Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN8493, Eerste aanleg - meervoudig, 06/065013-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte in de Piramide-zaak veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De gevoegde benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen omdat die vorderingen niet van zodanig eenvoudige aard zijn dat afdoening daarvan door de strafrechter mogelijk is...
 • LJN AO2324, Hoger beroep, 24-001250-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Door gebruikmaking van de door de notaris opgestelde verklaring, ondersteund door uitlatingen van zijn fiscaal adviseur van het - toentertijd geheten - kantoor Moret Ernst en Young, heeft verdachte een beeld jegens de buitenwereld weten te creëren dat verdachte daadwerkelijk een vermogend zakenman zou...
 • LJN AE4747, Hoger beroep, 2200171701
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200171701 parketnummer 0975407700 datum uitspraak 12 april 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 20 juli 2001 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN BG6141, Hoger beroep, 22-002975-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Ambtelijke corruptie; aannemen steekpenningen
 • LJN AF0591, Eerste aanleg - meervoudig, 13/057283-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer[nummer] Datum uitspraak: 14 november 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het...
 • LJN BB7203, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600130-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Over en weer werven voor jihad mogelijk; in casu onvoldoende bewijs voor werving.
 • LJN AF7618, Hoger beroep, 20.002601.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.002601.01 uitspraakdatum : 16 april 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de...
 • LJN AY9326, Hoger beroep, 2200607304
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft diverse dieren voorhanden gehad welke hij de nodige zorg heeft onthouden. Al doende heeft de verdachte, die verantwoordelijk was voor het welzijn van de dieren, in strijd gehandeld met de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, die beoogt het toebrengen van pijn en leed aan dieren te voorkomen...
 • LJN BG7970, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/925152-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Economische politierechter veroordeelt bedrijf tot een geldboete van €125,- voor het meerdere malen verkeerd opslaan van afvalstoffen, grond vermengd met aardappelen.
 • LJN AF0593, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120117-98 (A) en 13/120063-99 (B)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummers: [nummers] Datum uitspraak: 14 november 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [geboortedatum] ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres]...
 • LJN AM2682, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754075-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Verdachte heeft gedurende een lange periode actief deelgenomen aan een organisatie, die zich op grote schaal bezighield met de import van en handel in hashish. Zo werden er vele transporten georganiseerd waarbij grote hoeveelheden softdrugs, verborgen tussen dekladingen kurk en groente, vanuit Marokko naar Nederland werden vervoerd...
 • LJN BD1911, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421598-07 (A) en 13/421609-07 (B)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OvJ ontvankelijk in vervolging voor artikel 197 Sr, i.c. wel doorbreking beginsel formele rechtskracht besluit tot ongewenstverklaring. Vrijspraak m.b.t. artikel 197 Sr nu de ongewenstverklaring niet op de door het Gemeenschapsrecht voorgeschreven toetsingscriteria is gebaseerd en daardoor niet in stand...
 • LJN BB3656, Eerste aanleg - meervoudig, 13/994138-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Betreft het lozen van verontreinigd water in het oppervlaktewater (1).
 • LJN BG7959, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/925154-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Economische politierechter veroordeelt verdachte uit Toldijk tot een geldboete van €125,- voor het meerdere malen verkeerd opslaan van afvalstoffen, grond vermengd met aardappelen.
 • LJN AM1882, Eerste aanleg - meervoudig, 18/076010-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Belastingfraude, strafrechtelijk gebruik van onrechtmatig verkregen bankgegevens (KB Lux).
 • LJN AL8866, Hoger beroep, 24-000552-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Hetgeen het hof als bewezen heeft aangenomen levert op het misdrijf: medeplegen van het opzettelijk een ander bij zelfmoord behulpzaam zijn, terwijl de zelfmoord volgt.
 • LJN BI2902, Hoger beroep, 24-001706-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  De raadsman heeft betoogd dat de officier van justitie op grond van het gelijkheidsbeginsel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Het verweer van de raadsman wordt verworpen omdat niet aannemelijk is geworden dat in de onderhavige zaak sprake is van gelijke gevallen. Het hof verklaart...
 • LJN BJ7047, Hoger beroep, 24-001389-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte wordt veroordeeld zonder oplegging van straf, ter zake van het medeplegen van bedreiging.
