Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7090, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006005/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  parketnummer : 11.006005/99 datum uitspraak : 3 augustus 1999. Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AH8581, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080357-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Ontucht en het voorhanden hebben van kinderporno
 • LJN AL2042, Eerste aanleg - meervoudig, 16/350267-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft zijn gezinsleden jarenlang emotioneel leed en lichamelijk letsel toegebracht, veroorzaakt door een aaneenschakeling van door hem gepleegde mishandelingen. Deze mishandelingen bestonden niet alleen uit het slaan van zijn echtgenote, maar ook uit het slaan van zijn acht kinderen, variërend...
 • LJN BF2989, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845176-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis-vonnis. Telefoongesprek tussen slachtoffer en verdachte op het politiebureau, met een telefoon van de politie, hoorbaar voor de politieambtenaar mag voor het bewijs worden gebruikt nu het inititatief van het telefoongesprek niet van de politie is uitgegaan en niet is gebleken van sturing door de politieambtenaar...
 • LJN AT2539, Hoger beroep, 21-006105-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof te Arnhem heeft verdachte vrijgesproken van het hem onder 1 tenlastegelegde, te weten het als gedeputeerde een deel van de kosten van zijn bruiloft laten betalen door een ondernemer, en de hem onder 3 tenlastegelegde valsheid in geschrifte. Verdachte is terzake de hem onder 2 tenlastegelegde valsheid in geschrifte veroordeeld.
 • LJN BG3682, Hoger beroep, 07/6535 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Gezamenlijke huishouding. Geen punitieve of bestraffende sanctie maar als een op herstel gerichte maatregel, omdat daarmee wordt beoogd de toekenning van bijstand aan een belanghebbende die volgens het bijstandverlenend orgaan geen zelfstandig subject van bijstand (meer) is, geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken...
 • LJN AR4661, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008237-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bij het verhoor van verdachte bij de politie is gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, nu de verhorende ambtenaren zich blijkbaar niet hebben onthouden van alles wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid is afgelegd...
 • LJN BG5528, Hoger beroep, 20-000731-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Onderzoek aan vest zonder dat ofwel hiervoor toestemming van verdachte was verkregen ofwel hieraan een inbeslagname van het vest is voorafgegaan: vormverzuim ex art. 359a Sv?
 • LJN AY9753, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008426-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte heeft tezamen met zijn partner goederen van ondernemers gekocht gedurende een periode van ruim vijf jaren met de bedoeling om die goederen niet te betalen. Daardoor zijn een groot aantal ondernemers in Limburg benadeeld voor in totaal ruim € 50.000,00. Verdachte is veroordeeld tot een werkstraf...
 • LJN AF5468, Hoger beroep, 20.001366.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren ter zake het: medeplegen van het bereiden van MDMA, medeplegen van voorbereidingshandelingen tbv productie MDMA, medeplegen van het voorhanden hebben van safrool en PMK. Voorts het voorhanden hebben van een gaspistool, munitie en een stroomstootwapen...
 • LJN AF4648, Hoger beroep, 21-001902-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Parketnummer: 21-001902-02 Uitspraak dd.: 24 januari 2003 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Amsterdam zitting houdende te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Utrecht van 24 juli 2002 in de strafzaak...
 • LJN AE0297, Hoger beroep, 0975316300
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Moord in relationele sfeer. Heeft vrouw met wie hij 13-jarige relatie had onderhouden, moeder van hun vier kinderen, in een park doodgestoken en haar vervolgens in een vijver achtergelaten.
  Afwijzing verzoek tot aanhouding van de zaak voor nader onderzoek om meer inzicht te krijgen in de achtergronden waartegen verdachte tot zijn daad is gekomen...
 • LJN AT0873, Eerste aanleg - meervoudig, 13.847011.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Samenvatting van de uitspraak in zaak tegen Hells Angels Limburg.
