Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ2967, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920015-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte voor zijn aandeel in twee bewezenverklaarde feiten, waarvan een geval van oplichting meermalen gepleegd en een geval van oplichting door een rechtspersoon, meermalen gepleegd terwijl verdachte aan de verboden gedragingen feitelijk leiding heeft gegeven, tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
 • LJN AD8007, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129132-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/129132-97 Datum uitspraak: 21 december 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: VERDACHTE, geboren te A. op 17 april 1963, De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek...
 • LJN AT6826, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700042-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte heeft een voor een proefrit meegegeven auto niet meer teruggebracht. daarna heeft hij samen met een ander geprobeerd om de garagehouder 37.500 euro af te persen. de rechtbank legt hem overeenkomstig de eis van de officier van justitie een gevangenisstraf op van 15 maanden.
 • LJN BC6934, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607401-07 en 07.607448-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Geldigheid dagvaarding Strafmaatmotivering
 • LJN BI2116, Eerste aanleg - meervoudig, 10/710060-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Rechtbank Rotterdam Promis-vonnis: Artikelen 321 en 322. Verduistering (uit hoofde van persoonlijke dienstbetrekking). Gedurende een periode van ruim vier jaar heeft verdachte grote geldbedragen verduisterd van twee bedrijven waarvoor hij als boekhouder/administrateur werkzaam was tot een totaal van ruim € 158...
 • LJN AB1501, Herziening, 36344
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36344 9 mei 2001 gewezen op het verzoek van X te Z tot herziening van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 29 september 1999, nr. 34533. 1. Het arrest waarvan herziening is verzocht Bij arrest van 29 september 1999, nr. 34533, BNB 2000/341, heeft de Hoge Raad ongegrond verklaard het...
 • LJN BF1960, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700515-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte is wegens oplichting en verduistering - meermalen gepleegd - veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. De rechtbank heeft rekening gehouden met de 20 ad informandum gevoegde feiten (flessentrekkerij). De dagvaarding is ten aanzien van het tenlastegelegde handelen inzake art. 51 WVW nietig verklaard.
 • LJN AZ3090, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920016-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank spreekt verdachte vrij van het plegen van oplichting, meermalen gepleegd, nu hard en direct bewijs ontbreekt met betrekking tot de ten laste gelegde elementen oogmerk en (voorwaardelijk) opzet.
 • LJN BB5061, Eerste aanleg - meervoudig, 19/614004-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte nam contant geld mee naar huis of liet het geld overschrijven naar haar eigen prive rekening, waarbij op geraffineerde wijze aan de gevers werd medegedeeld dat deze prive rekening een tussenrekening van het KWF was en verdachte daarna de gestorte bedragen over zou maken naar het KWF. Verdachte...
 • LJN AM0195, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090341-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verdachte heeft als directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), tezamen met anderen verschillende facturen valselijk opgemaakt. Voorts heeft hij tezamen met anderen in een notariele akte een valse opgave doen opnemen. Tenslotte heeft verdachte gelden die toebehoorden aan de GOM en die hij als directeur van de GOM onder zich had, verduisterd.
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AR2423, Eerste aanleg - meervoudig, 08/005514-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  als boekhouder/beleggingsadviseur heeft verdachte zich een substantieel bedrag, dat aan benadeelde was uitgekeerd in verband met het recente overlijden van haar echtgenoot en welk bedrag verdachte in goed vertrouwen ter belegging onder zich had, toegeëigend. zo heeft hij vertrouwen grof beschaamd en ernstige financiële schade toegebracht...
 • LJN BD6466, Raadkamer, K07/0176
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv., art. 321 Sr. Het hof overweegt dat het door een werkgever inhouden van pensioenpremie op het salaris van werknemers kan worden aangemerkt als het onder zich brengen of krijgen van een goed dat aan een ander – zijnde de werknemer – toebehoort. Naar het oordeel van het hof staat...
