Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene bijstandswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AL1182, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/3599 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  I.c. niet aannemelijk dat betrokkenen inkomsten hebben verkregen uit hennepkweek. Recht op bijstand kon worden vastgesteld.
 • LJN BG6751, Hoger beroep, 08/1030 WWB + 08/1031 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verblijf in het buitenland. Werkzaamheden. Intrekking en terugvordering. Maatregel.
 • LJN AZ6072, Hoger beroep, 06/918 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting.
 • LJN BJ5269, Hoger beroep, 09/45 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering omdat appellante door geen melding te maken van het feit dat zij geld heeft overgemaakt naar de Nederlandse Antillen de inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor het recht op bijstand niet meer kan worden vastgesteld over de maanden waarin één of meer transacties hebben plaatsgevonden...
 • LJN AZ4884, Hoger beroep, 05/6581 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beslistermijn na vernietiging beslissing op bezwaar door rechtbank. Weigering bijzondere bijstand voor kosten bril en griffierecht.
 • LJN BB1641, Hoger beroep, 20-004119-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Valsheid in geschrift en nalaten gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 227b Sr; Het is een feit van algemene bekendheid dat men, indien men een uitkering krachtens de sociale zekerheidswetgeving geniet, gehouden is om ten allen tijde gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor...
 • LJN BG1907, Hoger beroep, 07/4672 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  De artikelen 6:18 en 6:19 Awb worden van toepassing geacht op een besluit waarbij, hangende beroep tegen intrekking van bijstand, de intrekkingsperiode wordt gewijzigd en tevens een primair terugvorderingsbesluit wordt genomen. Regie-functie, verwijzing.
 • LJN AO9063, Hoger beroep, 01/6516 BZ
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag om bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal ter aflossing van enkele schulden is na advies van het IMK Intermediair te Eindhoven (hierna: het IMK) afgwezen. Schending inlichtingenplicht.
 • LJN BA2445, Hoger beroep, 05/4353 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onaangekondigde huisbezoeken slechts onder voorwaarden geoorloofd.
 • LJN AR1502, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080394-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  bijstandsfraude Apeldoorn en heling van diverse goederen bestraft met 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk proeftijd twee jaren en een werkstraf van 140 uren respectievelijk met 10 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
 • LJN AR4964, Hoger beroep, 02/2346 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is de aanvraag om bijstandsuitkering terecht afgewezen vanwege het niet naar behoren nakomen van de inlichtingenverplichting?
 • LJN AT7105, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/1309 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Voor de beantwoording van de vraag of verweerder op grond van artikel 84, tweede lid, van de Abw, de ten onrechte verleende bijstand op goede gronden van eiser heeft teruggevorderd staat thans ter beoordeling of door de schending van de inlichtingenplicht van artikel 65 van de Abw de bijstand als gezinsbijstand aan gehuwden had moeten worden verleend...
 • LJN AW0482, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073007-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Geheel voorwaardelijke geldboete voor het nalaten van het tijdig en volledig informeren van de sociale dienst. Verdachte heeft inkomsten, rente-inkomsten en schenkingen ontvangen. Hiervan had zij opgave moeten doen bij de sociale dienst. De door verdachte aangevoerde omstandigheid dat men bij de sociale...
 • LJN AZ2952, Hoger beroep, 05/5676 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  21-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Het recht op bijstand had vastgesteld kunnen worden.
 • LJN AT7516, Hoger beroep, 03/5412 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  07-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening en terugvordering bijstandsuitkering. Inkomsten uit arbeid niet gemeld. Heeft een derde sofinummer van betrokkene gebruikt?
 • LJN BE2736, Hoger beroep, 07/2020 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  14-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verdachte financiële transacties. Intrekking en terugvordering bijstand.
 • LJN BA7221, Hoger beroep, 06/2110 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Boete. Schending inlichtingenverplichting. Niet woonachtig op het opgegeven adres.
 • LJN BJ5274, Hoger beroep, 09/1 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering omdat appellante door geen melding te maken van het feit dat zij geld heeft overgemaakt naar de Nederlandse Antillen de inlichtingenverplichting heeft geschonden waardoor het recht op bijstand niet meer kan worden vastgesteld over de maanden waarin één of meer transacties hebben plaatsgevonden...
 • LJN BJ6531, Hoger beroep, 07/5412 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  18-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering omdat sprake is van schending van de inlichtingenverplichting, waardoor het recht op bijstand niet is vast te stellen. Appellant heeft diverse bankrekeningen op zijn naam staan. Naar vaste rechtspraak van de Raad rechtvaardigt het feit dat een bankrekening...
