Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

OpiumwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD8508, Hoger beroep, 23-002157-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Opzettelijk verkopen van 12.100 pillen met amfetamine. Opzettelijk aanwezig hebben van 17.410 pillen met amfetamine en opzettelijk aanwezig hebben van 17,9 gram cocaïne.
  Verwerping verweer dat verklaring van verdachte bij politie onder ongeoorloofde druk tot stand is gekomen.
  4 jaar gevangenisstraf
 • LJN AU3174, Raadkamer, 04/1144
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verdenking artikel 2 Opiumwet te Schiphol. Vanwege ondergane vernederende bejegening voorafgaande aan bodyscan, waarover in het proces-verbaal niet is gerelateerd, hogere dagvergoeding voor ten onrechte ondergane verzekering
 • LJN AQ4449, Eerste aanleg - meervoudig, 09-754120/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  veroordeelt de verdachte tot: een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren; Verdachte heeft gedurende langere tijd een 'slaanderij' voor de vervaardiging van XTC-pillen voorhanden gehad. Verdachte heeft daar onder andere een hoeveelheid van ruim 10.000 XTC-pillen vervaardigd, welke pillen hij samen...
 • LJN AY8234, Hoger beroep, 20-010436-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte is - wat er zij van de gang van zaken aangaande de tegen de medeverdachte toegepaste dwangmiddelen - daardoor niet in enig rechtens te respecteren belang geschaad.
 • LJN AD9431, Hoger beroep, 20.001133.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001133.01 uitspraakdatum : 31 januari 2002 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN AR4456, Hoger beroep, 23-002099-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vervoer van 13 en 11 kilo cocaïne en het in Nederland verblijven terwijl hij wist dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard, Veroordeling tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
 • LJN AT6530, Eerste aanleg - meervoudig, 01/039281-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 aanhef en onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd
 • LJN AR4455, Hoger beroep, 23-002097-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Vervoer van 13 en 11 kilo cocaïne. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AT0240, Eerste aanleg - meervoudig, 04/60768-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen, welke voorbereidingshandelingen uiteindelijk dienden te leiden tot het in brand steken van de moskee te Venray. De politie kreeg een anonieme tip en is gaan posten bij de moskee. Als twee medeverdachten met een auto langs de moskee rijden worden ze door de politie aangehouden...
 • LJN AO0750, Eerste aanleg - meervoudig, 15/094058-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank Haarlem veroordeelt een verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar, vanwege overtredingen van de Opiumwet (art. 2 en art. 3), het deelnemen aan een criminele organisatie en een overtreding van de Wet wapens en munitie. Ten aanzien van het verweer van de verdediging dat...
 • LJN AO5083, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230188-3
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft gisteren vier mannen veroordeeld voor hun rol in het grootste transport van cocaïne naar Nederland tot nu toe. De partij (4.050 kg.) werd op 20 augustus vorig jaar op de uit Venezuela afkomstige zeesleepboot 'Otton' in de haven van Vlissingen in beslag genomen. In deze zogeheten 'Amalthea...
 • LJN AA4461, Voorlopige voorziening, 99/377 GEMWT V1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND kamer voor bestuursrechtelijke zaken Uitspraak van de president van de rechtbank inzake toepassing van artikel 8:81 en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht. Procedurenr.: 99/377 GEMWT V1 Inzake: A te B, verzoeker, tegen: de Burgemeester van de gemeente Roermond, te Roermond, verder te noemen verweerder...
 • LJN AO5120, Hoger beroep, 23-002116-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  (verweren inzake bewijs en observaties) Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij omstreeks de periode van 15 november 2001 tot en met 20 november 2001 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk buiten het...
 • LJN AD9034, Hoger beroep, 23-000519-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen van: invoeren van cocaïne en heroïne, voorbereidingshandelingen ten aanzien van de invoer van cocaïne, zware mishandeling met voorbedachten rade, voorbereidingshandelingen t.a.v. het bewerken en uitvoeren van amfetamine. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl hij bestuurder van deze organisatie was...
 • LJN AP0289, Hoger beroep, 20.003223.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Leider criminele organisatie op het gebied van de Opiumwet (cocaine).
  8 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AU1875, Hoger beroep, 04/534
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tijdelijke sluiting door de gemeente van horeca-onderneming is geen grond voor ontbinding huurovereenkomst. Het langdurig niet gebruiken overeenkomstig bestemming is grond voor ontbinding huurovereenkomst.
 • LJN AQ4555, Eerste aanleg - meervoudig, 09-754105/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] veroordeelt de verdachte tot: een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren; [...] Verdachte is naar Nederland gekomen om op te treden als controleur bij de aankomst van een partij cocaïne in Nederland. Hij heeft daartoe contact gehad met zowel de leverancier als de afnemer en daarmee aan zijn taak als controleur reeds uitvoering gegeven...
