Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA3618, Cassatie, 01891/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 231.2 Sr; uitleg term “reisdocument”. Mede in het licht van de wetsgeschiedenis mbt art. 231 Sr valt niet in te zien waarom niet meer gesproken zou kunnen worden van het gebruik van een niet op de naam van de drager gesteld reisdocument indien het document vals of vervalst zou blijken te zijn. Uit...
 • LJN BG6983, Hoger beroep, 21-002833-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het bezit van een vals paspoort en art. 31, lid 1, Vluchtelingenverdrag: De bescherming die verdachte op grond van artikel 31, lid 1, van het Vluchtelingenverdrag toekomt, is geen omstandigheid die de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie raakt, maar dient betrokken te worden bij de vraag of de verdachte strafbaar is...
 • LJN AZ3589, Eerste aanleg - meervoudig, 10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Piranha-zaak (Samir A. e.a.). Aan een aantal verdachten is ten laste gelegd (1) deelneming aan een organisatie met het oogmerk op het plegen van (terroristische) misdrijven als bedoeld in art. 140(a) Sr; (2) voorbereiding of bevordering van terroristische misdrijven (art. 96, lid 2, Sr); (3) werven voor de gewapende strijd ...
 • LJN BA2112, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05 / 52131
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vertrekmoratorium / procesbelang / ‘vluchtelingenmisdrijf’ Verweerder heeft bij besluit van 24 mei 2003, gehandhaafd bij besluit van 21 oktober 2005, vastgesteld dat eiser niet onder het vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Noord-Irak valt, omdat hij ter zake van overtreding van art. 231 Sr (vervalsen reisdocument...
 • LJN AF6526, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/6623
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toetsing gronden. Eiser is op 30 januari 2003 door de Kmar aangehouden tijdens een uitreiscontrole wegens de vermoedelijke overtreding van artikel 231 WvSr, te weten het bezitten van een vals dan wel vervalst paspoort. Op 31 januari 2003 is eiser in bewaring gesteld. Verweerder heeft de volgende...
 • LJN AB0662, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/77529 VRONTO J
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / bevoegdheid geven last tot uitzetting. Er is een last tot uitzetting verstrekt door de inspecteur namens de korpschef. De zaak is aangehouden om verweerder gelegenheid te bieden ondermandaatregeling te overleggen. Op grond van de ondermandaatregeling is genoemde inspecteur naar het oordeel...
 • LJN AB1701, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830012-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: (naam verdachte), geboren te (geboorteplaats)op (geboortedatum), thans verblijvende in (...). Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 april en 4 mei 2001. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AF4985, Hoger beroep, 200206010/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200206010/1. Datum uitspraak: 20 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [vreemdeling], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 28 oktober 2002 in het geding tussen...
 • LJN AT3917, Hoger beroep, 2200419104
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  a) De verdachte was van september 1996 tot 31 juli 2000 werkzaam als Hoofd Algemene en Consulaire Zaken op de Nederlandse ambassade te Peking. Per 31 juli 2000 werd zijn plaatsing in Peking in verband met een plaatsing elders beëindigd. Op deze datum is de verdachte teruggereisd naar Nederland. b) Kort...
 • LJN AO9125, Cassatie, 02796/03 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Voortduren beslag op voorwerpen na intrekking uitleverings- en rechtshulpverzoek waarop de inbeslagneming was gebaseerd. Bedoelde intrekking laat de aan de OvJ toekomende bevoegheid onverlet om de betreffende voorwepen ex art. 94 Sv in beslag te nemen.
 • LJN BA1920, Eerste aanleg - meervoudig, 15/694024-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 231, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht; 2, 10 (oud) en 10a van de Opiumwet. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, medeplegen van gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude", 4.1.9 fraude" Partiele nietigheid dagvaarding; Verwerping verweer dat verdachte...
 • LJN AF4562, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 03/3495
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / EU-onderdaan / strafrechtelijk vooronderzoek. Gelet op artikel 59, eerste lid onder a, Vw 2000 kan slechts de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in bewaring worden gesteld. De rechtbank overweegt dat bij het beantwoorden van de vraag of de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft,...
 • LJN BJ2284, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630031-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  valse documenten bewijs medeplegen
 • LJN AV3349, Hoger beroep, 21-007632-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  "Uitspraak in een ontvoeringszaak van een tweejarig meisje naar Libie. Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf".
 • LJN AA5763, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/2788
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken U I T S P R A A K ex artikel 34a en 34j Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 00/2788 VRWET A Inzake: A alias A, geboren [...] 1972, van Congolese dan wel Ivoriaanse nationaliteit, verblijvende in het Grenshospitium te Amsterdam, hierna te noemen...
 • LJN BI9008, Hoger beroep, 23-000104-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen; artikel 31, eerste lid, Vluchtelingenverdrag; ontvankelijkheid openbaar ministerie.
  Overtreding van artikel 231, tweede lid, Wetboek van Strafrecht

  Nu naar het...

 • LJN BI9274, Cassatie, 07/12655
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Blanco paspoorten reisdocumenten a.b.i. art. 231 Sr? Verdachte had Spaanse en Belgische blanco paspoorten in zijn bezit die niet gepersonaliseerd waren, d.w.z. feitelijk (nog) niet als zodanig gebruikt konden worden aangezien zij onder meer slechts waren voorzien van imitatie watermerken en waarbij echtheidskenmerken ontbraken...
 • LJN BI9006, Hoger beroep, 23-000404-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen; artikel 31, eerste lid, Vluchtelingenverdrag; ontvankelijkheid openbaar ministerie.

  Nu naar het oordeel van het hof niet de vereiste behoedzaamheid is betracht bij...