 • LJN AW1887, Eerste aanleg - meervoudig, 09/755121-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Goudsnip-zaak. Verdachte was informant van de CIE. Een onherstelbaar vormverzuim leidt tot bewijsuitsluiting ten aanzien van verdachtes betrokkenheid bij het met anderen medeplegen van het in voorraad hebben van een grote hoeveelheid vals geld. Ten aanzien van het in zijn bezit geweest zijnde valse "proefbiljet"...
 • LJN BG6133, Hoger beroep, 22-001213-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Ambtelijke corruptie; aannemen steekpenningen Fundamentele inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waarbij de verdachte in zijn rechtens te respecteren belang op een eerlijk strafproces is geschaad. Openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging.
 • LJN AZ4141, Hoger beroep, 20-001429-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard op grond van: 1) schending van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en in het verlengde daarvan strijd met artikel 6 EVRM; 2) de omstandigheid dat de verdenking...
 • LJN BJ2160, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600353-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte deelnam aan een criminele organisatie die zich bezighield met handel in en transport van hasj in Nederland, Spanje en Marokko. Verdachte is ook schuldig aan twee hasjtransporten in oktober en december 2007.De rechtbank legt een gevangenisstraf van twee jaar op...
 • LJN AF5427, Hoger beroep, 20.001368.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren ter zake het: medeplegen van het bereiden van MDMA en het medeplegen van het voorhanden hebben van safrool en PMK.
  Wegens verzuim van vormen toepassing art. 359a, lid 1, ahf sub a W.v.Sv. Overweging m.b.t. spontane uitlatingen van verdachten voordat cautie ...
 • LJN AT5549, Hoger beroep, 23-004437-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Gedeeltelijk niet-ontvankelijkverklaring OM in verband met schending behoorlijke procesorde. (Opmerking van de verhorende verbalisanten dat - zakelijk weergegeven - verdachte vervolgd en bestraft zou kunnen worden voor ten hoogste drie zaken en dat het voor verdachte dus zinvol zou zijn om (verder) schoon schip te maken.)
 • LJN BJ5460, Hoger beroep, 20-002382-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak 243, 242 SR Onder de omstandigheden als in het arrest genoemd houdt het hof het er voor dat de cautie bij de laatste drie verhoren van verdachte niet is gegeven, hetgeen een ernstig vormverzuim oplevert dat niet meer kan worden hersteld, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Uitsluiting bewijs.
 • LJN AA3171, Cassatie, 30058
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-12-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 november 1993 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1987 tot en met 27 juli...
 • LJN AA5301, Hoger beroep, 2200205199 1100600599
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld door de verdachte en de officier van justitie tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 3 augustus 1999 in de strafzaak tegen A., geboren op , thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting x" te y...
 • LJN AF6610, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757465-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09/757465-02 rolnummer 0009 's-Gravenhage, 31 maart 2003 De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte...
 • LJN AR3401, Eerste aanleg - meervoudig, 16/29318-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Levenslang voor moord op Baarns echtpaar, gepleegd in de periode van 4 november 1999 tot en met 10 november 1999.
 • LJN BI2344, Hoger beroep, 24-000750-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt ter zake van winkeldiefstallen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf weken. In de strafmaat is tevens rekening gehouden met drie ad informandum gevoegde feiten. Bewijsuitsluiting wegens ontbreken cautie.
 • LJN AF5478, Hoger beroep, 20.001371.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren ter zake het: medeplegen van het bereiden van MDMA en het medeplegen van het voorhanden hebben van safrool en PMK.
  Wegens verzuim van vormen toepassing art. 359a, lid 1, ahf sub a W.v.Sv. Overweging m.b.t. spontane uitlatingen van verdachten voordat cautie ...
 • LJN AY6168, Hoger beroep, 20-009573-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Als verhoor in de zin van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering moeten worden beschouwd alle vragen aan een door een opsporingsambtenaar als verdachte aangemerkt persoon betreffende diens betrokkenheid bij een geconstateerd strafbaar feit. De vraag van een van die verbalisanten of de verdachte...
