Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4906, Eerste aanleg - meervoudig, 13/057828-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  datum uitspraak: 23 februari 2000 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ZEVENDE meervoudige kamer A EXTRA, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie...
 • LJN AA3859, Cassatie, 32263
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 32263 15 december 1999 TVW gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 april 1996 betreffende na te melden aan X B.V. te Z opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag,...
 • LJN AA9003, Hoger beroep, 97/6224 ABW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-11-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  97/6224 ABW U I T S P R A A K in het geding tussen: A., wonende te B., appellant, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeen-te Roermond, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft op in het beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen een door de Arron...
 • LJN AD5023, Hoger beroep, 98/3828 ZFW, 98/8430 ZFW, 98/8433 ZFW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Loongrens Ziekenfondswet. Zijn lijfrente-uitkeringen aan te merken als inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2.1.a Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.
 • LJN AE1154, Eerste aanleg - meervoudig, 10/040070-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/040070-01 Datum uitspraak: 8 april 2002 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te Beni Mansour (Marokko) op 1 juli 1941, wonende te [adres] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding...
 • LJN AD4575, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/04200 MAWKMA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht tweede kamer, enkelvoudig Reg. nr. AWB 00/04200 MAWKMA UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Bevelhebber de Zeestrijdkrachten, verweerder...
 • LJN AN9087, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01217
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag, of de Inspecteur over de aan de werknemers van belanghebbende, de heer B en zijn echtgenote, in 1995 - 1997 inzake de werknemersspaarregelingen betaalde bedragen mag naheffen, nu de aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995-1997 bij de heer B reeds vóór de naheffingsaanslag zijn vastgesteld.
 • LJN AB3231, Hoger beroep, 98/5313 AAW/WAO + 00/4575 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5513 AAW/WAO + 00/4575 AAW/WAO U 1 T S P R A A K in het geding tussen: [A.], wonende te [B.], appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. 1. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden...
 • LJN AD7293, Hoger beroep, 99/1559 AKW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/1559 AKW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 26 november 1996 heeft gedaagde ingaande het eerste kwartaal van 1997 aan appellant aanspraak op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet ...
 • LJN AA8459, Eerste aanleg - meervoudig, 98/00634
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/00634 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R B.V. te B tegen de uitspraak van de Chef van de afdeling Financieel Beleid en Belastingen van de gemeente V ...
 • LJN AA5282, Voorlopige voorziening, Awb 99/11501
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  08-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE DE PRESIDENT reg. nr. : Awb 99/11501 uitspraak : 8 februari 2000 U I T S P R A A K van de president van de rechtbank betreffende het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen: A, wonende te B, gemachtigde...
 • LJN AA9318, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/61812
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naar het oordeel van de rechtbank mocht verweerder nader onderzoek doen naar de herkomst van de vreemdeling. Immers, naar aanleiding van het rapport van nader gehoor waren er twijfels gerezen omtrent de opgegeven nationaliteit. Het getuigt van zorgvuldigheid dat verweerder, alvorens de vreemdeling in...
 • LJN AA3510, Eerste aanleg - meervoudig, 98/440 ANW P03 98/563 ANW P03
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Arrondissementsrechtbank Assen Vijfde meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Kenmerk:98 / 440 ANW P03 98 / 563 ANW P03 Uitspraak In de gedingen tussen A wonende te B, eiseres, en het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, gevestigd te Amstelveen, verweerder. I. Procesverloop Namens eiseres heeft mr...
 • LJN AF6105, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 02/805
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verweerder heeft besloten eiseres voor de toepassing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor het premiejaar 2002 in te delen in de categorie grote werkgevers. Tevens heeft verweerder ten aanzien van eiseres besloten dat voor het jaar 2002 de gedifferentieerde premie 8,08% bedraagt, hetgeen de wettelijk vastgestelde maximum premie is...
 • LJN AF8921, Raadkamer, 02075.K10
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE Dertiende meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken (Beklagkamer) Nummer: 02075.K10 BESCHIKKING naar aanleiding van het op 4 juni 2002 ter griffie van dit hof ingekomen klaagschrift op grond van LJN AA4301, Hoger beroep, 98/2020 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/2020 NABW U I T S P R A A K in het geding tussen: A, wonende te B, appellante, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellante heeft op bij beroepschrift (met bijlagen) aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld...
 • LJN AA1826, Cassatie, 29896
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-04-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 10 september 1993 betreffende de aan X te Z voor het jaar 1990 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan...
 • LJN AA1833, Cassatie, 267
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 26 november 1993 betreffende de beslissing van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam (hierna: het Bestuur) waarbij aan X een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (hierna...
