij besluit van 4 januari 2005 heeft verweerder eisers beroep tegen het besluit van de Korpschef van de Regiopolitie Limburg Zuid van 16 februari 2004 om een aan eiser verleend privé-verlof respectievelijk verenigingsverlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens in te trekken, ongegrond verklaard.
 • LJN AR6832, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025261-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Poging tot moord ten aanzien van vijf personen. Hoewel geen van de doodsbedreigingen expliciet betrekking had op het vierde slachtoffer is de rechtbank van oordeel dat ook ten aanzien van dit slachtoffer van voorbedachte rade sprake is. Daaraan doet niet af dat verdachte het oorspronkelijk mogelijkerwijs...
 • LJN AF4427, Eerste aanleg - meervoudig, 07/430253-02 en 07/430251-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank stelt vast dat verdachte zich vrijwel vanaf het begin heeft beroepen op het hem toekomende zwijgrecht en dat de informanten kennelijk werden ingezet met geen andere opdracht dan zoveel mogelijk informatie over de feitelijke toedracht op die bewuste avond in zijn woning los te krijgen. In...
 • LJN AY5541, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830031-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank verwijt het verdachte in hoge mate dat hij, hebbende een voorbeeldfunctie als gemeentelijk politicus, zijnde fractievoorzitter van Leefbaar Emmen, gelden die bestemd zijn voor deze politieke partij heeft aangewend voor prive-doeleinden, terwijl terugbetaling van bedoelde gelden tot op heden niet heeft plaatsgevonden...
 • LJN AB0318, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/1980, 00/1981
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Driejarenbeleid / contra-indicaties / Albanezen Kosovo. Eiser is een vtv driejarenbeleid geweigerd in verband met contra-indicatie, terwijl zijn gezin wel is toegelaten. Niet kan worden uitgesloten dat uit de nodige feitenvergaring omstandigheden naar voren waren gekomen die hadden kunnen leiden tot...
 • LJN AR4207, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025341-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Openlijk geweld en medeplegen bedreiging met zware mishandeling
 • LJN AR7123, Hoger beroep, 02/6407 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Op staande voet ontslag. Verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft redelijkerwijs moeten begrijpen, dat zijn gedrag de beëindiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben.
 • LJN AO8675, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/18498, 03/18497
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / toetsingskader. Verweerder heeft vastgesteld dat eiser ongewenst kan worden verklaard en geconcludeerd dat eiser derhalve niet in aanmerking komt voor rechtmatig verblijf. Deze manier van toetsen door verweerder verschilt van de eerdere besluiten in de aanvraagprocedure van eiser...
 • LJN AZ7290, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440215-06 en 07/630083-06.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  geen voorbedachte rade, poging doodslag
 • LJN AL1192, Eerste aanleg - meervoudig, Uitspraak d.d.: 17 september 2003
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte heeft een ziekelijke belangstelling voor een van de slachtoffers. Dit komt tot uiting in het feit dat hij reeds gedurende zeven jaar zowel de ouders van het slachtoffer als haar voormalige werkgever stelselmatig lastig valt door hen telefonisch te bedreigen. Verdachte blijkt 50 tot 75 keer...
 • LJN AS4492, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte B wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij een afpersingszaak en vrijgesproken van diefstal en van bedreiging van twee bezoekers van nachtclub trocodero. voor het medeplegen van poging tot zware mishandeling van die twee bezoekers en voor enige andere gewledsdelicten krijgt hij vijftien maanden...
 • LJN AZ0120, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900071-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vrijspraak van hetgeen de verdachte onder primair is telastgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank had verdachte ook niet het (voorwaardelijk) opzet op de dood van haar echtgenoot. De feitelijke situatie waarin zij haar echtgenoot had gebracht, -vastgebonden en met een plastic zak geheel of gedeeltelijk nog over zijn hoofd ...
 • LJN AU1853, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630284-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting Hortensiatunnel.
 • LJN AY5105, Eerste aanleg - meervoudig, 07.400056-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  geen voorwaardelijk opzet op dood/zwaar letsel na inrijden op stadswachten
 • LJN AW7148, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440012-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Niet aannemelijkheid noodweerberoep
 •