Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

ZiektewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR2675, Hoger beroep, 02/4615 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering Ziekengeld. Is terecht het standpunt ingenomen dat betrokkene op en na 17 oktober 2001 geschikt moet worden geacht voor één van de functies van ophanger en medewerker pluimveeslachterij?
 • LJN AZ4900, Hoger beroep, 04/4349 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Van ongeschiktheid in de zin van de ZW geen sprake is indien de verzekerde geschikt is voor tenminste één van de functies die zijn geselecteerd bij de schatting in het kader van de WAO.
 • LJN AY8829, Hoger beroep, 04/3545 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ziekmelding vanuit WW-situatie. Ziekengeld geweigerd. Zijn arbeid is een van de in het kader van de WAO-schatting geselecteerde functies.
 • LJN BD9903, Hoger beroep, 06/1657 ZW + 07/1229 WAO+ 07/5464 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ziekmelding vanuit WAO-uitkering. Geen toename beperkingen. Niet ongeschikt voor "zijn arbeid". Weigering ziekengeld.
 • LJN AA8809, Hoger beroep, 96/8907 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-06-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  96/8907 ZW U I T S P R A A K in het geding tussen: A., wonende te B., appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 maart 1997 is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet...
 • LJN AP9533, Hoger beroep, 02/4444 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In een geding waarin een besluit ter uitvoering van de ZW aan de orde is, is geen ruimte om aanspraken op verhoging van de uitkering ingevolge de WAO te betrekken.
 • LJN AZ0092, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2473
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  De stelling dat eiseres uitsluitend bezwaar heeft gemaakt tegen het toerekeningsbesluit en dat de beroepsgronden slechts betrekking hebben op het toekenninsbesluit, kan de rechtbank niet volgen. Nu eiseres heeft bestreden dat de eerste ziektedag van betrokkene was gelegen op 1 september 2003, had naar...
 • LJN BG9621, Hoger beroep, 07/2623 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen recht (meer) op ziekengeld. Juiste vaststelling belastbaarheid. Appellante is terecht op de datum in geding niet ongeschikt geacht om tenminste één van de voorgehouden functies te vervullen, zijnde in dit geval de maatstaf arbeid in de zin van artikel 19 van de Ziektewet.
 • LJN AA4546, Eerste aanleg - meervoudig, 98 / 814 ALGEM K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK Procedurenr.: 98 / 814 ALGEM K1 Inzake : Transportbedrijf A BV te B, eiseres, tegen : het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), vertegenwoordigd door de...
 • LJN BE2912, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/468 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  09-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Betrokkene is in vaste dienst werkzaam als huismeester bij de facilitaire dienst van legerplaats De Harskamp. Valt in maart 2004 met rugklachten uit en wordt in april 2005 tijdelijk tewerk gesteld in de fysiek minder belastende functie van huismeester bij de facilitaire dienst van legerplaats Havelte...
 • LJN AQ7201, Hoger beroep, 02/6271 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht geen ziekengeld meer toegekend omdat betrokkene weer in staat was zijn eigen werk te verrichten?
 • LJN BH1537, Hoger beroep, 07/131 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beslissing om een getuige niet te horen moet worden gemotiveerd.
 • LJN AU1885, Hoger beroep, 03/5737 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. Geen sprake dat betrokkene ten onrechte niet langer ongeschikt is geacht voor één van de voorgehouden functies, zijnde in dit geval de maatstaf arbeid als bedoel in artikel 19 van de Ziektewet.
 • LJN AP8339, Hoger beroep, 02/4461 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geschikt om "zijn" arbeid te verrichten.
 • LJN BA6590, Hoger beroep, 05/3928 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WAO-uitkering toe te kennen. Overschrijding redelijke termijn. Schadevergoeding. Uitlooptermijn/aanzegging bij einde wachttijdsituatie.
 • LJN BE0086, Hoger beroep, 06/4441 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  13-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ziekmelding met toegenomen rugklachten vanuit WW-uitkering. Niet (meer) wegens ziekte of gebrek ongeschikt geacht tot het verrichten van zijn arbeid. Geen zorgvuldig medisch onderzoek.
