Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet algemene bepalingen burgerservicenummerJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB1526, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/04670
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/04670 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, zesde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid particulieren te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN BB8118, Hoger beroep, 06/00314
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Motorrijtuigenbelasting. Overgangsregeling niet van toepassing zodat geen aanspraak bestaat op het verlaagde bestelautotarief.
 • LJN BA1826, Hoger beroep, 06/2024 W W
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering overneming onbetaald gebleven loon.
 • LJN AZ1071, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/556
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres is sinds 1986 in het bezit van een auto. Deze auto viel in de categorie bestelauto’s, waardoor deze een grijs kenteken had met een bijbehorend laag tarief voor de MRB. In geschil of eiseres op grond van de diverse overgangsregelingen bij eerdere wetswijzigingen die dateren van voor 2005 nog steeds recht heeft op het lagere bestelautotarief...
 • LJN BD2683, Eerste aanleg - meervoudig, 01/875053-05 en 01/995642-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  * Veestapel van verdachte is verbeurdverklaard met toekenning compensatie ex. artikel 33c van het Wetboek van Strafrecht. * Motivering waarom in strijd met vergunningsvoorwaarden auto's zijn aan te merken als wrakken. * Deskundigheid opsporingsambtenaar voldoende om zonder chemische analyse vast te stellen dat milieuovertreding is gepleegd...
 • LJN BB5407, Hoger beroep, 06/4450 WSF + 06/4424 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vordering wegens meerinkomsten uit vermogen. Nalatenschap. Hardheidsclausule.
 • LJN AO9861, Cassatie, 38665
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  WOZ. Gebouw dat niet in appartementen mag worden gesplitst. Waardering.
 • LJN AF2749, Eerste aanleg - meervoudig, BK 184/01 Overschotheffing
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Kenmerk: BK 184/01 30 november 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep...
 • LJN BB7271, Hoger beroep, 06/2447, 06/5363, 06/5364, 06/3568, 06/4213, 06/4972 en 06/4973 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vastgestelde vorderingen wegens meerinkomen. Weigeringen van de IB-Groep om toepassing te geven aan de hardheidsclausule kunnen in rechte standhouden.
 • LJN BD8822, Hoger beroep, 07/3463 AOW + 07/3523 AOW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op AOW-pensioen. Niet verzekerd krachtens AOW, omdat betrokkene in Suriname woonachtig was. Niet gerechtvaardigde ongelijke behandeling naar woonplaats? Ingezetenschap. Begrip Rijk. Statuut.
 • LJN BA2286, Hoger beroep, 06/5251 WAZ
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op WAZ-uitkering wegens inkomsten. Vrijval fiscale oudedag reserve.
 • LJN AE7673, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02234
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 00/02234 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y (belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van het...
 • LJN AF3881, Eerste aanleg - meervoudig, 01/03078
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 01/03078 (ozb) Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] ambtenaar : de heffingsambtenaar van de gemeente Denekamp (thans de gemeente Dinkelland) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting ...
 • LJN BD2716, Eerste aanleg - meervoudig, 01/875188-05 en 01/995643-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  * Motivering waarom in strijd met vergunningsvoorwaarden auto's zijn aan te merken als wrakken. * Deskundigheid opsporingsambtenaar voldoende om zonder chemische analyse vast te stellen dat milieuovertreding is gepleegd. * Verwerping van het verweer dat strafrechtelijke handhaving regelgeving identificatie...
 • LJN AA1822, Cassatie, 29996
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-03-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 oktober 1993 betreffende na te melden aan haar voor het jaar 1989 opgelegde aanslag in de verontreinigingsheffing rijkswateren. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AR4577, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/03949
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beroepskosten en kosten van vermogensbeheer niet aftrekbaar in 2000 nu zij eerst in 2001 zijn betaald. Geen sprake van negatief loon. Geen sprake van schending van het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel. Geen sprake van onbehoorlijke wetgeving. Beroep gegrond vanwege het verbod van reformatio in peius.
 • LJN AS8379, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 962/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is of het door belanghebbende in het jaar 2001 wegens afkoop van pensioenrechten ontvangen bedrag in de premieheffing voor de AOW dient te worden betrokken.
