Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AM2851, Eerste aanleg - meervoudig, 01/089079-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verdachte stond bij het onder druk (laten) zetten van de slachtoffers doorgaans voor ogen hen te bewegen overeenkomsten aan te gaan en/of hen te dwingen tot het (versneld) aflossen van schulden. De wijze waarop dit gebeurde, de afspraken die hierover - al dan niet stilzwijgend - werden gemaakt, de periode...
 • LJN AT7933, Raadkamer, 04/05.188
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bezwaar ingevolge de Wet DNA-onderzoeken veroordeelden tegen het bevel dat van de veroordeelde DNA wordt afgenomen, bepaald, opgeslagen en vergeleken. De rechtbank verwept de gevoerde verweren: - strijd met het legaliteitsbeginsel en het nulla poenabeginsel: de afname van DNA is geen straf, het beroep op het legaliteits...
 • LJN BH5427, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620122-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan twee overvallen en een oplichting, waarbij verdachte telkens naar een homo-ontmoetingsplaats is gegaan om deze feiten te plegen. Ook heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een afpersing. Verdachte ontkent alle feiten.
 • LJN AQ8930, Hoger beroep, 20.003550.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte (heeft) het zakelijke verkeer gecorrumpeerd door in zijn zakelijke contacten, middellijk danwel onmiddellijk, op diverse personen ongeoorloofde druk uit te oefenen. Bedoelde corruptie van het zakelijke verkeer kwam onder meer tot uiting in het voornemen om met gebruikmaking van een onder dwang...
 • LJN AM2881, Eerste aanleg - meervoudig, 01/085031-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  In genoemde periode was verdachte als zelfstandig ondernemer zeer nauw gelieerd aan [medeverdachte 1], die voor hem zijn enige klant was. Verdachte was bekend en is ook getuige geweest van het strafwaardig optreden van [medeverdachte 1] maar heeft daarin geen aanleiding gezien zich van dat optreden van...
 • LJN BB6404, Hoger beroep, 20-000557-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 312 lid 3 Sr.: diefstal of afpersing? Vrijspraak na eis 6 jaar gevangenisstraf. - Verdachte wordt, kort gezegd, verweten dat zij als medepleger respectievelijk als medeplichtige betrokken is geweest bij diefstal, waarbij jegens [slachtoffer] zodanig geweld is gebruikt dat hij tengevolge daarvan is overleden...
 • LJN BB6403, Hoger beroep, 20-000556-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Art. 288 Sr.: gekwalificeerde doodslag: diefstal of afpersing? vrijspraak van het kwalificerende gedeelte; opzetverweer verworpen - Hof is van oordeel dat de feitelijke gedragingen van de verdachte en de mededader in de woning van het slachtoffer mede gelet op hun intentie, slechts geduid kunnen worden als afpersing ...
 • LJN BB7343, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810012-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een laffe overval, waarbij het slachtoffer ernstig is bedreigd en toegetakeld. De omstandigheden waaronder de overval heeft plaatsgevonden en de motieven die bij verdachte op de voorgrond hebben gespeeld, zijn door de ontkenning van verdachte niet geheel helder geworden...
 • LJN BD3300, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810049/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft in slechts enkele maanden tijd vier overvallen gepleegd op winkelbedrijven in de wijk Marsdijk te Assen en één, mislukte, overval in het centrum van Assen. Voorts heeft hij nog twee woninginbraken gepleegd. Eén van de overvallen, op een filiaal van de videotheekketen Videoland op 5 februari 2008, pleegde hij samen met [medeverdachte]...
 • LJN BI5035, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830207-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] geld heeft afgeperst, dat hij tijdens zijn verblijf in een politiecel de celwand heeft beschadigd, dat hij [slachtoffer 2] heeft bedreigd en dat hij een GGZ-verpleegkundige in de arm heeft gebeten. Het gaat hierbij om ernstige feiten...
 • LJN BA4499, Hoger beroep, 2200529806
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft twee anderen inlichtingen verschaft over een persoon in wiens huis geld en wiet aanwezig zouden zijn. Er is een overval door die anderen gepleegd waarbij fors geweld tegen het slachtoffer is uitgeoefend.
