Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ8177, Eerste aanleg - meervoudig, 08/002021-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank verklaard bewezen dat verdachte ongeveer 700.000 gulden heeft verworven en voorhanden gehad terwijl hij wist dat dit door drugshandel in elk geval door enig misdrijf was verkregen. Ook bewezen is dat verdachtes autobedrijf meermalen valsheid in geschrifte heeft gepleegd, aan welke gedraging verdachte leiding gaf...
 • LJN BB1503, Hoger beroep, 24-002298-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte heeft zich in een periode van ongeveer anderhalf jaar schuldig gemaakt aan meerdere ernstige misdrijven. Hij heeft gedurende die periode samen met anderen op grote schaal heroïne en cocaïne verhandeld en aanwezig gehad. Daarbij lieten verdachte en zijn mededaders de kopers van de verdovende...
 • LJN AU5719, Cassatie, 01116/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Oplichting; a. listige kunstgrepen; b. valse naam. 2. Oogmerk criminele organisatie; a. oplichten van personen toereikend gemotiveerd; b. opzetheling ontoereikend gemotiveerd; vernietiging met terugwijzing. Ad 1a. Aangaande listige kunstgrepen eist de wet niet meer dan dat het slachtoffer daardoor in concreto is bedrogen...
 • LJN AU5628, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670542-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Afwijzing ISD-vordering. De rechtbank wijst de vordering van de Officier van justitie tot het opleggen van een ISD-maatregel (maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) af, omdat het adviesrapport van de reclassering geen in concreto uitgewerkt ISD-behandelplan bevat.
 • LJN AI1010, Hoger beroep, 2200310602
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het bewezenverklaarde levert op: 2. en 6.Door beloften opzettelijk uitlokken van diefstal voorafgegaan of vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare...
 • LJN AZ4394, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000124-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Air Holland-zaak: veroordelingen voor witwassen in de zaken met parketnummer: 10/000364-04, 10/000124, 10/000272-04, 10/000123-02 . Aan verdachten is ten laste gelegd (1) het witwassen van een (groot) aantal geldbedragen, omschreven als (gewoonte)heling, subsidiair schuldheling dan wel (gewoonte)witwassen, subsidiair schuldwitwassen en ...
 • LJN BB8809, Eerste aanleg - meervoudig, 04/650077-06 en 04/860687-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  In tegenstelling tot hetgeen de raadsman van verdachte heeft bepleit ten aanzien van het ontbreken van het element geweld, is de rechtbank van oordeel dat dit geweld mede aan verdachte dient te worden toegerekend, nu er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte...
 • LJN BJ4343, Eerste aanleg - meervoudig, 04/650007-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Overval op twee fritures. Bewijs en strafmaat.
 • LJN AZ4404, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000272-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Air Holland-zaak: veroordelingen voor witwassen in de zaken met parketnummer: 10/000364-04, 10/000124, 10/000272-04, 10/000123-02 . Aan verdachten is ten laste gelegd (1) het witwassen van een (groot) aantal geldbedragen, omschreven als (gewoonte)heling, subsidiair schuldheling dan wel (gewoonte)witwassen, subsidiair schuldwitwassen en ...
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AZ4397, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000364-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Air Holland-zaak: veroordelingen voor witwassen in de zaken met parketnummer: 10/000364-04, 10/000124, 10/000272-04, 10/000123-02 . Aan verdachten is ten laste gelegd (1) het witwassen van een (groot) aantal geldbedragen, omschreven als (gewoonte)heling, subsidiair schuldheling dan wel (gewoonte)witwassen, subsidiair schuldwitwassen en ...
 • LJN BB2113, Eerste aanleg - meervoudig, 03/700028-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte vrijgesproken van een aantal tenlastegelegde feiten, nu - ten aanzien van één van deze feiten het opzet van verdachte niet was gericht op het van het leven beroven van of op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan het slachtoffer. De rechtbank betrekt daarbij in haar oordeel dat het...
