Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU3200, Hoger beroep, 23.645.05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte vrijgesproken van het tenlastelegde. Preventieve fouilleringsactie. De burgemeest kan gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Deze in artikel 151b lid 1 van de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid kan slechts binnen strikte grenzen op grond van een deugdelijke motivering worden uitgeoefend...
 • LJN BC4013, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850748-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Artikel 2 van de Politiwet 1993 is voldoende basis om van iemand, in verband met ordeverstoring, te vorderen dat hij het uitgaansgebied verlaat. Een vordering die verder gaat, en niet alleen inhoudt dat betrokkene zich van een bepaalde plaats moet verwijderen, maar óók een verbod inhoudt om daar binnen...
 • LJN BJ6347, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/668349-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De politierechter verwerpt het verweer van de verdediging dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard. Het openbaar ministerie kon in het onderhavige geval in redelijkheid komen tot de beslissing om tot vervolging van verdachte over te gaan. De politierechter acht wettig...
 • LJN AA7179, Eerste aanleg - meervoudig, 13/021040-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/021040-00 datum uitspraak: 21 september 2000 op tegenspraak +-------------------+ | VERKORT VONNIS | +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, achtste meervoudige kamer B, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [woonplaats] op [geboortedatum], zonder vaste woon...
 • LJN AV2521, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/850406-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer vredesactivist
 • LJN BA0734, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/512577-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fort Pannerden.
 • LJN BC2595, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/995003-06, 04/868047-05 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  "Overtreding art. 184 Sr. door geen gevolg te geven aan een bevel of vordering van een toezichthouder krachtens artikel 5:16 en 5:20 van de Awb (Lozingenbesluit)."
 • LJN BD2980, Eerste aanleg - meervoudig, 13/451991-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verzet tegen de politie bij een betoging op het Anton de Komplein.
 • LJN AT9303, Hoger beroep, 20-003005-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan het bevel zich van het perceel te verwijderen en dat hij zich met geweld heeft verzet tegen de opsporingsambtenaren. Verdachte heeft zelf ten overstaan van de politie verklaard dat hem duidelijk was meegedeeld dat hij het terrein moest verlaten, dat hij ...
 • LJN AZ6007, Cassatie, 00062/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bewezenverklaard is dat verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel ex art. 2.6.A.2 APV 1994 van de gemeente A’dam om zich uit het door de burgemeester van A’dam als drugsoverlastgebied aangewezen gebied te verwijderen. HR: Bij een strafrechtelijke vervolging ter zake van art. 184 Sr dient...
 • LJN BB4564, Eerste aanleg - enkelvoudig, 628451-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte zou een ambtelijk bevel niet hebben opgevolgd door te zijn weggereden nadat hij was aangehouden. De raadsman stelde dat er in casu geen sprake was van aanhouding omdat er geen vrijheidsbeneming had plaatsgevonden. Verwezen werd naar NJ 1978, 53 en NJ 1992, 60. Vrijspraak.
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN BJ2251, Eerste aanleg - meervoudig, 07/420417-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  brandstichting zware mishandeling noodweer (exces) strafmaatmotivering
 • LJN AA3783, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/086270-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM Parketnummers : 05/086270-99 05/086271-99 05/086272-99 05/086299-99 05/086300-99 Zittingsdatum: 11 juni 1999/21 juni 1999 Uitspraak op : 25 juni 1999 STRAFVONNIS De kinderrechter in de arrondissementsrechtbank te Arnhem, rechtdoende in de zaak onder bovenstaand parketnummer,...
 • LJN AE2126, Cassatie, 00682/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  24 september 2002 Strafkamer nr. 00682/01 SO/AB Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 29 december 2000, nummer 23/000416-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren [te geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortedatum] 1961, zonder bekende woon...
 • LJN BG8792, Hoger beroep, 20-002678-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  287 Sr. Dodelijke steekpartij in Tilburg. Verweren nopens voorbedachte raad, opzet en noodweer.
