Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AL1742, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/40030
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / 14-1-brief. Eiseres heeft een beroep gedaan op de toezegging van de minister over het gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. De rechtbank merkt op dat eiseres eerst na de datum van het bestreden besluit, middels een zogenoemde '14-1-brief' kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen...
 • LJN BB3305, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/44744, 06/44745, 06/44746
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / medische noodsituatie / BMA-advies onvoldoende gemotiveerd
  Eiseres, van Iraanse nationaliteit, lijdt onder andere aan nierinsufficiëntie. Zij dient hiervoor vijf keer per week gedurende enkele uren gedialyseerd te worden. In het BMA-advies van 8 juni 2006 wordt aangegeven dat eiseres...
 • LJN BG8776, Hoger beroep, 08/4731 WWB + 08/4734 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstand ten behoeve van kinderen. Geen rechtstreeks werkende bepaling van de artikelen 13 en 17 ESH en artikelen 11 en 12 van IVESCR. Zie ook uitspraak LJN: AY9940, d.d. 09-10-2006. Geen uitzondering op de hoofdregel dat toepassing van artikel 16, tweede lid, WWB geoorloofd is op kinderen die niet rechtmatig in Nederland verblijven...
 • LJN AF7296, Kort geding, kort-geding-nummer:53542/ KG ZA 03-102
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Asielzoeker, ontruiming, afgewezen Asielzoekers uit Bosnie-Herzegovina met Roma-achtergrond mogen in het AZC blijven op grond van schrijnende humanitaire omstandigheden. Het betreft een gezin met vier minderjarige kinderen, waarvan de moeder aan een ernstige gynaecologische kwaal lijdt...
 • LJN BC1438, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/21596
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Medische noodsituatie langer dan één jaar / artikel 64 van de Vw 2000 / beschikbaarheid behandelplaats / hoorplicht
  Verweerder heeft geen toepassing gegeven aan artikel 64 Vw 2000 omdat er bij eiser geen sprake is van een medische noodsituatie. Dit standpunt is gebaseerd op een advies van het BMA...
 • LJN AE1974, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/67935, 01/67938, 01/67939, 01/67940 COA
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / meeromvattende beschikking / beslissingsbevoegdheid COA. Verzoekers, in afwachting van een beslissing op beroep tegen de weigering van een verblijfsvergunning asiel, hebben niet binnen vier weken een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Verweerder (het COA) heeft verzoekers laten...
 • LJN BA7789, Hoger beroep, 200700733/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Beslissing COA ten tijde nog geen besluit op aanvraag vaststelling situatie analoog aan art. 64 Vw 2000 / zorgvuldigheid Blijkens de toelichting op artikel 3, derde lid, aanhef en onder f, van de Rva 2005 en artikel 4, vierde lid, van de Rva 2005 (ten tijde van belang artikel 4, derde lid, van de Rva 2005...
 • LJN AZ2903, Voorlopige voorziening, AWB 06/28064, 06/29152
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / rechtmatig verblijf / analoge toepassing artikel 64 Vw 2000. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt toegewezen in die zin dat het besluit van 30 november 2005 ten aanzien van verzoekster sub 1 wordt geschorst, voor zover daarbij het verzoek om analoge toepassing van artikel 64 Vw 2000 is afgewezen...
 • LJN BF3834, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/30706
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Sierra Leone / zicht op uitzetting
  Waar eerder nog werd vermeld dat uiterlijk 1 september 2008 afspraken gemaakt zouden worden over de datum van de nieuwe Task Force, blijkt uit het faxbericht van verweerder van 4 september 2008 niets omtrent concrete afspraken dienaangaande. Op welke...
 • LJN AY5099, Kort geding, KG 06/686
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Kort geding over de kosten van de klinische opvang van illegalen door een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Door de inwerkingtreding van de Koppelingswet op 1 juli 1998 is het recht op gefinancierde medische verzorging voor illegalen in algemene zin vervallen. De instelling ziet zich als gevolg...
 • LJN AY8861, Kort geding, 120297 / KG ZA 06-177
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beëindiging opvang asielzoekster met minderjarig kind. Beroep op Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Geen directe werking artikel 27 lid 3 IVRK. Geoordeeld dat asielzoekster zonder recht of titel in AZC verblijft en derhalve onrechtmatig handelt jegens COA.
 • LJN BG9491, Hoger beroep, 200803012/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Artikel 64 van de Vw 2000 / rechtmatig verblijf / geen terugwerkende kracht
  Gezien deze strekking van artikel 64 van de Vw 2000 is het uitsluitend op de toekomst gericht. Aan deze beslissing kan dan ook geen terugwerkende kracht worden toegekend tot het moment waarop de aanvraag om toepassing van die bepaling is gedaan...
 • LJN BI1172, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 09 / 10018 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voortduring bewaring op oneigenlijke gronden, geen zicht op uitzetting, matiging schadevergoeding Verweerder heeft bij brief van 13 maart 2009 te kennen gegeven dat eiser in verband met zijn gezondheidstoestand tot 13 september 2009 niet zal worden uitgezet. Niet in geschil is tussen partijen dat sedert 13 maart 2009 geen zicht op uitzetting meer bestond...
 • LJN BA2998, Hoger beroep, 200608225/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Daadwerkelijke uitzetting / gezondheidstoestand / 3 EVRM Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat indien een beroep wordt gedaan op artikel 64 van de Vw 2000 omdat daadwerkelijke uitzetting op handen is maar uitzetting op de voet van voormeld beleid niet achterwege blijft, het tot uitzetting bevoegde...
 • LJN BJ2481, Kort geding, 339241 / KG ZA 09-716
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Kort geding. Vreemdelingenrecht. Taakverdeling bestuursrechter en civiele rechter. Aanvullende rechtsbescherming civiele rechter.
 • LJN BF0506, Hoger beroep, 200708871/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Artikel 64 Vw / vergewisplicht staatssecretaris of bij uitzetting kan worden voldaan aan voorwaarden BMA
  De vreemdeling heeft laatstelijk op 31 januari 2005 een aanvraag ingediend om verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking 'verblijf voor het ondergaan van een medische behandeling'...
 • LJN BC0031, Hoger beroep, 200706376/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  COA / alsnog verstrekkingen / schadevergoeding
  De rechtbank heeft appellant, door slechts de wekelijkse financiële toelage als een verstrekking als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, en 14, eerste en tweede lid, van de Rva 2005 in aanmerking te nemen en te overwegen dat, voor zover...
 • LJN BD3065, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/21291, 07/3800
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toepassing art. 64 Vw 2000 met terugwerkende kracht / belang bij beslissing op bezwaar "niet tijdig" / relatie art 64 Vw 2000 en art. 3.4 lid 1 sub r Vb 2000
  Eiser heeft gevraagd om toepassing van artikel 64 Vw 2000 met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn aanvraag op basis van TBV 2001/31...
 • LJN BI8562, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 09/4484 & 09/4479
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  64 Vw / concrete aanknopingspunten voor twijfel aan BMA-advies

