Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekersJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AE1551, Hoger beroep kort geding, 01/395
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  26 februari 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/395 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellant sub 1] en [appellant sub 2], beiden wonende te [woonplaats], appellanten, procureur: mr J.H.F.M. van Rijswijck, tegen: de rechtspersoon volgens
 • LJN AF2242, Kort geding, 79235
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK TE MAASTRICHT Zaaknummer: 79235 / KG ZA 02-420 Datum uitspraak: 18 december 2002 VONNIS IN HET KORT GEDING VAN: De rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers CENTRAAL...
 • LJN AH8832, Hoger beroep, 03/110
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In het onderhavige geschil gaat het om de vraag of [geïntimeerde], die asielzoeker was maar inmiddels rechtmatig verwijderbaar is uit Nederland, mag worden veroordeeld om het AZC te [woonplaats] waar hij thans met zijn gezin (zijn vrouw en drie kinderen) verblijft te ontruimen. (..) Nu [geïntimeerde]...
 • LJN AF2660, Kort geding, 79905
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  30-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK TE MAASTRICHT Zaaknummer: 79905 / KG ZA 02-465 Datum uitspraak: 30 december 2002 VONNIS IN HET KORT GEDING VAN: De rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS ...
 • LJN AR0473, Kort geding, 94832 / KG ZA 04-355
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  COA; overplaatsingsbeslissing; niet ontvankelijkheid ?
 • LJN AF5313, Kort geding, 78856 / KG 02-398
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK TE MAASTRICHT Zaaknummer : 78856 / KG ZA 02-398 Datum uitspraak : 28 februari 2003 VONNIS IN HET KORT GEDING VAN: De rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS ...
 • LJN AS8467, Kort geding, KG 05/50
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] 2.8. Daarnaast hebben gedaagden op die datum een verzoek gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, ertoe strekkende dat zij voorlopig in het KCO Den Haag mogen blijven. [...] 3.1. Eiser vordert -zakelijk weergegeven- gedaagden te veroordelen om het KCO Den Haag binnen drie dagen na...
 • LJN AE4046, Kort geding, 72853 KG ZA 02-62
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Zaaknummer : 72853 KG ZA 02-62 uitspraak : 14 maart 2002 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS, rechtspersoon volgens LJN AR0268, Kort geding, 94829 / KG ZA 04-352
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  COA; overplaatsingsbeslissing; niet-ontvankelijkheid?
 • LJN AF6354, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83748 / KG ZA 03-119
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Eve/Sto Zaaknr/rolnr: 83748 / KG ZA 03-119 Uitspraak: 19 maart 2003 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING zitting houdende te Lelystad V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA), rechtspersoon volgens LJN AR4669, Hoger beroep kort geding, 03/557
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  In hoger beroep is aan de orde de vraag of het COA voldoende spoedeisend belang heeft bij zijn vordering tot ontruiming, mede gelet op het belang van [geïntimeerde] bij het voortduren van de opvang.
 • LJN AF7296, Kort geding, kort-geding-nummer:53542/ KG ZA 03-102
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Asielzoeker, ontruiming, afgewezen Asielzoekers uit Bosnie-Herzegovina met Roma-achtergrond mogen in het AZC blijven op grond van schrijnende humanitaire omstandigheden. Het betreft een gezin met vier minderjarige kinderen, waarvan de moeder aan een ernstige gynaecologische kwaal lijdt...
 • LJN AE9509, Kort geding, 313/2002 FV
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  31-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  .1. [Gedaagde 1 c.s.], afkomstig uit Bosnië, is op 24 mei 1998 Nederland ingereisd. Op 26 respectievelijk 27 mei 1998 heeft hij een eerste aanvraag om toelating als vluchteling ingediend. Bij beschikkingen van 19 juli 2000 heeft de IND deze aanvragen niet ingewilligd wegens kennelijke ongegrondheid.
 • LJN AE0064, Kort geding, 82883 / KG ZA 02-38
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 82883 / KG ZA 02-38 Datum uitspraak: 7 maart 2002 Vonnis in kort geding in de zaak van de rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet Centraal Orgaan opvang...
 • LJN AF0534, Kort geding, 113521/KG ZA 02-558
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van: het CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA), rechtspersoon volgens artikel 2 van de wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, gevestigd te Rijswijk, e i s e r bij dagvaarding van 22 oktober 2002, procureur...
 • LJN AF4954, Kort geding, 56800/KG ZA 03-44
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtbank Leeuwarden Sector civiel recht afdeling handelsrecht Korte Gedingen Uitspraak: 25 februari 2003 Kort-geding-nummer: 56800/KG ZA 03-44 VONNIS van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: [namen van de 31 eisers] eisers sub 1 t/m 31, hierna gezamenlijk te noemen...
