Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO3743, Eerste aanleg - meervoudig, 09/997109-03 + 09/993371-03 (t.b.g.) + 09/993372-03 (t.b.g.)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is als pleger en als feitelijke leidinggevende van verschillende rechtspersonen gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar opzettelijk verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet nagekomen...Daarnaast had verdachte een aantal van dergelijke aangiften nog niet ingediend, doch deze wel reeds valselijk ...
 • LJN AX9360, Hoger beroep, 20-012201-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 287 Wetboek van Strafrecht; Art. 7 Wegenverkeerswet 1994; doodslag in het verkeer; doorrijden na ongeval; Verdachte heeft voorafgaand aan de aanrijding veel alcoholhoudende drank gedronken en op zeer gevaarzettende wijze gereden, waarbij hij vóór de fatale aanrijding ook andere verkeersdeelnemers in reeel gevaar had gebracht...
 • LJN BD4472, Eerste aanleg - meervoudig, 06/801932-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling van zijn vriendin en poging tot doodslag en een overtreding van de Wet wapens en munitie. De rechtbank legt op een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, met een proeftijfd van 2 jaren en een werkstraf van 180 uren/subsidiair 90 dagen hechtenis...
 • LJN BH7988, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800008-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  drugshandel en witwassen; verdachte is op 2 januari op Schiphol aangehouden in het bezit van een duwersbol gevuld met cocaïne. Tevens heeft zij in de periode van 14 oktober 2007 tot en met 1 januari 2008 meermalen samen met anderen verdovende middelen Nederland uitgevoerd. Verdachte heeft daarnaast samen...
 • LJN BA8969, Eerste aanleg - meervoudig, 09/758117-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich samen met zijn mededaders schuldig gemaakt aan oplichting, diefstal door middel van een valse sleutel en een poging daartoe. Verdachte heeft zonder toestemming van de betrokkenen een totaal bedrag van ruim 9 miljoen euro van verschillende bankrekeningen overgeschreven naar bankrekeningen in het buitenland...
 • LJN BD6973, Hoger beroep, 22-001389-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte is veroordeeld voor poging tot moord op zijn - inmiddels - ex-echtgenote en moord haar ongeboren kind. Hij is vrijgesproken van poging tot zware mishandeling op zijn zuster. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van elf jaar met aftrek van voorarrest. De eis van de advocaat...
 • LJN AR4329, Hoger beroep, 23-002740-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de export, het vervoer en bezit van verdovende middelen en medeplegen van verboden wapenbezit.
 • LJN AY7812, Hoger beroep, 20-000994-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Het hof is niet tot de overtuiging gekomen dat de schoten uit het door verdachte vastgehouden pistool zijn gevallen als gevolg van een op levensberoving ziend kalm beraad en rustig overleg. Dat verdachte van tevoren naar de werking van het betreffende pistool had geïnformeerd en dit van tevoren had...
 • LJN BB2790, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700214-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Brandstichting gevaarzettend, nu in de directe nabijheid van de in brand gestoken auto bomen bleken te staan. Er bestond derhalve ook gemeen gevaar voor andere goederen dan voor het in brand gestoken object.
 • LJN BC1616, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/660096-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De politierechter overweegt dat onder een valse sleutel valt te verstaan een voorwerp met behulp waarvan onder bereik kan worden gebracht datgene wat voordien niet bereikbaar was (bijvoorbeeld omdat het achter slot en grendel opgesloten was) en wel door de blokkade die de onbereikbaarheid bewerkt op te heffen langs een weg die daarvoor op zich geëigend is...
 • LJN BH2645, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607251-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Geldigheid dagvaarding, Medeplegen
 • LJN AV4231, Hoger beroep, 21-001656-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof te Arnhem heeft op 15 februari 2006 verdachte veroordeeld voor zijn rol in het grootste transport van cocaïne naar Nederland tot dan toe. De partij (4.050 kilo) werd op 20 augustus 2003 op de uit Venezuela afkomstige zeesleepboot 'de Otton' in de haven van Vlissingen in beslag genomen...
 • LJN BH9789, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/431516-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.
 • LJN AZ9416, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754170-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 140 Sr, artikel 2, 10, 10a (voorbereidingshandelingen) Opiumwet, artikel 26, 55 Wet wapens en munitie. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod. Medeplegen van feiten, bedoeld in het derde lid van artikel 10 van de Opiumwet,...
