Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BF8848, Cassatie, 07/10507
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Strafuitsluitingsgrond ongewenste verklaarde vreemdeling. Vooropgesteld wordt dat art. 61 Vw 2000 de vreemdeling, die niet rechtmatig verblijf heeft, verplicht NL uit eigen beweging te verlaten. Gelet op de parlementaire stukken betekent dit dat de vreemdeling die tot ongewenst vreemdeling is verklaard...
 • LJN AY7087, Hoger beroep, 20-010318-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 197 Sr. Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie: hof heeft verweer dat het openbaar ministerie heeft gehandeld in strijd met de beginselen van een goede procesorde, nu het vervolgen van de verdachte geen redelijk doel dient, verworpen; de strafbaarheid van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN BA3418, Hoger beroep, 22-000081-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft een persoon, die op de grond lag, met een schaar in het bovenlichaam gestoken en voorts met die schaar stekende en hakkende bewegingen gemaakt in de richting van het bovenlichaam en het hoofd van die persoon. Door op de bewezenverklaarde wijze te handelen heeft de verdachte, gelet...
 • LJN BA8005, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/52324
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opheffing ongewenstverklaring / bijzondere of dringende omstandigheden / 3 EVRM / Somalie Gelet op het gebruik van de bewoordingen "in ieder geval" in artikel 6.6 van het Vb2000, dragen de opheffingstermijnen het karakter van bovengrenzen. Er kunnen zich (bijzondere) omstandigheden voordoen waarbij de...
 • LJN AY4303, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/46203, 05/46206
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Hofstadgroep / individueel ambtsbericht AIVD / vergewisplicht. Eiser maakt deel uit van de zogenaamde Hofstadgroep. Verweerder heeft op basis van een individueel ambtsbericht van de AIVD de verblijfsvergunning regulier van eiser ingetrokken en eiser ongewenst verklaard. De rechtbank oordeelt dat verweerder...
 • LJN BH6196, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 08/31520, 08/31522
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep gegrond wegens strijd met artt. 7:12 en 7:2 van de Awb
  Verzoek opheffing ongewenstverklaring. Eiser heeft vier maal eerder verzocht om opheffing van zijn ongewenstverklaring. In het licht van de te verrichten belangenafweging in het kader van het bepaalde in artikel 8 van het EVRM en de daarbij...
 • LJN AA6924, Eerste aanleg - meervoudig, 10.041337/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10.041337/00 Datum uitspraak: 29 augustus 2000 Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [naam verdachte] geboren [woonplaats] op [geboortedatum], wonende te [adres], ten tijde van...
 • LJN AE8044, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008206-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/008206-02 Datum uitspraak: 24 september 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats/adres verdachte], thans gedetineerd in de P...
 • LJN AZ8428, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/48516
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Individueel ambtsbericht / ongewenstverklaring In tegenstelling tot hetgeen de Voorzitter van de Afdeling heeft geoordeeld brengt het vorenstaande de rechtbank tot de slotsom dat verweerder de conclusie dat eiser een gevaar vormt voor de nationale veiligheid niet op het ambtsbericht van de AIVD heeft kunnen doen steunen...
 • LJN BB8121, Hoger beroep, 2200209507
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Ongewenst vreemdeling. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wordt door het hof verworpen: nu enerzijds gedragingen van de verdachte zelf aanleiding zijn tot zijn voortdurend doch ongewenst verblijf in Nederland, en anderzijds niet onomstotelijk vast staat dat de verdachte Nederland...
 • LJN AA6858, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150504-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/150504-00 Datum uitspraak: 10 augustus 2000 Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [naam verdachte] (de verdachte geeft ter terechtzitting aan te heten [naam] geboren te...
 • LJN BD6896, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825025-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Controlebevoegdheid art. 8a Politiewet.(Promis)
 • LJN BF8843, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421634-07 en 13/421135-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte als vreemdeling in Nederland verbleef, terwijl hij weet dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.
 • LJN BH5447, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/30723, 07/46649, 07/46651, 07/46653, 07/46554, 07/46655
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / 8 EVRM / minderjarig ten tijde van plegen delicten / criteria Maslov
  Eiser verblijft sinds augustus 1998 in Nederland en is nimmer in het bezit geweest van een verblijfsvergunning. De vader en stiefmoeder van eiser verblijven rechtmatig in Nederland. Eiser is wegens overtreding...