 • LJN AI0939, Hoger beroep, 2200404102
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het onder 1, 2, 3 en 4 bewezenverklaarde levert op: 1. primair: Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod. 2. Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, met betrekking tot een wapen van categorie...
 • LJN AZ9854, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06 / 738 WWB AZ1 A
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Tussen partijen is in geschil of verweerder de aan eiseres en [overleden partner] verstrekte uitkering op grond van het Bbz 2004 op goede gronden ineens en terstond heeft teruggevorderd.
 • LJN BG4787, Hoger beroep, 07/2553 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onderzoek naar water- en energieverbruik. Niet woonachtig op het opgegeven adres. Intrekking en terugvordering bijstand. Hoger beroep bestuursorgaan. De Raad: Hetgeen omtrent die levenswijze naar voren is gekomen levert geen aanvaardbare verklaring voor het geringe verbruik op. Geen juiste en volledige inlichtingen verstrekt over zijn woonadres...
 • LJN AU0369, Voorlopige voorziening, AWB 05/1412 en AWB 05/1441
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  28-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  gezamenlijke huishouding
 • LJN BD6814, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/827
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Schending van de inlichtingenplicht. Intrekking van de bijstandsuitkering. Meer inkomsten als zelfstandige ontvangen dan opgegeven. Eiser heeft niet opgegeven in het bezit te zijn van meerdere rekeningen.
 • LJN AZ6073, Hoger beroep, 06/1073 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting.
 • LJN ZB9101, Hoger beroep, 98/8893 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Inlichtingenplicht. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. Verlaging. Evenredigheidsbeginsel. Geldlening. Ten onrechte geen rekening gehouden met belastingschulden.
 • LJN BA9992, Eerste aanleg - meervoudig, 17/880106-07 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Medium, helderziende, verduistering, oplichting, valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgrepen, samenweefsel van verdichtsels
 • LJN BC1655, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/4457 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  13-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bijstand. Uitbetaling van het PGB aan een gezinslid van de budgethouder dat slechts optreedt als vertegenwoordiger van de budgethouder en niet de verzorging op zich heeft genomen, kan niet worden aangemerkt als inkomen in de zin van de Wwb.
 • LJN AW0480, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073008-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Vrijspraak opzettelijk nalaten tijdig en/of volledig de sociale dienst inlichten. Met betrekking tot het onder 1 omschreven niet vermelden van een (extra) bankrekening is de rechtbank er niet van overtuigd dat verdachte doelbewust en opzettelijk het hebben van deze bankrekening tegenover de Sociale Dienst heeft verzwegen.
 • LJN BG3511, Cassatie, 07/10479
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bewijsklacht. Uit de inhoud van de bewijsmiddelen kan, mede in aanmerking genomen hetgeen namens verdachte is aangevoerd, niet zonder meer volgen dat verdachte juist in de bewezenverklaarde periode met X samenwoonde en een gezamenlijke huishouding voerde. De bewezenverklaring is dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
 • LJN BA2871, Hoger beroep, 06/1757 WWB + 06/1758 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Boete. Hennepkwekerij. Schending inlichtingenverplichting.
 • LJN BD1045, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/89 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  07-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep tegen terugvordering WWB uitkering ongegrond. Schending inlichtingenplicht. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank op goede gronden de op de twee bankrekeningen gestorte bedragen als middelen aangemerkt waarmee bij de verlening van bijstand rekening dient te worden gehouden.
 • LJN BH2302, Hoger beroep, 07/1951 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstand: niet woonachtig op het opgegeven adres. Afwijzing eigen bijdrage rechtsbijstand. Terugvordering bijstand. Appellante heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van belang woonachtig was op het door haar opgegeven adres.
 • LJN AZ6012, Hoger beroep, 06/1020 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking van bijstand, bevoegdheidsgrondslag, weigering mee te werken aan onaangekondigd huisbezoek.
 • LJN BJ4245, Hoger beroep, 08/4486 WWB + 08/4487 WWB + 08/5407 WWB + 08/5408 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  30-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening, intrekking en terugvordering bijstand. Autohandel. De Raad: Schending inlichtingenverplichting. In dit kader overweegt de Raad voor wat betreft de maanden februari en april 2006 nog dat het bij het College tijdens het heronderzoek op 22 november 2004 gerezen vermoeden dat betrokkenen handelden...
 •