 • LJN AA3496, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/92 WET 98/874 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Reg. nr: 98/92 WET en 98/874 WET UITSPRAAK van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken, in de gedingen tussen: A te B, e i s e r, en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, gevestigd te Groningen, v e r w e e r s t e r...
 • LJN AF7881, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/3216 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  WAO-uitkering voor TBSer geweigerd.
 • LJN AH9278, Eerste aanleg - meervoudig, 02/01512
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil of de naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvak 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997 in strijd met het gelijkheidsbeginsel aan belanghebbende is opgelegd, hetgeen belanghebbende stelt en de Inspecteur betwist.
 • LJN AF5681, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00295
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 01/00295 (inkomstenbelasting) U i t s p r a a k op het beroep van [X] Beheer BV te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende...
 • LJN AF8314, Eerste aanleg - meervoudig, 200202516/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202516/1. Datum uitspraak: 7 mei 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de vereniging "Centrale Organsatie voor de Vleesgroothandel", gevestigd te Zoetermeer, en anderen, appellanten, en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN AD3932, Eerste aanleg - meervoudig, BK 99/30102
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK nummer: 99/30102 28 september 2001 ...
 • LJN AF5074, Hoger beroep, 01/3295 WVG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  01/3295 WVG U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borculo, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellant heeft mr. M.F. Vermaat, werkzaam bij de Stichting De Ombudsman...
 • LJN AL8387, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02905
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Aan belanghebbende is voor het jaar 1998 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen van fl. 129.167,-- (...) In geschil is het antwoord op de vraag of de Inspecteur terecht de vermelde correctie heeft toegepast.
 • LJN AD4969, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/12189 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht tweede kamer, meervoudig Reg. nr. AWB 99/12189 MAWKLU UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, verweerder...
 • LJN AF8316, Eerste aanleg - meervoudig, 200201196/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Ter zitting hebben appellanten erkend dat van mededinging tussen de veehouderijen en de vleesverwerkende industrie, waartoe appellanten behoren, geen sprake is, zodat in zoverre geen sprake is van steunmaatregelen die de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen. Hetgeen appellanten overigens met...
 • LJN AE0081, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01 / 3296 BELEI
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Toetsing van de toepassing van de Mediawet ten aanzien van aspirant-omroep aan art. 7 Grondwet. Afwijzing aanvraag van de Níeuwe Omroep (eiseres) voor voorlopige erkenning als omroep in het publieke omroepbestel. Niet in geschil is dat de rechter op grond van het bepaalde in art. 120 Grondwet niet bevoegd is om de ...
 • LJN AE0174, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 1/633 NABW Z
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr. : AWB 1/633 NABW Z UITSPRAAK van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken in het geding tussen A te B, eiseres, en Burgemeester en wethouders van Maastricht, gevestigd te Maastricht, verweerder. Datum bestreden besluit: 11 april 2001. Kenmerk: 42944427. Behandeling ter zitting...
 • LJN AA5111, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1952 en 99/571 NABW Z PER
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  13-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK Reg.nr.: 98/1952 en 99/571 NABW Z PER Inzake : A, eiser, tegen : het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maastricht - Dienst Sociale en Economische Zaken -, gevestigd te Maastricht, verweerder...
 • LJN AE4749, Eerste aanleg - enkelvoudig, 013/020857-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/020857-02 Datum uitspraak: 3 juni 2002 op tegenspraak VONNIS van de politierechter, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te Fier (Albanië) op 30 juni 1982, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, De politierechter heeft dit vonnis gewezen...
 • LJN AD8604, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/293
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/293 27 december 2001 26100 Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellant, gemachtigde: mr E. Meijer, advocaat te Den Haag, tegen de Regionale Directie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie Haaglanden, verweerster, gemachtigde: R.K. Nai Chung Tong, werkzaam bij verweerster...
 • LJN AE9723, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/549
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ook vanaf 1997 mocht de regelgever grootaandeelhouders uitsluiten van werknemersspaarregelingen indien zij - al dan niet samen met hun echtgenoot/partner - de enige werknemers van de vennootschap zijn. Weliswaar heeft deze uitsluiting met ingang van 1997 mede betrekking op werknemers/aandeelhouders...
 • LJN AD5014, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/8238 ABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Discriminatoire uitleg van Regeling gebruikelijke vakantieduur ten aanzien van persoon die is vrijgesteld van de arbeidverplichting in verband met de zorg voor een kind jonger dan 5 jaar.

