Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ8683, Eerste aanleg - meervoudig, 10/750025-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Stelselmatige inwinning van informatie en pseudokoop. Politiële informanten. (Internationale) handel in verdovende middelen en handel in wapens.
 • LJN AE3728, Cassatie, 02143/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  2 juli 2002 Strafkamer nr. 02143/01 KD/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 24 januari 2001, nummer 20/002787-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortedatum] 1965, wonende te [woonplaats 1] ...
 • LJN AA3703, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 98/4221 ALGEM/CSV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  469 / Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Uitspraak AWB 98/4221 ALGEM/CSV Uitspraak van de rechtbank ingevolge artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen De Watermolen Textielveredelingsbedrijf B.V., gevestigd te Helmond, eiseres, gemachtigde mr...
 • LJN AT2743, Hoger beroep, 21-005725-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Naast het overtreden van bepalingen van de Opiumwet heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan brandstichting nabij een woning, waarbij verdachte welbewust het risico heeft genomen dat naast een door hem aangestoken autoband ook de zich naast de geparkeerde auto's bevindende woning in brand zou geraken...
 • LJN BA5833, Cassatie, 01813/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  OM-cassatie. Aan de op art. 163.9 WVW 1994 toegesneden tll. wilde de AG bij het Hof subsidiair art. 8.1 WVW 1994 toevoegen. Het Hof weigerde dit omdat de wijziging zou meebrengen dat niet langer hetzelfde feit a.b.i. art. 68 Sr ten laste zou zijn gelegd. HR: Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de wijz...
 • LJN AD8646, Cassatie, 00797/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  29 januari 2002 Strafkamer nr. 00797/01 hjh/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 20 september 2000, nummer 20/000799-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AU7130, Eerste aanleg - meervoudig, 05/1712
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Faillissement kan niet leiden tot niet-ontvankelijk beroep in boetezaak. Overtreding Wet inzake de geldtransactiekantoren levert niet dezelfde overtreding op als overtreding Wid en Wet MOT (una via). Matiging boete wegens faillissement.
 • LJN AU0850, Hoger beroep, 23-000098-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een periode van ruim een maand schuldig gemaakt aan de bereiding, verwerking en bewerking van ongeveer 85 kilogram van een materiaal bevattende cocaïne. veroordeling tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
 • LJN AO7053, Cassatie, 02189/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Dagvaarding met cumulatief een ex art. 261.3 Sv en een ex art. 261.1 Sv tenlastegelegd feit. 1. De opvatting dat indien in een tenlastelegging is volstaan met de feitsomschrijving ex art. 261.3 Sv, geen ander feit aan die tenlastelegging mag worden toegevoegd, vindt geen steun in het recht, hoewel met...
 • LJN AX7740, Hoger beroep, 2200005306
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Strafmotivering De verdachte heeft op de bewezenverklaarde wijze samen met anderen ruim één kilogram cocaïne binnen het grondgebied van Nederland gebracht. Voorts heeft hij bij diezelfde gelegenheid samen met anderen gepoogd een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne, namelijk 295 kilogram cocaïne binnen...
 • LJN AZ8684, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Stelselmatige inwinning van informatie en pseudokoop. Politiële informanten. (Internationale) handel in verdovende middelen en handel in wapens.
 • LJN BC9483, Hoger beroep, 20-004681-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bij de CIE ingekomen informatie, afkomstig van een als zodanig in het informantenregister ingeschreven informant, is niet gelijk te stellen met een anonieme melding. Concrete en gedetailleerde, betrouwbaar geoordeelde CIE-informatie kan voldoende zijn om tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit...
 • LJN AF0620, Hoger beroep, 20.002787.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet, meermalen gepleegd en voor het deelnemen aan een misdadige organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar.
  Ambtshalve overwegingen over (wijziging van) tenlastelegging.
  Beroepen NO o.g.v. onrechtmatige
  g...
 • LJN AK4770, Eerste aanleg - meervoudig, 12/000122-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Verdachte is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor afpersing, diefstal en gijzeling
 • LJN BB4803, Eerste aanleg - meervoudig, 13/529186-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  o.a. opheffing voorlopige hechtenis
 • LJN AV4833, Hoger beroep, 24-001991-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Bij onherroepelijk geworden arrest van dit hof [..] is verdachte vrijgesproken van - kort gezegd - de primair ten laste gelegde poging tot zware mishandeling, gepleegd op of omstreeks 18 mei 2004 te Hoogeveen, van de opsporingsambtenaar van de regiopolitie Drenthe [opsporingsambtenaar] gedurende en/of...
 • LJN AY5538, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830032-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank komt tot een aanzienlijk lager onvoorwaardelijk gedeelte van de gevangenisstraf dan door de officier van justitie is gevorderd, nu zij de poging tot doodslag niet bewezen heeft geacht.
 • LJN AQ1086, Cassatie, 00208/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ceteco-affaire. Afwijzing door hof van vordering wijziging tenlastelegging (strekkende tot toevoeging van op verduistering toegesneden variant) is zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat de gevorderde wijziging wat betreft tijd en plaats van de verweten gedragingen, de perso...
