Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Politiewet 1993Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE3708, Hoger beroep, 2200296100
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200296100 parketnummer 0975400498 datum uitspraak 31 mei 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 21 november 2000 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN BA4660, Hoger beroep, 200702279/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / Wav-controle / feitelijke handeling Uit dit proces-verbaal blijkt genoegzaam dat de verbalisanten zijn opgetreden als ambtenaren van politie ter uitvoering van de politietaak, omschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993, mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen ...
 • LJN BC3810, Eerste aanleg - meervoudig, 13/437388-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank veroordeelt verdachte van het schieten van pijltjes voor medeplegen mishandeling.
 • LJN AD9222, Cassatie, 02538/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  12 februari 2002 Strafkamer nr. 02538/00 AGJ/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 december 1999, nummer 22/000379-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BC4013, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850748-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Artikel 2 van de Politiwet 1993 is voldoende basis om van iemand, in verband met ordeverstoring, te vorderen dat hij het uitgaansgebied verlaat. Een vordering die verder gaat, en niet alleen inhoudt dat betrokkene zich van een bepaalde plaats moet verwijderen, maar óók een verbod inhoudt om daar binnen...
 • LJN AE4747, Hoger beroep, 2200171701
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200171701 parketnummer 0975407700 datum uitspraak 12 april 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 20 juli 2001 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AU7346, Voorlopige voorziening+bodemzaak, awb 05-747
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De Arbeidsinspectie mocht boete opleggen aan gemeente Haarlem in verband met noodlottig ongeval bij brand Koningskerk, waarbij drie brandweerlieden zijn omgekomen. Het Pikmeer II-arrest van de Hoge Raad is niet van toepassing. Het onderzoek van de Arbeidsiinspectie was juridisch niet ondeugdelijk.
 • LJN BJ2459, Hoger beroep, 200.018.509/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verzoek tot verwijdering van gegevens uit het herkenningsdienstsysteem (HKS). Artikel 23 Wet Politieregisters (oud).
 • LJN AF5523, Hoger beroep, 23-002295-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gewapende overval op winkel in vereniging; Bezit van cocaine; Handel in cocaine; Openlijke geweldpleging; Poging doodslag.
  Verwerping verweer niet-ontvankelijkheid O.M. o.g.v. onrechtmatig gebruik cameratoezicht.
  5 jaar gevangenisstraf + schadevergoedingen + tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 4 weken.
 • LJN AZ6065, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700012-06, 03/550671-05 (vtvv
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman ten aanzien van het hem tenlastegelegde onder feit 1 op de dagvaarding, waarin deze heeft gesteld dat verdachte niet betrokken was bij het wegnemen van het geld, nu zij van oordeel is dat verdachte het oogmerk had om zich het geld wederrechtelijk toe te eigenen om stomerijkosten te voldoen.
 • LJN AD5090, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/45669
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Artikel 2 van de Politiewet 1993 luidt als volgt: De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven. De daadwerkelijke...
 • LJN AO4855, Eerste aanleg - meervoudig, 15/030778-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank Haarlem veroordeelt een verdachte tot 21 maanden gevangenisstraf vanwege het witwassen en verwerpt het verweer dat de anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem niet kan leiden tot een redelijke vermoeden van schuld aan overtreding van de Opiumwet of de Wet wapens en munitie. Verdachte heeft...
 • LJN AU0356, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/856689-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op vier verschillende dagen in de gemeente Venlo opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel verblijfsontzegging krachtens artikel 2:75 van de Algemene plaatselijke verordening gedaan door of namens de Burgemeester van de gemeente Venlo, die was belast met de uitoefening van enig toezicht ...
 • LJN AS5816, Hoger beroep, 23-004641-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Met het openstellen van het telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem (waar ondermeer de Raad van Hoofdcommissarissen bestuurlijk en financieel bij betrokken is) met de bedoeling die informatie, indien concreet genoeg- door te geven aan de politie, is inderdaad sprake van een opsporingsmiddel/methode...
 • LJN BJ4550, Hoger beroep, 22-004252-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte (een surveillancehondengeleider/brigadier van politie) is bij het thans bewezenverklaarde feit opgetreden ter daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde als bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993. Naar het oordeel van het hof was er ter plaatse op de Oostlaan toen sprake van een grimmige...
 • LJN AA5054, Eerste aanleg - meervoudig, 13/014183-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 8 maart 2000 op tegenspraak +-------------------+ ¦ VERKORT VONNIS ¦ +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 7e meervoudige kamer C, in de strafzaak tegen: [verdachte],...
 • LJN BG3906, Hoger beroep, 20-004535-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 2 en 8 Pw 1993, art. 2 en 9 Awbi, art. 9 OW. Binnentreden in woning op twee momenten. 1. De verbalisanten 1 en 2 waren bevoegd om - zonder toestemming van verdachte en zonder machtiging tot binnentreden - de woning van verdachte te betreden, nu op grond van de bevindingen van deze verbalisanten...
