Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1351, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1541
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/1541 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z, (hierna: belang-hebben-de) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belasting-dienst/Eenheid Particulieren/Ondernemingen *P op het bezwaar-schrift van belangheb-bende betreffende na te melden aan hem opgelegde aanslag in de inkomstenbe...
 • LJN AA1822, Cassatie, 29996
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 1993 betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing rijkswateren. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA2485, Cassatie, 31532
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 18 augustus 1995 betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de overschotheffing op grond van de Meststoffenwet. 1. Naheffingsaanslag,...
 • LJN AA4176, Eerste aanleg - meervoudig, 95/0017
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE eerste meervoudige belastingkamer 4 februari 1997 nummer 95/0017 UITSPRAAK op het beroep van de vennootschap onder firma X V.O.F. te Z tegen de uitspraak van de directeur der Gemeentebelastingen van de gemeente 's-Gravenhage (hierna: de directeur) betreffende na te noemen aanslagen...
 • LJN AA4475, Eerste aanleg - meervoudig, 94/3375
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, Eerste Meervoudige belastingkamer 4 maart 1996 nummer 94/3375 UITSPRAAK op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X B.V." te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Grote Ondernemingen van de Belastingdienst, betreffende na te noemen aanslag...
 • LJN AA6322, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/00877
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/00877 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z Ambtenaar : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen te P aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 18 februari 1998 op bezwaarschrift soort belasting : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen belastingjaar ...
 • LJN AB0627, Eerste aanleg - meervoudig, 1394/98
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1394/98 16 maart 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Particulieren van de belastingdienst te Groningen ...
 • LJN AB2143, Eerste aanleg - enkelvoudig, 893/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN eerste enkelvoudige belastingkamer PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK 3 mei 2001 nummer : 893/00 belanghebbende : X te : Z tegen : het hoofd van de eenheid particulieren...
 • LJN AC2574, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/2603
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil zijn uitgaven ter zake van het levensonderhoud van de verslaafde en met het HIV-virus besmette dochter van belanghebbende. De gestelde uitgaven hebben betrekking op primaire levensbehoeften als voeding een kleding, waar verklaard is dat de dochter haar inkomen besteedt aan harddrugs, alsmede rook...
 • LJN AC2678, Eerste aanleg - meervoudig, 00/498
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is de vraag of belanghebbende, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd lichaam, aanspraak kan maken op de bedrijfsfusievrijstelling als voorzien in artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, tekst 1998 (hierna: de Wet), in verband met de inbreng van het vermogen van haar vaste...
 • LJN AD3938, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01255
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De onder de Wet IB 1964 geldende regeling ter zake van de conserverende aanslag kan niet tot gevolg hebben dat voorheffingen (in casu: dividendbelasting) over feitelijk in de heffing betrokken inkomen wordt verrekend met de (voorwaardelijk geheven) belasting over de aanmerkelijk-belangwinst bij emigratie...
 • LJN AE0487, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/2038 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Chef Bureau Heffing van de gemeente Nijmegen (hierna: de Ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden...
 • LJN AE0831, Cassatie, 36513
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.513 29 maart 2002 PdM gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 14 januari 2000, nr. 273/99, betreffende na te melden voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Voorlopige aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AE1217, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01689
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/01689 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (België) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen Buitenland te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE4699, Eerste aanleg - meervoudig, 02/00953
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof merkt de betalingen van Fokker NV in het kader van de verplichtingen ex artikel 2:403 BW aan als informele kapitaalstortingen in Fokker Aircraft BV (FAC). De overige kapitaalverstrekkingen aan FAC vormen geen informeel kapitaal. De aanslagen gaan van tafel op grond van de reeds in eerdere Fokker-uitspraken door het Hof gebezigde motiveringen.
 • LJN AF2187, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01474
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  X werkt bij de Koninklijke Marine op een marineschip en heeft in 1999 in het kader van een uitzending gedurende 124 dagen verbleven in de V.S. en het Caribische gebied. Het Hof oordeelt dat X tijdens zijn uitzending met inbegrip van reisdagen in totaal 71 dagen heeft verbleven in dan wel op het continentaal plateau van landen die zijn gelegen in Latijns...
 • LJN AF4467, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00103
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00103 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y, Californië (Verenigde Staten van Amerika) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen...
