Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU4796, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497336-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevering naar Duitsland toegestaan. Verweer n.a.v. uitspraak Bundesverfassungsgericht d.d. 18 juli 2005 verworpen. De rechtbank vertrouwt op de juistheid van de inhoud van de brief van de Duitse Bondsminister d.d. 21 juli 2005. Verweer dat verweten gedraging in Nederland niet strafbaar zou zijn verworpen.
 • LJN AO2324, Hoger beroep, 24-001250-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Door gebruikmaking van de door de notaris opgestelde verklaring, ondersteund door uitlatingen van zijn fiscaal adviseur van het - toentertijd geheten - kantoor Moret Ernst en Young, heeft verdachte een beeld jegens de buitenwereld weten te creëren dat verdachte daadwerkelijk een vermogend zakenman zou...
 • LJN AZ2967, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920015-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte voor zijn aandeel in twee bewezenverklaarde feiten, waarvan een geval van oplichting meermalen gepleegd en een geval van oplichting door een rechtspersoon, meermalen gepleegd terwijl verdachte aan de verboden gedragingen feitelijk leiding heeft gegeven, tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
 • LJN AO1049, Eerste aanleg - meervoudig, 4308-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  mensensmokkel; ratio artikel 197a Sr.; wederrechtelijk; winstbejag
 • LJN AS8898, Eerste aanleg - meervoudig, 09/017129-03; 09/028733-03 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Verdachte heeft zich, in de meeste gevallen samen met zijn medeverdachten, op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name aan oplichting, verduistering en flessentrekkerij, alsmede aan het verbod op het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van het publiek als bedoeld in de Wtk 1992 en aan bedrieglijke bankbreuk...
 • LJN AZ6962, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830254-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Om de beeindiging van de recidive van verdachte en het leveren van een bijdrage aan de oplossing van zijn problematiek alle kansen te geven en voorts ter optimale beveiliging van de maatschappij, is het van groot belang dat voldoende tijd wordt genomen om de ISD-maatregel ten uitvoer te leggen. Daarom...
 • LJN AF3417, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073017-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 073017-02 en 076017-01 (TTZGEV) datum uitspraak: 15 oktober 2002 op tegenspraak raadsvrouw: mr. Van Gessel VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]...
 • LJN AF3453, Eerste aanleg - meervoudig, 18/073016-02 en 076016-01 (TTZGEV)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 073016-02 en 076016-01 (TTZGEV) datum uitspraak: 15 oktober 2002 op tegenspraak raadsvrouw: mr. Van Gessel VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],...
 • LJN AN1422, Eerste aanleg - meervoudig, 03/020384-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte deed zich voor als professioneel verkoper van computers en toebehoren alsmede van mobiele telefoons. Gekochte artikelen werden echter na (aan)betaling niet geleverd. Bovendien kocht verdachte een groot aantal goederen van bedrijven zonder deze te betalen. Verdachte werd veroordeeld tot onder andere 18 maanden gevangenisstraf...
 • LJN AU5719, Cassatie, 01116/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Oplichting; a. listige kunstgrepen; b. valse naam. 2. Oogmerk criminele organisatie; a. oplichten van personen toereikend gemotiveerd; b. opzetheling ontoereikend gemotiveerd; vernietiging met terugwijzing. Ad 1a. Aangaande listige kunstgrepen eist de wet niet meer dan dat het slachtoffer daardoor in concreto is bedrogen...
 • LJN AZ8805, Hoger beroep, 2200429505
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onderzoek Beo. Vrijspraak van de verdachte ter zake van valsheid in geschrift van aanvraagformulieren t.b.v. vreemdelingen, oplichting van die vreemdelingen en deelname aan een criminele organisatie. Het hof is daarnaast van oordeel dat het eerst bij repliek inbrengen van een stuk dat nieuwe inhoudelijke...
 • LJN AR2465, Eerste aanleg - meervoudig, 07/230158-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Valsheid in geschrift/ oplichting door gemeenteambtenaar, strafmaat.
 • LJN AS8894, Eerste aanleg - meervoudig, 09/017013-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachte op ruime schaal schuldig gemaakt aan ernstige vormen van vermogenscriminaliteit, met name aan oplichting en verduistering, alsmede aan het verbod op het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van het publiek als bedoeld in de Wtk 1992...
 • LJN AV6747, Eerste aanleg - meervoudig, 10/165083-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De verdachte heeft samen met een medeverdachte 36 mensen opgelicht/benadeeld. Verdachte heeft zich bij bedrijven in de ICT-sector voorgedaan als bemiddelaar/headhunter, die werknemers voor wie de eigen werkgever (tijdelijk) geen werk had, kon plaatsen bij een andere werkgever die wel werk beschikbaar had...
 • LJN AE1659, Eerste aanleg - meervoudig, 03/007006-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  DE RECHTBANK TE MAASTRICHT Parketnummer: 03/007006-01 Repertoirenummer: 105/01 De rechtbank te Maastricht, kamer voor strafzaken; Uitspraak van 10 april 2002 inzake het verzoek van 14 februari 2001 (kenmerk: 6/E/33559) van de Minister van Justitie van het Koninkrijk België, Directoraat...
