Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX5373, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610124-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Incassobureau incasseert vorderingen met gebruikmaking van geweld, bedreiging met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 • LJN BG1774, Eerste aanleg - meervoudig, 08/750248-07 en 08/800529-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zich meerdere malen schuldig gemaakt aan mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en belaging van zijn toenmalige partner. Tevens heeft hij een aantal goederen vernield en/of beschadigd. Naast het bovenstaande heeft verdachte een tweetal politieambtenaren bedreigd en beledigd en heeft hij een zogenaamd vuurwerkpistool voorhanden gehad...
 • LJN BI1221, Hoger beroep, 23-001891-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberovingen en gijzeling. Geen vrijwilligheid slachtoffer ondanks ontbreken verzet.
 • LJN AB2554, Eerste aanleg - meervoudig, 13/127106-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte is een onmisbare schakel geweest in de organisatie van de uitvoer van de ongeveer 163 kilo cocaïne in de Camaro-zaak. Door hem zijn in het najaar van 1998 essentiële contacten gelegd en telkens onderhouden die mede tot dit zeer grote transport op 31 januari 1999 hebben geleid.
 • LJN AU0891, Hoger beroep, 23-002675-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft, samen met zijn mededaders, in een kort tijdsbestek vijf gewelddadige overvallen gepleegd. Vrijwel al deze overvallen hebben plaats gevonden in belwinkels. Veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf.
 • LJN BG4648, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710510-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Rechtbak veroordeelt TBSer opnieuw tot de maatregel van TBS.
 • LJN BI1241, Hoger beroep, 23-001887-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich met zijn mededaders in een relatief kort tijdsbestek schuldig gemaakt aan een aantal zeer ernstige geweldsdelicten.
 • LJN AT7221, Eerste aanleg - meervoudig, 16/300755-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte wordt vrijgesproken van vrijheidsberoving van die minderjarige in de zin van artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht (zie motivering vrijspraak). De rechtbank veroordeelt verdachte ter zake van medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, terwijl de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
 • LJN BB0308, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710331-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zich tegenover zijn partner, uit opgekropte woede en wraak, uiterst agressief en intimiderend gedragen door haar in zijn auto mee te nemen en haar tijdens de autorit, die gepaard ging met hoge snelheden, een mes te tonen en haar voor te houden dat zowel hijzelf als zijn partner het leven zouden laten...
 • LJN BC3233, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830022/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  In een eerdere situatie namelijk op 28 april 2006 vindt er een zeer ernstig incident plaats tussen verdachte en het slachtoffer [naam slachtoffer]. [naam slachtoffer] werd aangesproken over geluidsoverlast door verdachte. Verdachte verschijnt op een gegeven moment met een schep en haalt naar [naam slachtoffer] uit...
 • LJN AD5940, Eerste aanleg - meervoudig, 05.095062-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: "verdachte", thans verblijvende en tevens ingeschreven in het huis van bewaring te Grave, aan de Muntlaan 1. Raadsman: mr. J.P.A. van Schaik, advocaat te Veenendaal...
 • LJN AU0853, Hoger beroep, 23-002565-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft, samen met zijn mededaders, in een kort tijdsbestek drie gewelddadige overvallen gepleegd. Deze overvallen hebben plaats gevonden in belwinkels, waarbij de daders zich soms voordeden als klanten. Tijdens de overvallen zijn telkens de in de winkels aanwezige personen met een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp bedreigd...
 • LJN BC8207, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839250-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in Eindhovense verkrachtingszaken.
 • LJN BG1778, Eerste aanleg - meervoudig, 710399-08 en 750244-07 en 750328-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Gelovige vrouw die zich meerdere keren heeft schuldig gemaakt aan agressief gedrag jegens met name jeugdigen is door de meervoudige kamer van de rechtbank Almelo ontslagen van alle rechtsvervolging. De bewezen verklaarde feiten kunnen haar niet worden toegerekend. Zij dient zich gedurende één jaar te laten verplegen in een psychiatrisch ziekenhuis.
 • LJN BH3088, Raadkamer, K07/0280
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Klagers stellen zich op het standpunt dat zij opzettelijk wederrechtelijk van hun vrijheid zijn beroofd en beroofd zijn gehouden aangezien zij onrechtmatig zijn aangehouden en aansluitend onrechtmatig zijn opgehouden, waarvoor de leden van de driehoek strafrechtelijk aansprakelijk zijn en waarvoor zij strafrechtelijk vervolgd dienen te worden...
 • LJN AF3598, Eerste aanleg - meervoudig, 19.820009-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  [Verdachte] heeft een minderjarige met de leeftijd van 9 jaar, die ten tijde van het tenlastegelegde feit mede aan zijn zorg was toevertrouwd, onder valse voorwendselen [meegenomen] naar zijn SM-kamer en daar gedurende enige tijd zijn eigen seksuele lusten op haar botviert.