 • LJN AA1361, Eerste aanleg - meervoudig, 98/2566
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-08-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/2566 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P betreffende het bedrag dat door haar als omzetbelasting op aangifte is voldaan over het tijdvak 1 februari 1996 tot en met 31 december 1996...
 • LJN AD6807, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/41949
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / spoorwegpolitie. Ter zitting heeft de gemachtigde van de vreemdeling allereerst de vraag opgeworpen of de staande houding op grond van artikel 50 van de Vw 2000 heeft plaatsgevonden door een ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen. Daarbij is er op gewezen dat deze...
 • LJN AO5734, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006352-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  ripdeal, dagvaarding met poging doodslag, 310/312 Sr en 2/10 OW. art 314a WvSv niet toegestaan omdat er geen voorlopige dagvaarding ex 261 lid 3 WvSv was uitgebracht (want geen verwijzing naar 261 lid 3 Sv op de dagvaarding). Ambtshalve overweging tav ontvankelijkheid OM.
 • LJN AA9244, Cassatie, 35609
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35609 3 januari 2001 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 10 augustus 1999 betreffende het bedrag dat door X te Z als omzetbelasting op aangifte is voldaan...
 • LJN AD9651, Hoger beroep, 23-003043-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bezit van twee valse of vervalste paspoorten. Medeplegen van invoeren van 7.784,3 gram en 29.932,1 gram cocaïne. Verwerping beroep op de niet-ontvankelijkheid van het O.M..
 • LJN AR7632, Eerste aanleg - meervoudig, 4342-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  In een omvangrijke drugszaak heeft de rechtbank Breda 11 personen uit Tilburg veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met grootschalige productie van en handel in softdrugs en synthetische harddrugs. Uit de bewijsmiddelen blijkt volgens de rechtbank duidelijk dat sprake was van een bedrijfsmatige aanpak...
 • LJN AO1771, Hoger beroep, 20.002318.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Van de in de tenlastelegging opgenomen omstandigheden die het bestaan van een dergelijke uitbuitingssituatie kennelijk moeten onderbouwen, acht het hof wel bewijsbaar (zakelijk weergegeven): a. het onderbrengen van de vrouwen in een seksclub en het verplaatsen van sommige van de vrouwen tussen seksclubs...
 • LJN AF6826, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1161 HOREC Z
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Omdat in de winkel paddestoelen en spacecakes werden aangetroffen, is onder andere tegen eiseres, eigenaar van de headshop, proces-verbaal opgemaakt. Op grond van de beleidsregel van 24 februari 2000 waarin de wijze van toepassing van de aan hem in artikel 13b van de Opiumwet gegeven bevoegdheid tot...
 • LJN AM2391, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006252-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Vrijspraak van 'MDMA en/of MDEA' en OVAR tav ten laste gelegde 'XTC'
 • LJN AT8580, Eerste aanleg - meervoudig, 13.497.088 -2005
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevering geweigerd op grond van artikel 11 OLW.
 • LJN AR3389, Eerste aanleg - meervoudig, 01/039048.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Medeplegen van moord, meermalen gepleegd.
 • LJN AA4965, Hoger beroep, 199900085/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199900085/1. Datum uitspraak: 4 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant 1] en [appellant 2] te [woonplaats], appellanten, tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem van 30 maart 1999 in het geding tussen...
 • LJN AB1739, Eerste aanleg - meervoudig, 13/067455-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/067455-99 Datum uitspraak: 21 mei 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 4e meervoudige kamer B, in de strafzaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], ingeschreven in de...
 • LJN AO1712, Cassatie, 01118/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Wederspannigheid door drugsdealer met bolletjes in mond die door verbalisanten bij de keel wordt gegrepen. 's Hofs oordelen dat (1) tegen verdachte ernstige bezwaren bestonden ex art. 9 lid 3 (oud) Opiumwet die een onderzoek aan het lichaam rechtvaardigden en (2) dat de verbalisanten onder de vastgestelde...
 • LJN AO0765, Eerste aanleg - meervoudig, 15/094024-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De rechtbank Haarlem veroordeelt een verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar, vanwege verschillende overtredingen inzake de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. Ten aanzien van een verweer dat de rechtbank de rechtmatigheid van een door de rechter-commissaris verleende machtiging...
 • LJN AZ0849, Hoger beroep, 200600100/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij afzonderlijke besluiten van 5 oktober 2004 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) met toepassing van bestuursdwang de door appellant geëxploiteerde [horeca-inrichting café] aan de [locatie] te Rotterdam (hierna: het café) gesloten met onmiddellijke ingang voor...
