Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AH8774, Eerste aanleg - meervoudig, 07.840005-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Mensenhandel, ontvankelijkheid OM / bewijsuitsluiting.
 • LJN AU9848, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02343
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Rekeningenproject. Proefprocedure NautaDutilh. Belastingplichtige heeft zijn advocaat opgedragen opening van zaken te geven over verzwegen bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland. Dit wordt doorkruist door een vordering van de inspecteur op basis van microfiches die door werknemers van de KB-Luxbank zijn gestolen...
 • LJN AZ4607, Raadkamer, R05/86
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beschikking van het Gerechtshof Amsterdam inzake een klacht ex artikel 12 Sv van nabestaanden van een arrestant, die in juni 2003 is overleden na enkele voorvallen in het hoofdbureau van politie te Amsterdam. De klacht richt zich tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de bij die voorvallen...
 • LJN AF3417, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073017-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 073017-02 en 076017-01 (TTZGEV) datum uitspraak: 15 oktober 2002 op tegenspraak raadsvrouw: mr. Van Gessel VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]...
 • LJN AF3453, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073016-02 en 076016-01 (TTZGEV)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 073016-02 en 076016-01 (TTZGEV) datum uitspraak: 15 oktober 2002 op tegenspraak raadsvrouw: mr. Van Gessel VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AX9434, Eerste aanleg - meervoudig, 31.497.168.2006 RK.nr. 06/966
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevingswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB) uit Duitsland, art. 2, 5, 6 , 7, 9 en 13 van de OLW. Overlevering geweigerd ivm verjaringstermijn.
 • LJN AR2465, Eerste aanleg - meervoudig, 07/230158-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Valsheid in geschrift/ oplichting door gemeenteambtenaar, strafmaat.
 • LJN AA9515, Eerste aanleg - meervoudig, 98/03992
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 98/03992 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap X Holding BV te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de...
 • LJN AT2539, Hoger beroep, 21-006105-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof te Arnhem heeft verdachte vrijgesproken van het hem onder 1 tenlastegelegde, te weten het als gedeputeerde een deel van de kosten van zijn bruiloft laten betalen door een ondernemer, en de hem onder 3 tenlastegelegde valsheid in geschrifte. Verdachte is terzake de hem onder 2 tenlastegelegde valsheid in geschrifte veroordeeld.
 • LJN AQ7508, Eerste aanleg - meervoudig, 14/060056-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De verdachte heeft zich op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Van 93 bankrekeningen zijn ten onrechte geldbedragen afgeschreven, tot een totaal bedrag van 739.345,80 euro. Zijn handelen was in overwegende mate ingegeven door zijn eigen belang bij het promoten van zijn boek.
 • LJN AV6747, Eerste aanleg - meervoudig, 10/165083-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De verdachte heeft samen met een medeverdachte 36 mensen opgelicht/benadeeld. Verdachte heeft zich bij bedrijven in de ICT-sector voorgedaan als bemiddelaar/headhunter, die werknemers voor wie de eigen werkgever (tijdelijk) geen werk had, kon plaatsen bij een andere werkgever die wel werk beschikbaar had...
 • LJN AX0167, Hoger beroep, 20-003160-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  redelijke termijn, deelname aan een organisatie, BTW-carroussel, nultarief Redelijke termijn niet geschonden omdat het hof bijzondere omstandigheden aanwezig acht die de overschrijding rechtvaardigen. Er is sprake geweest van een omvangrijk onderzoek met internationale aspecten naar een mogelijke belastingfraude,...
 • LJN AA6368, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/779 ALGEM K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Art. 12.5 CSV staat eraan in de weg dat indirect dezelfde persoon voor hetzelfde feit wordt getroffen. Verweerder heeft eiseresses bezwaren tegen de besluiten inzake aanvullende premievaststelling over 1995 en 1996 en oplegging van een boete van 100% ongegrond verklaard. Eiseres voert o.a. aan dat C ...
 • LJN AK4842, Eerste aanleg - meervoudig, 0108/96
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-03-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uit het bepaalde in artikel 91, lid 2, van de Verordening vrijstellingen volgt dat achteraf, dat wil zeggen nadat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, niet meer een beroep op de vrijstelling voor de invoer van monsters kan worden gedaan. Daaruit volgt dat belanghebbendes stelling dat de douanewaarde...
 • LJN AO1360, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830165-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Het behoeft geen betoog dat verdachte zich met de diefstal en de daarop volgende verkoop van de vuurwapens heeft schuldig gemaakt aan zeer ernstige feiten en zich de mogelijke gevolgen, juist in deze tijd van groeiende onverdraagzaamheid en toenemend terrorisme, niet heeft gerealiseerd maar zich uitsluitend heeft laten leiden door winstbejag.