 • LJN AU8649, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 05/3801, 05/3803
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsleven / ongewenstverklaring / belangenafweging / artikel 8 EVRM. Eiser is bij beslissing van 20 augustus 1997 ongewenst verklaard. Het beroep van eiser richt zich tegen de afwijzing van zijn verzoek van 8 november 1999 om opheffing van de ongewenstverklaring. Het geschil spitst zich geheel toe op artikel 8 EVRM...
 • LJN AX8849, Hoger beroep, 2200024006
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Artikel 197 Sr, ontvankelijkheid van het openbaar ministerie Op grond van het onderzoek ter terechtzitting is het hof tot het oordeel gekomen dat niet aannemelijk is geworden dat het met name aan gebrek aan medewerking van de verdachte te wijten is dat hij Nederland niet op legale wijze kan verlaten...
 • LJN BC8336, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/21847, 07/21848
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / détournement de pouvoir / beginsel van formele rechtskracht / Salah Sheekh / Centraal-Irak
  Bij vonnissen van uit 1997 en 2000 is eiser veroordeeld wegens misdrijven. Eerst in 2005, nadat eiser is aangehouden als verdachte van deelneming aan een terroristische organisatie, is...
 • LJN AZ3366, Eerste aanleg - meervoudig, 03/010481-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Op grond van het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat het niet aannemelijk is geworden dat het met name aan gebrek aan medewerking van de verdachte te wijten is dat hij Nederland niet op legale wijze kan verlaten. Nu klaarblijkelijk noch de verdachte zelf noch de Nederlandse...
 • LJN BD8560, Hoger beroep, 200803835/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / bij belangenafweging eerdere opheffing is ontbreken zicht op uitzetting meegenomen; in dat geval ook uitspraken over concrete aanknopingspunten van toepassing
  Desgevraagd is door de staatssecretaris ter zitting aangegeven dat bij de belangenafweging die heeft geleid tot opheffing...
 • LJN AO8986, Eerste aanleg - meervoudig, 13/128127-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank spreekt verdachte bij gebrek aan bewijs vrij van (opdracht geven tot) moord.
 • LJN BA9394, Voorlopige voorziening, AWB 07/07044
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / strafrechtelijke rechtsgevolgen Verzoeker heeft middels indiening van een voorlopige voorziening onder meer verzocht om de strafrechtelijke rechtsgevolgen verbonden aan de ongewenstverklaring op te schorten. Naar tussen partijen niet in geschil is verzet artikel 3 van het EVRM zich...
 • LJN BD0958, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/14074, 07/14076
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / beroep en vovo tegen afwijzing asielaanvraag / rechtsherstel / connexiteit vovo
  Eiser heeft onder meer aangevoerd dat niet-ontvankelijkheid van het beroep tegen de afwijzing van de asielaanvraag ertoe zou leiden dat geen volledig rechtsherstel mogelijk is, hetgeen in strijd is met artikel 13 van het EVRM...
 • LJN BF0883, Hoger beroep, 23-006681-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  DNA-onderzoek. De gang van zaken van het gehouden tegenonderzoek levert geen schending op van artikel 6 EVRM. Betrouwbaarheid van de resultaten van het tegenonderzoek.
 • LJN AF6145, Hoger beroep, 20.000295
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.000295.02 uitspraakdatum : 18 maart 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter bij...
 • LJN BB0262, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/20796
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgberoep / ten onrechte ‘samenvoeging’ van twee dossiers / zorgvuldigheid
  De Vreemdelingenpolitie heeft op 1 maart 2006 ten onrechte aangenomen dat eiser gebruik maakte van het alias M. M.. Als gevolg van deze onjuiste aanname is eiser in de computerbestanden van verweerder gekoppeld aan het bestand van M...
 • LJN BB0296, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/50354, 06/50356
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bevoegdheid tot ongewenstverklaring bij nog niet afgewezen asielaanvraag / belangenafweging bij verzoek opheffing ongewenstverklaring
  Na besluiten in primo tot ongewenstverklaring op grond van artikel 67, eerste lid onder c, Vw 2000 en tot weigering van opheffing daarvan, wordt een tweede asielaanvraag gedaan, die met toepassing van artikel 4...