 • LJN BE0080, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607161-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs strafmaatmotivering promis
 • LJN BB1519, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400041-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  "Drietal vrijgesproken van afpersing Zwolse zakenman. Wel veroordeeld terzake diefstal met geweld".
 • LJN AO5621, Hoger beroep, 2200478203
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een overval op een supermarkt waarbij een aanzienlijk geldbedrag werd buitgemaakt. Hij is er niet voor teruggedeinsd om een medewerkster van die supermarkt een vuurwapen te tonen en verbaal te bedreigen. Een feit als het onderhavige berokkent (aanzienlijke...
 • LJN AQ8929, Hoger beroep, 20.003549.03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft als juridisch adviseur [medeverdachte 1] bijgestaan, niet slechts in diens legale activiteiten, maar ook in strafbaar handelen. Hij is getuige geweest van intimiderend en gewelddadig optreden van [medeverdachte 1] in diens zakelijk verkeer. Niet alleen heeft hij daarin geen aanleiding...
 • LJN BB5663, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839106-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Medeplegen bewezen (artikel 312 en 317 Wetboek van Strafrecht). Sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Verdachte heeft tevoren afspraken gemaakt met de andere overvallers, waaronder afspraken over de verdeling van de buit. De door verdachte verstrekte informatie was van essentieel belang voor de overval...
 • LJN AF1650, Hoger beroep, 20.001100.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt veroordeeld voor afpersing, meermalen gepleegd en medeplegen van de voorbereidingen van afpersingen; het handelen in strijd met de WWM en het deelnemen aan een criminele organisatie.
  Bewijsverweren: instructie bij fotoconfrontatie; geen opzet tot uitvoering.
  11 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AU1853, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630284-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting Hortensiatunnel.
 • LJN BB9585, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830121-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank betrekt bij de strafoplegging de gevolgen die de strafbare feiten gehad hebben voor de slachtoffers [namen slachtoffers]. Deze feiten hebben grote indruk gemaakt op beide slachtoffers, zeker gezien het gebruik van geweld en het fysieke overwicht van verdachte.
 • LJN BJ5811, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607123-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, strafmaatmotivering
 • LJN BD6043, Eerste aanleg - meervoudig, 04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank is onvoldoende gebleken dat er sprake is geweest van een situatie waarin het redelijkerwijs noodzakelijk was voor de uitvoering van de politietaak om inzage van het identiteitsbewijs van verdachte te vorderen.Er was wellicht sprake van gedrag dat verbalisanten als storend hebben ervaren...
 • LJN BH7996, Eerste aanleg - meervoudig, 13/529029-08 (strafzaak) (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art. 317 en 420ter Sr Veroordeling voor medeplegen van afpersing en gewoontewitwassen. Geen bewijsuitsluiting bevindingen onderzoeksbureau. De stelselmatige observaties door het onderzoeksbureau zijn gelijk te stellen aan de stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126g Sv, maar deze hebben niet...
 • LJN BC2604, Hoger beroep, 20-002201-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof is van oordeel dat de in het arrest genoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, voldoende aannemelijk maken dat verdachte samen met zijn medeverdachten diefstal met geweld in vereniging of afpersing in vereniging hebben voorbereid en dat verdachte en zijn medeverdachten...
 • LJN AD3565, Eerste aanleg - meervoudig, 14.020039-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft getracht te ontsnappen uit het huis van bewaring te Zwaag. Aanvankelijk heeft hij dit geprobeerd door met een koevoet een deur open te breken.
 • LJN BB2557, Eerste aanleg - meervoudig, 04/85059406
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Roofoverval; verminderde toerekeningsvatbaarheid; belang spoedige behandeling versus duur vrijheidsstraf; deels voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzondere voorwaarde en voorwaardelijke terbeschikkingstelling. Omdat de rechtbank met de genoemde gedragsdeskundigen van oordeel is dat thans een bevel...