 • LJN BB4115, Cassatie, 03315/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ne bis in idem. Het Hof heeft t.a.v. het primair tenlastegelegde poging tot zware mishandeling vrijgesproken en t.a.v. het subsidiair tenlastegelegde mishandeling de inleidende dagvaarding nietig verklaard. Vervolgens wordt verdachte opnieuw gedagvaard, nu t.z.v. mishandeling. Het Hof verklaart het OM n...
 • LJN BD0387, Hoger beroep, 21-006000-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting en het medeplegen van valsheid in geschrift, 28 maanden gevangenisstraf. Het enkele feit dat de fiscale kwalificatie van de uit koppelbazerij genoten inkomsten onder de Wet IB voor discussie vatbaar is, is niet relevant voor...
 • LJN BD0391, Hoger beroep, 21-005900-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting en uitkeringsfraude, 21 maanden gevangenisstraf.
  Het enkele feit dat de fiscale kwalificatie van de uit koppelbazerij genoten inkomsten onder de Wet IB voor discussie vatbaar is, is niet relevant voor het verzwijgen van die...
 • LJN AA3838, Cassatie, 112556
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-11-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  2 november 1999 Strafkamer nr. 112556 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 24 december 1998 als- mede tegen de beslissing van 14 december 1998 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats]...
 • LJN AV4668, Hoger beroep, 21-000084-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte op 2 november 2002 in de avonduren met zijn personenauto, nadat de politie had getracht hem staande te houden, met grote snelheid is weggereden en gedurende tien kilometer over de A73 tegen de verkeersstroom in heeft gereden. Verdachte heeft...
 • LJN BB0296, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 06/50354, 06/50356
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bevoegdheid tot ongewenstverklaring bij nog niet afgewezen asielaanvraag / belangenafweging bij verzoek opheffing ongewenstverklaring
  Na besluiten in primo tot ongewenstverklaring op grond van artikel 67, eerste lid onder c, Vw 2000 en tot weigering van opheffing daarvan, wordt een tweede asielaanvraag gedaan, die met toepassing van artikel 4...
 • LJN BA8849, Eerste aanleg - meervoudig, 01/889034-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek voorarrest voor diefstallen met braak en deelname criminele organisatie. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer. Geen stigmatiserend optreden door de officier van justitie tijdens zijn requisitoir ten opzichte van Marokkanen.
 • LJN AF4430, Eerste aanleg - meervoudig, 09-900597-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09-900597-02 rolnummer 0003 's-Gravenhage, 7 februari 2003 De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte...
 • LJN AT5876, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/993026-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Afwijzing beroep op de inkeerbepaling van artikel 69, lid 3 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
 • LJN AU5622, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497344-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevering aan Duitsland deels geweigerd op grond van artikel 9, eerste lid, onder e, 4e, OLW ("ne bis in idem").
 • LJN BB6901, Eerste aanleg - meervoudig, 16/995016-05 en 16/992054-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen van gewoontewitwassen, medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd en medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd...
 • LJN AO1771, Hoger beroep, 20.002318.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Van de in de tenlastelegging opgenomen omstandigheden die het bestaan van een dergelijke uitbuitingssituatie kennelijk moeten onderbouwen, acht het hof wel bewijsbaar (zakelijk weergegeven): a. het onderbrengen van de vrouwen in een seksclub en het verplaatsen van sommige van de vrouwen tussen seksclubs...
 • LJN AU0863, Hoger beroep, 23-004639-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In een loods aan de Wolvenkoog 3 te Alkmaar is op 17 september 2003 een zogenaamd cocaïnelaboratorium aangetroffen waar op grootschalige en professionele wijze cocaïne bevattende materialen werden bereid, bewerkt en verwerkt. Verdachte heeft zich daar samen met anderen gedurende een periode van enkele...
 • LJN BG3563, Hoger beroep, 23-3341-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Niet ontvankelijkheid openbaar ministerie Ten tweede male dagvaarden te verschijnen voor de politierechter in dezelfde zaak en met een gelijkluidende tenlastelegging als waarop eerder al door de politierechter inhoudelijk was beslist, leidt in casu tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie...
 • LJN AZ5699, Cassatie, 00987/06 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Wijziging tenlastelegging, hetzelfde feit ex art. 68 Sr. 2. Het woord “opzettelijk” in de tenlastelegging mbt economische delicten. Ad 1. ‘s Hofs oordeel dat de toegelaten wijziging niet tot gevolg heeft dat de onderhavige tll niet langer hetzelfde feit ex art. 68 Sr inhoudt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting...