  Het geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder al dan niet een naar leeftijd en/of sekse discriminatoire...

 • LJN AB1570, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/12288 MAWKLU
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ’S-GRAVENHAGE sector bestuursrecht tweede kamer, meervoudig Reg. nr. AWB 99/12288 MAWKLU UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen [eiser], wonende te [woonplaats], eiser, en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, verweerder...
 • LJN AA8518, Hoger beroep, 98/7322 AWBZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/7322 AWBZ U I T S P R A A K in het geding tussen: A., wonende te B., appellante, en O.W.M. Oostnederland Zorgverzekeraar Ziekenfonds u.a., handelende onder de naam Amicon Zorgverzekeraar, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellante is mr F.G. Kuiper, advocaat te Utrecht, op bij aanvullend beroepschrift ...
 • LJN AA2548, Cassatie, 319
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 april 1997 betreffende de beslissing van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam (hierna: het Bestuur) waarbij aan X een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (hierna...
 • LJN AE9790, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01 / 1334 NABW Z
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiisers hebben een aanvraag om bijzondere bijstand ingediend voor de kosten van de aanschaf van een stofzuiger, een gasfornuis en een televisie. Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AQ6681.
 • LJN AB4485, Eerste aanleg - meervoudig, BK 99/30102
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Tweede meervoudige belastingkamer PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK 10 juli 2001 nummer : BK 99/30102 belanghebbende : X : Y tegen : Belastingdienst/ParticulierenZ (: de inspecteur) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift belasting : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen jaar ...
 • LJN AB2619, Eerste aanleg - enkelvoudig, AW 1999/2239
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Slechts éénmaal in aanmerking brengen van werknemers die op één adres wonen voor werkgeversbijdrage tot aanschaf computer levert geen discriminatie van samenwonenden op. Afwijzing van eisers verzoek tot verstrekking aan beiden van een werkgeversbijdrage ad fl. 800,- voor aanschaf van een pc met toebehoren...
 • LJN AA1872, Cassatie, 30588
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-08-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. (voorheen genaamd A B.V.) te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 1 juli 1994 betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1990 opgelegde aanslag in het rioolafvoerrecht van de gemeente Amsterdam...
 • LJN AF8315, Eerste aanleg - meervoudig, 200202457/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202457/1. Datum uitspraak: 7 mei 2003 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de vereniging "Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel", gevestigd te Zoetermeer, en anderen, appellanten, en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, verweerder. 1. Procesverloop...
 • LJN AA8538, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/15 NABW Q1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verzoek om met behoud van uitkering 13 weken in het buitenland te mogen verblijven enkel afgewezen op leeftijdscriterium; ten onrechte geen rekening gehouden met vrijstelling van de sollicitatieverplichting. Vast staat dat eiser de leeftijd van 57,5 jaar nog niet heeft bereikt en dat hij om sociale...
 • LJN AA7534, Eerste aanleg - meervoudig, 99/850
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft aan haar gewezen directeur ƒ 50.000 als immateriële schadevergoeding uitgekeerd. Het Hof komt tot het oordeel dat de vergoeding van ƒ 50.000 een zodanig direct verband houdt met de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten moet worden beschouwd. Het vorengenoemde bedrag is in...
 • LJN AF2005, Eerste aanleg - meervoudig, 106848/98-3016/HA ZA
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  R E C H T B A N K R O T T E R D A M sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 106848/98-3016/HA ZA Uitspraak: 28 november 2002 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken in de zaak van: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 1. VAN OMMEREN AGENCIES ROTTERDAM B...
 • LJN AO4347, Hoger beroep, 00/3944 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering gereduceerde premie vrijwillige AOW-verzekering op grond van nationaliteit verboden.
 • LJN AE3274, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/2913 WAJONG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Sector Bestuursrecht meervoudige kamer UITSPRAAK in het geding met reg.nr. AWB 01/2913 WAJONG van: [eiser], verblijvende te [plaats], eiser, vertegenwoordigd door mr. H.E.G. Peters, tegen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gevestigd te Amsterdam, verweerder, vertegenwoordigd door R...
 • LJN AE8977, Hoger beroep, 200202622/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200202622/1. Datum uitspraak: 16 oktober 2002. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonend te [woonplaats], tegen de uitspraak van de rechtbank te Alkmaar van 17 april 2002 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Hoorn. 1. Procesverloop...
 • LJN AL6974, Cassatie, 38185
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.185 3 oktober 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 maart 2002, nr. P01/02810, betreffende na te melden voorlopige aanslag in de toeristenbelasting. 1. Voorlopige aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 •