 • LJN BC9249, Eerste aanleg - meervoudig, 18/630143-07 (promis)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Shaken baby syndroom. Beoordeling medische informatie. Onvoldoende bewijs dat verdachte verantwoordelijk is voor het fatale schudincident. Vrijspraak.
 • LJN AE3832, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006328/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer: 11.006328/01 datum uitspraak: 7 juni 2002. Strafvonnis van de rechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [verdachte B], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, wonende te [woonplaats],...
 • LJN AB1473, Cassatie, 02895/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  8 mei 2001 Strafkamer nr. 02895/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op de beroepen in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 2000, parketnummer 22/002051-99, alsmede tegen alle op de terechtzitting van dit Hof gegeven beslissingen in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] ...
 • LJN BH2855, Hoger beroep, 22-000084-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Delftse Pinkzaak
 • LJN BJ1006, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711654-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Vrijspraak van drie overvallen en twee inbraken. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens, vier overvallen en een bedreiging. De slachtoffers werden op straat of in hun woning of winkel in Utrecht overvallen. Ook vond er een overval op een supermarkt in Maastricht plaats. De dader wilde geld, bankpassen en pincodes bemachtigen...
 • LJN BA5556, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700758-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte is vóórdat de politie aan hem de eerste vraag stelde niet door de politie gewezen op zijn zwijgrecht ex artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Dit wordt verdisconteerd in de strafmaat.
 • LJN AZ7139, Hoger beroep, 20-001326-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  310 sr; diefstal van een regenpak; - redelijk vermoeden van schuld; - gebezigde uitdrukking “staande gehouden” in casu geen verwijzing naar staande houding in de zin van artikel 52 Sv; - hof beschouwt de vraag van de verbalisant niet als een bevel tot uitlevering in de zin van artikel 96a van het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN BC3971, Hoger beroep, 20-003520-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Milieustrafrecht, overtreding van artikel 13, eerste lid, anhef en onder a, van de Flora- en faunawet, opzettelijk 215 fazanten, behorende tot een beschermede inheemse diersoort, onder zich hebben. Onder meer verwerping beroep op onduidelijke wettekst.
 • LJN AA5513, Eerste aanleg - meervoudig, 030026-95
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-09-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN Parketnummer: 030026-95 Datum uitspraak: 2 september 1996 Op tegenspraak Raadsman mr. L. de Leon te Soest V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats]...
 • LJN AL3225, Eerste aanleg - meervoudig, 11/008186-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een moeder wegens zware mishandeling van haar baby veroordeeld. Aanvankelijk bekende verdachte. Later heeft zij die bekentenis ingetrokken, omdat zij onder druk zou hebben verklaard. Bovendien zou zij het verhaal van de bekentenis hebben verzonnen om spoedig vrij te komen. De rechtbank verwerpt deze verweren...
 • LJN AD9648, Hoger beroep, 11-006005-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200205199 parketnummer 1100600599 datum uitspraak 29 maart 2000 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep, ingesteld door de verdachte en de officier van justitie tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te...
 • LJN AO2803, Hoger beroep, 21-000666-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof heeft onder meer bewezen verklaard dat verdachte het slachtoffer opzettelijk van het balkon van de vierde verdieping van een flatgebouw te Kampen, heeft geduwd of gegooid. Beroep op onrechtmatig verkregen bewijs (onder andere) ivm inzet (politie)infiltranten.
 • LJN BC8722, Hoger beroep, WAHV 07/01198
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Sanctie opgelegd ter zake van "op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook". Geen noodgeval in de zin van art. 43, derde lid, Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990. Verbalisant is niet gehouden om de betrokkene bij staandehouding te wijzen op zwijgrecht. Termijn waarbinnen inleidende beschikking dient te zijn ontvangen...
 •