 • LJN BD4911, Hoger beroep, 07/733 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ZW-uitkering. Geschikt voor zijn arbeid, zijnde de in het kader van de WAO-schatting voorgehouden functies.
 • LJN AT5444, Hoger beroep, 03/3432 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  04-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAO-beoordeling. Belastbaarheidsprofiel. Geselecteerde functies. Niet (meer) buiten staat zijnde tot het verrichten van de haar eerder voorgehouden functies.
 • LJN BD5609, Hoger beroep, 06/5783 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ziekmelding vanuit WW-uitkering. Niet meer ongeschikt voor zijn arbeid. Onder “zijn arbeid” moet worden verstaan elk van de bij de eerdere WAO-beoordeling geselecteerde functies afzonderlijk, waaronder de functie van medewerker teleservices.
 • LJN AA9502, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 98/1497 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Uitspraak AWB 98/1497 ALGEM Uitspraak van de rechtbank ingevolge artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen [eiseres] Engineering B.V. gevestigd te [vestigingsplaats],...
 • LJN AF4600, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 02 - 503 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  reg. nr: Awb 02 - 503 ZW uitspraakdatum: 31 januari 2003 RECHTBANK HAARLEM, sector bestuursrecht enkelvoudige kamer U I T S P R A A K in de zaak van: [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde: mr. I.E. Elgersma, juridisch medewerker bij D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N...
 • LJN AU8953, Hoger beroep, 04/333 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. De beperkingen van betrokkene waren op de datum in geding niet van dien aard dat betrokkene destijds ongeschikt moet worden geacht voor elk van de voorgehouden functies.
 • LJN BG6325, Hoger beroep, 06/5921 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ziekmelding vanuit een WW-uitkering. Door slechts de dagbetrekking te beoordelen is een een onjuiste maatstaf arbeid gehanteerd. In stand laten rechtsgevolgen. Nu bij appellante per de datum in geding geen sprake was van objectiveerbare functiestoornissen ziet de Raad geen reden voor twijfel aan de conclusie...
 • LJN BC0667, Hoger beroep, 05/4891 ZW, 07/6659 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld, aangezien niet meer arbeidsongeschikt. Bij nader besluit weigering ziekengeld, aangezien arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering.
 • LJN AR4206, Hoger beroep, 01/563 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  13-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening AAW/WAO-uitkering; weigering ZW-uitkering; is terecht geoordeeld dat betrokkene in de betreffende periode geschikt moet worden geacht voor de geduide functies?
 • LJN AU1858, Hoger beroep, 03/3839 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. Betrokkene is terecht geschikt geacht de voorgehouden functies.
 • LJN AZ2411, Hoger beroep, 04/5636 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid.
 • LJN AE6156, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/752 WAO K1
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  2RECHTBANK ROERMOND enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken UITSPRAAK Procedurenr. : 01/752 WAO K1 Inzake : [werkgever] BV, wonende te [plaats], eiseres, tegen : Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), gevestigd te Amsterdam, verweerder. Datum en aanduiding van het bestreden besluit...
 • LJN AL8474, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/7383
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  03-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verweerder heeft ten aanzien van eiseres besloten dat in het kader van de toepassing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor het jaar 1999 de gedifferentieerde premie 1,60 % bedraagt.
 • LJN AW1829, Hoger beroep, 04/5629 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoogte vastgestelde gedifferentieerde WAO-premie.
 • LJN BD1909, Hoger beroep, 06/4779 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Tussen herziening en WAO-uitkering heeft betrokkene voorafgaand aan de ziekmelding werkzaamheden verricht. De laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid is de maatstaf arbeid.
 • LJN AE4474, Hoger beroep, 00/871 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/871 ZW U I T S P R A A K in het geding tussen: de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant, en [A.], wonende te [B.], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden...
 • LJN AY5580, Hoger beroep, 04/5902 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ZW-uitkering. Ondeugdelijke motivering. Ook rechtsgevolgen besluit kunnen niet in stand blijven.