 • LJN AT7223, Eerste aanleg - meervoudig, 16/028207-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank veroordeelt verdachte ter zake van medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, terwijl de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is. Verdachte wordt vrijgesproken van vrijheidsberoving van die minderjarige in de zin van artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht (zie motivering vrijspraak).
 • LJN AD6420, Eerste aanleg - meervoudig, 11/005226-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Overval op Kwantum te Dordrecht. Hoger beroep: AI0973
 • LJN AZ3329, Cassatie, 03634/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  De bewijsvoering is tegenstrijdig in zoverre het hof enerzijds de verklaring van aangever dat X hem heeft opgesloten in het kassahok en anderzijds de verklaring van X dat verdachte of Y aangever heeft opgesloten tot het bewijs heeft gebezigd. Dat leidt niet tot cassatie, nu gelet op de bewoordingen van...
 • LJN AO5166, Hoger beroep, 2200490202
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving van zijn echtgenote. Hij heeft zijn echtgenote belet via de deur de woning te verlaten door haar vast te pakken en haar te verbieden de woning te verlaten, terwijl de sleutel van de voordeur voor het slachtoffer niet bereikbaar was zonder de verdachte te moeten passeren...
 • LJN BF1409, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757705-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verboden wapenbezit en bedreiging. Hij verdacht zijn (ex-)vriendin van vreemdgaan met een (achter)neef van haar. Hij heeft het meisje tegen haar wil in mee in zijn auto genomen, via haar mobiel de naam van de ...
 • LJN BC5057, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607333-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering
 • LJN AF9070, Eerste aanleg - meervoudig, Parketnr.: 06.010051-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Verdachte heeft zich tijdens zijn huwelijk met het slachtoffer schuldig gemaakt aan verkrachting. Teneinde zijn dominante positie kracht bij te zetten, heeft hij zich eveneens schuldig gemaakt aan mishandeling en wederrrechtelijke vrijheidsberoving van zijn echtgenote. Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnr...
 • LJN AF3994, Hoger beroep, 23-001784-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden; medeplegen van doodslag; medeplegen van: opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en levensgevaar voor een ander te duchten is. Alles in relationele sfeer (slachtoffer was echtgenoot van mededader...
 • LJN BG4785, Eerste aanleg - meervoudig, 12/715447-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Verdacht van 1 primair: opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven 2: belaging 3 primair: feitelijke aanranding van de eerbaarheid 4: schennis van de eerbaarheid op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd Veroordeelt tot gevangenisstraf van twee jaar met TBS-maatregel.
 • LJN AX2483, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000035-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank geeft uitleg aan het begrip opzettelijk aanwezig hebben. Naar het oordeel van de rechtbank moet het als uiterst onwaarschijnlijk worden aangemerkt dat verdachte niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de verdovende middelen en wapens. Daaraan voegt de rechtbank toe dat uit het dossier...
 • LJN AB1823, Eerste aanleg - meervoudig, 10/020018-00 en 10/022053-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummers van de berechte zaken: 10/020018-00 en 10/022053-01 Datum uitspraak: 29 mei 2001 Tegenspraak VONNIS (persexemplaar) van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen: Naam Verdachte geboren te (Geboorteplaats) op (geboortedatum...
 • LJN AN9420, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050118-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bewezenverklaring (onder meer en kort samengevat): 1: bedreiging; 2: vrijheidsberoving; 3: poging tot afpersing; 4: openlijke geweldpleging. De rechtbank neemt consumptie aan van de bedreiging (onder 1) door de vrijheidsberoving (onder 2) en neemt voorts de consumptie aan van de vrijheidsberoeving (onder 2) door de poging tot afpersing (onder 3).
 • LJN AX5526, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610128-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Incassobureau incasseert vorderingen met gebruikmaking van geweld, bedreiging met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving
 • LJN BI1291, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711564-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van zes maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor onttrekking aan het ouderlijk gezag.
 • LJN BI9355, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607389-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, wederrechtelijke vrijheidsberoving, strafmaatmotivering
 • LJN AS8646, Eerste aanleg - meervoudig, 11/005609-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Doodslag door nalaten inschakelen noodzakelijke medische hulp. Bewijsoverweging tav doodsoorzaak, causaliteit. Feit 2/3/4 vrijheidsberoving, verkrachting, poging doodslag. Eis: 10 jr en tbs met dwangverpl. Vonnis: geen maatregel, maximale gevangenisstraf 20 jr.
 • LJN BC4159, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460524-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank veroordeelt verdachte A terzake van (o.a) diefstallen met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving o.a in de gemeente Vaassen tot 6,5 gevangenisstraf. Zie LJNummer BC4165 voor medeverdachte B. (PROMIS)
 • LJN AA8582, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035120-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035120-00 Uitspraakdatum: 23 november 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren...
