Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV2100, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660131-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank stelt dat voor schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 sprake moet zijn van een aanmerkelijke schuld. Ingevolge de zogenaamde Garantenstellung leidt een door een automobilist gemaakte fout, bijvoorbeeld het verkeerd inschatten van een verkeerssituatie, al gauw tot een...
 • LJN AZ8146, Eerste aanleg - meervoudig, 06/552228-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte reed vanuit stilstand een kruising op en zag daarbij een uit tegemoetkomende richting naderende motorrijder over het hoofd.Hoewel dat een verkeersfout is als gevolg waarvan gevaar op de weg is veroorzaakt, ligt naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven gedraging niet besloten dat er sprake is van grove schuld...
 • LJN AB1567, Cassatie, 02600/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  8 mei 2001 Strafkamer nr. 02600/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 1 oktober 1999, parketnummer 17/300096-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats]...
 • LJN AQ7505, Eerste aanleg - meervoudig, 14/015007-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Een fietser staat terecht voor het doodrijden van een voetganger. De fietser had gedronken en reed te hard.
 • LJN AO6201, Eerste aanleg - meervoudig, 09-076368-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank 's-Gravenhage: ...verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar; veroordeelt verdachte te dier zake tot: ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 6 maanden....
 • LJN AU8903, Cassatie, 00475/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Trambestuurster negeert rood licht en botst met motorrijder. 1. Tot het bewijs bezigde het hof o.m. een politie-pv waarin is gerelateerd dat personeel van Citytec de verkeerslichten heeft gecontroleerd en in orde bevonden. HR: Hetgeen m.b.t. het onderzoek van Citytec is aangevoerd (er is geen goed onderzoek...
 • LJN AZ9068, Eerste aanleg - meervoudig, 12/708736-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Verdachte heeft met zijn vrachtauto bij het rechtsafslaan, de Stationsbrug op, een fietsster die dezelfde bocht nam overreden. De rechtbank stelt vast dat de verdachte geen enkel verwijt treft voor het gegeven dat hij hoog heeft opgestuurd. De verdachte heeft, vóórdat hij de bocht ging maken de verkeerssituatie...
 • LJN AA8404, Cassatie, 01180/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  21 november 2000 Strafkamer nr. 01180/99 ACH/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem van 29 januari 1999 met parketnummer 15/303186-95 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] ...
 • LJN AS3133, Eerste aanleg - meervoudig, 09/074470-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In het primair tenlastegelegde feit wordt de verdachte verweten zich te hebben schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit artikel richt zich tot 'een ieder, die aan het verkeer deelneemt'. Mede in aanmerking genomen de wetsgeschiedenis van de onderhavige bepaling...
 • LJN AQ1839, Eerste aanleg - meervoudig, 03/10413-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Naar het oordeel van de rechtbank staat buiten kijf dat verdachte schuld heeft aan de botsing tussen het door haar bestuurde motorrijtuig en het haar op de kruisende weg naderende voorrangsvoertuig (ambulance). De rechtbank is evenwel van oordeel dat verdachte niet tevens strafrechtelijk een verwijt...
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AN8623, Eerste aanleg - meervoudig, 08/030226-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De verdachte maakte dankzij onbekendheid met de felheid van haar nieuwe auto ernstige brokken. Het telastegelegde misdrijf, ernstig onvoorzichtig rijden en daardoor schuld hebben aan het letsel van een ander als gevolg van de gevolgde aanrijding, wordt door de rechtbank niet bewezen verklaard. Wel bewezen...
 • LJN AP1804, Eerste aanleg - meervoudig, 17/050158-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  art. 5 en 163 Wegenverkeerswet; gevaarzetting; ongeval met dodelijk slachtoffer; weigeren bloedonderzoek
 • LJN AS5664, Eerste aanleg - meervoudig, 06/042408-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vrijspraak voor poging doodslag danwel poging zware mishandeling. De rechtbank heeft niet de overtuiging dat er sprake is van (voorwaardelijk) opzet op het om het leven komen van het slachoffer danwel dat deze zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. De rechtbank acht wel bewezen dat verdachte door zijn handelwijze een verkeersongeval had kunnen veroorzaken...
 • LJN AO6931, Eerste aanleg - meervoudig, 06-550556-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Door het wisselen van een CD tegen een boom gebotst. Winterswijker veroordeeld tot geldboete en voorwaardelijke rijontzegging.
 • LJN AB2992, Eerste aanleg - meervoudig, 14/010115-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Op 20 januari 2000 is de zogeheten Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen (Stb. 2000, 40) tot stand gekomen. De strekking van die wet is om de over vele sociale zekerheidswetten verspreide strafbepalingen met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan instanties die belast zijn met de uitkering van tegemoetkomingen en subsidies e...
 • LJN AU7896, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900279-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Verdachte reed in een auto toen hij door het slachtoffer en haar vriend op hinderlijke wijze werd achtervolgd. Naar later bleek ergerden zij zich aan het rijgedrag van verdachte. Deze ergernis uitten zij met gebaren, claxonneren en lichtsignalen. Na eerst te hebben geprobeerd zijn belagers van...