  Verzoeker heeft verzocht om toepassing van artikel 64 Vw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient de door verzoeker naar voren gebrachte grond dat de BMA-arts ten onrechte geen informatie heeft ingewonnen bij de bij het BMA...

 • LJN BG5662, Hoger beroep, 200800030/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Uitzetting / gezondheidstoestand / reikwijdte vraagstelling aan BMA / geen concreet aanknopingspunt voor twijfel
  Hoewel aan het BMA niet de vraag is voorgelegd of het voor de vreemdeling verantwoord is om te reizen, ligt het antwoord daarop besloten in de combinatie van antwoorden in het BMA-advies zoals hiervoor in 2...
 • LJN BH2983, Hoger beroep, 200805430/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Uitleg artikel 64 Vw/ het begrip gezinsleden ziet niet op gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben
  Met artikel 64 van de Vw 2000 is beoogd aan te sluiten bij artikel 25 van de Vw, zo blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 62, thans artikel 64 (Kamerstukken II, 1998...
 • LJN BJ3995, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/32880
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aanvraag regulier / mvv-vereiste / BMA-advies / vergewisplicht

  Volgens paragraaf B8/4.2.2. van de Vc 2000, wordt de medisch adviseur slechts om een gedeeltelijk advies gevraagd, indien de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling onvoldoende vast is komen te staan. De medisch adviseur zal in...

 • LJN BA4652, Hoger beroep, 200605521/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Wettelijke taak COA / opvang buiten Rva / bijzondere omstandigheden Er is geen grond voor het oordeel dat, zoals het COA betoogt, buiten de gevallen waarin de vreemdeling onder de reikwijdte van de Rva 2005 valt, geen aanleiding voor het verlenen van verstrekkingen kan bestaan. De in artikel 3 van de...
 • LJN BB5112, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/19115
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  COA / legeskosten / ambtshalve toetsing toepassingsbereik Rva 2005
  Eiseres heeft op 8 maart 2006 verzocht om vergoeding van legeskosten op grond van artikel 9, eerste lid, onder g, juncto artikel 17 van de Rva 2005. De rechtbank ziet zich ambtshalve gesteld voor beantwoording van de vraag of de Rva 2005 op eiseres van toepassing is...
 • LJN BF3742, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/27577, 06/37501, 06/37539, 06/37526, 06/56928
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijfsvergunning regulier / mvv-aanvraag in buurland / toegankelijkheid medische zorg / 3 EVRM
  De rechtbank stelt vast dat het door eiseres sub 1 (afkomstig uit Armenië) gedane beroep op artikel 3 van het EVRM specifiek betrekking heeft op de situatie dat zij zich voor het verkrijgen van een mvv...
 •