Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3492, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 98/260
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Op 3 januari 1996 heeft eiser 1 bij verweerder een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning ten behoeve van de coffeeshop [coffeeshop], gevestigd in het perceel [perceel] te [plaats]. Op het moment van de aanvraag exploiteerde eiser 1 de coffeeshop reeds enige tijd; de verkoop van softdrugs...
 • LJN AA3627, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 97/11149 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verweerder heeft geweigerd ten gunste van het prostitutiebedrijf gevestigd in het perceel [perceel I] te [plaats] een gedoogbeschikking te verlenen. Tegelijkertijd is eiseres aangezegd dat zij binnen zes weken na dagtekening van dit besluit dient over te gaan tot beëindiging van de exploitatie van het prostitutiebedrijf...
 • LJN AA3742, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 96/386 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-01-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Arrondissementsrechtbank Alkmaar Sector Bestuursrecht Meervoudige kamer UITSPRAAK op grond van artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht. Reg.nr: AWB 96/386 GEMWT Inzake: A en B, handelend onder de naam “C” V.O.F., gevestigd te D, eisers, tegen: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen, verweerder...
 • LJN AA3789, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 99/308 99/309
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM Reg.no.: AWB 99/308 (beroep) en AWB 99/309 (voorlopige voorziening) UITSPRAAK van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem met toepassing van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht in het geschil tussen: X. en Y., beiden wonende te Q, eisers,...
 • LJN AA4836, Voorlopige voorziening, AWB 99/12507
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  B&W bevoegd tot toepassing bestuursdwang/opleggen dwangsom in geval van overtreding van art. 2.1 Leerplichtwet 1969.

  Weigering aanvaarding beroep op vrijstelling op grond van art. 5.b Leerplichtwet 1969 en aanschrijving onder oplegging dwangsom tot het inschrijven van leerplichtige dochter bij een erkende dagschool voor basisonderwijs...
 • LJN AA5457, Eerste aanleg - meervoudig, 94/711 GEMWT BR
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  27-09-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  94/711 GEMWT BR ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE BREDA Zevende kamer Uitgesproken d.d.: 17 september 1994 UITSPRAAK in het geding tussen: [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, mevrouw mr. drs. M.L. Daniëls te Rijen, gemachtigde, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hooge en Lage Mierde, gevestigd te Lage Mierde, verweerder...
 • LJN AA6108, Hoger beroep, 199902927/1.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  16-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  B&W bevoegd tot stillegging bouw. Legalisering niet aan de orde bij op art. 100 Woningwet gebaseerd besluit van B&W tot toepassing van bestuursdwang. Stillegging bouw onder toepassing van bestuursdwang. Gelet op het bepaalde in art. 125 Gemeentewet, art. 100 Woningwet en art. 11.1 Bouwverordening in samenhang met art...
 • LJN AA7761, Voorlopige voorziening, 00/1434 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Last onder dwangsom is onlosmakelijk verbonden met Winkeltijdenwet; (president) College van Beroep voor het bedrijfsleven bevoegd en niet (president) Rechtbank. Preventieve last onder dwangsom, waarmee het college van B&W wil voorkomen dat verzoekster haar tuincentrum openstelt op zondagen die niet zijn aangewezen als koopzondag...
 • LJN AA9589, Hoger beroep, 199904000/1 en 200000193/
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199904000/1 en 200000193/1. Datum uitspraak: 12 december 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, tegen de uitspraken van de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo en van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN AB0149, Hoger beroep, 200001844/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200001844/1. Datum uitspraak: 22 december 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: stichting Islamitische Stichting Nederland Haci Bayram", gevestigd te Alkmaar, appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 3 maart 2000 in het geding tussen...
 • LJN AB1433, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/1120 GEMWT
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  27-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Sector Bestuursrecht Uitspraak ex artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht Reg.nr.: 00/1120 GEMWT Inzake het geding tussen [naam eiser], wonende te [plaatsnaam], eiser, gemachtigde: mr. W. Sleijfer, advocaat te Leeuwarden, en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, verweerder, gemachtigde...