 • LJN BI9009, Hoger beroep, 23-000491-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen; artikel 31, eerste lid, Vluchtelingenverdrag; ontvankelijkheid openbaar ministerie.
  Overtreding van artikel 231, tweede lid, Wetboek van Strafrecht

  Nu naar het...

 • LJN AN9955, Hoger beroep, 23-150235-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij straftoemeting in beginsel wel betekenis toegekend aan de nieuwe beleidsuitgangspunten voor strafzaken betrefffende overtreding van art. 231. Sr. (aanbieding van transactie ter hoogte van €€( 350,-.), voor die gevallen waarin iemand als een van Schiphol uitreizende reiziger in het bezit is van een ...
 • LJN AP0377, Eerste aanleg - enkelvoudig, 09/017011-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) De politierechter is van oordeel dat verdachte bij de procedurele afhandeling van de betreffende visumaanvragen in vergaande mate heeft gehandeld in strijd met de vigerende regelgeving, in het bijzonder door de onderhavige aanvragen niet voor te leggen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken...
 • LJN AS3261, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004628-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Vijf jaar gevangenisstraf in Goorse moordzaak. Verdachte is betrokken bij buitengewoon ernstige misdrijven: er is op een extreem gewelddadige en brute wijze het leven van een jonge moeder opgeofferd, teneinde haar destijds tweejarige dochtertje aan het gezag van deze moeder te onttrekken. Weliswaar...
 • LJN AR5861, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150114-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft een onjuiste naam en geboorteplaats in zijn Nederlandse paspoort laten opnemen en is vervolgens met dit paspoort naar New York gereisd.
 • LJN BB2844, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754151-04 (eindvonnis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met zijn mededaders schuldig gemaakt aan het wegmaken van sporen en het verhullen van een dubbele moord in een pand in Den Haag. Immers, verdachte heeft de dag na de dubbele moord, samen met medeverdachten het pand nagenoeg volledig gestript. Ook was verdachte in het bezit van een vervalst reisdocument...
 • LJN BD6974, Eerste aanleg - meervoudig, 08/963010-07A
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Sneep-zaak, zes verdachten. Allen schuldig aan vrouwenhandel ten aanzien van een of meer vrouwen. Gedeeltelijke vrijspraak op dit punt mede als gevolg van de formulering van de tenlaste¬leggingen. Vijf verdachten tevens schuldig aan deelneming en/of leiding geven aan een criminele organisatie. “Kenmerkend...
 • LJN BC8381, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/06565
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / onrechtmatige staandehouding / wettelijke bevoegdheid niet eenduidig / redelijk vermoeden van illegaal verblijf niet duidelijk
  De politie heeft middels een machtiging tot binnentreden de woning doorzocht van een persoon bij wie eiser verbleef en welke persoon blijkens het het proces...
 • LJN BC6625, Eerste aanleg - meervoudig, 10/601169-05, 10/601076-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Megazaak Jasmijn. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden wegens het in bezit hebben van een vals reisdocument. De rechtbank spreekt verdachte gemotiveerd vrij van een cocaïnetransport. Overweging met betrekking tot de redelijke termijn.
 • LJN AD8578, Hoger beroep, 23-001751-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Mensenhandel door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Vuurwapen en munitie van categorie III voorhanden gehad. Bezit van vals reisdocument. Bezit van vervalste reisdocumenten. Opzettelijk valse geschriften voorhanden hebben...
 • LJN BF0780, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/14400
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Individueel ambtsbericht / nieuw feit
  Verweerder heeft aan zijn voornemen tot afwijzing van eisers asielaanvraag twee individuele ambtsberichten ten grondslag gelegd, waarin onder meer is neergelegd dat het adres waarop het advocatenkantoor van eisers advocaat in Nigeria zou zijn gevestigd, niet bestaat...
 • LJN BD6965, Eerste aanleg - meervoudig, 08/963004-07A
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Sneep-zaak, zes verdachten. Allen schuldig aan vrouwenhandel ten aanzien van een of meer vrouwen. Gedeeltelijke vrijspraak op dit punt mede als gevolg van de formulering van de tenlaste¬leggingen. Vijf verdachten tevens schuldig aan deelneming en/of leiding geven aan een criminele organisatie. “Kenmerkend...
 • LJN BF1164, Eerste aanleg - meervoudig, 15/830371-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen. Toepassing van artikel 31 Vluchtelingenverdrag. De rechtbank verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.
 • LJN BF1174, Eerste aanleg - meervoudig, 15/801261-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen. Toepassing van artikel 31 Vluchtelingenverdrag? De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf.
 • LJN BB5697, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/27257
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Motivering afwijzing verzoek om heropening
  Blijkens de uitspraak van de Afdeling van 2 juli 2007 (LJN: BA9467; JV 2007/378) had de rechtbank gelet op de aard, inhoud en strekking van de door eiser aan zijn verzoek om heropening van het onderzoek ten grondslag gelegde stukken, dat verzoek in dit geval niet zonder nadere motivering mogen afwijzen...
 • LJN BF1177, Eerste aanleg - meervoudig, 15/801276-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Strafrechtelijke vervolging in verband met gebruik van vals paspoort van een vreemdeling die in Nederland asiel wenst aan te vragen. Toepassing van artikel 31 Vluchtelingenverdrag. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf.
 • LJN AH8539, Hoger beroep, 23-003313-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Uitspraak inzake het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Amsterdam van 3 juni 2002 (LJN AE4749, 13/020857-02).
 • LJN BG7901, Eerste aanleg - meervoudig, 12/700028-08 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Veroordeling wegens mensensmokkel en bezit gestolen en valse of vervalste identiteitspapieren. Ontkennende verdachte. Poging tot vervalsen van een reisdocument.
 •