 • LJN AO2644, Hoger beroep, 2200084603
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte dient te worden beschouwd als een andere rechtspersoon dan de bovengenoemde. Aangezien beide dagvaardingen betrekking hebben op dezelfde feiten, wordt de rechtspersoon kennelijk tweemaal vervolgd voor deze feiten, hetgeen in strijd is met artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN AO8832, Hoger beroep, 23-001097-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft in een betrekkelijk korte tijd, samen met anderen en telkens voorzien van een vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, een aantal overvallen gepleegd. Zijn mededaders hebben daarbij telkens de daar aanwezige personen bedreigd met dat wapen (voorwerp) en, in de meeste gevallen, geld en goederen gestolen...
 • LJN BB6912, Eerste aanleg - meervoudig, 16/995017-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd. Medeplegen van opzettelijke overtreding van het in artikel 3, vierde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd...
 • LJN AR8605, Hoger beroep, 21-004038-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan handelingen die er feitelijk toe stekken de handel – waaronder de uitvoer naar Groot-Brittannië – van een aanzienlijke hoeveelheden heroïne te faciliteren. Verdachte is als leverancier en transporteur van deze verdovende middelen opgetreden. Door op dergelijke...
 • LJN AZ4745, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700002-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Geen sprake van "ne bis in idem". Verdachte heeft welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden, nu hij met geschoeide voet tegen het hoofd van het slachtoffer heeft geschopt. Nu dit overlijden niet is ingetreden, is er sprake van poging tot doodslag. Deze poging...
 • LJN AO3390, Eerste aanleg - meervoudig, 15/700029-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoek tot uitlevering van persoon, afkomstig van de United States of America, department of State d.d. 6 augustus 2003, aangeboden bij nota van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, met als kenmerk no. 203 van 7 augustus 2003 en gericht aan het Ministerie van Justitie te Den Haag.
 • LJN BA3134, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/3065-FRC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  DNB heeft ABP een drietal boeten opgelegd ter hoogte van elk € 435.625,- wegens overtreding van de artikelen 5, 6 lid 4 en 7 lid 1 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 in verband met de wijze waarop de levensloopsregeling van Loyalis is aangeboden.
 • LJN BF4814, Hoger beroep, 2200735106
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Piranha zaak. 5 (mede)verdachten. Zaak (mede)verdachte 3 Algemeen: Het gerechtshof ’s-Gravenhage veroordeelde op 2 oktober 2008 vier verdachten wegens het plegen van terroristische misdrijven tot gevangenisstraffen variërend van vier tot negen jaar. Een vijfde verdachte kreeg drie maanden gevangenisstraf...
 • LJN AE9043, Cassatie, 02536/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  24 december 2002 Strafkamer nr. 02536/01 HJH/SMA Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 1 mei 2001, nummer 22/001420-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BG1500, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580044-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor het dealen in cocaïne samen met zijn broer gedurende 3,5 maand.
 • LJN AO9535, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120108-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte heeft opzettelijk niet voldaan aan zijn verplichting de Ontvanger inlichtingen te verschaffen en zijn medewerking te verlenen, aan welke verplichting hij op eenvoudige wijze had kunnen voldoen door openheid van zaken te verschaffen. Nu verdachte bewust heeft nagelaten dit te doen, is hij aantoonbaar en verwijtbaar in gebreke gebleven...
 • LJN BA1430, Eerste aanleg - meervoudig, 15/501254-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Drugssmokkel; medeplegen van poging tot opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod. Verwerping verweer inhoudende dat de rechtbank Haarlem niet bevoegd is omdat Portugal het land is waar de invoer van de cocaïne is voltooid, zodat Portugal, en niet de...
 • LJN AU6181, Hoger beroep, 2200347805
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Samir A. Het hof dient thans te komen tot een kwalitatieve beoordeling van de hiervoor beschreven materialen, met het oog op de vraag of de gezamenlijkheid van die voorwerpen in samenhang met overige belastende informatie omtrent de verdachte tot het wettig en overtuigend bewijs leidt dat de verdachte...
 • LJN BB8521, Eerste aanleg - meervoudig, 13/421772-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank Amsterdam heeft het OM niet-ontvankelijk verklaard in de zaak van verdachte omdat de redelijke termijn voor berechting (twee jaar) is overschreden.
 • LJN BA4509, Hoger beroep, 2200530006
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft samen met anderen en met geweld het slachtoffer overvallen in zijn woning. Daarnaast heeft de verdachte onbevoegd munitie voorhanden gehad.
 • LJN BF9015, Eerste aanleg - meervoudig, 13/524299-07 (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Veroordeling wegens moord: 14 jaar gevangenisstraf. Bij de uitleg van de beslissing tot overlevering betrekt de rechtbank het onderliggende Europees arrestatiebevel (EAB). Het moet er voor worden gehouden dat de Spaanse rechter de overlevering overeenkomstig dat EAB ook voor moord toelaatbaar heeft geoordeeld...
 • LJN AO8794, Hoger beroep, 23-001096-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verdachte heeft in een betrekkelijk korte tijd, samen met anderen en telkens voorzien van een vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp een aanzienlijk aantal overvallen heeft gepleegd. Veroordeling tot 5 jaar en 6 maanden gevangenistraf.
 •