Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ8177, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002021-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank verklaard bewezen dat verdachte ongeveer 700.000 gulden heeft verworven en voorhanden gehad terwijl hij wist dat dit door drugshandel in elk geval door enig misdrijf was verkregen. Ook bewezen is dat verdachtes autobedrijf meermalen valsheid in geschrifte heeft gepleegd, aan welke gedraging verdachte leiding gaf...
 • LJN BJ2696, Eerste aanleg - meervoudig, 10/994707-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Overbrenging van mengsel van afvalstoffen van de groene lijst van bijlage II bij EVOA. Kennisgeving vereist, gelet op de uitspaak van het Europese Hof van Justitie in de zaak van Omni Metal Service. Verontschuldigbare rechtsdwaling na inwinnen informatie bij de Duitse autoriteiten; verdachte niet strafbaar.
 • LJN AN8296, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002003-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte, bestuurder van onder meer De Grote Een BV, wordt schuldig bevonden aan het niet nakomen van verplichtingen die hij had in verband met het faillissement van de betreffende BV's. de administratie in de aanloop tot het faillissement was niet correct en hij heeft de admnistratie niet behoorlijk bewaard en te voorschijn gebracht...
 • LJN BC5749, Eerste aanleg - meervoudig, 07/799510-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, criminele organisatie, bestuur, feitelijk leidinggeven, witwassen, strafmaatmotivering.
 • LJN AO3275, Hoger beroep, 20.000970.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het bewezen verklaarde onder 1. is telkens als overtreding voorzien bij artikel 42, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet, juncto artikel 6 van het Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en aflevering van diergeneesmiddelen, juncto artikel 1, aanhef en onder 4 en artikel...
 • LJN AT4977, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 04/787 en 04/813
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet herstructurering varkenshouderij
 • LJN AW4545, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/474-FRC en BC 06/476-FRC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Na vernietiging door het CBB heeft de AFM opnieuw de bezwaren van eisers ongegrond verklaard en de aanwijzing gehandhaafd dat een zestal beleggingsinstellingen zich niet langer (indirect) laten besturen door eisers. Voorwetenschap en handelen in strijd met corporate manual.
 • LJN AD8379, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006121-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer : 11.006121-99. datum uitspraak : 22 januari 2002. Strafvonnis van de rechtbank Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [Verdachte], [geboortedatum 1951 en –plaats], [woonplaats], heeft de meervoudige kamer...
 • LJN AZ8960, Hoger beroep, 2200658305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  --
 • LJN AZ4771, Hoger beroep, 20-007240-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Daderschap van de rechtspersoon
 • LJN BG9694, Eerste aanleg - meervoudig, 07/794504-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  termijnoverschrijding, ontvankelijkheid OM, bewijs, feitelijk leiding geven, wetenschap, strafmaatmotivering
 • LJN AQ8873, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610027-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Btw-caroussel (2 stuks). 9 feiten telastegelegd: 2 maal deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), 5 maal valsheid in geschrift (art. 225 jo 51 Sr) en 2 maal belastingfraude (art. 69 AWIR). 11 (!!) niet-ontvankelijkheidsverweren, een "highlight": 9. geen gevaar voor "ne bis in idem": het...
 • LJN BH8129, Eerste aanleg - meervoudig, 08/993047-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank Almelo heeft een verdachte veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting van investeerders/spaarders en van overtreding van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Gedurende een periode van ruim 1 jaar heeft verdachte ruim 2 miljoen Euro aangetrokken...
 • LJN BH9663, Eerste aanleg - meervoudig, 12/996005-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  De rechtbank spreekt verdachte vrij van het doen van een valse aangifte vennootschapsbelasting en omzetbelasting, het valselijk opmaken van koopovereenkomsten en het opmaken van valselijk of vervalste facturen.
 • LJN AD8377, Eerste aanleg - meervoudig, 11.030033-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer : 11.030033-01. datum uitspraak : 22 januari 2002. Strafvonnis van de rechtbank Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [Verdachte], [geboortedatum 1952 en –plaats], [woonplaats], heeft de meervoudige kamer...
 • LJN AF4104, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089109.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/089109-99 Uitspraakdatum: 7 februari 2003 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: Gemeente Etten-Leur, gevestigd te 4875 CB Etten-Leur, Markt 1...
 • LJN AI0657, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610108-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 van het wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN AE7956, Raadkamer, B 00/149, B 01/219 en B 01/220
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  B 00/149, B 01/219 en B 01/220 (afschrift met anonymisering) G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Beschikking INZAKE W. P. (verder ook klager 1), wonende te Enschede, tegen de gemeente Enschede (verder ook beklaagde 1), en de Staat der Nederlanden, in het bijzonder het bureau Milan ...
