Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0522, Eerste aanleg - enkelvoudig, 424/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 424/00 9 maart 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van X te Z tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 9 juni 2000...
 • LJN AA1247, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/20913
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nummer 97/20913 U i t s p r a a k op het beroep van X & Zn. te Z (hierna te noemen: belanghebbenden) tegen de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen (hierna: het college) op het bezwaarschrift van belanghebbenden...
 • LJN AE3702, Voorlopige voorziening, BK-02/02267
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE Belastingkamer (voorzieningenrechter) 31 mei 2002 nummer BK-02/02267 UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van X te Z (hierna: verzoeker). 1. Gevraagde voorlopige voorziening...
 • LJN AO5612, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04085
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beschikking WOZ. X is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Verzoek X om een kopie van de originele beschikking te mogen ontvangen had moeten worden aangemerkt als een verzoek om een beschikking als bedoeld in artikel 28 Wet WOZ . Inspecteur heeft onvoldoende rekening gehouden met de bestemming van de woning.
 • LJN AS3995, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02207
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is professioneel sporter van beroep. Op 3 januari 1999 heeft belanghebbende een verzoek om vrijstelling van belasting voor verhuisgoederen ingediend, en daarbij in het aanvraagformulier aangegeven dat die goederen werden overgebracht in verband met de overbrenging van zijn normale verblijfplaats naar Nederland...
 • LJN AF3010, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/02466 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij haar studiekosten van haar ouders heeft geleend. De kosten hebben derhalve niet op haar gedrukt en komen om die reden niet voor aftrek in aanmerking.
 • LJN AR6175, Eerste aanleg - meervoudig, 00/90113 DK
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  6.1. Artikel 220, lid 2, onder b, CDW 6.1.1. Op grond van de stukken van het geding moet het ervoor worden gehouden dat de bevoegde autoriteiten van Turkije het certificaat A.TR.1 hebben afgegeven op basis van een onjuiste verklaring van de exporteur met betrekking tot de oorsprong van de kaviaar. Het...
 • LJN BG7506, Eerste aanleg - meervoudig, 08/00128
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Accijns. Bezwaar tegen geschrift met opschrift “bindende tariefinlichting”is niet-ontvankelijk.
 • LJN AY8039, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 422/04 Inkomensverklaring huursubsidie
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Het beroep van belanghebbende is - naar het hof belanghebbende begrijpt - gericht tegen de in de brief van 7 mei 2004 verwoorde weigering van de inspecteur. Belanghebbende vindt dit in strijd met de wet en onrechtmatig.
 • LJN AT6396, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01335
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ingevolge het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 4 september 1996, nummer 31 067, onder meer gepubliceerd in BNB 1997/42, dient te gelden dat indien de Inspecteur aannemelijk maakt dat de waarde in het economische verkeer aanzienlijk hoger is dan de overeengekomen prijs, de Inspecteur daarmee...
 • LJN AV3969, Eerste aanleg - meervoudig, BK 817/04 Vennootschapsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de ontvankelijkheid van het bezwaar.
 • LJN AB1489, Eerste aanleg - enkelvoudig, 1079/97
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1079/97 4 mei 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren van de belastingdienst te Groningen ...
 • LJN AV3968, Eerste aanleg - meervoudig, BK 816/04 Vennootschapsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de ontvankelijkheid van het bezwaar.
 • LJN AA4412, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94/3371
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-07-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 94/3371 28 januari 1997 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH. U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van...
 • LJN AA6923, Cassatie, 35032
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35032 29 augustus 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 17 november 1998 betreffende een aan belanghebbende verleende teruggaaf krachtens artikel 66a van de Wet op de...
 • LJN AD9005, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 257/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. BK 257/01 1 februari 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, derde enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van...
 • LJN AS5212, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04471
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel is niet tevens bezwaar tegen de betreffende naheffingsaanslag.
 • LJN BA4981, Hoger beroep, 05/00552
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Bij de onderhavige beschikking heeft de heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak naar de waardepeildatum 1 januari 1999 voor het tijdvak 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 vastgesteld op € 484.000,=. De beschikking vermeldt dat de ingangsdatum 1 januari 2003 is en dat de beschikking geldt met ingang van 1 januari 2003...
 • LJN AV3970, Eerste aanleg - meervoudig, BK 1022/04 Vennootschapsbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de ontvankelijkheid van het bezwaar.
 • LJN AD3645, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/3280
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft de inspecteur schriftelijk verzocht om een deel van een aan haar toegekende schadevergoeding als immateriële schadevergoeding te beschouwen. De inspecteur antwoordt schriftelijk en wijst belanghebbendes verzoek daarbij af. Tegen deze fiscale standpuntbepaling van de inspecteur is geen bezwaar mogelijk...
