Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

HuisvestingswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1516, Hoger beroep, 200703812/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 5 juli 2005 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark (hierna: het dagelijks bestuur) [appellant] een ligplaatsvergunning voor het woonschip "[naam]" (hierna: het woonschip) aan de Silodam te Amsterdam geweigerd.
 • LJN AV2940, Hoger beroep, 200506279/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 12 september 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) geweigerd appellant een ontheffing ingevolge de Woonschepenverordening Noord-Holland 1981 te verlenen voor het innemen van een ligplaats in het kanaal Omval Kolhorn, nabij het perceel [locatie],...
 • LJN AY9388, Hoger beroep, 200600285/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 31 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen (hierna: het college) geweigerd aan appellante vrijstelling te verlenen ten behoeve van het in gebruik nemen van een ligplaats voor een woonark op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
 • LJN AI1216, Hoger beroep, 200206570/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 juni 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Genemuiden het verzoek van appellant om in aanmerking te komen voor een ligplaats met een woonboot afgewezen.
 • LJN BA0437, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 1529 BESLU K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verhouding tussen de plaatselijke verordening omtrent het innemen van ligplaatsen door woonschepen enerzijds en de considerans van de Huisvestingswet en artikel 88 van die wet anderzijds.
 • LJN BC6883, Eerste aanleg - meervoudig, 07 / 1123 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Eiser heeft verweerder verzocht om een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonboot in verweerders gemeente. Desgevraagd heeft eiser op een kaartje vier gebieden (A, B, C en D) gelegen in de voorhaven en het Leukermeer aangegeven waarop de vergunningaanvraag geacht moet worden betrekking te hebben...
 • LJN BG7159, Hoger beroep, 200802502/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 22 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) de aanvraag van [appellant] van 29 augustus 2005 voor een ligplaatsvergunning afgewezen.
 • LJN BG5353, Hoger beroep, 200803427/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij brief van 1 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen (hierna: het college) aan [appellante] toestemming geweigerd voor het innemen van een ligplaats met een woonboot op een locatie in de gemeente Dalfsen.
 • LJN BA3433, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1698
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bezwaar niet tegen een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb gericht. Verweerder heeft in brief algemene informatie verstrekt over de mogelijkheid tot het innemen van ligplaats met een woonschip. Die brief heeft geen rechtsgevolg. De verzoeken van eisers om over het innemen van een ligplaats...
 • LJN AU2123, Hoger beroep, 200500875/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 14 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schipluiden (thans het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, hierna: het college) de Beleidsnota Ligplaatsenbeleid (hierna: de nota) vastgesteld, welke op 7 februari 2003 is gepubliceerd. In de nota is het besluit...
 • LJN AV2273, Hoger beroep, 200505130/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 21 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel (hierna: het college) de aanvraag van appellant voor een vergunning om ligplaats in te nemen aan de Trekwei te Wommels geweigerd.
 • LJN AZ7408, Eerste aanleg - meervoudig, 200600973/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Enschede, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005, het bestemmingsplan "Havengebied 2002" vastgesteld.
 • LJN BF1002, Eerste aanleg - meervoudig, 200708524/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 23 oktober 2007, kenmerk 2007/0549389, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college) opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Enschede (hierna: de raad) bij besluit van 10 mei 2005 vastgestelde bestemmingsplan "Havengebied 2002".
 • LJN AT5368, Hoger beroep, 200408793/1, 200408844/1, 200408849/1, 200408853/1, 200408857/1, 200408858/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 24 september 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht (hierna: het college) [appellant B] voor het [woonschip 1], [appellant C] voor het [woonschip 2] en [appellante D] voor de [woonschepen 3, 4 en 5] ontheffing geweigerd van het verbod een...
 • LJN AZ7653, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 1153 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  APV. Ligplaatsen voor woonschepen. Bij besluit van 18 juli 1969 heeft de gemeenteraad één ligplaats voor een woonschip aangewezen in de haven van Lage Zwaluwe. Dit aanwijzingsbesluit was gebaseerd op het toenmalige artikel 27 van de APV. Deze bepaling is echter al langere tijd niet meer van kracht. De...
 • LJN BA1708, Hoger beroep, 200606385/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel (hierna: het college) een aanvraag van onder meer appellanten om met een woonschip ligplaats in de gemeente Littenseradiel in te mogen nemen buiten behandeling gesteld.
 • LJN BC9589, Hoger beroep, 200706700/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluiten van 4 en 12 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eijsden (hierna: het college) de Jachthaven Sondagh aangewezen als het gedeelte van het openbaar water waar het mogelijk is met één woonschip ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor &...
 • LJN AP4611, Hoger beroep, 200303096/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 februari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd vergunning voor het verbouwen van het in de [locatie] tegenover nummer […] gelegen [woonschip] te verlenen en een aanschrijving doen uitgaan tot het in vorige staat terugbrengen van het schip onder gelijktijdige oplegging van een last onder dwangsom.
 • LJN AD6653, Hoger beroep, 200100971/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 88 Huisvestingswet mist toepassing indien een gemeente niet beschikt over water dat geschikt is om te worden bestemd of aangewezen om door een woonschip bij verblijf te worden ingenomen. Weigering om met woonschip een permanente ligplaats in te nemen in de gemeente Weert op grond van de hierboven...
 •