 • LJN BB2015, Hoger beroep, WAHV 07/00506
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Aan de betrokkene zijn twee sancties opgelegd ter zake van overschrijding van de maximumsnelheid. Namens de betrokkene is aangevoerd dat er sprake is van één gedraging dan wel een voortgezette handeling in de zin van artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht, waarvoor de betrokkene niet tweemaal kan worden gestraft...
 • LJN BH7945, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800150-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  drugshandel en witwassen; verdachte heeft samen met anderen verdovende middelen met bestemming naar het buitenland vervoerd en daarnaast heeft verdachte samen met anderen voorbereidingshandelingen verricht, gericht op het uitvoeren van verdovende middelen. De rol van verdachte bestond uit het ronselen...
 • LJN AX9637, Eerste aanleg - meervoudig, 01/039071-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  12 jaar gevangenisstraf voor onder meer doodslag en begraven en verbergen van het lijk. Geen sprake van zelfmoord, zoals door verdachte is aangevoerd.
 • LJN BB4647, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/4176-KRD
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geen overtreding van het reclameverbod als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet gelet op de setting waarin de commerciële mededelingen zijn gedaan. Eiseres heeft zich uitdrukkelijk als potentiële werkgever en niet als tabaksproducent aan de studenten gepresenteerd. Overtreding van het...
 • LJN AD9081, Hoger beroep, 23-003416-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen van invoer van 116 kg cocaïne. Voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne. Verwerping beroep op niet-ontvankelijkheid van het O.M. resp. nietigheid dagvaarding (wegens o.a. "strategisch" doorlaten, te laat ingrijpen, te laat overleggen van een aanvullend proces-verbaal, te vroeg dagvaarden...
 • LJN AT9155, Hoger beroep, 2200422404
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Partiele niet-ontvankelijkheid van het OM ter zake van de vervolging van de verdachte die niet (tevens) de Nederlandse nationaliteit bezit voor feiten gepleegd uitsluitend in het buitenland. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met een ander opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen van ...
 • LJN AD8433, Hoger beroep, 24-000425-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000425-01 Arrest d.d. 4 januari 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 26 april 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op 11 mei 1976 te Boedapest, wonende te...
 • LJN AD8467, Hoger beroep, 24-000404-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000404-01 Arrest d.d. 4 januari 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 26 april 2001 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op 9 oktober 1977 te Boedapest, thans zonder bekende woon...
 • LJN AT5813, Hoger beroep, 01/3631 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening en terugvordering van WW-uitkering. Niet opgeven van werkzaamheden in loondienst en als zelfstandige. Is er bij opleggen sanctie sprake van strijd met redelijke beleidsbepaling en strijd met evenredigheidsbeginsel?
 • LJN AV1107, Hoger beroep, 2200350805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Strafmotivering De verdachte is in het bezit van een doorgeladen vuurwapen naar een supermarkt gegaan om bier te halen. De verdachte heeft daar een pak bier gepakt en is daarna zonder te betalen de kassa's gepasseerd. Toen de verdachte daarop werd aangesproken en werd aangehouden, trachtte hij zich eerst door duwen en trekken aan de aanhouding te onttrekken...
 • LJN BF7385, Hoger beroep, 23-005742-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Veroordeling van stichting wegens het illegaal lozen van verontreinigd fotografisch afvalwater vanuit op locatie geplaatste oplegger voor bevolkingsonderzoek borstkanker, meermalen gepleegd.
 • LJN AE8141, Eerste aanleg - meervoudig, 050243-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050243-02 uitspraak d.d. : 08 juli 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats : [adres], thans gedetineerd in Het Keerpunt Opvang...
 • LJN AL1510, Hoger beroep, 20.001018.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft de man die in Roermond zijn woning in brand stak waarbij zes van zijn zeven kinderen om het leven kwamen, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar en TBS met dwangverpleging.
 • LJN BH7861, Eerste aanleg - meervoudig, 15/840127-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  drugshandel; samenwerkingsverband tussen verschillende personen die zich bezighielden met het voorbereiden en de uitvoer van drugstransporten, verdachte hield zich binnen dat verband bezig met het prepareren van bollen met daarin cocaïne. Naar het oordeel van de rechtbank staan de door haar bewezenverklaarde...
 • LJN AB1481, Eerste aanleg - meervoudig, 17/080114-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 8 mei 2001 Parketnummer: 17/080114-00 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte], geboren op 1947 te [geboortegemeente], wonende te [adres en woonplaats]...