 • LJN AZ2928, Eerste aanleg - meervoudig, 15/350911-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art. 6 WVW1994; vrijspraak. De rechtbank overweegt dat uit de zich in het strafdossier bevindende stukken en uit hetgeen tijdens het onderzoek ter terechtzitting daaromtrent naar voren is gekomen, de feitelijke toedracht van het ongeval niet afdoende kan worden vastgesteld met als gevolg dat de rechtbank...
 • LJN AZ9758, Eerste aanleg - meervoudig, 05/65072-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Art 6 Wvw: De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte primair is tenlastegelegd zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken, aangezien naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van schuld als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
 • LJN AZ4586, Eerste aanleg - meervoudig, 15/600714-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  At. 6 WVW1994; art. 5 WVW1994; art. 9 lid 7 WVW1994; art. 8 WVW1994. Verdachte heeft zich in korte tijd schuldig gemaakt aan een reeks van overtredingen van voorschriften uit de Wegenverkeerswet 1994. Hij heeft in september 2005 zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden door bij nacht op een kruising door rood licht te rijden en linksaf te slaan...
 • LJN AQ8120, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830117-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is van oordeel dat op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet kan worden geconcludeerd dat verdachte meer kan worden verweten dan het feit dat hij geen voorrang heeft verleend.
 • LJN AY7768, Cassatie, 02372/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Uit het p-v van de terechtzitting in appel van 16-2-05 blijkt weliswaar dat het hof voornemens was nader te onderzoeken of de zaak wegens het mogelijk niet naleven van art. 51 Sv naar de Ktr diende te worden teruggewezen, doch uit het p-v van de terechtzitting in appel van 4-5-05 noch uit het bestreden arrest blijkt van een dergelijk nader onderzoek...
 • LJN AB1997, Eerste aanleg - meervoudig, 17/085946-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 5 juni 2001 Parketnummer: 17/085946-00 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte], geboren op [..] 1952 te [geboortegemeente], wonende te [adres]...
 • LJN AD5451, Eerste aanleg - meervoudig, 070294-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN parketnummer: 070294-01 datum uitspraak: 13 november 2001 op tegenspraak raadsvrouw: mr. M. Doornbosch VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats, adres]...
 • LJN AR5259, Hoger beroep, 21-001907-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verdachte was met zijn trekker met oplegger op 22 november 2000 ’s avonds om 19.15 uur op weg van [plaats] in de richting van [plaats]. Verdachte stond op de rechterweghelft stil ter hoogte van perceel [adres]. Hij wilde achterwaarts de inrit inrijden van voornoemd perceel. Deze inrit lag voor hem links van de weg...
 • LJN AA9705, Cassatie, 00182/00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  30 januari 2001 Strafkamer nr. 00182/00 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Kantonrechter te Rotterdam van 31 augustus 1998, parketnummer 10/601871-98, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1949, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AO3341, Hoger beroep, 21-002982-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat aannemelijk is geworden dat verdachte ten tijde van het ongeval door een cerebrale doorbloedingstoornis een korte tijd buiten bewustzijn is geweest en daardoor de macht over het stuur heeft verloren als gevolg waarvan het ernstige ongeval heeft plaatsgevonden...
 • LJN AT3998, Cassatie, 02623/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Overtreding van art. 5 WVW 1994 met dodelijke afloop en AVAS-verweer. 1. Hij die zich in het verkeer van een gevaar bewust behoort te zijn, moet zichzelf in de gelegenheid stellen vast te stellen dat dit gevaar zich niet voordoet (HR VR 1963, 21). 2. Uit ’s hofs vaststellingen volgt dat het slachtoffer...
 • LJN AX1604, Eerste aanleg - meervoudig, 13/518055-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verdachte is bij nacht met zijn vrachtwagen tegen een dwars op de snelweg staande auto, Honda, aangereden, die daar tengevolge van een eerder ongeval terecht was gekomen. Hierdoor hebben twee inzittenden van de Honda het leven gelaten en is een derde inzittende ernstig gewond geraakt.
 • LJN AZ8154, Eerste aanleg - meervoudig, 06/552134-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte is met relatief geringe snelheid een kruising met een fietspad opgereden, zonder dat hij daarbij een naderende fietser heeft opgemerkt. Hoewel dat een verkeersfout is, ligt in de gegeven gedraging volgens de rechtbank niet besloten dat er sprake is van grove schuld. Volgt vrijspraak voor het...
 • LJN AZ7483, Eerste aanleg - meervoudig, 01/840962-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak ter zake een dodelijk verkeersongeval.
 • LJN AR6798, Eerste aanleg - meervoudig, 04/660122-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank overweegt met betrekking tot de vrijspraak dat uit het dossier naar voren komt dat verdachte, die een vrachtwagen bestuurde, een voor hem van links komende fietsster die op een voorrangsweg fietste, in het geheel niet gezien heeft en in plaats van bij de stopstreep geheel tot stilstand te...