 • LJN BC3218, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830245/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verbalisanten zien verdachte op 19 juni 2007 bij een kruising door rood licht rijden. Verbalisanten willen verbaliserend optreden en geven verdachte een stopteken. Verdachte negeert dat en gaat er met zeer hoge snelheid vandoor. Als de weg een bocht naar links maakt verliest verdachte de controle over...
 • LJN ZF0329, Eerste aanleg - meervoudig, 95/8114 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-01-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Art. 172 noch 175 Gemeentewet (anders: ABRS wat betreft art. 175 Gemeentewet) biedt basis voor verwijderingsbevel voor periode van 14 dagen. Een 8-uurs bevel voldoet wel aan de eisen ex art. 172.3 Gemeentewet.

  Bevel aan eiser tot verwijdering uit Ganzenhoefgebied en zich gedurende een, nader aangegeven,...

 • LJN AZ2475, Cassatie, 00225/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bij besluit van 20-11-02 heeft de burgemeester van A’dam een deel van die stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied, voor de duur van 6 maanden, welke aanwijzing bij besluit van 26-6-03 met 12 maanden is verlengd, met wijziging van de gebiedsgrenzen. In een veiligheidsrisicogebied kan preventief worden gefouilleerd...
 • LJN AU8060, Cassatie, 00325/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Verwijderingsbevel van station voor 14 dagen o.g.v. Algemeen Reglement Vervoer (ARV). 2. Krachtens wettelijk voorschrift met enige openbare dienst belast ex art. 184.2 Sr. Ad 1. Met de Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer is beoogd een geïntegreerd stelsel van (privaat- en) publiekrechtelijke bepalingen te verwezenlijken met het oog op o...
 • LJN BA0737, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/512581-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fort Pannerden.
 • LJN AD7061, Eerste aanleg - meervoudig, 09.051.427/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR POLITIERECHTER (VERKORT VONNIS) parketnummer : 09.051.427/01 's-Gravenhage, 13 december 2001. De politierechter te 's-Gravenhage heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte : [verdachte] geboren op [geboortedatum] te 's...
 • LJN AA7422, Eerste aanleg - meervoudig, 13/010374-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/010374-99 datum uitspraak: 10 oktober 2000 op tegenspraak +-------------------+ | VERKORT VONNIS | +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, vijfde meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen: STICHTING [verdachte] gevestigd [adres], [woonplaats]. De rechtbank...
 • LJN BA3301, Hoger beroep, 22-005454-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Niet voldoen aan een ambtelijke vordering en wederspannigheid in het kader van een verdenking ex artikel 107, eerste lid WVW 1994. Verwerping verweren m.b.t. - de geldigheid van de dagvaarding wegens onvoldoende duidelijke omschrijving - het bestanddeel "krachtens wettelijk voorschrift" - het gebruik van pepperspray door verbalisant
 • LJN AT9923, Hoger beroep, 23-002114-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De opsporingsambtenaren van de spoorwegpolitie hebben niet op grond van artikel 7 ARV de bevoegdheid tot het uitvaardigen van verwijderingsbevelen. De onderhavige constructie, waarin die bevoegdheid op grond van mandaat is uitgeoefend, impliceert dat het verwijderingsbevel namens de NS als particuliere...
 • LJN AZ7193, Hoger beroep, Parketnummer: 24-000755-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte heeft zich fysiek verzet tegen een tweetal opsporingsambtenaren dat hem wilde aanhouden op verdenking van het hebben gepleegd van het niet voldoen aan een krachtens de Wet op de economische delicten gedane vordering. Verdachte heeft door zijn handelen overlast veroorzaakt en de betreffende...
 • LJN AA8939, Hoger beroep, 2200153500
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  parketnummer 1100515900 datum uitspraak 5 december 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld door de officier van justitie tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van...
 • LJN AF0216, Eerste aanleg - meervoudig, 17/040126-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Rechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VONNIS Uitspraak: 12 november 2002 Parketnummer: 17/040126-01 Ter terechtzitting gevoegd parketnummer 17/056380-01. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de ter terechtzitting gevoegde zaken van het openbaar ministerie tegen de verdachte...
