Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD6156, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/23018
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Reglement regime grenslogies. Namens de vreemdeling, een Chinees, is onder meer aangevoerd dat het reglement voor het regime in het Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg niet is uitgereikt in een voor de vreemdeling begrijpelijke taal. De gemachtigde verwijst naar de uitspraken AWB 01/19399 van 21 mei 2001 en AWB 01/19902 van 28 mei 2001...
 • LJN AB0548, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/807
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / minderjarige / regime Huis van Bewaring. Ter zitting heeft de gemachtigde van de vreemdeling aangevoerd dat de vreemdeling in het Huis van Bewaring niet gescheiden is van de meerderjarigen. Hoewel de vreemdeling over een eigen kamer beschikt, verkeert hij gedurende het verrichten van arbeid en de recreatie met de volwassenen...
 • LJN AP0245, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090055-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank Arnhem heeft twee uit Mongolie afkomstige vrouwen en twee uit Afghanistan afkomstige mannen veroordeeld tot forse geveangenisstraffen vanwege een netwerk waarbij op grote schaal winkeldiefstallen werden gepleegd. De gestolen goederen werden gekocht om vervolgens op de Zwarte Markt in Beverwijk te worden verkocht...
 • LJN AH9094, Eerste aanleg - enkelvoudig, 15/000884-03 / 10-111133-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verdachte is gefouilleerd op grond van artikel 52 lid 4 Wet Wapens en Munitie. De politierechter heeft geoordeeld dat de fouillering onrechtmatig is geweest, omdat de plaats waar de verdachte is gefouilleerd niet als 'een voor aankomst en vertrek bestemd gedeelte van een luchtvaartterein' kan worden aangemerkt...
 • LJN AA9199, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/66229
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding De bewaring van de vreemdeling is door verweerder op 25 oktober 2000 opgeheven, zij het dat dit besluit door interne problemen niet op die dag zelf is kunnen worden geëffectueerd. Gelet hierop dient het beroep gegrond te worden verklaard. De (interne) oorzaak van dat verzuim regardeert de vreemdeling niet...
 • LJN AD5892, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/25516
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / strafrechtelijk voortraject / verhoor. Het gehoor in het kader van artikel 59 Vw 2000 juncto 5.2 Vb 2000 heeft plaatsgevonden alvorens de vreemdeling, een Algerijn, was overgedragen aan de vreemdelingendienst. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit echter niet tot onrechtmatigheid van de bewaring leiden...
 • LJN AF8076, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/000024-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO STRAFVONNIS (verkort, schriftelijk vonnis PR) Parketnummer: 08/000024-01 Uitspraak: 29 april 2003. De politierechter in de Rechtbank te Almelo, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: I. van der K, geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1973], wonende te 's...
 • LJN AE0105, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440220-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.440220-01 Uitspraak: 12 maart 2002 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: naam verdachte, geboren op Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 21 december 2001 en 26 februari 2002. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AD9410, Hoger beroep, 21-000777-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-000777-01 Uitspraak dd.: 20 februari 2002 TEGENSPRAAK GERECHTSHOF TE ARNHEM meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 5 april 2001 in de strafzaak tegen [Verdachte],...
 • LJN AD6754, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/26949
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vrije termijn. De rechtbank is van oordeel dat de stelling van de gemachtigde dat de vreemdeling niet in bewaring had mogen worden gesteld omdat hij binnen de vrije termijn en daarmee rechtmatig in Nederland verbleef, dient te falen. Zij overweegt daartoe dat ingevolge artikel 12, eerste lid,...
 • LJN AA9830, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/69765
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Algerije / zicht op uitzetting. Het aantal uitzettingen naar Algerije dat binnen een bepaalde periode kan plaatsvinden is beperkt omdat de Algerijnse autoriteiten er maximaal één per vlucht accepteren. Onder die omstandigheden doet een tijdsverloop van enkele weken niet af aan het oordeel...