 • LJN AF5504, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830339-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  [Verdachte heeft] door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam slachtoffer] heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten een geldlening bij een bankinstelling, en/of de afgifte...
 • LJN AB1813, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005775-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005775-00 Datum uitspraak: 16 mei 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Overmaze" te Maastricht...
 • LJN AT8722, Eerste aanleg - meervoudig, 04/886 en 04/887
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Una via. Strafvervolging wegens oplichting en verduistering naast boeteoplegging door DNB wegens overtreding van artikel 82 wet toezicht kredietwezen 1992 is strijdig met artikel 90j Wtk 1992. De directeur die gezamenlijk met de onderneming een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen heeft geen rechtstreeks...
 • LJN AX9288, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.128-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art 2 OLW Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt aan de omschrijving van de feiten, die aan de opgeëiste persoon worden verweten, één van de naar Nederland recht kenmerkende onderdelen van het misdrijf “deelname aan een criminele organisatie”, omdat niet blijkt van opzet van de opgeëiste persoon...
 • LJN AT5063, Hoger beroep, 20-003825-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit dit een en ander leidt het hof af dat de inleggers door de verdachte tezamen met één of meer van zijn ondernemingen een rad voor ogen is gedraaid en dat zij opzettelijk door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot de afgifte van geld, en voorts dat het oogmerk van verdachte en zijn onderneming...
 • LJN AZ8846, Hoger beroep, 2200530105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onderzoek Beo. De verdachte en zijn mededaders hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruikmaking van valse geschriften. Als een vreemdeling met behulp van de verdachte en zijn mededaders een aanvraag wilde doen voor een verblijfsvergunning, werd op het aanvraagformulier een adres ingevuld dat niet de werkelijk woon...
 • LJN AT5039, Hoger beroep, 20.003199.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ofschoon het hof komt tot een bewezen verklaring van minder dan waarvan in de vordering van de advocaat-generaal is uitgegaan, kan naar het oordeel van het hof niet worden volstaan met een straf als door de advocaat-generaal gevorderd omdat daarin onvoldoende tot uitdrukking komt: - de ernst van het...
 • LJN AX6429, Eerste aanleg - meervoudig, 13/993016-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte, die uit hoofde van zijn functie van CFO in een periode waarin Ahold een zeer sterke groei doormaakte en internationaal mede toonaangevend werd voor de branche van Ahold van groot belang was, heeft door de bewezen geachte gedragingen in ernstige mate het vertrouwen geschonden dat in hem werd gesteld.
 • LJN AZ8909, Hoger beroep, 2200533205
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onderzoek Beo. De verdachte en haar mededaders hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruikmaking van valse geschriften. Als een vreemdeling met behulp van de verdachte en zijn mededaders een aanvraag wilde doen voor een verblijfsvergunning, werd op het aanvraagformulier M35A een adres ingevuld dat niet de werkelijk woon...
 • LJN AB1374, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090285-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: [verdachte], geboren te , wonende te , thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Raadsman: mr. J.F. Schouwenaar, advocaat te Velp...
 • LJN AE9971, Eerste aanleg - meervoudig, 13/125045-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13/125045-02 Datum uitspraak: 25 oktober 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, negende meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen: [verdachte] , geboren te Palestina (Israël) op 1 november 1981, zonder vaste woon- of verblijfplaats...
 • LJN AS2296, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025501-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Veinzen ziekte, waardoor verdachte ten onrechte een jaar is opgenomen in diverse ziekenhuizen en zorginstellingen. Verdachte was niet verzekerd. Bewezenverklaring oplichting, meermalen gepleegd.
 • LJN AY9763, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757403-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft zich gedurende een periode van circa acht maanden op grote schaal schuldig gemaakt aan oplichting. Verdachte heeft door zijn zeer laakbare en totaal respectloze handelwijze de betrokken slachtoffers voor vele tienduizenden euro's gedupeerd en bij hen schuldgevoelens en stress veroorzaakt...
 • LJN AL3248, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830149-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is een man die gefixeerd lijkt op het vergaren van geld en goederen. Hij heeft daarbij geen oog voor de normen waaraan men zich in het maatschappelijk verkeer dient te houden. Het kan hem eigenlijk niet schelen dat hij anderen ernstig benadeelt. Schuldgevoelens jegens de gedupeerden zijn hem vreemd...
 • LJN AW2413, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620200-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  1. ambtenaar in de zin van artikel 362, 363 van het Wetboek van strafrecht 2. het aannemen van giften door ambtenaar
 • LJN AZ8904, Hoger beroep, 2200533305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Onderzoek Beo. De verdachte en zijn mededaders hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruikmaking van valse geschriften. Als een vreemdeling met behulp van de verdachte en zijn mededaders een aanvraag wilde doen voor een verblijfsvergunning, werd op het aanvraagformulier M35A een adres ingevuld dat niet de werkelijk woon...