 • LJN AR6147, Eerste aanleg - meervoudig, 09/072138-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] Verdachte is met zijn tram gaan rijden zonder daarbij voldoende acht te slaan op het overige verkeer en op het verkeerslicht. Door deze handelwijze is hij tegen een fietser gebotst. Deze fietser is tengevolge van zijn letstel komen te overlijden. Hierdoor is veel leed en een blijvende leegte bij diens familie en directe omgeving ontstaan. [...]
 • LJN AS6160, Herziening, 03176/04 H
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Herziening
 • LJN AZ8955, Hoger beroep, 21-000750-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, met dodelijke afloop. De naar rechts afslaande vrachtwagenbestuurder ziet de fietser over het hoofd door de dode hoek van zijn vrachtauto. Uitgangspunt is dat hij die zich in het verkeer van een gevaar bewust behoort te zijn, zichzelf in de gelegenheid...
 • LJN AU7075, Hoger beroep, 20-010105-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vrijspraak moord c.q. doodslag c.q. mishandeling de dood ten gevolge hebbend. Uit het dossier komen voldoende aanwijzingen naar voren, waardoor het aannemelijk is dat slachtoffer is overleden. Tevens volgt uit het dossier dat verdachte en zijn mededader omstreeks 9 februari 2003 buitensporig geweld jegens slachtoffer hebben uitgeoefend...
 • LJN AF4003, Hoger beroep, 2200157802
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rolnummer 2200157802 parketnummer 1200652800 datum uitspraak 3 februari 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE meervoudige kamer voor strafzaken ARREST gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken in de rechtbank te Middelburg van 27 februari 2002 in de strafzaak tegen de verdachte...
 • LJN AE1205, Eerste aanleg - meervoudig, 01.035422.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035422-01 Uitspraakdatum: 03 april 2002 V O N N I S Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971, preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring Grave...
 • LJN AA9417, Eerste aanleg - meervoudig, 16/130316-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/130316-00 Datum uitspraak : 29 december 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. O.E. de Jong te Nieuwegein V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: (verdachte) Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 december 2000...
 • LJN AZ9082, Eerste aanleg - meervoudig, 15/600561-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Overtreding van art. 6 WVW 1994. De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat verdachte ten tijde van het ongeval een black-out heeft gehad. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de door de raadsman aangevoerde omstandigheden waaruit zou blijken dat verdachte ten tijde van het ongeval een black...
 • LJN AE4172, Cassatie, 01196/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  24 september 2002 Strafkamer nr. 01196/01 AG/AB Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 april 2001, nummer 22/002321-00, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AD5450, Eerste aanleg - meervoudig, 070295-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN parketnummer: 070295-01 datum uitspraak: 13 november 2001 op tegenspraak raadsman: mr. C.Eenhoorn VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats, adres]...
 • LJN AU8832, Eerste aanleg - meervoudig, 06/551808-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Uitspraak inzake tragisch verkeersongeval op 7 mei 2005 in Epe, waarbij twee jonge meisjes om het leven zijn gekomen.
 • LJN AV1231, Eerste aanleg - meervoudig, 16/601055-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Vrijspraak overtreding arikel 6 en 25 WVW 1994.
 • LJN AZ0263, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605705-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is bij nacht met zijn personenauto tegen een op de snelweg staande auto, Fiat, aangereden, die daar tengevolge van een eerder ongeval terecht was gekomen. De kern van het verwijt dat de officier van justitie verdachte maakt, is dat verdachte de Fiat niet tijdig heeft waaargenomen. De rechtbank stelt voorop dat verdachte onder normale ...
 • LJN AU8854, Eerste aanleg - meervoudig, 06/551949-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vrijspraak van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet i.v.m. tragisch verkeersongeval in Doetinchem op 15 april 2005.
 • LJN AZ3407, Eerste aanleg - meervoudig, 03/410063-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Geen sprake van een misdrijf als omschreven in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, nu niet voldaan is aan de vereiste van dubbele causaliteit. Wel is er sprake van onoordeelkundig rijden, nu verdachte in de laadbak van een shovel personen heeft vervoerd, terwijl het motorrijtuig daarvoor niet geschikt was
 • LJN AY8696, Eerste aanleg - meervoudig, 03/703041-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte heeft het latere slachtoffer met snelheden van maximaal 160 km/uur over vele kilometers achtervolgd. Hierbij zijn zeer gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Uiteindelijk raakt hij het achtervolgde voertuig. Dit komt in een slip, breekt uit naar links en klapt met de linkervoorkant tegen een boom...
 • LJN AE1185, Cassatie, 01652/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  25 juni 2002 Strafkamer nr. 01652/01 SO/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Roermond van 7 september 2000, nummer 04/401972-98, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977, wonende te [woonplaats] ...
 • LJN AZ8143, Eerste aanleg - meervoudig, 06/552210-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte is met relatief geringe snelheid een kruising met een fietspad opgereden, zonder dat zij daarbij een naderende fietser heeft opgemerkt. Hoewel dat een verkeersfout is, ligt in de gegeven gedraging volgens de rechtbank niet besloten dat er sprake is van grove schuld. Volgt vrijspraak voor het...
 •