 • LJN AT5935, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/068017-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeling tot 60 uur werkstraf wegens feitelijk leidinggeven aan overtredingen van de artt. 18. 18 en 8.1 van de Wet Milieubeheer. Verwerping van een beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, bespreking van enige bewijsverweren en een overweging betreffende 'feitelijk leiding geven'.
 • LJN AO4645, Hoger beroep, 21-002537-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is van oordeel dat verdachte - nadat hij zich actief en op grond van meerdere bronnen bij diverse bevoegde instanties ervan heeft vergewist of de aanvoer van eendenkuikens op 16 en 17 april 2001 was toegestaan - verontschuldigbaar in de veronderstelling heeft verkeerd dat een dergelijk vervoer...
 • LJN AV2796, Hoger beroep, 20-008270-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BTW-carrousel fraude met een benadelingsbedrag van ca. EUR 6.000.000,-. Ten laste van verdachte wordt bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan: 1. deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, en 2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en 3...
 • LJN AX4876, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00739
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting De door de directeur van belanghebbende gepleegde omzetbelastingfraude dient voor de toepassing van het belastingrecht aan belanghebbende te worden toegerekend, zodat zij terecht in de heffing is betrokken.
 • LJN BB8738, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/994870-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Ter terechtzitting is betoogd dat in deze de verkeerde rechtspersoon is gedagvaard omdat de reder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor handelingen van de kapitein en de bemanning op zee begaan omdat in die situatie het schip geheel buiten haar macht is. Uitgangspunt is dat de rederij (mede)verantwoordelijk...
 • LJN BC9775, Hoger beroep, 23-005400-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte niet in zijn belangen/verdediging geschaad door verbeterde (aanvullende) lezing van personalia (duiding als rechtspersoon in plaats van natuurlijk persoon, in welke eerste hoedanigheid hij -bij vergissing- was gedagvaard). OM vorderde (primair) niet-ontvankelijkheid in zijn recht tot vervolging.
 • LJN AU9253, Hoger beroep, 20-001997-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De verdachte, een bouwbedrijf, wordt wegens het medeplegen (samen met een gemeente) van het opzettelijk valse belastingaangifte doen, veroordeeld tot een geldboete van EUR 95.000,-
 • LJN AT5449, Eerste aanleg - meervoudig, 08/500001-04 en 08/040130-02 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte Ter Horst BV heeft zich volgens de rechtbank meermalig schuldig gemaakt aan overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet doordat zij twee werknemers sloopwerkzaamheden heeft laten verrichten aan asbesthoudend materiaal, zonder te voldoen aan een aantal in het Arbeidsomstandighedenbesluit gestelde...
 • LJN AX3979, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993038-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank acht de aan verdachte, voormalig lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AHOLD, verweten feiten niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.
 • LJN AZ9842, Hoger beroep, 20-008739-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof herhaalt de overwegingen uit het arrest LJN AZ 8517. Uitleg over de werking van de coördinatiebepaling ex artikel 20.8 Wet milieubeheer: Verdachte heeft een aantal voorschriften behorende bij een milieuvergunning overtreden. Krachtens het bepaalde in artikel 20.8 was deze milieuvergunning en...
 • LJN BD5216, Hoger beroep, 20-000924-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Het hof ziet, anders dan de verdediging, in het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid en de betrouwbaarheid van het in het ambtsedig opgemaakte proces-verbaal van politie opgenomen relaas van de genoemde verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant...
 • LJN BH8119, Eerste aanleg - meervoudig, 993001-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank Almelo heeft een verdachte veroordeeld tot 240 uren werkstraf en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, wegens het onjuist doen van belastingaangifte en valsheid in geschrifte. De rechtbank rekent het verdachte ernstig aan dat hij gedurende lange tijd (3 jaar) de geldende regelingen terzake belastingheffing op grote schaal heeft ontdoken...
 • LJN AA9858, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/253
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  De grondslag van het geschil 2.1Artikel 7, eerste lid, van de Wte 1995 luidt: "Het is verboden zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten."
 • LJN BG6135, Eerste aanleg - meervoudig, 04/990012-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte treedt op als tussenpersoon (remisier) tussen beleggers en (buitenlandse banken). Hij opent daartoe beleggingsrekeningen en ontvangt van de desbetreffende banken provisie. Op sommige van die rekeningen worden door beleggers tegoeden aangehouden waarvan zij geen melding maken in hun aangiften Inkosmtenbelasting of Vermogensbelasting...
 • LJN BI2096, Hoger beroep, 20-002281-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Overtreding artikel 6 van de Wet bodembescherming; voornemen storten bouwstof niet gemeld aan bevoegd gezag. 2. Overtreding artikel 1.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer; aanbrengen categorie 1-grond. 3. Overtreding artikel 10.52 van de Wet milieubeheer; mobiele puinbreker.