 • LJN AF5363, Cassatie, 37198
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.198 7 maart 2003 AF gewezen op het beroep in cassatie van B.V. Landgoed X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 mei 2001, nr. 99/00075, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AF7391, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01006
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste enkelvoudige belastingkamer nummer 00/01006 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren [P] (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AF8874, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01946
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/01946 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, elfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Particulieren P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AI0313, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/4621
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/4621 - 16/6/03 - 18e EK Het Hof kan toepassing van de uitsmeerregeling toetsen. De uitsmeerregeling kan ook worden toegepast bij de vaststelling van een voorlopige aanslag.
 • LJN AN7938, Eerste aanleg - enkelvoudig, 151864/HAZA 02-1884
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Aansprakelijkheid notaris. Toepassing zgn. projectontwikkelaarsresolutie (rol notaris t.a.v. Wet Belastingen van Rechtsverkeer.
 • LJN AO6673, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/04664
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Overdrachtsbelasting. Toepassing vrijstelling artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De onroerende zaak is op 1 april 1998 overgebracht naar privé en in privé door middel van verhuur geëxploiteerd. Naar het oordeel van het Hof vormde deze exploitatie...
 • LJN AO7363, Hoger beroep kort geding, 03/350 KA KG
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  nettobetaling ontbindingsvergoeding terwijl werknemer bruto wilde i.v.m. stamrechtvrijstelling; diverse problemen
 • LJN AP0118, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/00432
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  inkomstenbelasting - gecombneerde heffingskorting
 • LJN AP0119, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/00003
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  inkomstenbelasting 2001 - kosten van verwerving - hardheidsclausule
 • LJN AQ1737, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/02308
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar partijen ter zitting eenparig hebben verklaard, is uitsluitend in geschil het antwoord op de volgende vraag: Heeft de Inspecteur bij toepassing van de uitsmeerregeling terecht rekening gehouden met een drempel van ƒ 1.200,--. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend, de Inspecteur bevestigend.
 • LJN AQ6470, Hoger beroep, 03/239
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De grieven 1, 2 en 4 tot en met 8 van de vrouw lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij stellen de vraag aan de orde of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen zoals verwoord in het convenant. De vrouw stelt dat die overeenkomst niet tot stand is gekomen.
 • LJN AU3087, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-04/02387
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het is onduidelijk of de uitspraak op bezwaar strekt tot ongegrondverklaring of tot niet-ontvankelijkverklaring wegens motiveringsverzuim. Het was de Inspecteur aanstonds duidelijk waartegen het bezwaar was gericht. Ter zitting beaamt hij dat zijn uitspraak inhoudt dat het bezwaar ongegrond is verklaard...
 • LJN AV1519, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00626
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: - Is er een reële grond tot vernietiging (wegens dwaling) van de overeenkomst tot inbreng van de onroerende zaak in de BV? Belanghebbende is van oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. De Inspecteur is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.
 • LJN AY7890, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1279
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende verkrijgt op 1 augustus 2002 een monument en doet in de notariële akte van levering een beroep op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel p, van de WBR. Op 30 juli 2003 vraagt belanghebbende de status van monumentenrechtspersoon aan. Omdat belanghebbende op 1 augustus...
 • LJN AZ0304, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 927/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In beroep is in geschil het antwoord op de vraag of met betrekking tot de in 2001 ontvangen lijfrente-uitkering ad € 4.443, - belanghebbende met succes een beroep kan doen op toepassing van de Resolutie van 29 juni 1990, DB 90/3579, BNB 1990/341 (: de Resolutie) voor wat betreft de verruiming van de saldomethode.
 • LJN BA2537, Eerste aanleg - meervoudig, 95/01997
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vaststaat, dat de belanghebbende de winst ad fl. 101.652,= over het onderhavige jaar, 1993, niet als dividend heeft uitgekeerd. Daarmee staat vast, dat de belanghebbende niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 28, tweede lid, aanhef, onderdeel b van de Wet VpB 1969, dat de winst niet later dan...
 • LJN BA7481, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00474
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft van deze schenking aangifte gedaan, waarbij zij een beroep heeft gedaan op het 11%-tarief van artikel 24, lid 4, van de SW. De Inspecteur heeft de aangifte gevolgd en het beroep op het 11%-tarief gehonoreerd. Belanghebbende heeft tegen het gehanteerde tarief bezwaar gemaakt. Daarbij...
 • LJN BA8555, Eerste aanleg - meervoudig, 06/3036
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Ongedaanmaking herkapitalisatie. Verhoging terecht geheven. Geen sprake van dwaling of strijd met EVRM/IVBPR
 • LJN BB1897, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2285
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Uit de omstandigheid dat tegen een uitspraak van het Gerechtshof geen beroep in cassatie is ingesteld kan niet zonder meer kan worden afgeleid dat door de staatssecretaris van Financien het standpunt werd...