 • LJN AB0077, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/65955
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / ongewenstverklaring. Eiser zit langer dan negen maanden in bewaring. Verweerder acht de langere duur verantwoord aangezien eiser ongewenst is verklaard. De rechtbank acht een langere duur dan negen maanden echter niet redelijk waarbij wordt overwogen dat de stelling van verweerder dat het strafblad daartoe aanleiding geeft niet wordt gevolgd...
 • LJN BE0109, Eerste aanleg - meervoudig, 03/703658-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Promis Vonnis - Verdachte wegens het tezamen en in vereniging met een ander plegen van diefstal met geweld, het valselijk doen opmaken van een aanvraagformulier reisdocument en een paspoort en het onwettig verblijven in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden met aftrek van voorarrest.
 • LJN BA0865, Cassatie, 00699/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ongewenst vreemdeling. Het oordeel van het hof berust kennelijk op de opvatting dat voor de beantwoording van de vraag of het OM ontvankelijk is in de strafvervolging t.z.v. art. 197 Sr van belang is of dit feit aan het licht is gekomen bij de opsporing van andere strafbare feiten waaraan een tot ongewenste...
 • LJN BA9369, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 07/00718
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Samenloop verblijfsprocedure en ongewenstverklaring / opschorting strafrechtelijke gevolgen ongewenstverklaring. Het belang van verzoeker is met name gelegen in het feit dat de (voortgezette) aanwezigheid van verzoeker hier te lande ingevolge het bepaalde in artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is...
 • LJN BD6912, Hoger beroep, 200803632/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Vreemdelingenbewaring / vermelding onjuist strafbaar feit
  Op basis van voormeld proces-verbaal kan worden vastgesteld dat in dit geval de vreemdeling strafrechtelijk is aangehouden en het vreemdelingrechtelijk traject is aangevangen nadat hij na die aanhouding was heengezonden. Dat de staatssecretaris...
 • LJN AZ6637, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/36973
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking verblijfsvergunning/ ongewenstverklaring / Hofstadgroep / individueel ambtsbericht AIVD Eiser maakt deel uit van de zgn. Hofstadgroep. De AIVD heeft in een individueel ambtsbericht geconcludeerd dat eiser een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Verweerder heeft op basis van dit ambtsbericht...
 • LJN BA8199, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830327-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte illegaal in Nederland verblijft en een zwervend bestaan leidt. Tengevolge van zijn situatie en zijn psychiatrisch toestandsbeeld is hij niet in staat zich zelfstandig in de maatschappij staande te houden. De enige plek die hem structuur en veiligheid biedt is de gevangenis...
 • LJN BA0219, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/33846 en AWB 06/37403 130.509.2525
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / intrekking verblijfsvergunning / individueel ambtsbericht AIVD / nationale veiligheid / Hofstadgroep Eiser, die vanaf 1998 met zijn familie in Nederland woont en in het bezit is van een verblijfsvergunning in verband met gezinshereniging met zijn vader, is ongewenst verklaard en...
 • LJN AE7256, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/51171 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / wijziging grondslag. Eisers stelling dat hij ten onrechte in bewaring is gesteld omdat hij ten tijde van het opleggen van de maatregel tot bewaring (op de a-grond) een aanvraag om een verblijfsvergunning wegens klemmende redenen van humanitaire aard had ingediend, berust niet op de wet...
 • LJN BD4170, Herziening, 07/12809 H
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Herziening. In de aanvrage wordt aangevoerd dat de Rb te Maastricht bij vonnis van 1-11-2006 het OM n-o heeft verklaard in de vervolging van aanvrager t.z.v. art. 197 Sr en dat ook de Pr in de rb te Maastricht het OM n-o zou hebben verklaard in de vervolging van aanvrager t.z.v. art. 197 Sr dan wel een...
 • LJN AU9361, Cassatie, 00934/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ontvankelijkheid OM in vervolging ongewenste vreemdeling na niet-ontvankelijkverklaring door hof in eerdere vervolging tzv soortgelijk feit. De eerdere uitspraak van het hof kan geen grond voor cassatie opleveren. Die uitspraak betrof een ander, immers op een ander tijdstip gepleegd strafbaar feit. Het...
 • LJN BA8505, Hoger beroep, AWB 05/57870
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / novum / Unieburger / onderzoeksplicht In onherroepelijke uitspraak rechtbank van mei 2003 is geoordeeld dat verweerder terecht artikel 1(F) heeft tegengeworpen. Eerder beroep tegen ongewenstverklaring is bij onherroepelijke uitspraak van 2004 gegrond verklaard wegens schending hoorplicht...