 • LJN AD5833, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/21570
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / strafrechtelijke aanhouding / vals paspoort. De rechtbank is niet gebleken dat de aanhouding van eiser - marginaal getoetst - op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. De in de stukken gerelateerde feiten geven geen enkel inzicht in de vraag op grond waarvan bij de wachtmeester...
 • LJN AD6690, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/21675
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen. In het onderhavige geval eindigde de termijn waarop de vreemdeling door de rechtbank diende te worden gehoord op 5 juni 2001. Gebleken is dat de vreemdeling niet ter zitting is verschenen, nu de rechtbank is uitgegaan van de door de Vreemdelingendienst Amsterdam gedane mededeling dat...
 • LJN AE0103, Eerste aanleg - meervoudig, 07.440219-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  RECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.440219-01 Uitspraak: 12 maart 2002 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: naam verdachte, geboren op Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 21 december 2001 en 26 februari 2002. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr...
 • LJN AD5509, Eerste aanleg - enkelvoudig, aWB 01/21004
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / bestuursdwang. Bij uitspraak van 29 mei 2001, reg.nr 20010194/1, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep afstand genomen van het in de aangevochten uitspraak ingenomen standpunt dat een onder de Vw 2000 geëffectueerde inbewaringstelling slechts...
 • LJN AB1666, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/14942
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / inzenden stukken. De gemachtigde van de vreemdeling heeft ter zitting aangevoerd dat het late tijdstip - zijnde een vrijdag in de loop van de ochtend - waarop zij de stukken in de onderhavige zaak heeft ontvangen, moet leiden tot gegrondverklaring van het beroep. Van de zijde van verweerder...
 • LJN AB1130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/3593
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / binnentreden prostitutiepand. De voorschriften bedoeld in artikel 151a, eerste lid, Gemeentewet zijn neergelegd in artikel 6.9 van de APV Amsterdam. Tussen partijen is niet in geschil dat de vreemdelinge achter een van de ramen van een bordeel haar diensten als prostituee aanbood. Onder die...
 • LJN AB1131, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/72177 VRONTO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / strafrechtelijke staandehoudingen / concrete aanwijzingen. Eiser is in het Casino Femina te Amsterdam strafrechtelijk staandegehouden naar aanleiding van een onderzoek naar de voornamelijk uit Joegoslavië afkomstig cliëntèle die zou handelen in wapens en verdovende middelen. Naar het oordeel...
 • LJN AE0013, Hoger beroep, 2200138701
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200138701 parketnummers 1002001800 en 1002205301 datum uitspraak 8 maart 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 29 mei 2001 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AB1668, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/14934
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / beroep en kennisgeving. Ingevolge artikel 94, eerste lid, Vw 2000 stelt verweerder de rechtbank uiterlijk op de derde dag na bekendmaking van een besluit tot oplegging van een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in de artikelen 6, 58 en 59 Vw 2000 hiervan in kennis, tenzij de vreemdeling voordien zelf beroep heeft ingesteld...
 • LJN AA7025, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/8254
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Vreemdelingenkamer __________________________________________________ UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 34a Vreemdelingenwet __________________________________________________ Reg.nr : AWB 00/8254 VRWET Inzake : A, thans...
 • LJN AA8207, Cassatie, 01670/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  7 november 2000 Strafkamer nr. 01670/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 14 juli 1999 in de strafzaak tegen: [Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970, wonende te [woonplaats], ten tijde van de...
 • LJN AB1674, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/12858
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting / voortvarendheid. Namens verweerder is het standpunt ingenomen dat de rechtbank de voortvarendheid waarmee aan de uitzetting wordt gewerkt niet mag toetsen bij een eerste beroep, nu deze zaken op zeer korte termijn op zitting komen en verweerder dus heel weinig tijd heeft om activiteiten met betrekking tot uitzetting te ontplooien...
 • LJN AE0653, Hoger beroep, 2200182498
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200182498 parketnummers 0903143496 en 0902719997 datum uitspraak 5 maart 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN AF6643, Eerste aanleg - meervoudig, 4619-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  RECHTBANK BREDA Parketnummer: 4619-01 1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], thans gedetineerd in het Huis van Bewaring Overmaze te Maastricht,...