 • LJN BH3327, Eerste aanleg - meervoudig, 04/817286-07, 04/850875-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijspraak 184 Sr in verband met onrechtmatigheid bevel gebiedsontzegging APV Roermond.
 • LJN AU2361, Hoger beroep, 23-004504-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof verwerpt het verweer dat niet bewezen kan worden dat het bevel is gegeven door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast. In het eerste lid van artikel 7 van het ARV is bepaald dat door of vanwege de spoorwegen aanwijzingen kunnen worden gegeven betreffende de orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang...
 • LJN AA7180, Eerste aanleg - meervoudig, 13/021024-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/021024-00 datum uitspraak: 21 september 2000 op tegenspraak +-------------------+ | VERKORT VONNIS | +-------------------+ van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, achtste meervoudige kamer B, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [woonplaats] op [geboortedatum], ingeschreven...
 • LJN BJ4388, Eerste aanleg - meervoudig, 07/607025-08 en 07/607276-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, stalking, strafmaat
 • LJN AA6542, Eerste aanleg - enkelvoudig, 12/005391-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG politierechter parketnummer: 12/005391-00 datum uitspraak: 18 juli 2000 tegenspraak VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AE2108, Cassatie, 00030/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  25 juni 2002 Strafkamer nr. 00030/01 Ats/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 21 november 2000, nummer 21/001211-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AF8242, Hoger beroep, 24-001209-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-001209-02 Arrest d.d. 6 mei 2003 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden d.d. 12 november 2002 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], niet ter terechtzitting verschenen...
 • LJN BA0732, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/512576-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fort Pannerden.
 • LJN AA8391, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.021106/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  parketnummer: 19.021106/00 uitspraak dd.: 23 oktober 2000 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN STRAFVONNIS van de politierechter in bovengenoemde rechtbank in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [verdachte], geboren te [woonplaats] op [geboortedatum] 1944, wonende te [woonplaats] Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2000...
 • LJN AA5429, Hoger beroep, 2200246399
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200246399 parketnummer 0992527899 datum uitspraak 10 april 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld door de verdachte en de officier van justitie tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN BD8602, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845465-07 en 01/850530-08 (ter terechtzitting gevoegd)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis vonnis. De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een 21-jarige man veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf voor de duur van 240 uur. De man heeft zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan opruiing, belemmering van ambtsverrichtingen en de belediging van een politieambtenaar...
 • LJN AU0356, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/856689-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op vier verschillende dagen in de gemeente Venlo opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel verblijfsontzegging krachtens artikel 2:75 van de Algemene plaatselijke verordening gedaan door of namens de Burgemeester van de gemeente Venlo, die was belast met de uitoefening van enig toezicht ...
 • LJN BC6140, Cassatie, 03267/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Art. 26 WED. Uit de tekst van art. 26 WED, waarin het begrip “opzettelijk” ziet op alle bestanddelen van het in die bepaling omschreven strafbare feit, volgt, i.o.m. de bedoeling van de wetgever dat voor de strafbaarheid van het in deze bepaling bedoelde misdrijf is vereist dat het (voorwaardelijk...
 • LJN BA2915, Hoger beroep, 20-002725-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Verhouding tussen niet naleven van verplichtingen uit de Vreemdelingenwet 2000 en het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering (artikel 184 WvSr). Noch de wetsgeschiedenis van artikel 108 van de huidige Vreemdelingenwet 2000, noch de wetsgeschiedenis van artikel 44 van de oude Vreemdelingenwet,...
 • LJN BC2904, Cassatie, 00194/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bevel krachtens enig wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel. Spoorwegwet 1875, ARV, WPV, BPV en art. 184 Sr. Verdachte heeft niet voldaan aan 2 aanwijzingen en een vordering van de Spoorwegpolitie om zich te verwijderen van het treinstation alwaar hij op een trein stond te wachten. Geklaagd wordt dat...
 •