 • LJN AM0234, Cassatie, 00869/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vertegenwoordiger van verdachte met gehoorproblemen. Niet toepassen van art. 274 Sv getuigt in casu niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
 • LJN AI0639, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610102-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN BB2818, Hoger beroep, 20-001413-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  strafzaak milieurecht. Gedeeltelijke vrijspraak, gelet op de inhoud van het dossier; vaststellingen van verbalisanten onvoldoende met redenen van wetenschap omkleed.
 • LJN BB8756, Hoger beroep, 2200463105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Hoger beroep bouwzaak. De verdachte wordt vrijgesproken. Op basis van de inhoud van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat de verdachte in zijn positie als Hoofd Financiën en Administratie niets te maken had met de in de tenlastelegging genoemde aan de besloten vennootschap verweten gedragingen.
 • LJN AS8819, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002030-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, bestuurder van Club El Dorado en Aannemeningsbedrijf het Oosten BV, wordt schuldig bevonden aan het niet voeren van een voldoende administratie, het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet naleven van de Coordinatiewet sociale verzekering. Nadat de zaak al eerder in Almelo was behandeld...
 • LJN AO3281, Hoger beroep, 20.000969.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het bewezen verklaarde onder 1. is telkens als overtreding voorzien bij artikel 42, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet, juncto artikel 6 van het Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en aflevering van diergeneesmiddelen, juncto artikel 1, aanhef en onder 4 en artikel...
 • LJN AW4559, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/475-FRC en BC 06/477-FRC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Na vernietiging door het CBB heeft DNB opnieuw de bezwaren van eisers ongegrond verklaard en de aanwijzing gehandhaafd dat de vennootschap zich niet langer (indirect) laten besturen door eisers. Voorwetenschap en handelen in strijd met corporate manual.
 • LJN BA8994, Eerste aanleg - meervoudig, 04/993032-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Artikel 6 EVRM; vogelpest, ruimingen, valsheid in geschrift Elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn (artikel 6 EVRM). Deze termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Staat jegens verdachte een handeling is verricht waaraan verdachte redelijkerwijs...
 • LJN BA4471, Hoger beroep, 20-000317-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Functioneel daderschap. De verdachte, een rechtspersoon, is een adviesbureau dat als directievoerder optreedt bij de aanleg van een rotonde. Medeplegen van overtreding van artikel 1, derde lid, WVO. De begrippen depot, storten of anderszins brengen van slib in het oppervlaktewater en het laten afvloeien of aflopen van slib.
 • LJN BA8533, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4741
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Wav / Art. 6 EVRM / Art. 3:4 lid 2 Awb Verweerder heeft eiser wegens overtreding van artikel 2 lid 1 Wav boete opgelegd van € 168.000,-. De rechtbank is, anders dan eiser, in navolging van uitspraak ABRS van 14 juni 2006 (JV 2006, 308) van oordeel dat met het begrip “rechtspersoon” in artikel 19d, eerste...
 • LJN AV2148, Hoger beroep, 23-000335-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De verdachte, zijnde een rechtspersoon, kon ten tijde van de tenlastegelegde overtredingen van de Drank- en Horecawet strafrechtelijk niet worden vervolgd voor dergelijke overtredingen. Het openbaar ministerie dient naar het oordeel van het hof dan ook niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn vervolging...
 • LJN BA8975, Eerste aanleg - meervoudig, 04/993031-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Tijdens de vogelpestcrisis in 2003 hebben verdachte en medeverdachten o.a. asielzoekers ingezet bij de ruiming van pluimveebedrijven. Op lijsten die werden verzonden naar de overheid werden namen van andere werknemers ingevuld. Valsheid in geschrifte, waardoor controle overheid op ruimingen onmogelijk gemaakt werd...
 • LJN AE2270, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120070-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/120070-98 Datum uitspraak: 3 mei 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, meervoudige economische kamer, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [B.], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het...
 • LJN BI7829, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002008-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Een besloten vennootschap is schuldig bevonden aan het medeplegen van valsheid in geschrift (aanvraagformulieren, een huurovereenkomst en een hypotheekaanvraag), meermalen gepleegd. De rechtbank heeft het bedrijf veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 30.000,-.
 • LJN AX9621, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610045-01 en 04/71001-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Criminele organisatie, valsheid in geschrift: het omkatten van eieren. Verdachte is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Zogeheten industrie-eieren zijn omgezet naar consumptie-eieren. Om dat te verdoezelen werd gebruik gemaakt van met name valse facturen. Ten aanzien van...
 •