Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT4777, Eerste aanleg - meervoudig, 10/010049-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank Rotterdam heeft Wik H. veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging voor een achttal feiten. Wik H. wordt veroordeeld voor het verkrachten en doden van het meisje Nienke en het aanranden en poging doodslag van haar vriendje Maikel in het Beatrixpark in Schiedam...
 • LJN AZ2083, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830338-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Bij verminderd bewustzijn gaat het om situaties tussen waakzaamheid en geheel van de wereld zijn in, waarbij van de persoon in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij weerstand biedt aan seksuele verlangens van een ander.
 • LJN AZ4139, Hoger beroep, 20-012354-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  seksueel misbruik: betrouwbaarheid getuigenverklaring.
 • LJN AU5739, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607197-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Veroordeelde onderwijzer in Almere terzake van ontucht en kinderporno.
 • LJN BC5044, Eerste aanleg - meervoudig, 630124-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  De rechtbank spreekt verdachte vrij van het seksueel binnendringen nu verdachte ontkent, aangeefster zich van de eventuele gebeurtenissen die nacht niets kan herinneren en niet is gebleken van DNA (sperma) sporen van verdachte op het lichaam van aangeefster. Wel volgt veroordeling voor het subsidiair ten laste gelegde art...
 • LJN AT4761, Hoger beroep, 20-004170-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In het dossier bevindt zich geen direct bewijs van de gedragingen die aan verdachte verweten worden, zoals bijvoorbeeld verklaringen van ooggetuigen. De verklaring van de aangeefster, de moeder van [betrokkene]l, geeft slechts weer wat zij van haar zoon [betrokkene] gehoord heeft over hetgeen verdachte...
 • LJN AY8880, Cassatie, 02299/05 J
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Herstel van aanvankelijk ontbreken bij aan HR gezonden stukken van aanvulling verkort arrest. 2. Ontuchtige handelingen ex art. 247 Sr en bewijs. Ad 1. T.g.v. een misverstand bevond zich t.t.v. de indiening van de schriftuur bij de stukken van het geding niet de aanvulling op het verkorte arrest a...
 • LJN BF1783, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607104-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht kinderporno klachtdelict ontvankelijkheid OM aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 • LJN BG3276, Eerste aanleg - meervoudig, 07/601463-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontuchtzaak bewijs gemotiveerde vrijspraak terzake A bewijs mbt B
 • LJN AX9585, Eerste aanleg - meervoudig, 15/030113-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Incest; oom heeft neefje misbruikt; raadsman vooert aan dat verklaringen op onderdelen zodanig tegenstrijdig zijn dat de verklaringen als onbetrouwbaar terzijde gesteld moeten worden. Rechtbank verwerpt verweer. De rechtbank verwerpt dit verweer. Zij is van oordeel dat de aanwezige inconsistenties de...
 • LJN BB4538, Hoger beroep, 20-010950-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  1. Verandering in de wetgeving. Tenlastelegging conform art. 247 (oud) Sr; aan dit (deel van het) artikel is een bestanddeel toegevoegd, te weten “buiten echt”. In dit geval geen voor verdachte gunstiger bepaling, omdat in casu aan dat bestanddeel geen gewijzigd inzicht van de wetgever ten grondslag...
 • LJN AF6834, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000353-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/000353-02 STRAFVONNIS Uitspraak: 1 april 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [Verdachte], geboren op [Geboortedatum] te [Geboorteplaats], wonende...
 • LJN BB5242, Eerste aanleg - meervoudig, 607255-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht; betrouwbaarheid verklaring minderjarigen; toetsbaarheid verhoren minderjarigen; bewijsuitsluiting
 • LJN BB2665, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710443-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft in augustus en september 2006 meerdere keren met een meisje van amper twaalf jaar getongzoend, zijn vingers in haar vagina gebracht, zijn penis in haar mond gebracht, en haar lichaam, borsten en vagina gestreeld. Verdachte heeft op een geraffineerde manier via chatten contact met het meisje gekregen...
 • LJN BC5180, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460574-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Aan verdachte zijn meerdere zedendelicten tenlastegelegd. De rechtbank heeft bij de straftoemeting aan verdachte in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte als volwassene de grenzen in de omgang met minderjarigen op een afkeurenswaardige manier heeft overschreden. Zo heeft verdachte doelbewust...
 • LJN BD9087, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607088-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bewijs eengetuige, geen getuige
 • LJN AB1823, Eerste aanleg - meervoudig, 10/020018-00 en 10/022053-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummers van de berechte zaken: 10/020018-00 en 10/022053-01 Datum uitspraak: 29 mei 2001 Tegenspraak VONNIS (persexemplaar) van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen: Naam Verdachte geboren te (Geboorteplaats) op (geboortedatum...