 • LJN AB2263, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/2217
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  30-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Uitleg "noodzaak tot het treffen van voorzieningen" ex art. 14 Woningwet. Weigering toepassing art. 14 Woningwet op de grond dat geen sprake is van een noodzakelijke voorziening en weigering toepassing art. 125 Gemeentewet. Geplaatst is een afvoervoorziening vanuit een verblijfsruimte uitmondend...
 • LJN AC1450, Voorlopige voorziening, 01/664 GEMWT; 01/665 WRO19
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Kenmerk: 01/664 GEMWT en 01/665 WRO19 U I T S P R A A K van de president van de Arrondissementsrechtbank te Assen op de voet van het bepaalde in titel 3 van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het geding tussen: [verzoeker], wonende te [woonplaats], verzoeker, en Het...
 • LJN AE1023, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/1025 GEMWT K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Begrip “open erf of terrein”. Last tot het verwijderen van het op het achterterrein van de woning […]laan-Zuid […] aanwezige meubilaire en huishoudelijk afval, onder oplegging van een dwangsom. Oplegging dwangsom is gebaseerd op overtreding van de artikelen 5.1.1. en 7.3.2. Bouwverordening, waarin...
 • LJN AE3510, Voorlopige voorziening, Reg.nrs.: Awb 02/233 (hoofdzaak) en Awb 02/234 (vovv)
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector Bestuursrecht Reg.nrs.: Awb 02/233 (hoofdzaak) en Awb 02/234 (vovv) UITSPRAAK van de voorzieningenrechter ingevolge artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: A, wonende te B., verzoeker, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek, verweerder...
 • LJN AE7730, Hoger beroep, 200201854/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  18-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200201854/1. Datum uitspraak: 18 september 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 19 februari 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Westerveld. 1....
 • LJN AF2030, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1173 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Toepassing bestuursdwang zonder begunstigingstermijn ten aanzien van plaatsing fiets buiten de fietsenstalling is in strijd met art. 5:24 Awb, nu niet is gebleken van spoedeisende situatie. Toepassing bestuursdwang jegens eiseres, omdat zij haar fiets in strijd met de APV buiten de fietsenstalling op het […]plein had geplaatst...
 • LJN AF2274, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 02/2461 (vovv) en 02/2460
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  04-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Inperking beleidsvrijheid art. 19.3 WRO door eigen beleidsregels. Weigering vrijstelling (19.3 WRO nieuw) en bouwvergunning voor begane grond en dwangsomaanschrijving tot het afbreken van een inmiddels gerealiseerde uitbreiding op de begane grond. Verweerder heeft in redelijkheid niet kunnen weigeren...
 • LJN AF2602, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/546 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: 02/546 GEMWT UITSPRAAK in het geding tussen: Stichting ter behartiging van de belangen van de Christelijke Padvindersgroep Jan van Riebeeck, te Zutphen, eiseres, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorssel, verweerder...
 • LJN AO1643, Hoger beroep, 200302482/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ter Aar appellant onder oplegging van een dwangsom van ƒ 250,00 (€ 113,45) per dag met een maximum van ƒ 20.000,00 (€ 9075,60) gelast binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit het stalen hekwerk op zijn perceel...
 • LJN AO4267, Voorlopige voorziening, AWB 04/159 GEMWT VV en AWB 04/187 GEMWT VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verweerder heeft verzoeksters bericht dat bij een door de gemeente gehouden controle is geconstateerd dat het perceel aan de Aweg 10 wordt gebruikt in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het betreft het gebruik van (een gedeelte van) het perceel voor woondoeleinden door aanwending voor deze doeleinden van het schip ‘General Maczek’...
 • LJN AO9734, Hoger beroep, 200305695/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,00 en bij geconstateerde overtreding na afloop van deze termijn telkenmale € 20.000,00 tot een maximum van € 100.000,00, derhalve in totaal maximaal € 125...
 • LJN AR5867, Voorlopige voorziening, AWB 04/2327
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Oplegging last onder dwangsom vanwege gebruik gronden in strijd met de gebruiksvoorschriften; geen bijzondere omstandigheden om af te zien van handhaving; onevenredige last; gedeeltelijke schorsing.