 • LJN BD1668, Eerste aanleg - meervoudig, 07/461315-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  artikel 197 strafrecht, ongewenst vreemdeling, ontvankelijkheid OM
 • LJN AD6145, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/28230
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / afstandsverklaring horen / voorlopig bevel tot bewaring. Nigeriaanse eiser heeft door zijn gedrag aangegeven er geen prijs op te stellen gehoord te worden door de rechtbank. Er is een afstandsverklaring opgemaakt door een medewerker van Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg, welke eiser heeft geweigerd te tekenen...
 • LJN BC1350, Hoger beroep, 20-004260-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het door de raadsvrouwe gestelde komt er op neer, dat zij aan het hof vraagt om de ongewenstverklaring van verdachte te toetsen aan het Europese recht en/of aan het Vreemdelingenbesluit 2000 zoals deze luidt na de wijziging in verband met de implementatie van de door de raadsvrouw bedoelde Europese richtlijn...
 • LJN BB6247, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/62577, 06/62576
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / belangenafweging / motivering
  De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerders standpunt met betrekking tot de ongewenstverklaring van eiser onvoldoende is gemotiveerd. Hiertoe wordt overwogen dat de door eiser aangevoerde persoonlijke omstandigheden wel zijn beoordeeld in het kader van artikel 4...
 • LJN AF8325, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/5067 ONGEWN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ongewenstverklaring / ambtelijke misslag / vertrouwensbeginsel. Eiser is in 1991 ten gevolge van een ambtelijke misslag ingeschreven in de GBA van Amsterdam zijnde in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Op 30 oktober 1996 is deze misslag hersteld, bij welke gelegenheid eisers Nederlandse paspoort is ingenomen...
 • LJN BC9282, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700720-07 en 03/700035-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie in de strafvervolging van een ongewenstverklaarde onderdaan van de Europese Unie. De beschikking tot ongewenstverklaring voldoet niet aan de eisen zoals verwoord in het arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2007. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de...
 • LJN BF9195, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08 / 32772
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Zicht op uitzetting naar Centraal Irak

  In de zaak van deze eiser draait het om de vraag hoever de medewerkingsplicht van eiser reikt aan het bewerkstelligen van zijn vertrek uit Nederland en of er zicht op uitzetting naar (Centraal-)Irak bestaat.
  Eiser wenst niet vrijwillig terug te keren naar Irak...

 • LJN AZ9203, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/500543-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Artikel 197 Sr; als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij weet dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard. Verwerping verweer dat dat verdachte niet wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard; verwerping verweer dat sprake was van overmachtssituatie...
 • LJN BD9239, Hoger beroep, 20-003772-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  art. 197 Sr: tekst van dit artikel noopt weliswaar tot toetsing van de verbindendheid van het wettelijk voorschrift dat ten grondslag ligt aan de beslissing de vreemdeling ongewenst te verklaren en de bevoegdheid tot het nemen van die beslissing, doch niet tot toetsing van de innerlijke juistheid van...
 • LJN BB9735, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/60513, 06/60518
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opheffing ongewenstverklaring / rigorous scrutiny / schending hoorplicht
  Afwijzing verzoek opheffing van de ongewenstverklaring (sinds 2005; o.o.; enkele winkeldiefstallen). Eiser, sinds 1993 in NL, is afkomstig uit Iran en heeft aan eerdere asielprocedures ten grondslag gelegd zijn betrokkenheid bij de Mujaheddin...
 • LJN BC8712, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580068-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren omdat hij een zeer aanzienlijke hoeveelheid heroïne in zijn bezit heeft gehad. Daarnaast bracht hij een aanmerkelijk gedeelte daarvan samen met anderen over de grens. Verdachte kende het strafbare karakter daarvan,...
 • LJN BG0041, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500258-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Het DNA-profiel van het DNA-materiaal dat zich bevond op jas van het slachtoffer en op een muts die in de omgeving van de plaats van de overval is aangetroffen, kan afkomstig zijn van verdachte. Dit volgt uit de vaststelling dat het DNA-profiel van verdachte een zogeheten “match” oplevert met het profiel van de aangetroffen sporen...
 •