 • LJN AB2241, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129200-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/129200-97 Datum uitspraak: 22 juni 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], Johannes Theodorus geboren te Amsterdam op 26 juli 1944, ingeschreven...
 • LJN AO1004, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/531
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Voor een beschrijving van het verloop van de procedure tot 23 januari 2003 verwijst het College naar rubriek 1 van zijn uitspraak van die datum (AWB 02/603; www.rechtspraak.nl, LJN-nummer AF3408). Op 9 mei 2003 heeft het College van appellant een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een ...
 • LJN AW3526, Hoger beroep, 20-003149-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AA2316, Cassatie, 33701
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-10-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 augustus 1997 betreffende na te melden ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking als bedoeld in artikel 30e, lid 1, (tekst 1995) van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 1. Beschikking,...
 • LJN AA8705, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120073-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/120073-98 datum uitspraak: 30 november 2000 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op geboortedatum, ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN AF5487, Eerste aanleg - enkelvoudig, 12/006780-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Kapitein van een schip, niet varend onder de vlag van een partij bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, aangeduid als Marpol 73/78, is niet verplicht een zogenaamd Oil Record Book bij te houden en kan, in casu, geen valsheid in geschrift worden verweten. RECHTBANK...
 • LJN AE9153, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129199-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/129199-97 Uitspraak d.d.: 22 oktober 2002 Inzake: [verdachte D. de G.] Beslissing op preliminaire verweren. 1. Ontstaan van de verdenking 1.1. De raadsman heeft aangevoerd dat de opsporing reeds is aangevangen voordat sprake was van een redelijk vermoeden van schuld jegens verdachte...
 • LJN AH9560, Hoger beroep, 02/5695 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  03-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is aspirant-agent terecht ontslagen omdat hij tijdens de basisopleiding blijk heeft gegeven niet de geschiktheid te bezitten die voor de dienst wordt vereist?
 • LJN AB1331, Cassatie, 02075/00 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  17 april 2001 Strafkamer nr. 02075/00 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Economische Kamer, van 22 december 1999, parketnummer 23/000311-98, in de strafzaak tegen: [verdachte], gevestigd te [vestigingsplaats]. 1. De bestreden uitspraak Het Hof heeft in hoger beroep ...
 • LJN AN8568, Eerste aanleg - meervoudig, 99/02056
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil of de betalingen die A heeft verricht op de vijfcijferige facturen moeten worden aangemerkt als dividenduitkeringen van A aan belanghebbende. De Inspecteur beantwoordt deze vraag in bevestigende en belanghebbende in ontkennende zin.
 • LJN AB1552, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150064-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/150064-00 Datum uitspraak: 11 mei 2001 Tegenspraak Na aanhouding bepaalde tijd: verschenen VONNIS (persexemplaar) van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: Naam verdachte geboren te O (Turkije) op 1 januari...
 • LJN AF6673, Eerste aanleg - meervoudig, 14.060178-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft gedurende een periode van jaren feitelijk leiding gegeven aan het opzettelijk ontduiken van de Regeling minimumprijs bij invoer (MIP) betreffende de invoer van krenten en rozijnen vanuit een niet-Europese Unie land naar een land aangesloten bij de Europese Unie. Door zijn handelen heeft...
 • LJN AT9209, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/389
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Restitutie
 • LJN AR4452, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/1472
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:179 BW
 • LJN AT9187, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754142-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudend in de nevenzittingsplaats Middelburg, heeft op 4 juli 2005 uitspraak gedaan in de zaken tegen zes verdachten die allen hebben deelgenomen aan een criminele organisatie die vreemdelingen oplicht.
 • LJN AD3486, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 98/643
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 98/643 31 augustus 2001 7710 Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellante, gemachtigde: K. Winters, werkzaam bij Arthur Andersen Belastingadviseurs, te Rotterdam, tegen het Productschap voor Zuivel, te Rijswijk, verweerder, gemachtigde: mr A...
 • LJN AW6878, Hoger beroep, 20-003161-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AV2759, Hoger beroep, 20-004192-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd...
 • LJN AF7609, Eerste aanleg - meervoudig, Parketnummer: 06/086001-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN werkstraf 240 uren voor fraudeur Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer: 06/086001-02 Uitspraak d.d.: 16 april 2003 tegenspraak / dnip VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [plaats] op [maand] 1953, wonende te [adres,woonplaats] Onderzoek van de zaak ...