 • LJN AE5028, Eerste aanleg - meervoudig, 610146-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/610146-01 Parketnummer : 04/050319-02 uitspraak d.d. : 10 juli 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen: naam : [verdachte] voornamen : [voornamen verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres ...
 • LJN BC3544, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630002-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bewijs rechtmatige informatievergaring observatie peilbaken DNA alternatieve toedracht ongeloofwaardig strafmaatmotivering
 • LJN AI1009, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610130-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitspraak in de moordzaak te Weert in september 2002.
 • LJN BF7001, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500096-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 21-jarige Leerdammer veroordeeld in verband met openlijke geweldpleging in de nieuwjaarsnacht 2008 te Leerdam. De rechtbank acht onder meer bewezen dat verdachte direct betrokken was bij het geweld tegen het in de tenlastelegging vermelde onopvallende dienstvoertuig van de politie.
 • LJN AD3811, Eerste aanleg - meervoudig, 11/006179
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Parketnummer: 11/006179-00 Datum uitspraak: 20 september 2001 Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [naam verdachte], [geboortedatum verdachte 1975], [woonplaats verdachte], thans verblijvende in de P...
 • LJN BC5830, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400313-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering
 • LJN BD2953, Eerste aanleg - meervoudig, 06/00160
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wil sprake zijn van een ingevolge artikel 22, lid 1, onderdeel b, van de Wet IB 1964 belaste bate, dan dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: De bate moet verkregen zijn als opbrengst van een werkzaamheid op grond van een relatie in het economische verkeer, (niet in het kader van een onderneming of dienstbetrekking...
 • LJN BI0950, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580470-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bewezenverklaard is het meermalen plegen van opzetheling en een poging tot oplichting ten aanzien van een grote hoeveelheid kleding, schoenen en laarzen en is veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 100 (honderd) uren.
 • LJN BJ1743, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400193-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering
 • LJN AZ4420, Eerste aanleg - meervoudig, 607102 en 607149
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  brandstichting Lelystad
 • LJN AX6882, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810040-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur geboden is.
 • LJN AZ4159, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000123-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Air Holland-zaak: veroordelingen voor witwassen in de zaken met parketnummer: 10/000364-04, 10/000124, 10/000272-04, 10/000123-02 . Aan verdachten is ten laste gelegd (1) het witwassen van een (groot) aantal geldbedragen, omschreven als (gewoonte)heling, subsidiair schuldheling dan wel (gewoonte)witwassen, subsidiair schuldwitwassen en ...
 • LJN AU6162, Eerste aanleg - meervoudig, 889000-05 en 885050-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Familie veroordeeld voor vermogensdelicten.
 • LJN BI1487, Hoger beroep, 21-004140-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Moeder brengt de door haar zoon gestolen telefoon naar de politie. Tenlastegelegd aan moeder was opzetheling. Ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid.
 • LJN BD6623, Hoger beroep, 24-002194-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De verdachte heeft zich in een periode van ongeveer acht maanden schuldig gemaakt aan meerdere vermogensdelicten, namelijk afpersing, meerdere diefstallen en schuldheling. De verdachte vormde hiertoe met zijn mededaders een georganiseerd verband waarin men zich schuldig maakte aan genoemde delicten....
 • LJN BJ5731, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630066-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  - fietsendiefstal - bewijs - heling - causaal verband - schade
 • LJN AY3794, Eerste aanleg - meervoudig, 03/995002-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank heeft bepaald dat de dagvaarding ten aanzien van het tweede feit nietig is nu door de officier van justitie is ten laste gelegd dat verdachte een gewoonte (art 417 Sr.) heeft gemaakt van het voordeel trekken uit de opbrengst van door enig misdrijf verkregen goed (art. 416 lid). De bewoordingen...
 • LJN AZ3348, Eerste aanleg - meervoudig, 08/780177-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De verdachte man heeft geprofiteerd van de valsheid in geschrifte van zijn echtgenote, doordat zij een uitkering kreeg van de sociale dienst terwijl zij verzweeg dat zij met de man samenwoonde. De officier van justitie eiste een werkstraf en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank legt...