 • LJN AT9804, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460158-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Gevangenisstraf voor ernstige bedreigingen en diefstal te Harderwijk / vrijspraak poging tot verkrachting en ontucht. Verdachte heeft zich, uit pure jaloezie, schuldig gemaakt aan bedreiging van zijn toenmalige vriendin en een kennis van haar. De verdachte is daarbij op een zeer bedreigende wijze tekeergegaan...
 • LJN BB9131, Eerste aanleg - meervoudig, 430067-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Veroordeling minderjarige terzake het herhaaldelijk plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige jonger dan 16 jaar. Op grond van de bij verdachte geconstateerde psychische problematiek, zijn beperkte intellectuele capaciteiten en het hoge recidivegevaar is het zo spoedig mogelijk aanvangen...
 • LJN AR3484, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090175-04 en 05/052232-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Bewezenverklaard is onder meer het door misleiding een minderjarige bewegen ontuchtige handelingen te plegen. Verdachte had zich tijdens chatgesprekken met het slachtoffer voorgedaan als een jonge vrouw en zo het slachtoffer seksueel opgewonden en bewogen zich voor een webcamera uit te kleden. Het slachtoffer...
 • LJN BB8796, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825171-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Ondanks arrest HR 30-10-2007 (LJN BB 3999) legt rechtbank een proeftijd van drie jaar op.
 • LJN BA1508, Eerste aanleg - meervoudig, 05/970006-06 en 05/800062-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Een militair wordt veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met een 15-jarig meisje die bestonden uit het binnendringen van het lichaam (feit 1), voor het meerdere keren plegen van andere ontuchtige handelingen met datzelfde meisje (feit 2), voor meerdere keren plegen van ontuchtige handelingen met een 15...
 • LJN BD7418, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460452-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een gedeeltelijke voorwaardelijke werkstraf en verplicht reclasseringscontact. Bewezen is verklaard dat verdachte in Kenia ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige dochters.
 • LJN BC9950, Hoger beroep, 20-004800-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt terzake van ontucht met een kind als bedoeld in artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. 1.betrouwbaarheid van de verklaring van het slachtoffer tijdens studioverhoor; 2. betrouwbaarheid van DNA-onderzoek.
 • LJN AY8172, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825213-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Ontucht door (oud) leraar
 • LJN BC0238, Hoger beroep, 20-001120-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geen TBS voor ontuchtpleger Aard en ernst van de bewezen verklaarde ontuchtige handelingen rechtvaardigen niet een zo vérstrekkende maatregel als de maatregel van terbeschikkingstelling.
 • LJN BE9345, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607108-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  kinderporno bewijs
 • LJN BA6276, Eerste aanleg - meervoudig, 16/604206-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf en TBS voor verkrachting, meermalen gepleegd en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd.
 • LJN AZ7574, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710630-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een man van (nu) 75 jaar oud, wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf (waarvan 8 voorwaardelijk) voor het in Almelo hebben gepleegd van diverse seksuele gedragingen met een viertal meisjes uit zijn woonomgeving. Daarbij is, behalve met de ernst van zijn gedragingen en de gevolgen...
 • LJN AZ1691, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830117-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Naar het oordeel van de rechtbank had verdachte (hoewel de wet geen schuld vereist ten aanzien van de leeftijd) kunnen weten dat het slachtoffer jonger was dan zestien jaren. Hij heeft immers enige tijd met haar gesproken en had toen kunnen inschatten wat haar leeftijd zou kunnen zijn. Door dat na te laten heeft verdachte verwijtbaar gehandeld.
 • LJN BC0227, Hoger beroep, 20-001176-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geen TBS voor ontuchtpleger Aard en ernst van de bewezen verklaarde ontuchtige handelingen rechtvaardigen niet een zo vérstrekkende maatregel als de maatregel van terbeschikkingstelling.
 • LJN BB6534, Eerste aanleg - meervoudig, 60713-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Grof grensoverschrijdend seksueel gedrag met jonge kinderen. Ontucht gedurende lange periode. Misbruik van het door deze kinderen in verdachte gestelde vertrouwen.
 • LJN AR8201, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090410-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  een kunstenaar maakt foto's van naakte kinderen, naar eigen zeggen als voorstudie. Is er sprake van een afbeelding van een seksuele handeling als bedoelt in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht? De rechtbank meent ten aanzien van een aantal foto's van wel en veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf...