 • LJN AF2580, Raadkamer, 10/000113-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Motivering van de Raadkamerbeslissing d.d. 31 december 2002 inzake [naam verdachte 2] Door de raadsman van verdachte is gesteld - kort samengevat - dat verdachte is aangehouden slechts op informatie uit een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna : AIVD) van 27 augustus...
 • LJN AF8159, Hoger beroep, 23-002702-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen van het opzettelijk invoeren (via Schiphol) van 116.370,3 gram cocaïne, medeplegen van 3x opzettelijk invoeren (via Schiphol) van hoeveelheden cocaïne, medeplegen voorbereidingshandelingen o.a. gericht op deze invoer van cocaïne, deelneming aan een misdadige organisatie, voorhanden hebben van vuurwapens en stroomstootwapen...
 • LJN AB1729, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754084-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09/754084-00 rolnummer 1 's-Gravenhage, 7 mei 2001 De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte...
 • LJN AF6892, Hoger beroep, 23-003664-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  arrestnummer rolnummer 23-003664-02 datum uitspraak 4 april 2003 tegenspraak Verkort arrest van het Gerechtshof te Amsterdam gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de meervoudige strafkamer in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 22 juni 2001 in de strafzaak onder parketnummer 13/129200...
 • LJN AF8163, Hoger beroep, 23-002701-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen van het opzettelijk invoeren (via Schiphol) van 116.370,3 gram cocaïne, medeplegen van 3x opzettelijk invoeren (via Schiphol) van hoeveelheden cocaïne, medeplegen voorbereidingshandelingen o.a. gericht op deze invoer van cocaïne en deelneming aan een misdadige organisatie.
  Verwerping verweren t...
 • LJN AD5888, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/25521
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / ontbreken proces-verbaal. In het verzoek van de griffier van 18 juni 2001 aan verweerder om toezending van het dossier staat aangegeven dat het dossier onder meer dient te bestaan uit het proces-verbaal van de staandehouding; zonodig het achterliggend strafrechtelijk dossier. Gebleken is dat...
 • LJN AF2579, Raadkamer, 10/000109-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Motivering van de Raadkamerbeslissing d.d. 31 december 2002 inzake [naam verdachte 1] Door de raadsvrouwe van verdachte is gesteld - kort samengevat - dat verdachte is aangehouden slechts op informatie uit een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna : AIVD) van 27 augustus...
 • LJN AB1670, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/13282
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / WAV. Op grond van het bepaalde in artikel 151a Gemeentewet in samenhang met hoofdstuk 3 van de APV van Utrecht is de rechtbank van oordeel dat de bevoegdheid bestaat tot controle op de wijze zoals die op 31 maart 2001 heeft plaatsgevonden. In het onderhavige geval hebben de verbalisanten van het proces...
 • LJN AA9555, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/71950 VRONTO

  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam Sector Bestuursrecht enkelvoudige kamer UITSPRAAK op grond van artikel 8:70 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 34a Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 00/71950 VRONTO inzake : [eiser], verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Ter Apel te Ter Apel, eiser, tegen ...
 • LJN AD7314, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/42489
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / strafrechtelijk voortraject. De vreemdeling heeft de Algerijnse nationaliteit. De gemachtigde van de vreemdeling stelt dat de strafrechtelijke staandehouding van de vreemdeling als onrechtmatig dient te worden aangemerkt., aangezien geen sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit...
 • LJN AD5513, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/207667
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / toezending stukken. De gemachtigde van de vreemdeling is van mening dat de ter zitting overgelegde en op 29 mei 2001 ingezonden stukken tardief zijn. Hij heeft daarbij gewezen op de Richtlijnen Bewaringszaken 2000 waarin is gesteld dat de op de zaak betrekking hebbende stukken uiterlijk op de tweede werkdag voor de zitting om 12...
 • LJN AF2649, Hoger beroep, 21-001832-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001832-02 Uitspraak dd.: 23 december 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle van 27 juni 2002 in de strafzaak tegen [verdachte]...