 • LJN AS6115, Eerste aanleg - meervoudig, 08/9996005-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  FDE-zaak. Verdachte K. wordt veroordeeld voor het meermalen opzettelijk voordeel trekken uit de opbrengst van door misdrijf verkregen goed. Gecharmeerd van een luxe leven en tegen beter weten in heeft zij geprofiteerd van de opbrengst van de misdaden van haar mede-verdachte. K. wordt vrijgesproken van...
 • LJN BB9244, Eerste aanleg - meervoudig, 08/711055-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte verwerft via internet contacten voor betaalde seks. Wanneer haar wervingsactiviteiten niet tot het gewenste resultaat leiden, worden in een aantal gevallen de beoogde klanten onder valse voorwendselen bij haar thuis uitgenodigd, waarna de echtgenote van verdachte ze, onder het toeziend oog...
 • LJN AO4442, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620152-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Antiekhandelaar te Echt: in deze zaak is het centrale verweer van de verdediging dat een belangrijke getuige onder een hoedje heeft gespeeld met de politie en het openbaar ministerie. Deze getuige is een voormalige zakenpartner van de verdachte en zou nu volgens de verdediging een soort immuniteit genieten ten koste van de verdachte...
 • LJN BA3092, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810004-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan gekwalificeerde diefstal. Verdachte heeft zich voor zijn mededader opgeworpen als koper van de door deze gestolen goederen. Verdachte wist dat zijn mededader goederen stal om in zijn drugsverslaving te kunnen voorzien. Naar het oordeel van...
 • LJN BC9435, Eerste aanleg - meervoudig, 01/995388-07 en 01/995124-08 (ter terechtzitting gevoegd)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Gevangenisstraf voor de duur van negen maanden met aftrek van voorarrest voor overtreding van de Flora- en faunawet, meermalen gepleegd (verkopen en onder zich hebben van beschermde inheemse vogels), voor opzetheling meermalen gepleegd (door misdrijf verkregen vogels voorhanden hebben) en voor opzettelijk...
 • LJN BH6157, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810159-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij geruime tijd met [vriendin] een gezamenlijke huishouding voerde, terwijl hij wist dat zij ten onrechte een sociale uitkering genoot van de gemeente Emmen en hij zelf uitkomsten uit arbeid genoot. Verdachte heeft gebruik gemaakt van voorzieningen en heeft eet...
 • LJN BD7272, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1505, 07/1506, 07/1503 en 07/1504
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Tussen partijen is niet in geschil dat het huisbezoek, afgelegd ter controle van de op betrokkene rustende inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, onrechtmatig heeft plaatsgevonden en dat de tijdens het huisbezoek aan het licht gekomen gegevens wegens onrechtmatig...
 • LJN BI0965, Eerste aanleg - meervoudig, 06/580469-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Bewezenverklaard is het meermalen plegen van opzetheling en poging tot opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken ten aanzien van een grote hoeveelheid kleding, schoenen en laarzen, schuldheling van een scooter, handelen in strijd met de Opiumwet en handelen in strijd met de Wet op de Accijns...
 • LJN AN7315, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/45988
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / onttrekking aan uitzetting. Eiser heeft ter zitting uitgelegd dat hij kort tevoren in Nederland is aangekomen om asiel aan te vragen en dat hij op weg naar het politiebureau om zich te melden, is aangehouden. Het dossier bevat geen informatie die afbreuk doet aan eisers relaas. Uit de processtukken...
 • LJN BH6229, Eerste aanleg - meervoudig, 04/861089-08; 04/860206-08 (tul)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Groot aantal delicten en recidive belangrijke factor voor het opleggen van forse gevangenisstraf voor jeugdige verdachten.
 • LJN BI8194, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630502-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  - af informandum gevoegde feiten - ontvankelijkheid OM
 • LJN BD0224, Eerste aanleg - meervoudig, 07.610084-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  noodweer noodweerexces
 •