 • LJN AF7254, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/56403
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Openbare orde / ongewenstverklaring. De aanvraag van eiser voor een verblijfsvergunning is afgewezen en eiser is ongewenst verklaard. Eiser is met toepassing van artikel 56 Wetboek van Strafrecht wegens samenloop van twee misdrijven een straf opgelegd van meer dan zes maanden. De rechtbank stelt vast...
 • LJN BC0489, Hoger beroep, 20-000773-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Overval op supermarkt. Een van de twee overvallers gebruikt een steekkarretje, waarvan de handvatten door de politie worden veiliggesteld. Daders vluchten weg. Bij een sorteerproef ruim een jaar later ruikt de hond geurovereenkomsten tussen verdachte en genoemde handvatten. De sorteerproef is uitgevoerd...
 • LJN BG8807, Hoger beroep, 21-001831-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeling tot acht jaar gevangenisstraf wegens twee pogingen tot moord op echtgenote. Voorbedachte raad en opzet. Vrijwillige terugtred. Toewijzing van vordering benadeelde partij ter zake o.a. beveiligingskosten, therapie- en reiskosten.
 • LJN BH9791, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/431515-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr.
 • LJN BH8158, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800151-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  drugshandel; verdachte heeft samen met anderen verdovende middelen met bestemming naar het buitenland vervoerd. Verdachte heeft daarnaast samen met anderen voorbereidingshandelingen verricht, gericht op het uitvoeren van verdovende middelen. De rol van verdachte bestond uit het ronselen van koeriers voor het vervoeren van de cocaïne naar Engeland...
 • LJN AZ9310, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810410-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft zijn ex-vriendin, zowel op straat als bij en in haar woning veelvuldig lastig gevallen. Verdachte heeft daarbij zijn ex-vriendin begluurd, zich in de buurt van de woning van zijn ex-vriendin opgehouden, haar gevolgd en brieven gestuurd. Tevens heeft verdachte zich in de woning van zijn ex...
 • LJN BH8214, Eerste aanleg - meervoudig, 15/800540-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  drugshandel en witwassen; verdachte heeft samen met een ander of anderen voorbereidingshandelingen verricht, gericht op het uitvoeren van verdovende middelen. Daarnaast heeft verdachte zich op 29 oktober 2007 samen met haar medeverdachten schuldig gemaakt aan de uitvoer uit Nederland van een hoeveelheid cocaïne...
 • LJN AE0011, Hoger beroep, 10-150504-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Medeplegen uitvoeren van ca. 10 kg amfetamine, ca. 310.500 pillen (ca. 102,5 kg.) bevattende MDMA, ca. 10 kg. heroïne en ca. 10,2 kg. cocaïne. Medeplegen van voorhanden hebben van 3 UZi's, 1 pistool en 4 geluiddempers.
  5 jaar gevangenisstraf + geldboete van ƒ 17.311
 • LJN BG1070, Hoger beroep, 21-004490-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De raadsman heeft betoogd dat ten aanzien van de feiten waarbij zowel de woninginbraak als de diefstal van de bij die woning staande auto werd tenlastegelegd, sprake is geweest van voortgezette handeling als bedoeld in artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht, zodat slechts één strafbepaling dient te worden toegepast...
 • LJN BG7901, Eerste aanleg - meervoudig, 12/700028-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Veroordeling wegens mensensmokkel en bezit gestolen en valse of vervalste identiteitspapieren. Ontkennende verdachte. Poging tot vervalsen van een reisdocument.
 • LJN AO3748, Eerste aanleg - meervoudig, 09/997194-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is gedurende een periode van ruim een half jaar [naam] behulpzaam geweest bij het opzettelijk niet nakomen van verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen...Daarnaast had verdachte een aantal van dergelijke aangiften, die hij reeds bij de verschillende postadressen...
 • LJN BG8105, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711629-08 en 16/712000-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank acht verdachte schuldig aan het plegen van vier overvallen op 2 september 2008 in Amersfoort. De rechtbank legt een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan twee voorwaardelijk. De rechtbank legt ook een klinische behandeling op voor de duur van maximaal 9 maanden. Tevens veroordeling voor rijden onder invloed van verdovende middelen.
 • LJN BB4596, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/4174-KRD
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Overtreding van het reclameverbod als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet. Door in de publicatie meerdere sigarettenmerken, waaronder Philip Morris, te noemen, alsmede door te spreken over topmerken, geavanceerde productiemethode, kwaliteitscontrole, constante kwaliteit etc., en door het...
 •