 • LJN BI1230, Hoger beroep, 23-001883-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich met zijn mededaders in een relatief kort tijdsbestek schuldig gemaakt aan een aantal zeer ernstige geweldsdelicten.
 • LJN AF4427, Eerste aanleg - meervoudig, 07/430253-02 en 07/430251-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank stelt vast dat verdachte zich vrijwel vanaf het begin heeft beroepen op het hem toekomende zwijgrecht en dat de informanten kennelijk werden ingezet met geen andere opdracht dan zoveel mogelijk informatie over de feitelijke toedracht op die bewuste avond in zijn woning los te krijgen. In...
 • LJN AY7988, Hoger beroep, 2200241705
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte en zijn mededaders hebben zich in een periode van een aantal maanden, telkens in wisselende samenstelling, schuldig gemaakt aan een reeks zware delicten, waaronder roofovervallen in woningen, het voorbereiden van een bankoverval, een overval in een videotheek en wederrechtelijke vrijheidsberoving,...
 • LJN BB8799, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830192-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is, zonder de ernst van de mishandelingen, de wederrechtelijke vrijheidsberoving - welke overigens in casu van zeer beperkte omvang was - en de bedreiging van mevrouw [naam slachtoffer] ook maar enigszins te willen bagatelliseren, van oordeel dat de zwaarte van de aan verdachte op te leggen...
 • LJN BD1251, Eerste aanleg - meervoudig, 710396/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  (zwangere) Vrouw mishandeld door ex-vriend, tevens van vrijheid beroofd en beroofd gehouden door die ex-vriend in haar eigen woning. Ex-vriend nog maar net op vrije voeten wegens eerdere veroordeling mishandeling van de vrouw. Vrouw diverse verwondingen waaronder gescheurd trommelvlies, vijf dagen ziekenhuisopname...
 • LJN BJ3448, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607265-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs (duur) vrijheidsbeneming
 • LJN AX5516, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610125-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Incassobureau incasseert vorderingen met gebruikmaking van geweld, bedreiging met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 • LJN AX9610, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670573-05 en 18/054340-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Poging medeplegen zware mishandeling met voorbedachte raad; poging medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving; bedreiging. Blijkt niet van compassie met slachtoffers.
 • LJN BC4165, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080333-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank veroordeelt verdachte B terzake van (o.a) diefstallen met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving o.a in de gemeente Vaassen tot 7 jaar gevangenisstraf. Zie LJNummer BC4159 voor medeverdachte A. (PROMIS)
 • LJN AX5587, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610121-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Incassobureau incasseert vorderingen met gebruikmaking van geweld, bedreiging met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
 • LJN AV7271, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft in een tijdsbestek van enkele dagen, zijn (ex-)vriendin drie keer mishandeld alsmede haar bedreigd. Tevens heeft hij haar in die periode twee keer wederrechtelijk van haar vrijheid beroofd, door haar tegen haar uitdrukkelijke wil in op straat beet te pakken, haar zijn auto in te duwen...
 • LJN AQ1112, Hoger beroep, 2200012204
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte en zijn mededaders hebben zich schuldig gemaakt aan een langdurige gijzeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving te Rotterdam, gevolgd door een gewapende overval op een bank te Den Haag. Het ging om een geraffineerd voorbereide actie, waarbij één van de slachtoffers enige tijd was gevolgd en geobserveerd...
 • LJN AX2475, Eerste aanleg - meervoudig, 10/601120-05 en 10/000022-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank overweegt dat op de voet van artikel 344 lid 1 Sv processen-verbaal van opsporingsambtenaren die in de wettelijke vorm zijn opgemaakt en die mededeling van door henzelf waargenomen of ondervonden feiten en omstandigheden behelzen als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt. Op grond van lid...
 • LJN AP4401, Eerste aanleg - meervoudig, 11/005646-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Turkse “eerwraak”-zaak; 1. geen medeplegen; 2. vrijheidsberoving niet bewezen. Ad 1. van ‘medeplegen’ van de door de echtgenoot van zijn kleindochter [B] gepleegde poging moord is geen sprake. Tijdens familieberaden is weliswaar op initiatief van de verdachte besloten dat zijn kleindochter [A] en haar ...
 • LJN AU1853, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630284-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting Hortensiatunnel.
 • LJN AF6969, Hoger beroep, 23-003783-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft tezamen met anderen deelgenomen aan een criminele organisatie die erop was gericht om buitenlandse vrouwen zich op illegale wijze te laten prostitueren. De verdachte nam hierin een leidende en coördinerende positie in. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met het - door middel van tussenpersonen ...
 •