 • LJN AB0913, Eerste aanleg - meervoudig, 15.035199/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER tegenspraak parketnummer: 15.035199/99 uitspraak: 6 april 2001 VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) Dit vonnis is naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 25 mei 2000, 13 juli 2000, 6 oktober 2000, 14 december 2000,...
 • LJN AO6249, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/035279.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  levenslange gevangenisstraf voor drievoudige moord
 • LJN AN9867, Hoger beroep, 20.000878.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte is door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden. Bij het bepalen van de hoogte van de vrijheidsstraf heeft het hof onder andere het volgende mee laten wegen. Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met anderen gedurende ongeveer een...
 • LJN AU3167, Raadkamer, 05/313
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Vernederende fouillering te Schiphol vanwege verdenking overtreding Opiumwet waarover in dossier niet is gerelateerd, is aanleiding voor toekenning van hogere dagvergoeding voor verblijf in detentiecentrum.
 • LJN AP1286, Hoger beroep, 21-006022-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vereisten te stellen aan een telastelegging van een grote hoeveelheid transporten van verdovende middelen. Dagvaarding partieel nietig nu niet is voldaan aan de vereisten van artikel 261 Sv. Lidmaatschap van een criminele organisatie.
 • LJN AV3407, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754114-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  14a Sr, 14b Sr, 14c Sr, 36b Sr, 36c Sr, 57 Sr, 140 Sr; 3 OW, 11 OW. Verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie waarvan de activiteiten bestonden uit stelselmatige overtreding van de Opiumwet. De leden van de organisatie waren rechtstreeks betrokken bij een reeks kort na elkaar plaatshebbende transporten van softdrugs naar Groot...
 • LJN AF1005, Hoger beroep, 20.001717.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld voor het handelen in strijd met de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren.
  Het hof verwerpt verweren van verdachte over de ontvankelijkheid van het OM.
 • LJN AV0989, Hoger beroep, VI 04-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vordering tot achterwege blijven van vervroegde invrijheidstelling.
 • LJN AE9068, Hoger beroep, 20.002311.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens het fabriceren van XTC-pillen en wegens het voorhanden hebben van een pistool en munitie en een electrische stroomstoot-wapen. Het verweer dat de inzet van bijzondere opsporingsmethodes disproportioneel zou zijn geweest, wordt verworpen.
 • LJN AR7239, Hoger beroep, 24-001129-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte heeft zich gedurende een langere periode beziggehouden met het in georganiseerd verband importeren van verdovende middelen (cocaïne). Tevens zijn bij hem verboden wapens aangetroffen. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AV7213, Cassatie, 01708/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Bewijs opiumwetstoffen in XTC. Bewezenverklaring toereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen a) dat de XTC-tabletten een restpartij betroffen van een hoeveelheid XTC-tabletten voor de handel waarin verdachte eerder was veroordeeld; b) hetgeen het hof heeft vastgesteld omtrent het vervoer en de uitvoer...
 • LJN AO5439, Eerste aanleg - meervoudig, Parketnummer: 06/080373-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Harderwijkse dealer in harddrugs (XTC-pillen en cocaïne) en softdrugs (GHB) veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.
 • LJN AY6956, Raadkamer, 000054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoekschrift ex art. 89 Sv (schadevergoeding na voorlopige hechtenis) nadat verzoekster is vrijgesproken van invoer van cocaïne, zie LJN: AR 3487.
 • LJN AA9055, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99 / 735 HOREC P09 G03
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Arrondissementsrechtbank Assen Achtste enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Kenmerk: 99 / 735 HOREC P09 G03 U I T S P R A A K In het geding tussen [eiser] hodn Bar Dancing Lord Nelson, wonende te [woonplaats], eiser, en de burgemeester van de gemeente Coevorden, verweerder...
 • LJN AU2225, Raadkamer, R 833/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van een klaagschrift dat betrekking heeft op een beslaglegging in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek waarmee het verder geen enkele bemoeienis heeft zolang niet tegen de eventuele ontnemingsbeslissing hoger beroep is ingesteld. Het hof...
 • LJN AX4387, Hoger beroep, 200508117/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Op 17 september 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) besloten bij het doorgaan van het op 26 september 2003 in de inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peppermill B.V." (hierna: Peppermill) geplande evenement "Megarave Reunion" de inrichting...
 • LJN AZ2497, Cassatie, 00810/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Ayahuasca in [A] Kerk; schadelijkheid ayahuasca voor volksgezondheid; beperking vrijheid van godsdienst ex art. 9.2 EVRM. Het hof heeft vastgesteld dat de onder de klaagster inbeslaggenomen met ayahuasca vergelijkbare vloeistof DMT bevatte. DMT staat vermeld op de bij de Opiumwet behorende Lijst I. Uit...
 •