 • LJN AD9412, Hoger beroep, 21-000778-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-000778-01 Uitspraak dd.: 20 februari 2002 TEGENSPRAAK GERECHTSHOF TE ARNHEM meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 5 april 2001 in de strafzaak tegen [Verdachte],...
 • LJN AB1667, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/13899
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Algemene Termijnenwet. Op 7 april 2001 heeft het Centraal Intakebureau Vreemdelingenzaken (CIV) te Haarlem het beroep van de vreemdeling ontvangen. Gelet op het bepaalde in artikel 94, tweede lid, Vw 2000 ving de termijn van zeven dagen aan op 8 april 2001 en liep deze door tot en met zaterdag 14 april 2001...
 • LJN AO9528, Hoger beroep, 20.000341.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor deelname aan een criminele organisatie, overtredingen van de opiumwet en de Wet wapens en munitie.
  Bespreking van verweren betreffende de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
 • LJN AD9411, Hoger beroep, 21-000829-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-000829-01 Uitspraak dd.: 20 februari 2002 TEGENSPRAAK GERECHTSHOF TE ARNHEM meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 5 april 2001 in de strafzaak tegen [Verdachte],...
 • LJN AB2594, Hoger beroep, 21-000395-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Daargelaten de vraag of het juist is dat er geen sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan het plegen van een strafbaar feit op het moment dat van verdachte de uitlevering van het vuurwerk werd gevorderd, kunnen al de bevoegdheden, opgenomen in titel III WED, dus ook de bevoegdheid om krachtens...
 • LJN AO3211, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008117-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Handhaven van artikel 94 SV -beslag als in artikel 94a SV brengt niet noodzakelijkerwijze beeindiging van artikel 94 SV-beslag met zich. Medeplegen afknippen pink bewezen mede gelet op context waarin dat is gebeurd.
 • LJN AB2316, Eerste aanleg - meervoudig, 16/038284-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/038284-97 Datum uitspraak : 26 juni 2001 Tegenspraak Verkort vonnis G/T: Ja V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: Verdachte Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 12 juni 2001...
 • LJN AA5531, Cassatie, 112961
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  18 april 2000 Strafkamer nr. 112961 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 december 1998 als- mede tegen alle op de terechtzitting van dit Hof gegeven beslissingen in de strafzaak tegen: [verdachte],...
 • LJN AE9153, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129199-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/129199-97 Uitspraak d.d.: 22 oktober 2002 Inzake: [verdachte D. de G.] Beslissing op preliminaire verweren. 1. Ontstaan van de verdenking 1.1. De raadsman heeft aangevoerd dat de opsporing reeds is aangevangen voordat sprake was van een redelijk vermoeden van schuld jegens verdachte...
 • LJN AD4501, Hoger beroep, 20.001660.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001660.00 uitspraakdatum : 2 oktober 2001 tegenspraak; GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN AD5494, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB01/21575
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / rechtsbijstand. Blijkens het op ambtseed opgemaakte proces-verbaal is de vreemdeling, van Franse nationaliteit, bij de ophouding voor verhoor op grond van artikel 50, tweede lid, Vw 2000 geen mededeling gedaan van zijn recht op rechtsbijstand als neergelegd in artikel 4.18 Vb 2000...
 • LJN AF2581, Raadkamer, 10/ 000134-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Motivering van de Raadkamerbeslissing d.d. 31 december 2002 inzake [naam verdachte 3] Door de raadsvrouwe van verdachte is gesteld - kort samengevat - dat verdachte is aangehouden slechts op informatie uit een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna : AIVD) van 27 augustus...
 • LJN AF2557, Eerste aanleg - meervoudig, 16/028588-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  RECHTBANK TE UTRECHT Parketnummer : 16/028588-01 Datum uitspraak : 24 december 2002 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. A.R. van Roo G/T: Ja V O N N I S van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: (verdachte) thans gedetineerd in het Huis van Bewaring De Vecht te Nieuwersluis...
 •