 • LJN AE4045, Kort geding, 73220 KG ZA 02-89
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Zaaknr/rolnr: 73220 KG ZA 02-89 Uitspraak: 14 maart 2002 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS, rechtspersoon volgens LJN AF6351, Eerste aanleg - enkelvoudig, 83747 / KG ZA 03-118
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Eve/Sto Zaaknr/rolnr: 83747 / KG ZA 03-118 Uitspraak: 19 maart 2003 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING zitting houdende te Lelystad V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA), rechtspersoon volgens LJN AP4458, Voorlopige voorziening, 92209 / KG ZA 04-183
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  COA; overplaatsingsbeslissing; niet-ontvankelijkheid?
 • LJN AF7316, Kort geding, 81952 KG ZA 03-81
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK TE MAASTRICHT Zaaknummer : 81952 / KG ZA 03-81 Datum uitspraak: 10 april 2003 VONNIS IN HET KORT GEDING VAN: De rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers CENTRAAL...
 • LJN AO4519, Kort geding, 89814 / KG ZA 04-46
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Uitgeprocedeerde asielzoekers die vallen onder het regime van de oude Vreemdelingenwet. Daarmee behoren zij tot een groep van circa 26.000 personen waaromtrent in de samenleving beroering is ontstaan, hetwelk tussen partijen in confesso is. Het nieuwe terugkeerbeleid van de minister van Vreemdelingenzaken in Integratie ...
 • LJN AE7324, Hoger beroep kort geding, 01/963
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  20 augustus 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/963 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellant], verblijvende te [verblijfplaats], appellant, procureur: mr. H.F.J.L. van Pelt, tegen: de rechtspersoon volgens LJN BA3459, Kort geding, 131608
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in verband met sluiting van het asielzoekerscentrum (AZC) te Heemskerk gedaagde overgeplaatst naar het AZC te Schagen. Gedaagde heeft aan deze overplaatsingsbeschikking geen gevolg gegeven. Het COA vordert gedaagde te veroordelen het AZC Heemskerk te ontruimen...
 • LJN AI1413, Kort geding, 84709 / KG ZA 03-237
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ontruimingsvordering van het COA.
 • LJN AF5315, Kort geding, 78595 / KG ZA 02-387
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK TE MAASTRICHT Zaaknummer : 78595 / KG ZA 02-387 Datum uitspraak : 10 februari 2003 VONNIS IN HET KORT GEDING VAN: De rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers CENTRAAL...
 • LJN AF4004, Kort geding, 56437 KG ZA 03-16
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtbank Leeuwarden Sector civiel recht afdeling handelsrecht Korte Gedingen Uitspraak: 6 februari 2003 Kort-geding-nummer: 56437/KG ZA 03-16 VONNIS van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: het CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA) rechtspersoon...
 • LJN AF4890, Voorlopige voorziening, 82523 / KG ZA 03-51
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  17-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Eve/deB Zaaknummer : 82523 / KG ZA 03-51 uitspraak : 17 februari 2002 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA), rechtspersoon volgens LJN AD9256, Hoger beroep kort geding, 01/583
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  5 februari 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/583 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellante], wonende te [woonplaats], appellante, procureur: mr E. Klijn, tegen: de rechtspersoon volgens LJN AU9913, Kort geding, 75585 / KG ZA 06-2
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vordert gedaagde te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het vonnis het AZC te ontruimen en ontruimd te houden. Gedaagde wenst niet uit het AZC te vertrekken, hoewel haar opvang in het kader van de Rva 2005 van rechtswege is beëindigd op grond van...
 • LJN AF2558, Kort geding, 81368/KG ZA 02-559
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK ZWOLLE Zaaknr/rolnr: 81368 / KG ZA 02-559 Uitspraak: 23 december 2002 DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING V O N N I S in de zaak, aanhangig tussen: het krachtens artikel 2 van de Wet centraal opvang...
 • LJN AY8861, Kort geding, 120297 / KG ZA 06-177
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beëindiging opvang asielzoekster met minderjarig kind. Beroep op Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Geen directe werking artikel 27 lid 3 IVRK. Geoordeeld dat asielzoekster zonder recht of titel in AZC verblijft en derhalve onrechtmatig handelt jegens COA.
 • LJN BA3458, Voorlopige voorziening, 131437
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in verband met sluiting van het asielzoekerscentrum (AZC) te Heemskerk gedaagden overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Gedaagden hebben aan deze overplaatsingsbeschikking geen gevolg gegeven. Het COA vordert gedaagden te veroordelen het AZC Heemskerk te ontruimen...
 • LJN AR4037, Cassatie, C03/261HR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  14 januari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/261HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg, t e g e n de rechtspersoon volgens artikel 2 van de Wet centraal orgaan opvang asielzoekers HET CENTRAAL...
 • LJN BG9904, Kort geding, 98420 / KG ZA 08-318
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Toewijzen vordering ontruiming woonruimte AZC.
 • LJN AI1085, Hoger beroep kort geding, 02/287
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De opvang wordt niet beëindigd indien weliswaar op de asielaanvraag rechtens onaantastbaar afwijzend is beschikt, maar aan de vreemdeling uitstel van vertrek is verleend, bijvoorbeeld op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000 (Nadere instructie uitvoering Rva 1997, Stcrt. 4 februari 2000, nr. 25/pag...
 •