 • LJN AS6092, Eerste aanleg - meervoudig, 08/996002-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  FDE-zaak. Verdachte E. wordt veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van een voorschrift in de Wet toezicht kredietwezen 1992, meermalen gepleegde oplichting en het opdracht geven tot en leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk door een rechtspersoon. Geld dat zij ontving van klanten werd nooit belegd...
 • LJN AU6542, Hoger beroep, 21-001295-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden- dat verdachte zich gedurende de periode van 1 november 1999 tot en met 31 maart 2004 schuldig heeft gemaakt aan...
 • LJN AF6799, Eerste aanleg - meervoudig, 10/051254-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/051254-02 Datum uitspraak: 27 maart 2003 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [plaats] op [datum], wonende te [plaats], ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting...
 • LJN AI0639, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610102-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 • LJN AU6143, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089054-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten
 • LJN AV3045, Hoger beroep, 20-008784-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voorts kan, naar het oordeel van het hof, een pincode - een bij een betaalpas behorende cijfercombinatie - niet worden beschouwd als een "goed" in de zin van de artikelen 317 en 326 in welke bepalingen aan dit begrip een gelijke betekenis toekomt. Nu van een pincode dus niet gezegd kan worden dat dit...
 • LJN AY2484, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830069-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank houdt in het bijzonder rekening met de grote gevolgen die de slachtoffers van de oplichting ondervinden. Deze gevolgen zijn des te wranger, omdat verdachte zelf heeft aangegeven schulden te hebben gehad en dit nooit meer te willen. Door zijn handelen heeft verdachte anderen echter juist...
 • LJN AY5541, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830031-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank verwijt het verdachte in hoge mate dat hij, hebbende een voorbeeldfunctie als gemeentelijk politicus, zijnde fractievoorzitter van Leefbaar Emmen, gelden die bestemd zijn voor deze politieke partij heeft aangewend voor prive-doeleinden, terwijl terugbetaling van bedoelde gelden tot op heden niet heeft plaatsgevonden...
 • LJN AA5146, Eerste aanleg - meervoudig, 05/073027-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte geboren te verblijvende Raadsman: mr. R.P.G.L.M. Verbunt Parketnummer : 05/073027-99 Zittingsdatum : 2 maart 2000 (tegenspraak) Uitspraak : 16 maart 2000 1...
 • LJN AW2474, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610037-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  art. 326 Sr.
 • LJN AX4374, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810197-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich door middel van oplichting en verduistering geld toegeeigend van een aantal (voormalige) medewerkers van zijn bedrijf en klanten die hij van hypotheekadvies diende. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat hij had als werkgever en hypotheekadviseur ernstig heeft beschaamd...
 • LJN AD4975, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005020-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005020-01 Datum uitspraak: 31 oktober 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam...
 • LJN AN9339, Eerste aanleg - meervoudig, 16/028056-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  In de periode van 1 januari 2002 tot en met 14 januari 2003 werd medeverdachte (...) meermalen geïnformeerd over het gestolen zijn van auto's. Deze informatie placht hij door te geven aan verdachte (...) die zoals (medeverdachte) wist, een onderzoeksbureau had, dat onderzoek deed naar - onder meer ...
 • LJN AT7619, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710129-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte wordt vrijgesproken van oplichting van vele bedrijven door zelf aan hen reclameruimte op plattegronden bij industrieterreinen te verkopen, een activiteit die hij eerder voor een werkgever, Region v.o.f. verrichtte. Wel wordt verdachte veroordeeld tot 60 dagen gevangenisstraf voor oplichting...
 • LJN AD9991, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005275-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005275-01 Datum uitspraak: 5 maart 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [verdachte], geboren te [geboortedatum], wonende te [adres] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 februari 2002...
 • LJN AN9335, Eerste aanleg - meervoudig, 16/028055-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  In de periode van 1 januari 2002 tot en met 14 januari 2003 werd verdachte (...) meermalen geïnformeerd over het gestolen zijn van auto's. Deze informatie placht hij door te geven aan medeverdachte (...), die zoals (verdachte) wist, een onderzoeksbureau had, dat onderzoek deed naar - onder meer - gestolen auto's in opdracht van verzekeringsmaatschappijen...
 • LJN AV7611, Eerste aanleg - meervoudig, 2
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Vrijspraak ter zake van oplichting nu niet is gebleken dat verdachte zich in strijd met de waarheid voordeed als een bonafide rijschoolhouder. Het feit dat hij in gebreke is gebleven de overeengekomen diensten te leveren, levert onder die omstandigheden niet op dat hij een valse hoedanigheid in de zin...
 • LJN AZ3088, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920017-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte voor haar aandeel in twee bewezenverklaarde feiten, waarvan een geval van oplichting meermalen gepleegd en een geval van oplichting door een rechtspersoon, meermalen gepleegd terwijl verdachte aan de verboden gedragingen feitelijk leiding heeft gegeven, tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.
 • LJN AI0657, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610108-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  artikel 140 van het wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992
 •