 • LJN BG6783, Hoger beroep, 200807608/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / onrechtmatige staandehouding / Wet wapens en munitie
  Niet in geschil is dat de vreemdeling op grond van artikel 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie in het veiligheidsrisicogebied is gefouilleerd, dat de vreemdeling zich daartegen niet heeft verzet en dat daarbij geen...
 • LJN BH3551, Hoger beroep, 20-000542-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belediging van een ambtenaar in functie. Het hof oordeelt dat deze in dit geval in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening was.
 • LJN AA4048, Eerste aanleg - meervoudig, 10/041725-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/041725-99 Datum uitspraak: 4 januari 2000 Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: Z, geboren te z op z, wonende te z, ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting gedetineerd...
 • LJN BC3811, Eerste aanleg - meervoudig, 13/437387-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank veroordeelt verdachte van het schieten van pijltjes voor medeplegen mishandeling.
 • LJN BD8267, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/18802
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Strafrechtelijke of vreemdelingrechtelijke staandehouding?
  Eiser bevond zich in de wachtruimte van het treinstation Hoofddorp. Volgens het proces-verbaal van aanhouding vinden op dit station regelmatig vernielingen en andere strafbare feiten plaats. Toen eiser de verbalisanten zag, maakte hij een geschrokken indruk en liep hij van hen weg...
 • LJN BD6043, Eerste aanleg - meervoudig, 04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank is onvoldoende gebleken dat er sprake is geweest van een situatie waarin het redelijkerwijs noodzakelijk was voor de uitvoering van de politietaak om inzage van het identiteitsbewijs van verdachte te vorderen.Er was wellicht sprake van gedrag dat verbalisanten als storend hebben ervaren...
 • LJN BB6579, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2636
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Weigering verwijdering van persoonsgegevens uit het HKS-politieregister. De korpsbeheerder heeft conform de Wet politieregisters en het van toepassing zijnde reglement de onderhavige aantekening in het HKS niet verwijderd.
 • LJN AA5532, Hoger beroep, 97/11154 AW en 97/11156 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/11154 AW en 97/11156 AW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft hoger beroep doen instellen tegen...
 • LJN BA2133, Hoger beroep, 23-004566-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Kraakactie te Amsterdam. Identiteitsbewijs. Niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, haar opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de Identificatieplicht. Bewijsverweer. De verdediging heeft aangevoerd dat het vragen van het identiteitsbewijs in casu redelijkerwijs...
 • LJN BC5725, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/4702
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / wijze van uitoefening algemene politietaak / artikel 2 Politiewet 1993 ter toetsing bij de vreemdelingenrechter
  Niet is gesteld dat een daartoe bevoegde rechter de onrechtmatigheid van de aanwending van de in het kader van de algemene politietaken toegekende bevoegdheden heeft vastgesteld...
 • LJN AV4179, Cassatie, 01814/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Meld Misdaad Anoniem. In cassatie wordt ervan uitgegaan dat (i) de regiopolitie Amsterdam/Amstelland op 14-5-03 MMA-informatie heeft gekregen die op die dag aan MMA telefonisch (anoniem) was meegedeeld, inhoudende ‘dat in de […]-straat 10 te Bos en Lommer Amsterdam drugs, wapens en geld aanwezig zijn’...
 • LJN AZ4219, Hoger beroep, 20-002631-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verwerpen van verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Verweren hebben betrekking op de aanvang van het onderzoek en het karakter daarvan, de inzet van peilbakens op/in/aan goederen die gebruikt plegen te worden bij de productie van synthetische drugs en de procedure ex artikel 187d Sv.
 • LJN BH7597, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 09/41 en 09/208
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Verzoek tot verwijdering van gegevens in politiebestanden BPS en HKS die zijn opgenomen in verband met verdenking strafbaar feit, na vrijspraak van dat strafbare feit. Weigering korpsbeheerder. Oordeel voorzieningenrechter: vrijspraak maakt niet dat de opslag van verzoekers gegevens in BPS en HKS alsnog onrechtmatig moet worden geoordeeld...
 • LJN AZ2782, Hoger beroep, 200600200/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Staatssecretaris) appellante een boete opgelegd van € 11.250,00 in verband met een arbeidsongeval op een locatie aan de Kloppersingel te Haarlem op 23 maart 2003.
 • LJN AN9345, Hoger beroep, 02/769 AW, 02/772 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  FLO-regeling. Aanstelling als als a-ambtenaar of b-ambtenaar. Het niet aanwijzen van de functie van appellanten als functie waaraan een leeftijdsgrens is verbonden.
 • LJN BB4108, Cassatie, 02812/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 184 Sr en art. 2 Politiewet 1993. Art 184.1 Sr eist een “krachtens wettelijk voorschrift” gedane vordering. Een dergelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van een vordering. Art. 2 Politiewet 1993 bevat een algemene taakomschrijving voor...
 • LJN BE9978, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/51 WOB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Wet openbaarheid van bestuur. Verzoek om afschriften van documenten die betrekking hebben op een lopende strafzaak. Verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. Gesloten verstrekkingregime van de Wet politieregisters. Wetboek van Strafvordering bevat geen uitputtende openbaarmakingsregeling die de toepasselijkheid van de WOB aantast...
 •