 • LJN AU6445, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2590
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Toetsing besluit voorkoming dubbele belasting op rechtmatigheid in verband met onevenredige hoge belastingdruk op lage inkomsten uit het buitenland. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • LJN BF1775, Hoger beroep, 07/00855
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende, die in de loop van 2002 emigreerde en door uitbrengen keuzerecht gedurende geheel 2002 binnenlands belastingplichtig was, komt niet in aanmerking voor overgangsregeling middeling onder Wet IB 2001 (middeling over 2001 en 2002); deze regeling is voorbehouden aan degenen wier binnenlandse belastingplicht in (de loop van) 2003 eindigde.
 • LJN AO0432, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/03883
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  buitengewone lasten; huurwaardeforfait
 • LJN BG1611, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/12333
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inkomstenbelasting. Verzoek tot middeling over de jaren 2000, 2001 en 2002. Nu in 2001 de Wet IB 1964 van toepassing was en in 2001 en 2002 de Wet IB 2001 is een dergelijk verzoek niet mogelijk. Eiser komt niet in aanmerking voor de overgangsregeling, omdat hij in 2002 en niet in 2003 is geëmigreerd.
 • LJN AP0118, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/00432
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  inkomstenbelasting - gecombneerde heffingskorting
 • LJN AV0713, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04515
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Mineralenheffingen. De naheffingsaanslagen bestemmingsheffing en fosfaatheffing zijn terecht en naar de juiste bedragen vastgesteld. Ook de met inachtneming van de Beleidsregels bestuurlijke boeten Bureau Heffingen 1999 opgelegde verzuimboeten wegens te late betaling blijven in stand.
 • LJN AR6823, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 399/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur terecht het bedrag van € 238.002, - in de rendementsgrondslag van artikel 5.3 van de Wet heeft betrokken. Ook in geschil is de vraag of inspecteur terecht een bedrag van ƒ 115, - aan heffingsrente heeft vastgesteld.
 • LJN AS4793, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/03651
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aftrek reiskosten openbaar vervoer. Aftrek volgens tabel. Geen aftrek van werkelijke kosten. Vertrouwensbeginsel.
 • LJN BC4743, Eerste aanleg - meervoudig, 07/4201
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Thincap, groepsbegrip. Er is een groep. Dat eiseres vrijgesteld is van de consolidatieplicht omdat zij gebruik maakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen maakt dit niet anders. Voor toepassing van artikel 10d van de Wet Vpb is niet vereist dat er een groepsverband is tussen de rentebetaler en de renteontvanger...
 • LJN AP0119, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-03/00003
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  inkomstenbelasting 2001 - kosten van verwerving - hardheidsclausule
 • LJN BB9267, Hoger beroep, 06/6169 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Studiefinanciering. Vordering wegens meerinkomen over 2001. Weigering van de IB-Groep om met toepassing van de hardheidsclausule af te wijken.
 • LJN AW2035, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01777
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Bestemmingsheffing Hoewel belanghebbende beschikt over drie mestnummers is er volgens het hof sprake van één bedrijf, zodat één maal bestemmingsheffing is verschuldigd.
 • LJN AS5560, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 878/03 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag voor de IB/PV over het jaar 2001 de materiële belastingschuld aan successierecht ter zake van de in het jaar 2001 verkregen erfenissen in aanmerking had moeten nemen bij het bepalen van de rendementsgrondslag.
 • LJN AZ6387, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/5723
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  OZB, aanslagen opgelegd op grond van Verordening en met inachtneming van de WOZ-waarden, geen sprake van willekeur, aan algemene uitlatingen van wethouder in een regionale krant kan geen rechtens te honoreren vertrouwen worden ontleend dat de aanslagen minder zouden stijgen.
 • LJN AL8308, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK-02/03651
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Inkomstenbelasting. Aftrek reiskosten woon-werkverkeer.
 • LJN AQ1034, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/2147 WAZ
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verweerder heeft bij besluit van 20 maart 2001 eiser meegedeeld opnieuw besloten te hebben dat hij met ingang van 26 maart 1999 geen recht heeft op een WAZ-uitkering, aan welk besluit verweerder dezelfde motivering ten grondslag heeft gelegd als die welke aan het (primaire) besluit van 29 februari 2000 ten grondslag was gelegd...
 • LJN BD8827, Hoger beroep, 07/3416 AOW + 07/3418 AOW + 07/3419 AOW + 07/3420 AOW + 07/3421 AOW e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vooringenomenheid rechtbank door zaken te voegen? Korting op AOW-pensioen. Niet verzekerd krachtens AOW, omdat betrokkene in Suriname woonachtig was. Niet gerechtvaardigde ongelijke behandeling naar woonplaats? Ingezetenschap. Begrip Rijk. Statuut.