 • LJN BB6995, Eerste aanleg - meervoudig, 05/580
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Bezwaarschriften buiten de in artikel 6:9, eerste lid, van de Awb bedoelde termijn ontvangen. Eiseres heeft geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat zij in verzuim is geweest. Beroepen ongegrond.
 • LJN BC1026, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/04311
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Totstandkoming Verordening geldig? Diverse klachten.
 • LJN BC1027, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/04312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Baatbelasting Hilversum. Totstandkoming Verordening geldig? Diverse klachten. Zelfstandige eigendommen die niet aan de heringerichte ruimte grenzen kunnen niet in de baatbelasting worden betrokken louter omdat zij grenzen aan eigendommen van dezelfde eigenaar die wel grenzen aan die ruimte.
 • LJN BC6524, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/5821
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Overdrachtsbelasting. Verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam. Anders dan eiseres verdedigt, volgt uit het systeem van de Wet niet dat geen heffing kan plaatsvinden ter zake van de verkrijging van aandelen in een onroerende-zaaklichaam die aan een met de verkrijger verbonden lichaam toebehoorden...
 • LJN BC6791, Hoger beroep, 06/00436
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het Hof voegt daaraan toe, dat de Wet geen definitie bevat van het begrip "in het algemeen belang werkzame instellingen". Voor de uitleg van dit begrip kan men derhalve niet de Wet raadplegen. Het begrip speelt wel een rol in diverse fiscale wetten, in het bijzonder in de Wet inkomstenbelasting 2001,...
 • LJN BD3133, Hoger beroep, BK 89/07 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In hoger beroep stelt belanghebbende dat de uitspraak van de rechtbank onjuist is omdat de rechtbank er van uit gaat dat belanghebbende moet bewijzen dat hij de premies over de jaren 1976 tot en met 1980 niet heeft afgetrokken terwijl hij volgens de inspecteur geen bewaarplicht heeft van dergelijke...
 • LJN BD8370, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/6660
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  30%-regeling buitenlandse werknemers. Geen terugwerkende kracht. Nalatig optreden gemachtigde. De rechtbank oordeelt dat er alleen grond is voor terugwerkende kracht wanneer de aanvraag plaatsvindt binnen vier maanden na tewerkstelling. Nalatig optreden van gemachtigde dient voor eisers rekening te blijven...
 • LJN BE9478, Hoger beroep, BK-06/00204
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Trefwoorden: parkeerbelasting, parkeervergunning, bedrijfsvergunning, coulancebeleid Tussen partijen is uitsluitend in geschil of op grond van het door de gemeente gevoerde coulancebeleid inzake parkeervergunningen, de naheffingsaanslag terecht is gehandhaafd, welke vraag door belanghebbende ontkennend en door de Inspecteur bevestigend wordt beantwoord...
 • LJN BF0516, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/2363
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Overdrachtsbelasting Aan belanghebbende is een drietal recreatiewoningen geleverd. Bij deze levering heeft belanghebbende voor de overdrachtsbelasting een beroep gedaan op de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer in samenhang met het Besluit van 13 mei 2002, nummer CPP2002/897 ...
 • LJN BF6669, Hoger beroep, 07/00436
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Overdrachtsbelasting. In 2000 vindt een levering van een onroerende zaak plaats tussen twee vennootschappen die tot hetzelfde concern behoren. In 2002 komen de aandelen in de verkrijgende vennootschap in handen van een stichting, tegen uitreiking van certificaten van die aandelen aan een tot het concern behorende vennootschap...
 • LJN BF9734, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB06/1738
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Toepassen saldomethode
 • LJN BG8585, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2980
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  legesheffing - nieuwe aanvraag - bevoegdheid - hardheidsclausule - kwijtschelding
 • LJN BG9463, Hoger beroep, 07/00834
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Wwb-uitkering 2004 is terugbetaald in 2005. Hof: door toepassing Besluit 5 juli 2001, BNB 2001/407, blijft uitkering in 2004 buiten aanmerking. Ten onrechte genoten, ook al is besluit om de uitkering in te trekken pas in 2005 door gemeente genomen.
 • LJN BH5711, Hoger beroep, 07/00383
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Minas. Bewijs inzake onjuiste analyse fosfaathoeveelheden niet geleverd door belastingplichtige.
 •