 • LJN AR6307, Hoger beroep, 200402117/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 maart 2002 - voorzover thans van belang - heeft appellant geweigerd aan [wederpartij] vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie (hierna: de Wor) te verlenen voor het houden van een kampeerterrein op het perceel kadastraal bekend [plaats], sectie […...
 • LJN AR8738, Hoger beroep, 200405877/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 oktober 2002 tot toepassing van bestuursdwang heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellante met kenteken […] (hierna: het voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond voor een in-/uitrit.
 • LJN AT0574, Hoger beroep, 200405904/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellant met kenteken […] (hierna: het voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond op een tijdelijke laad- en loshaven op de Keizersgracht, ter hoogte van nummer 241.
 • LJN AT6194, Voorlopige voorziening, GEMWT 05 / 659
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  1. Verzoekster is een plaatselijke vereniging die als doelstelling heeft het behartigen van de algemene materiële en immateriële belangen van haar leden en de bedrijfscategorieën waartoe deze behoren. De voorzieningenrechter is, onder verwijzing naar jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak...
 • LJN AT8074, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04 / 1184 GEMWT ZWA
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiser heeft op vrijdag 4 juni 2004 omstreeks 22.00 uur in een parkeervak op de middenberm van de Stationstraat te Maastricht zijn auto geparkeerd. Deze middenberm is aangewezen als gebied voor betaald parkeren, hetgeen met borden is aangegeven. Op zaterdagen wordt op voormelde middenberm gedurende de ochtend en middag een markt gehouden...
 • LJN AT8213, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/3271
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verweerder heeft op basis van de situatie ter plaatse, onder meer de ligging van de huisjes, de onderlinge afstand en de materialen waaruit de huisjes zijn opgebouwd, en op grond van ervaring en deskundigheid van medewerkers van de afdeling Bouwtoezicht en de brandweer geconcludeerd dat niet aan de vereiste weerstand van 20 minuten is voldaan...
 • LJN AT8810, Eerste aanleg - enkelvoudig, 73172/HA ZA 04-485
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een procedure die buurtbewoners aanhangig hebben gemaakt tegen de naastgelegen moskee en de gemeente waarin de moskee is gevestigd. Volgens de buurtbewoners ondervinden zij overlast van de (bezoekers van de) moskee en zijn zowel de moskee als de gemeente jegens...
 • LJN AU2988, Hoger beroep, 200501988/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 2 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) het voertuig van appellant met kenteken […] (hierna: het voertuig) doen verwijderen uit de Bouwstraat te Utrecht, ter hoogte van nummer 74, vanwege het overtreden van een tijdelijk...
 • LJN AU5832, Hoger beroep, 200504869/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) het voertuig van appellante met kenteken […] (hierna ook: haar voertuig) doen verwijderen omdat het geparkeerd stond op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.
 • LJN AV0933, Hoger beroep, 200505563/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) besloten met toepassing van bestuursdwang de personenauto met kenteken […] weg te slepen van de Stationsstraat te Maastricht.
 • LJN AV1314, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/283 GEMWT ZWA
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij besluit van 11 januari 2005 heeft verweerder eisers bezwaren tegen verweerders besluit d.d. 10 augustus 2004, waarbij aan eiser een last onder dwangsom is opgelegd, ongegrond verklaard. Verweerder heeft gesteld dat er vanuit de woonwagen van eiser detailhandel (in casu verkoop van drugs) plaatsvond...
 • LJN AW5697, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05 / 817 GEMWT K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van de maatschap [maatschap] gegrond verklaard, zijn besluit van 2 november 2004 herroepen, en eiser (met zijn gezin) de last opgelegd om binnen een termijn van één jaar na dagtekening van dit besluit het gebruik van het pand [straat] 1c als woning,...
 • LJN AX7216, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 05-5401 en Awb 05-5407
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verweerder heeft niet gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:24, zesde lid Awb; de wijzigingen in het besluit kunnen niet gezien worden als vormfouten, maar raken de kern van de beslissing.