 • LJN BH8118, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/157
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Ziektewet. Omvang van het geding
 • LJN AR8048, Hoger beroep, 03/369 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld omdat betrokkene niet (meer) ongeschikt wordt geacht tot het verrichten van haar arbeid.
 • LJN BA7973, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 4280 WAO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Terugvordering WAO-uitkering werkgever in kader eigenrisicodragerschap. UWV heeft het bezwaar ten onrechte vereenvoudigd afgedaan, door het kennelijk ongegrond te verklaren. De rechtbank heeft onder verwijzing naar de uitspraak van de CRvB van 10 oktober 2006 (LJN: AZ0127) geoordeeld dat het toerekeningsbesluit...
 • LJN BB5196, Hoger beroep, 06/5793 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Betaling WAO-uitkering. Eigen risicodrager.
 • LJN AS9423, Hoger beroep, 02/5032 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Was betrokkene op de datum in geding niet (meer) wegens ziekte of gebrek ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid en heeft zij daarom met ingang van die datum geen recht meer op ziekengeld?
 • LJN BB1352, Eerste aanleg - meervoudig, 06 / 1752, 06 / 1753 en 06 / 1754 WAO K1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  In bijgevoegde uitspraak wordt het geval behandeld dat, na een overgang van onderneming in de zin van artikel 662 van Boek 7 van het BW en als bedoeld in artikel 75b, tweede lid, van de WAO, de werkgever als eigenrisicodrager in beginsel de WAO-uitkering moet betalen van een werknemer van het "overgenomen bedrijf", maar niet van de ...
 • LJN BH8267, Hoger beroep, 08/2386 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen recht meer op ziekengeld. Geen aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat appellant niet in staat was voormelde functie te vervullen. Appellant heeft zijn in hoger beroep herhaalde standpunt, dat hij op de datum in geding niet in staat was vorenbedoelde functie te vervullen, ondanks een aankondiging daartoe, niet met medische gegevens onderbouwd...
 • LJN BG3958, Hoger beroep, 06/6537 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen recht (meer) op ziekengeld aangezien geschikt tot het verrichten van de -in kader WAO-schatting- geselecteerde functies. Was betrokkene (weer) in staat ten minste één van de functies te vervullen? Voldoende medische onderzoek.
 • LJN BC0168, Hoger beroep, 06/1863 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag WAO-uitkering omdat betrokkene de in artikel 43a van de WAO neergelegde wachttijd van vier weken niet heeft vervuld.
 • LJN BB2186, Hoger beroep, 05/6026 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. Juiste maatstaf gehanteerd bij vaststellen "zijn arbeid"?
 • LJN AU4503, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04 / 970 WAO AG1 A en 04/1034 WAO AG1 A
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiseres heeft bij verweerder een aanvraag gedaan voor eigenrisicodragerschap ingevolge artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (verder: WAO). Aan eiseres is toestemming verleend om het risico van betaling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met ingang van 1 juli 2004 zelf te dragen...
 • LJN AS6699, Hoger beroep, 03/2343 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet meer ongeschikt geacht wegens ziekte of gebreken voor zijn arbeid.
 • LJN BA7333, Hoger beroep, 05/614 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld.
 • LJN BF8053, Hoger beroep, 06/7067 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering ziekengeld. Betrokkene heeft laatstelijk voor de ziekmelding als schoonmaker gewerkt. Het Uwv heeft de functie van productiemedewerker aangemerkt als “zijn arbeid” en daarmee een onjuiste maatstaf gehanteerd.
 • LJN AR6065, Hoger beroep, 02/6380 ZW en 02/6382 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Weigering WAO-uitkering. Einde wachttijd. Weigering ziekengeld. Niet meer ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid.
 • LJN AY9964, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/320 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  10-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Buitenwettelijk beleid UWV met betrekking tot terugkeer in het publiek bestel vanuit eigenrisicodragerschap
 • LJN BC0164, Hoger beroep, 06/1600 ZW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen toekenning ziekengeld. Betrokkene terecht niet langer ongeschikt geacht voor haar eigen werk.
 •