Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafrecht

 

Artikel 27
1
Bij het opleggen van tijdelijke gevangenisstraf, hechtenis of taakstraf beveelt de rechter, dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering, in voorlopige hechtenis, in gijzeling ingevolge artikel 578b van het Wetboek van Strafvordering, in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting voor klinische observatie bestemd ingevolge een bevel tot observatie of in detentie in het buitenland ingevolge een Nederlands verzoek om uitlevering of om overlevering is doorgebracht, bij de uitvoering van die straf geheel in mindering zal worden gebracht. Indien hij dit bevel geeft terzake van een taakstraf, bepaalt hij in zijn uitspraak volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden. Het vorenstaande blijft buiten toepassing voor zover die tijd reeds met toepassing van artikel 68, eerste lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering in mindering is gebracht op een andere vrijheidsstraf die de veroordeelde heeft ondergaan.
2
Bij het berekenen van de in mindering te brengen tijd geldt de eerste dag van de verzekering als een volle dag en blijft de dag waarop zij is geëindigd buiten beschouwing.
3
De rechter kan een overeenkomstig bevel geven bij het opleggen van geldboete. Indien hij dit bevel geeft, bepaalt hij in zijn uitspraak volgens welke maatstaf de aftrek zal geschieden.
4
De voorgaande leden van dit artikel zijn ook van toepassing in gevallen waarin, bij gelijktijdige vervolging wegens twee of meer feiten, de veroordeling wordt uitgesproken ter zake van een ander feit dan dat waarvoor de verzekering , de voorlopige hechtenis of de gijzeling ingevolge artikel 578b van het Wetboek van Strafvordering is bevolen.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD6804, Eerste aanleg - meervoudig, 05/096036-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM VIERDE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Raadsman mr. J.W.M. Soentjens, advocaat te Arnhem. Parketnummer: 05/096036-01 Zitting: 26 november 2001 (TEGENSPRAAK...
 • LJN AB1144, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/858
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / concrete aanwijzingen. De politie heeft bij een onenigheid op straat tussen de vreemdelinge en een man bemiddelend opgetreden. De politie heeft de vreemdelinge naar haar personalia gevraagd en vastgesteld dat zij geen legitimatiebewijs bezat. Vervolgens is zij staandegehouden ex artikel 19, eerste lid, Vw...
 • LJN AA8770, Eerste aanleg - meervoudig, 140016-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 140016-00 Datum uitspraak : 4 december 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. A.M.F. van Veghel te Utrecht V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 20 november 2000...
 • LJN AB1988, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050098-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummer : 04/050098-01 uitspraak d.d. : 23 mei 2001 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : 21 augustus 1974 te [geboorteplaats] adres ...
 • LJN AE4986, Eerste aanleg - meervoudig, : 05/095133-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Rechtbank Arnhem Sector strafrecht Meervoudige Kamer Parketnummer : 05/095133-01 Datum zitting : 26 juni 2002 Datum uitspraak : 9 juli 2002 VERKORT VONNIS TEGENSPRAAK in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen verdachte thans gedetineerd in P.I. Over Amstel, HvB Demersluis, H...
 • LJN AD8528, Hoger beroep, 23-001750-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen (als uitvoerder) van gijzeling van achtjarige jongen voor losgeld van DM 1.500.000 (€ 766.937,82). Medeplegen voorhanden hebben van stroomstootwapen en vuurwapens.
  6 jaar gevangenisstraf
 • LJN AE3484, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050575-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050575-01 uitspraak d.d. : 24 april 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats : [adres] thans gedetineerd in P...
 • LJN AE4975, Eerste aanleg - meervoudig, 050286-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050286-02 uitspraak d.d. : 8 juli 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats : [adres],...
 • LJN AD5475, Eerste aanleg - meervoudig, 01.055025.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  De rechtbank acht bewezen dat het verdachte en niemand anders dan verdachte is geweest die [slachtoffer] opzettelijk van het leven heeft beroofd door [slachtoffer] opzettelijk met een vuurwapen in de benen en in het lichaam te schieten.
 • LJN AB1943, Eerste aanleg - meervoudig, 05/079444-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte (zoon), thans verblijvende in het huis van bewaring. Raadsman: mr. J.L.G. Gerrits, advocaat te Oosterhout. Parketnummer ...
 • LJN AD5444, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17646
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / strafrechtelijk voortraject. Ten onrechte is op 23 april 2001 een voorlopig bevel bewaring is afgegeven. Na beëindiging van het strafrechtelijke voorarrest op 23 april 2001 had de definitieve inbewaringstelling als bedoeld in artikel 59 Vw 2000 moeten plaatsvinden, hetgeen betekent...