 • LJN BG4634, Eerste aanleg - meervoudig, 16/711209-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens het plegen van roofovervallen in Utrecht en Nieuwegein. Ook werd hij schuldig bevonden aan het bezit van cocaïne en een pistool met munitie.Volgens de advocaat van de overvaller moest het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat het DNA...
 • LJN BH1610, Eerste aanleg - meervoudig, 15/700381-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  meerdere feiten, waaronder diefstallen, woninginbraken, mishandelingen, bedreigingen en vernielingen; Verschoningsrecht; verweer verworpen omdat de politie ten tijde van verhoor er nog niet mee bekend was dat de zoon van de getuige in de onderhavige zaak de verdachte was. Bij die stand van zaken kan...
 • LJN AX0610, Eerste aanleg - meervoudig, 17/781270-05 VEV
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Amfetaminehandel, ripdeal, mishandeling, poging woninginbraak, voortgezette handeling
 • LJN BG4916, Raadkamer, 01/824341-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Beslissing ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden; minderjarige; bezwaar ongegrond; veroordeelde is door de kinderrechter te 's-Hertogenbosch veroordeeld voor meerdere afpersingen. De rechtbank is van oordeel dat gelet op de aard en ernst van het misdrijf niet kan worden gezegd dat met het verwerken van het DNA...
 • LJN BB2823, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700242-07, 03/700708-05 (vtvv)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte veroordeeld voor afpersing. Het was zijn bedoeling het slachtoffer een mes op de keel te zetten, hem te bedreigen en hem daardoor ertoe aan te zetten wiet af te geven. Deze handeling dient gekwalificeerd te worden als afpersing in de zin van artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht.
 • LJN BG0968, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620086-08 (P)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  promis vonnis poging doodslag / diefstal met geweld / bedreiging. bekennende verdachte bewijs en strafmaat motivering
 • LJN BH7998, Eerste aanleg - meervoudig, 13/529031-08 (strafzaak) (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art. 317 en 420ter Sr Veroordeling voor medeplegen van afpersing en gewoontewitwassen. Geen bewijsuitsluiting bevindingen onderzoeksbureau. De stelselmatige observaties door het onderzoeksbureau zijn gelijk te stellen aan de stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126g Sv, maar deze hebben...
 • LJN BC3537, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440248-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Afpersing verwerping bewijsverweer
 • LJN BC5331, Eerste aanleg - meervoudig, 01/825421-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht voor de dader van zes vermogens- en/of geweldsdelicten in Eindhoven
 • LJN BB8355, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830186-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Bij de omstandigheden waaronder het feit is begaan betrekt de rechtbank met name de manier waarop verdachte aangever vast heeft gepakt, het feit dat verdachte een mes op de keel van aangever heeft gezet en dat de overval gepleegd is in het bijzijn van het zoontje van aangever.
 • LJN AA8990, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830091-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  parketnummer : 19.830091-00 uitspraak dd.: 13 december 2000 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1929, wonende te [adres verdachte] Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 november 2000...
 • LJN AV1627, Eerste aanleg - meervoudig, 13/037399-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een aantal zaken waarin minderjarige veroordeelden bezwaar maakten tegen het bepalen en verwerken van hun DNA-profiel. De rechtbank is van oordeel dat voor minderjarigen telkens een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds de belangen van de minderjarige ...
 • LJN BC5452, Hoger beroep, 20-004211-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Afpersing en poging tot afpersing. 1. Verwerping van betrouwbaarheidsverweren m.b.t. de verklaringen van aangevers. 2. Benadeelde partij (BP) en rechtstreekse schade. BP1 vordert immateriële schade ter zake van een afpersing en poging tot afpersing van BP2. Het hof stelt vast dat BP1 aanwezig is geweest bij bedoelde afpersing en poging tot afpersing...
 • LJN AN9475, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006340-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  4 gewapende taxi-overvallen door 20-jarige first-offender
 • LJN AI0973, Hoger beroep, 2200020802
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het bewezenverklaarde levert op: feit 1: Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven of beroofd houden, meermalen gepleegd; feit 2: Afpersing, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de schuldige een tegen hem wegens het in artikel 317 van het...
 •