 • LJN AY0435, Hoger beroep, C0401531
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het gaat in dit geschil om het volgende. (a) Op het perceel van [appellant] in de gemeente Oirschot rust onder het thans vigerende bestemmingsplan de bestemming "agrarische doeleinden B". Onder dit bestemmingsplan is het [appellant] in beginsel toegestaan op zijn perceel een mini-camping met 3 bed-en...
 • LJN AZ0037, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06 / 341 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verweerder heeft op 12 augustus 2005 een controle uitgevoerd naar het gebruik van het pand A-straat 62 te Heerlen. Het betreft een (voormalig) schoolgebouw. Ter plekke is geconstateerd, en ook uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt, dat eiser het betreffende pand had gekraakt en daarin op dat moment ook woonachtig was...
 • LJN AZ7977, Hoger beroep, 200606192/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven het hekwerk op de openbare weg de Galgendijk te Dinteloord te verwijderen.
 • LJN AZ8706, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB-05-771
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  last onder dwangsom t.a.v. gebruik perceel als buitenstalling; vaststelling door rechtbank van van last onder dwangsom uitgezonderd perceelsgedeelte; finale geschilbeslechting door rechtbank
 • LJN BA1187, Hoger beroep, 200604909/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 november 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: het college), het verzoek afgewezen van [wederpartij] om, teneinde een volledige ontsluiting te bieden aan de woning [locatie] en de daarachter gelegen woning, het uitzetten van het pad, aangeduid als "Zijtak van de Noolseweg" ...
 • LJN BA1442, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 06/989
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Artikel 170, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994; artikel 24, eerste lid en onder b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Eiser heeft niet in strijd met artikel 24, eerste lid en onder b, van het RVV 1990 zijn auto geparkeerd voor een inrit of een uitrit. Verweerder was gelet...
 • LJN BA4666, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 06/676
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Afwijzing verzoek om handhaving/terugkomen op aanwijzing zone extreme sporten. Bestemmingsplan, APV, Natuurbeschermingswet 1998
 • LJN BA5509, Hoger beroep, 200605937/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) appellant bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woonhuis met kelderverdieping en een bijgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de bouwvergunning).
 • LJN BB0815, Hoger beroep, 200702881/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 9 december 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de omheining van twee parkeerplaatsen achter het gemeentehuis nabij de Meent te Bergambacht te verwijderen.
 • LJN BB2042, Voorlopige voorziening, AWB 07 / 1198 GEMWT VV ZWA
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  10-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Last onder dwangsom opgelegd om gebruik van bedrijfsruimte als overnachtingsplaats voor personen binnen één dag na 31 juli 2007 te staken. Het besluit is op 1 augustus 2007 door middel van aangetekende verzending aan verzoeker bekend gemaakt en het staat vast dat verzoeker het besluit op 3 augustus 2007 heeft ontvangen...
 • LJN BB3734, Eerste aanleg - meervoudig, 07 / 329 en 07 / 371
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Last onder dwangsom voor huisvesting bieden aan buitenlandse werknemers.

  Uitspraak in hoger beroep vernietigd; LJN BC5757

 • LJN BB4236, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2701
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Beroep tegen opgelegde last onder dwangsom om permanente bewoning van recreatiewoning te beëindigen door rechtbank ongegrond verklaard. Bij afweging van de betrokken belangen heeft gemeente in redelijkheid kunnen besluiten om groter gewicht toe te kennen aan het algemeen belang dat gediend is bij handhaving...
 • LJN BB4804, Eerste aanleg - meervoudig, 07/339 GEMWT K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitbreiding van opslag van containers is volgens de rechtbank niet in strijd met de overgangsbepaling van het bestemmingsplan nu die bepaling wel uitbreiding naar aard maar niet naar omvang verbiedt.
 • LJN BC1257, Eerste aanleg - enkelvoudig, 782139
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Het gaat in deze zaak om de bevoegdheid van de kantonrechter in een procedure van verzet tegen een door een gemeente uitgevaardigd dwangbevel. De kantonrechter oordeelt dat de rechtbank bevoegd is en verwijst de zaak door.
 •