Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA4307, Hoger beroep, 200701229/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Intrekking verblijfsvergunning regulier / nader bewijs / ten onrechte getoetst aan artikel 83 van de Vw 2000 Nu zich in dit geval geen van de situaties als bedoeld in artikel 79 van de Vw 2000 voordoet, heeft de rechtbank ten onrechte beoordeeld of de verklaring van 23 juni 2006 als feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 83 diende te worden beschouwd...
 • LJN AD8261, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/63450
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Iran / geloofwaardigheid asielrelaas. De rechtbank is met verweerder van oordeel dat aanleiding bestaat te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het asielrelaas, nu eiseres afkomstig uit Iran asielrelaas heeft verklaard dat zij haar vliegticket met opzet heeft verscheurd en zij haar paspoort vrijwillig...
 • LJN BG9488, Hoger beroep, 200802320/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Overleggen documenten bij aanvraag / afwijzingsgrond artikel 30, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000
  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 31 oktober 2003 in zaak nr. 200305235/1, JV 2004/11), wordt ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Vw 2000, gelezen in samenhang met artikel 3...
 • LJN AF2372, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/49956 BEPTDN e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova / artikel 3 EVRM. Eisers zijn afkomstig uit Iran. Zij hebben een herhaalde aanvraag asiel ingediend en daarbij twee documenten overgelegd, die tijdens hun eerste asielprocedure reeds in hun bezit waren, maar destijds door toedoen van de eerste gemachtigde niet zijn overgelegd...
 • LJN AF8275, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/7121
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afghanistan / Taliban / vvtv. Eiser heeft twee jaar in Pakistan verbleven, nadat hij in Afghanistan werd gezocht door de Taliban. Volgens verweerder is niet aannemelijk gemaakt dat hij persoonlijk te vrezen heeft voor vervolging door de Taliban. Voorts is niet aannemelijk dat eiser in Pakistan te vrezen...
 • LJN AE3460, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/20992
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vvtv / contra-indicaties / bekendmaking beleid. Aan eiser, een Afghaan, is een vvtv geweigerd omdat hij met een vrouw uit een van de de republieken van de voormalige Sovjet Unie is gehuwd. Deze specifieke contra-indicatie is opgenomen in werkinstructie 193. Werkinstructie 193 is komen te vervallen met de werkinstructie 220...
 • LJN AE3464, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/10238, 00/10241
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Azerbeidzjan / gemengd huwelijk / vestigingsalternatief. Het bestreden besluit is gebaseerd op het door verweerder gehanteerde beleid neergelegd in de brief van 3 april 2000. De strekking van deze brief is dat gemengd gehuwden (etnisch Armeense man, etnisch Azeri vrouw) die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan,...
 • LJN AE8594, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/14126, 01/14132
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontvankelijkheid / verschoonbare termijnoverschrijding / hoorplicht. Ter beoordeling ligt de vraag of sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, nu de beroepen te laat zijn ingediend. In haar advies aan de Raad voor Rechtsbijstand voor het hofressort Amsterdam van 3 oktober 2001 heeft de...
 • LJN AD9432, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/8715
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Irak / vestigingsalternatief Noord-Irak Eiser is afkomstig uit Bagdad en behoort tot de Arabisch-Shi’itische bevolkingsgroep. Er is geen sprake van vluchtelingschap of schending van artikel 3 EVRM. Het beleid zoals verweerder dat vanaf 20 november 1998 heeft gevoerd is niet kennelijk onredelijk is. Eerder...
 • LJN AD8269, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/72062
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Darod / vvtv / clanbescherming. Eiser is afkomstig uit het conflictgebied in Zuid-Somalië en behoort tot de clanfamilie Darod, subclan Ortoble. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser een vestigingsalternatief heeft in het relatief veilige deel van Somalië. Het bestreden besluit is...
 • LJN AE3468, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/15690
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Irak / Mukhabarat / Vluchtelingenverdrag. Eiser is afkomstig uit Irak. Eiser werkte voor de Mukhabarat. Gedurende de periode 1 maart 1987 tot november 1997 heeft hij voor de Mukhabarat gewerkt als (hoofd) van een afluisterafdeling. Verweerder is er terecht van uitgegaan dat er ten aanzien van eiser,...
 • LJN AE5470, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/15767
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Iran / homoseksualiteit / uitreis. Eiser heeft verklaard wegens homoseksuele gedragingen door de revolutionaire rechtbank veroordeeld te zijn tot dood door steniging en daarom (illegaal) zijn land te hebben verlaten. De rechtbank is van oordeel dat de formulering van de minister van Buitenlandse Zaken...
 • LJN AE6322, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/7222, 00/7227
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Azerbeidzjan / gemengd huwelijk. Er bestaat geen grond om te oordelen dat verweerder zich op basis van de informatie uit het ambtsbericht van 22 mei 2000 en de aanvullende informatie in het algemeen ambtsbericht over Armenië van 13 augustus 2001 niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen...
 • LJN AT7376, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/41249
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Goede procesorde / refoulement / verdenking van terroristische activiteiten / artikelen 3 en 13 EVRM. Eiser, een Turk, die in voorlopige hechtenis zat wegens verdenking van terroristische activiteiten, was niet bij de behandeling van het beroep aanwezig. De rechtbank houdt de behandeling aan en roept eiser in persoon op...
 • LJN AD8263, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/6675
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afgeleide vluchtelingenstatus. De rechtbank stelt vast dat eiseres, een Iraakse, ter zitting het geschil uitdrukkelijk heeft beperkt tot het afgeleid vluchtelingschap. Noch in de beschikking in primo, noch in de beschikking op bezwaar is door verweerder ingegaan op afgeleid vluchtelingschap. In bezwaar...
 • LJN BA7785, Hoger beroep, 200700521/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Strijd met de goede procesorde / medische gesteldheid eerst aangevoerd meer dan twee jaar na aanvullend beroepschrift en elf dagen voor de zitting Uit een brief van 19 februari 2004, die als bijlage is gevoegd bij het aanvullend beroepschrift van 9 november 2006, blijkt dat appellante sub 2 sinds haar...
 •