 • LJN AA5146, Eerste aanleg - meervoudig, 05/073027-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte geboren te verblijvende Raadsman: mr. R.P.G.L.M. Verbunt Parketnummer : 05/073027-99 Zittingsdatum : 2 maart 2000 (tegenspraak) Uitspraak : 16 maart 2000 1...
 • LJN AR2411, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000124-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte, directeur van diverse onderwijsinstellingen, heeft zich gedurende enkele jaren stelselmatig schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van belastingaangiftes. hij wordt vrijgesproken van het vals invullen van een claimformulier voor een verzekeringsmaatschappij...
 • LJN AO7621, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/567
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet op de Accountants-Administratieconsulenten Raad van tucht Den Haag
 • LJN AT7363, Eerste aanleg - meervoudig, 98/90084 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  1. Certificaten van oorsprong zijn vals verklaard en kunnen daarom niet dienen ten bewijze van de Hondurese oorsprong. 2. Tenaamstelling van de uitnodigingen tot betaling is juist. Onjuiste tenmaastelling kan aan belanghebbend eworden toegerekend. 3. Geen willekeur door inspecteur door alsnog de douanerechten na te vorderen...
 • LJN AX1035, Hoger beroep, 20-003151-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de gebezigde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien met de overige door het hof gehanteerde bewijsmiddelen, leidt het hof af dat verdachte en zijn mededaders zich hebben bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruikt te maken van het zo genaamde nultarief ten aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties.
 • LJN AD1446, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150146-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/150146-00 Datum uitspraak: 29 augustus 2001 Tegenspraak Na aanhouding onbepaalde tijd: verschenen VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [Naam verdachte], geboren te [plaats] op [datum], wonende...
 • LJN AE7650, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002014-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/002014-00 STRAFVONNIS Uitspraak: 17 september 2002 De Rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], [adres], terechtstaande terzake dat...
 • LJN AR5737, Eerste aanleg - meervoudig, 07.799502-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Langdurige fraude bij woningstichting.
 • LJN AB1866, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006041/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer : 11.006041/99 datum uitspraak : 29 mei 2001. Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie bij het Landelijk Parket te Rotterdam tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Koeweit) op [geboortedatum]...
 • LJN AM5328, Eerste aanleg - meervoudig, R2002/064/12Sv
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu de kennisgeving van niet verdere vervolging betrekking heeft gehad op dezelfde strafbare feiten als waarop het beklag is gegrond, brengt het voorgaande mee dat ten aanzien van Brink ter zake van deze feiten niet (opnieuw) tot vervolging kan worden overgegaan. Op voorhand hebben klagers hier tegen in gebracht dat de officier van justitie ...
 • LJN AO1815, Raadkamer, R2002/064/12Sv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beklag inzake art. 12 Sv afgewezen. Het hof heeft voor het bestaan van misleiding van het beleggend publiek door de banken bij gelegenheid van de beursgang van WOL geen c.q. onvoldoende aanwijzingen gevonden. Alleen al om die reden is een vervolging van de banken niet gerechtvaardigd.
 • LJN AX9621, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610045-01 en 04/71001-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Criminele organisatie, valsheid in geschrift: het omkatten van eieren. Verdachte is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Zogeheten industrie-eieren zijn omgezet naar consumptie-eieren. Om dat te verdoezelen werd gebruik gemaakt van met name valse facturen. Ten aanzien van...
 • LJN AX5657, Hoger beroep, 20-011658-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 6, eerste lid, aanhef en onder f van de Politiewet 1993; Art. 50, eerste lid, Vreemdelingenwet 2000; De staandehouding van verdachte vond plaats ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie door de wachtmeesters der Koninklijke Marechaussee. Het raadplegen...
 • LJN AD3564, Eerste aanleg - meervoudig, 14.060194/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De verdachte heeft met zijn partner gedurende ruim vier jaren, terwijl zij een uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet ontvingen, valsheid in geschrift gepleegd.
 • LJN AS9143, Hoger beroep, 23-004793-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich op 15 oktober 2002 schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift. Verdachte heeft toen, gebruikmakend van een "Overeenkomst RABO Telebankieren Extra" en een "Incassocontract doorlopende machtiging bedrijven", meermalen op zijn computer batches opgemaakt met opdrachten...
 • LJN AY3602, Eerste aanleg - meervoudig, 03/995027-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Betreft vonnis van de rechtbank Maastricht, zitting houdende in het gerechtsgebouw te Roermond. Betrokkene is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die het oogmerk had het plegen van misdrijven, smokkelen van sigaretten, valsheid in geschrift en het meermalen witwassen van geldbedragen...
 •