  Hij heeft samen met enkele collega's iemand opgebeld en een bandje laten horen met daarop een dreigende tekst. Dat dit als grap bedoeld was (en wellicht ook door anderen als zodanig zou kunnen worden opgevat...
 • LJN AF3648, Hoger beroep, 2200366602
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200366602 parketnummer 1108715602 datum uitspraak 28 januari 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Dordrecht van 12 juni 2002 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AT3103, Eerste aanleg - meervoudig, 14/036024-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bedrijf te Petten veroordeeld terzake van fors aantal milieu-overtredingen. Verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM wegens schending van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Overweging met betrekking tot de werkingssfeer van richtlijn CPR 15-1. Partiële vrijspraken. Verdachte heeft verbetertraject ingezet...
 • LJN BG8538, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/925122-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Politierechter spreekt verdachte Handelsonderneming B.V. vrij van het foutief storten van afvalstoffen (grond met aardappelen etc.). Onder de werkzaamheden van de verdachte handelsonderneming B.V. valt niet het telen van aardappelen.
 • LJN BJ2160, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600353-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte deelnam aan een criminele organisatie die zich bezighield met handel in en transport van hasj in Nederland, Spanje en Marokko. Verdachte is ook schuldig aan twee hasjtransporten in oktober en december 2007.De rechtbank legt een gevangenisstraf van twee jaar op...
 • LJN AY0322, Hoger beroep, 24-000077-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het hof zal verdachte de maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de maximale termijn van twee jaren opleggen. Gelet op de inhoud van voornoemd rapport is niet te verwachten is dat de hardnekkige problematiek van verdachte kan worden behandeld binnen een kortere termijn dan de maximale duur van de maatregel...
 • LJN BH7618, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460575-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt een man tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, wegens het meermalen mishandelen van zijn vriendin en verboden wapen- en drugsbezit. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat man zich moet laten behandelen voor zijn drugsverslaving.
 • LJN AZ3591, Hoger beroep, Parketnummer: 24-000793-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Ten aanzien van verdachte is bewezen verklaard dat zij op 10 september en op 22 november 2002 voorverpakte voedingssupplementen, aangeduid als Fat & Burn nr. 3, in voorraad heeft gehad.
  Genoemde supplementen bevatten een aanmerkelijk te hoog gehalte aan benzo(a)pyreen, een kankerverwekkende en genotoxische...
 • LJN AU5885, Eerste aanleg - meervoudig, 06/086003-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Veroordeling wegens oplichting inzake te beleggen gelden, die ondanks toezegging om te beleggen niet werden belegd en met opgave van fictieve rendementen. Artikelen 326 Wetboek van Strafrecht, artikel 225 WvSr., artikel 140 WvSr en artikel 82 van de Wet op het Kredietwezen.
 • LJN AZ1914, Hoger beroep, 20-010154-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  KB-Lux zaak: verwerping niet-ontvankelijkheidsverweren.
 • LJN BG9920, Hoger beroep, 21-001475-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof in Arnhem heeft op 18 december 2008 de 65-jarige R.B. veroordeeld tot een geldboete van 10.000,- euro voor het doen van een valse belastingaangifte in 1995. De zaak houdt verband met de ontdekking eind jaren negentig van deposito-rekeningen van een groot aantal Nederlandse ingezetenen...
 • LJN BA4368, Hoger beroep, 2200433806
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mensensmokkel. Uitleg van het bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Voor zover de vervolging ter zake van het onder 1 tenlastegelegde blijkens de zinsnede “of in Bangladesh en/of in Thailand, in elk geval (elders) in het buitenland” is gericht op niet, althans niet mede in Nederland gepleegde feiten, is...
 • LJN BF7579, Eerste aanleg - meervoudig, 06/850023-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank heeft de vonnissen gewezen in de strafzaken tegen het evenementenbedrijf S. B.V. en haar directeur P. Zij is van oordeel dat beide verdachten verantwoordelijk zijn voor het vlotongeluk op de rivier de Berkel. Zij heeft bij beide verdachten dood door schuld bewezen verklaard. Het bedrijf is daarvoor een geldboete van € 50...