 • LJN AA8539, Eerste aanleg - meervoudig, 16/205296-00, 16/100011-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/205296-00; 16/100011-98 (ttz.gev) Datum uitspraak : 24 november 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. H.J. Veen V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen: verdachte, thans gedetineerd in de PI Utrecht te Nieuwegein...
 • LJN AE1094, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830003-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat hij op of omstreeks 04 januari 2002 te Coevorden opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen met een vuurwapen op die [naam slachtoffer]...
 • LJN AD8532, Hoger beroep, 23-001748-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen (als uitvoerder) van gijzeling van achtjarige jongen voor losgeld van DM 1.500.000 (€ 766.937,82). Medeplegen voorhanden hebben van stroomstootwapen en vuurwapens.
  6 jaar gevangenisstraf
 • LJN AD6123, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/23286
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / leeftijdsonderzoek / manifest bedrog. Naar het oordeel van de rechtbank komt de vreemdeling, afkomstig uit de DRC, op grond van artikel 7:464 BW het recht op voorinzage van, op zijn persoon betrekking hebbende, resultaten van medisch onderzoek toe. Weliswaar heeft de vreemdeling door ondertekening...
 • LJN AA6710, Eerste aanleg - meervoudig, 07.004523-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.004523-98 Uitspraak: 8 augustus 2000 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [verdachte], geboren op 10 februari 1963 te Zwolle wonende te [woonplaats]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 25 juli 2000...
 • LJN AB2313, Cassatie, 05/070839-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM VIJFDE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: “verdachte” geboren in 1933 Advocaat: mr. W.A. Holland, advocaat te Nijmegen. Parketnummer: 05/070839-99 Zitting...
 • LJN AA3782, Eerste aanleg - meervoudig, 05.078011.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS TEGENSPRAAK In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte 2, geboren op datum te plaats, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Advocaat: mr. K. Wijnmalen, advocaat te Dordrecht. Parketnummer...
 • LJN AB1374, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090285-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: [verdachte], geboren te , wonende te , thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Raadsman: mr. J.F. Schouwenaar, advocaat te Velp...
 • LJN AA9179, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230022.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.230022-00 Uitspraak: 28 december 2000 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [verdachte], geboren op 2 oktober 1983 te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres] [nummer], thans verblijvende in een Forensisch Orthopedagogisch Centrum...
 • LJN AA4112, Eerste aanleg - meervoudig, 05-072605/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM eerste kamer voor strafzaken V E R K O R T V O N N I S in de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: X, geboren te wonende te thans gedetineerd in het huis van bewaring te Almelo. Parketnummer: 05-072605/99 Zittingsdata : 13 juli...
 • LJN AD6157, Eerste aanleg - meervoudig, 04/017910-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft - samen met anderen - bij de Rabobank te Meijel een enveloppe bezorgd bevattende een wit poeder en een brief met de tekst "als je dit leest is het te laat". Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat dit enkel bedoeld was als grap. Anders dan verdachte vermag de rechtbank het humoristische...
 • LJN AA9236, Eerste aanleg - meervoudig, 16/200141-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/200141-99 Datum uitspraak : 22 december 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. R.M. Maanicus V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige economische strafkamer, in de zaak tegen: verdachte, Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek...
 • LJN AA8582, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035120-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035120-00 Uitspraakdatum: 23 november 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren...
 • LJN AD6810, Eerste aanleg - meervoudig, 05/096011-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM VIERDE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte Raadsman mr. B.J. Schadd, advocaat te Arnhem. Parketnummers: 05/096011-01 en 05/096073-01 Zitting: 26 november 2001 (TEGENSPRAAK...
 • LJN AE3529, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610037-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/610037-01 uitspraak d.d. : 28 mei 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboortedatum] adres : [adres] plaats : [woonplaats] 1...
 • LJN AB1942, Eerste aanleg - meervoudig, 05/079443-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: Verdachte (vader), thans verblijvende in het Huis van Bewaring. Raadsman: aanvankelijk mr. H.H.M. van Dijk, advocaat te Uden, vanaf 13 februari 2001 mr...
 • LJN AE5486, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/17301 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting. Op het formulier waarin de maatregel van bewaring is vastgelegd is als grond van het bestaan van het vermoeden dat de vreemdeling zich zal onttrekken aan zijn uitzetting enkel vermeld dat de vreemdeling niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 Vb 2000...
 • LJN AB0130, Eerste aanleg - meervoudig, 01/055067-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/055067-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte2] ...
 • LJN AD8991, Hoger beroep, 21-001567-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Medeplegen mensenhandel in vereniging meermalen gepleegd. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Medeplegen van voorbereiding van mensenhandel in vereniging.
  Verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding en op de niet-ontvankelijkheid van het O...
 • LJN AB0913, Eerste aanleg - meervoudig, 15.035199/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER tegenspraak parketnummer: 15.035199/99 uitspraak: 6 april 2001 VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) Dit vonnis is naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 25 mei 2000, 13 juli 2000, 6 oktober 2000, 14 december 2000,...
 • LJN AA7388, Eerste aanleg - meervoudig, 01/049055-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/049055-00 Uitspraakdatum: 10 oktober 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [Verdachte] geboren...
 • LJN AE1662, Eerste aanleg - meervoudig, 16/130556-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  RECHTBANK TE UTRECHT Parketnummers: 16/130556-01; 16/136097-00 (tul); 16/135942-01 (tul) Datum uitspraak: 18 april 2002 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. M.W.G.J. IJsseldijk G/T: Nee V O N N I S van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen: verdachte,...
 • LJN AB0579, Eerste aanleg - meervoudig, 078504-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MILITAIRE KAMER VERKORT STRAFVONNIS in de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: [verdachte] Advocaat: Parketnummer : 078504-99 Zitting : 5 maart 2001 (TEGENSPRAAK) Uitspraak : 19 maart 2001 1. DE TENLASTELEGGING Aan verdachte...
 • LJN AB1978, Eerste aanleg - meervoudig, 05/095000-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: “verdachte” geboren in 1979 Raadsman mr. L.P. Veldhuijzen, advocaat te Arnhem. Parketnummer : 05/095000...
 • LJN AA7261, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230022-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-09-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.230022-00 Uitspraak: 28 september 2000 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: V., geboren op 2 oktober 1983. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 14 september 2000...
 • LJN AA1000, Eerste aanleg - meervoudig, 05.072594.99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS TEGENSPRAAK In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: VERDACHTE 1, geboren op [datum] te [plaats], thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Advocaat: mr. L.P. Veldhuijzen, advocaat te Arnhem. Parketnummer...
 • LJN AB0741, Eerste aanleg - meervoudig, 07.840032-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE Meervoudige strafkamer Parketnummer: 07.840032-00 Uitspraak: 27 maart 2001 S T R A F V O N N I S in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [verdachte], wonende te Kampen, thans verblijvende in het Huis van Bewaring "Zwolle" te Zwolle. Het onderzoek...
 • LJN AD6153, Eerste aanleg - meervoudig, 04/017909-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verdachte heeft - samen met anderen - bij de Rabobank te Meijel een enveloppe bezorgd bevattende een wit poeder en een brief met de tekst "als je dit leest is het te laat". Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat dit enkel bedoeld was als grap. Anders dan verdachte vermag de rechtbank het humoristische...
 • LJN AE5028, Eerste aanleg - meervoudig, 610146-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/610146-01 Parketnummer : 04/050319-02 uitspraak d.d. : 10 juli 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen: naam : [verdachte] voornamen : [voornamen verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres ...
 • LJN AD9804, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025095.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/025095/01 Uitspraakdatum: 5 maart 2002 V O N N I S Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951, wonende te...
 • LJN AB0129, Eerste aanleg - meervoudig, 01/055068-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/055068-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte 1]...
 • LJN AE3500, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050593-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050593-01 uitspraak d.d. : 28 mei 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [voornamen verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats ...
 • LJN AD8530, Hoger beroep, 23-001749-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Medeplegen (als organisator) van gijzeling van achtjarige jongen voor losgeld van DM 1.500.000 (€ 766.937,82). Medeplegen voorhanden hebben van stroomstootwapen en vuurwapens.
  Verwerping verweer dat getuigen met elkaar hebben afgesproken terug te komen op hun eerdere verklaringen en in strijd met...
 • LJN AB0131, Eerste aanleg - meervoudig, 01/059027-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/059027-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte 3],...
 • LJN AB0193, Eerste aanleg - meervoudig, 01/045143/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/045143/99 Uitspraakdatum: 23 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren...
 • LJN AA9085, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035215-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035215/00 Uitspraakdatum: 20 december 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren...
 • LJN AE0794, Eerste aanleg - meervoudig, 01.025081.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/025081-00 Uitspraakdatum: 28 maart 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957, zonder bekende vaste woon...
 • LJN AA8992, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050345-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummers :04/050345-00 04/051063-00 (ttzgev) uitspraak d.d. : 13 december 2000 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : verdachte voornamen : - geboren op : geboortedatum en plaats adres ...
 • LJN AA8991, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050346-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummers :04/050346-00 04/051064-00 (ttzgev) uitspraak d.d. : 13 december 2000 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : verdachte voornamen : geboren op : geboortedatum en plaats adres ...
 •