 • LJN AV3956, Eerste aanleg - meervoudig, BK 898/04 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is de ontvankelijkheid van het bezwaar.
 • LJN AT1552, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00453
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Coöperatieve woonvereniging verzoekt te worden aangemerkt als monumentenrechtspersoon als bedoeld in art. 15, lid 1, onderdeel p, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Tegen het antwoord van de inspecteur bestaat geen bezwaar en beroep open.
 • LJN AS8431, Hoger beroep, 200405141/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 maart 2003 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellante om in aanmerking te komen voor een jaarabonnement als bedoeld in paragraaf 17 sub 13 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2003.
 • LJN AA3231, Cassatie, 32152
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 maart 1996 betreffende de hem voor het jaar 1988 opgelegde aanslag in de premieheffing volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1988 een aanslag in de premieheffing volksverzekeringen opgelegd...
 • LJN AA6670, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/1703
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nummer 99/1703 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : X te : Z ambtenaar : de heffingsambtenaar van de Gemeente P (hierna: de Ambtenaar) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting : leges Wet Milieubeheer mondelinge behandeling ...
 • LJN AD1455, Eerste aanleg - enkelvoudig, 369/01
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 369/01 24 augustus 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet door mw. X te Z tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 1 juni 2001...
 • LJN AQ1000, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03714
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij de buiten de driejaarstermijn opgelegde aanslag was aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende acht die aanslag nietig (zie 03/00431) maar verzoekt om een beschikking tot vaststelling van de naar het volgende jaar over te brengen buitenlandse winst (stallingsbeschikking...
 • LJN AD9001, Eerste aanleg - meervoudig, BK 38/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 38/00 1 februari 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z (: belanghebbende...
 • LJN AE4279, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01508
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Twee belanghebbenden, echtgenoten komen bij één geschrift in bezwaar tegen de beschikkingen inzake de ziekenfondswet voor zelfstandigen. De inspecteur doet uitspraak op bezwaar, herroept de beschikkingen en neemt tegelijkertijd nieuwe beschikkingen. Belanghebbenden lezen in de uitspraak van de inspecteur...
 • LJN AO4599, Eerste aanleg - meervoudig, 01/90082
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De onderhavige door de inspecteur afgegeven bindende tariefinlichting is gericht aan een ander dan belanghebbende. In het bezwaarschrift heeft belanghebbende niet vermeld dat zij is opgetreden namens deze rechthebbende; evenmin heeft zij een volmacht overgelegd waaruit blijkt dat zij ten tijde van het...
 • LJN AS4111, Cassatie, 40343
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beschikking vervolgingskosten. Geen bezwaar mogelijk door echtgenoot van degene van wie de kosten worden gevorderd.
 • LJN AU4754, Cassatie, 41189
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  art. 19, lid 2, art. 25, lid 1, art. 30, lid 1 eerste volzin, Wet WOZ, art. 6:2, letter a, Awb; tegen de schriftelijke weigering een nieuwe waardebeschikking te nemen staat bezwaar open.
 • LJN AL8390, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/00286
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: -Is belanghebbende, gezien het handelen van de Inspecteur inzake de correspondentie waardoor hij in zijn belangen zou zijn geschaad, door de Inspecteur terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. -Is belanghebbende anderszins door de Inspecteur terecht niet...
 • LJN AO5338, Eerste aanleg - meervoudig, BK 359/03 Onroerende-zaakbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende voor de jaren 1998 en 1999 recht heeft op de Zalmsnip.
 • LJN AN7657, Eerste aanleg - meervoudig, 0015/98
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Op 11 februari 1997 is door de gemachtigde, namens belanghebbende, een verzoek om een bindende tariefinlichting ingediend. Het goed is op het aanvraagformulier omschreven als: "Systeemcontroleunit met monitor en ontvangstinrichting. Type CVA-1000". Het apparaat is ontworpen voor het gebruik in de auto...
 • LJN AE8752, Cassatie, 37921
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.921 7 maart 2003 WM gewezen op het verzoek van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden een beslissing te nemen inzake na te melden jurisdictiegeschil tussen het Gerechtshof te Leeuwarden en de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden in verband met het beroep van X3 te Z betreffende na te melden aanslagen in de onroerendezaakbelastingen...
 • LJN BC3850, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/1054
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat er over het jaar 1997 nog een in aanmerking te nemen verlies was, welke met de winst van het onderhavige jaar, 2003, verrekend diende te worden.
 •