 • LJN BB3711, Hoger beroep kort geding, 141/07 SKG
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hypotheek en rekening-courant, ter aankoop en verbouwing van een woning, hangen zodanig samen dat de bank de gehele kredietrelatie mag opzeggen bij een tekortkoming in het kader van een van de overeenkomsten. Is ook zo bepaald in de algemene voorwaarden. Incourant onderpand.
 • LJN AO7351, Hoger beroep, 01/3031 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoogte van de bijstand van iemand wiens zoon de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • LJN AQ4617, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00707
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: Is de waarde van de hoofdgerechtigdheid (ook wel blote eigendom genoemd) terecht begrepen in de rendementsgrondslag voor de berekening van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3)?
 • LJN BD7542, Hoger beroep, HD103.004.536
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof stelt voorop dat een verhuurder buiten de in de wet genoemde gevallen (zoals erfopvolging en indeplaatsstelling door rechter op de voet van artikel 7:307 BW) niet behoeft te aanvaarden dat een derde de plaats van zijn huurder inneemt (HR 8 februari 1991, NJ 1991, 297). [appellant] hadden nadat...
 • LJN AU7038, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/114
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet herstructurering varkenshouderij
 • LJN AV0585, Eerste aanleg - enkelvoudig, 166552 CV EXPL 05-5907
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Huur bedrijfsruimte. Een tegenvallende omzet is geen gebrek aan het gehuurde. Ook overigens is niet gebleken van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt, noch van een gebrek aan het gehuurde op grond waarvan huurvermindering en schadevergoeding gevorderd kan worden...
 • LJN AB0733, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00576
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/0576 31 maart 1998 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid Registra...
 • LJN BG1905, Hoger beroep, 07/4655 WTOS
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering tegemoetkoming ogv Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Inkomen van appellant is te hoog en appellant is niet de wettelijke vertegenwoordiger die volgens de wet een tegemoetkoming kan aanvragen. Art. 1.3, lid 1 aanhef en onder a, WTOS, dient strikt grammaticaal uitgelegd te worden...
 • LJN BB5416, Hoger beroep, 06/2957 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vordering wegens meerinkomsten uit sparen en beleggen. Nalatenschap. Forfaitair vermogensrendement. Hardheidclausule.
 • LJN AY8444, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/7162 IB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Het geplaatste kapitaal van A BV bestaat uit gewone en uit preferente aandelen. Eiser houdt een deel van de preferente aandelen in A BV. Deze aandelen vertegenwoordigen 22,22 percent van het geplaatst aandelenkapitaal in A BV. A BV houdt alle aandelen in Y BV. Eiser heeft een schuldvordering op Y BV...
 • LJN AB1896, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/05555
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 98/05555 HET GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, zesde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid particulieren te P, van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AT7507, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/2002 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  20-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Eiser meent dat verweerder onrechtmatig handelt door aan hem buiten de 40-urige werkweek extra werkzaamheden op te dragen in de avond, de nacht en het weekend zonder dat aan hem daarvoor op enige wijze compensatie wordt geboden. Volgens eiser handelt verweerder hiermee in strijd met de werk- en rusttijdenregeling voor het defensiepersoneel...
 • LJN AO8756, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/1393 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft bij verweerder verzocht om kennisneming van (eventueel) over hem bij de AIVD aanwezige gegevens zowel van vroeger als van heden.

  Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AT5373.
 • LJN BB5412, Hoger beroep, 06/3855 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vordering wegens meerinkomsten uit sparen en beleggen. Onderbewind gesteld vermogen uit nalatenschap. Forfaitair vermogensrendement. Hardheidsclausule.
 • LJN BD6500, Hoger beroep, 07/4339 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Maatstaf voor de bepaling van de veronderstelde ouderlijke bijdrage is het (gecorrigeerde) verzamelinkomen van de afzonderlijke ouders van de studerende in het peiljaar.
 • LJN BB7244, Hoger beroep, 05/6866 WAJONG
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAJONG-schatting. Niet gebleken van een bijzonder geval waardoor zou moeten worden afgeweken van de algemene regel dat de fiscale winst als uitgangspunt wordt genomen bij het vaststellen van het inkomen.
 •