 • LJN BF1386, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460237-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank oordeelt dat een 56-jarige Puttenaar schuldig is aan het veelvuldig plegen van ontuchtige handelingen met verschillende minderjarigen tussen 1986 en 2002. De rechtbank legt niet de door het Openbaar Ministerie geëiste straf van dertig maanden gevangenisstraf op, omdat zij oordeelt dat niet alle ten laste gelegde feiten zijn bewezen...
 • LJN AF6587, Cassatie, 02039/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  9 september 2003 Strafkamer nr. 02039/02 IV/ABG Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 juni 2002, nummer 22/000813-02, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1933, wonende te [woonplaats]. 1. De bestreden uitspraak...
 • LJN BC3857, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605024/07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank overweegt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan twee kwalijke strafbare feiten. Verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn positie als gymnastiekleraar. De beide slachtoffers hadden vertrouwen in verdachte, zij vonden hem een aardige man. Verdachte was ten tijde van het plegen van...
 • LJN AY3616, Hoger beroep, 20-007376-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof verbindt geen consequenties aan het niet voldoen aan de inspanningsverplichting van de officier van justitie ex artikel 167a Sv:- hoorrecht voor minderjarige slachtoffers van twaalf jaar of ouder bij vervolging van bepaalde zedendelicten. Het hof stelt vast dat uit de bij de politie afgelegde...
 • LJN AU5638, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700209-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte niet alleen een enorme hoeveelheid, te weten 2824 multimediafiles met kinderpornografie, aanwezig heeft gehad maar ook dat hij zijn nog zeer jonge stiefdochter gedurende langere periode seksueel heeft misbruikt en ten overstaan van haar seksuele handelingen heeft verricht...
 • LJN BB6618, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605008-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als medewerker van een sportschool zijn lusten heeft botgevierd op een 14-jarige bezoekster van de sportschool. De rechtbank is van oordeel dat het hier een ernstig feit betreft waarbij verdachte door zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke...
 • LJN BD0491, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830130-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte, al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, heeft geprobeerd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] te doden. De straf die de rechtbank aan verdachte zal opleggen zal daarom aanmerkelijk lager uitvallen dan de officier van justitie heeft gevorderd. Niettemin zal de op te leggen straf van aanzienlijke duur zijn...
 • LJN BE9347, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607328-07 en 07.600917-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering TBS TBS met voorwaarden
 • LJN BF9614, Hoger beroep, 20-004135-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontucht in speeltuin.
 • LJN AY6950, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860368-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarigen, gepleegd door een leraar. Straf boven eis. Ontzetting uit ambt. Doordat verdachte het in hem gestelde vertrouwen als leraar en jeugdleider diep heeft beschaamd en de maatschappelijke verontrusting die mede daarvan het gevolg is, alsmede het wantrouwen dat hierdoor wordt gekweekt...
 • LJN BC0236, Hoger beroep, 20-001191-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Geen TBS voor ontuchtpleger Aard en ernst van de bewezen verklaarde ontuchtige handelingen rechtvaardigen niet een zo vérstrekkende maatregel als de maatregel van terbeschikkingstelling.
 • LJN AY9125, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620217-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Seksuele delicten, strafbaar gesteld bij artikel 242 artikel 245, artikel 246 artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaat. Verdachte heeft door gebruik te maken van zijn psychisch overwicht en leeftijd jarenlang seksueel misbruik gemaakt. Door manipulatie en constante dreiging heeft hij [meisje]...
 • LJN AY8157, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825214-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Ontucht door (oud) leraar
 • LJN AD4878, Eerste aanleg - meervoudig, 16/130251-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT Parketnummer : 16/130251-00 Datum uitspraak : 25 oktober 2001 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman mr. F.J.A. Bus G/T: Ja V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: verdachte Dit vonnis is gewezen...
 • LJN AY6129, Eerste aanleg - meervoudig, 605888-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Verdachte heeft ontucht gepleegd met een vrouw die het Down-syndroom heeft en aan zijn zorg was toevertrouwd. Hij werkte als groepsleider van een wooneenheid voor verstandelijk gehandicapten, waar het slachtoffer woonde.
 • LJN BA8368, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845017-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis vonnis rechtbank 's-Hertogenbosch
 • LJN BE9744, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825377-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vier jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren voor het plegen van ontucht met vier kinderen jonger dan 16 jaar. De deskundige heeft in zijn rapport enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de studioverhoren, maar heeft tegelijkertijd aangegeven dat er belangrijke...
 •