 • LJN BJ6905, Hoger beroep, 24-002869-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De minderjarige verdachte wordt vrijgesproken van verkrachting, omdat het hof niet wettig en overtuigend bewezen acht dat aangeefster door verdachte gedwongen is tot het ondergaan van de ten laste gelegde seksuele handelingen. Het betoog van de raadsman dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging wordt verworpen...
 • LJN AE5603, Hoger beroep, 24-000426-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000426-00 Arrest d.d. 23 juli 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 25 april 2000 in de strafzaak tegen: [verdachte, zijnde een B.V.]., gevestigd te [adres], ter terechtzitting...
 • LJN BB8016, Eerste aanleg - meervoudig, 09/753134-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Aan verdachte wordt primair verweten dat zij, werkzaam als gezinsvoogd, heeft nagelaten maatregelen te treffen, als gevolg waarvan een meisje van drie jaar oud, Savanna, is overleden. Dat nalaten maakt de gezinsvoogd, aldus de tenlastelegging, schuldig aan de dood van Savanna, als bedoeld in de artikelen 307 jo 309 van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN AF1067, Hoger beroep, Parketnummer: 24-000652-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000652-02 Arrest d.d. 25 november 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 18 juni 2002 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren [in 1942] te [geboorteplaats], wonende...
 • LJN AT3101, Eerste aanleg - meervoudig, 14036021-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bedrijf te Petten veroordeeld terzake van fors aantal milieu-overtredingen. Verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM wegens schending van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Overweging met betrekking tot de werkingssfeer van richtlijn CPR 15-1. Partiële vrijspraken. Verdachte heeft verbetertraject ingezet...
 • LJN BB7174, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600045-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Opruiing; plaatsen link is verspreiden, gelet op concrete omstandigheden van het geval.
 • LJN AE8774, Hoger beroep, 2200293400
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  parketnummer 0992542299 datum uitspraak 14 oktober 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 10 juli 2000 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AT3110, Eerste aanleg - meervoudig, 14.036022-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bedrijf te Petten veroordeeld terzake van fors aantal milieu-overtredingen. Verwerping van beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM wegens schending van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Overweging met betrekking tot de werkingssfeer van richtlijn CPR 15-1. Partiële vrijspraken. Verdachte heeft verbetertraject ingezet...
 • LJN AD4683, Eerste aanleg - meervoudig, 17/085942-00vev
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Verdachte heeft in de strafzaak van een ander als getuige ter terechtzitting een valse verklaring afgelegd terwijl hij onder ede stond. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman dat het openbaar ministerie verdachte een transactie had moeten aanbieden en veroordeelt verdachte tot een hogere straf dan door de officier van justitie gevorderd.
 • LJN BF7537, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580488-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank heeft vandaag vonnissen gewezen in de strafzaken tegen het evenementenbedrijf S. B.V. en haar directeur P. Zij is van oordeel dat beide verdachten verantwoordelijk zijn voor het vlotongeluk op de rivier de Berkel. Zij heeft bij beide verdachten dood door schuld bewezen verklaard. Het bedrijf is daarvoor een geldboete van € 50...
 • LJN AM2575, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754149-01; 09/004022-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Verdachte heeft gedurende langere tijd actief deelgenomen aan een organisatie, die zich op grote schaal bezighield met de import van en handel in hasj. Zo werden er vele transporten georganiseerd waarbij grote hoeveelheden softdrugs, verborgen tussen dekladingen kurk en groente, vanuit Marokko naar Nederland werden vervoerd...
 • LJN BF8828, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421607-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank acht met de officier van justitie het telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Hiertoe is redengevend dat ter zitting is gebleken dat verdachte is vervolgd terzake artikel 197 van het WvSr, maar dat niet is komen vast te staan dat hij de persoon is die ongewenst is verklaard.
 • LJN BD6564, Eerste aanleg - meervoudig, 06/925553-07 (06/925546-07 t.b.gev. bij 06/925553-07 als feit 6)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De economische meervoudige strafkamer verklaart de officier van jusitite gedeeltelijk niet-ontvankelijk in zijn vervolging wegens het in strijd handelen met het opportuniteitsbeginsel (art. 167 Wsv) ten aanzien van de feiten die betrekking hebben op: - kort samengevat- het zonder vergunning in werking...
 •