 • LJN AN8087, Eerste aanleg - meervoudig, 13/041114-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Aan verdachte is telastegelegd dat hij (samen met een ander) gegevens uit geautomatiseerde systemen van politie en/of belastingsdienst/ FIOD heeft geheeld.
 • LJN AZ3088, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920017-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  De rechtbank veroordeelt verdachte voor haar aandeel in twee bewezenverklaarde feiten, waarvan een geval van oplichting meermalen gepleegd en een geval van oplichting door een rechtspersoon, meermalen gepleegd terwijl verdachte aan de verboden gedragingen feitelijk leiding heeft gegeven, tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.
 • LJN AZ3161, Eerste aanleg - meervoudig, 19.820004-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte was ten tijde van het tenlastegelegde dusdanig psychotisch dat hij niet in staat was zijn wil in alle redelijkheid te bepalen. Zijn hele doen en laten werd door de psychose bepaald. De rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.
 • LJN BF2062, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700516-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte is wegens meermalen gepleegde oplichting en verduistering, alsmede handelen in strijd met de Wet Wapens en Munitie, veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. De rechtbank heeft rekening gehouden met de 25 ad informandum gevoegde feiten (flessentrekkerij). De dagvaarding is ten aanzien van het tenlastegelegde handelen in strijd met art...
 • LJN BJ6223, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710131-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank Almelo heeft verdachte schuldig bevonden aan meerdere gevallen van oplichting, het medeplegen van witwassen en verduistering. Verdachte is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast dient verdachte schade te vergoeden aan door hem benadeelde partijen.
 • LJN BH7996, Eerste aanleg - meervoudig, 13/529029-08 (strafzaak) (PROMIS)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  art. 317 en 420ter Sr Veroordeling voor medeplegen van afpersing en gewoontewitwassen. Geen bewijsuitsluiting bevindingen onderzoeksbureau. De stelselmatige observaties door het onderzoeksbureau zijn gelijk te stellen aan de stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126g Sv, maar deze hebben niet...
 • LJN BB6579, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2636
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Weigering verwijdering van persoonsgegevens uit het HKS-politieregister. De korpsbeheerder heeft conform de Wet politieregisters en het van toepassing zijnde reglement de onderhavige aantekening in het HKS niet verwijderd.
 • LJN AZ4420, Eerste aanleg - meervoudig, 607102 en 607149
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  brandstichting Lelystad
 • LJN AV1960, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850731-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Gelet op de aard van het bewezenverklaarde is het een ervaringsregel dat daardoor bij het slachtoffer immateriële schade van (enige) omvang kan worden veroorzaakt. Dit kan ook het geval zijn indien het slachtoffer een politieambtenaar in de uitoefening van zijn functie betreft. Echter voor een politieambtenaar...
 • LJN AB1374, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090285-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER VERKORT STRAFVONNIS In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: [verdachte], geboren te , wonende te , thans gedetineerd in het Huis van Bewaring. Raadsman: mr. J.F. Schouwenaar, advocaat te Velp...
 • LJN AE1681, Eerste aanleg - meervoudig, 10/165008-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/165008-01 Datum uitspraak: 19 april 2002 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1947, wonende te [adres] Dit vonnis is gewezen naar...
 • LJN BD8456, Eerste aanleg - meervoudig, 10/996537-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gedurende aantal jaren op grote schaal frauduleus handelen: meermalen bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en oplichting, frauderen met documenten waaronder opmaken van een onware balans (336 Sr) en ten onterecht de meestertitel (mr.) voeren (art. 435 Sr).
 • LJN AS2296, Eerste aanleg - meervoudig, 01/025501-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Veinzen ziekte, waardoor verdachte ten onrechte een jaar is opgenomen in diverse ziekenhuizen en zorginstellingen. Verdachte was niet verzekerd. Bewezenverklaring oplichting, meermalen gepleegd.
 • LJN BC5522, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607348-07;07.600080-08;
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  oplichting; verduistering; strafmaatmotivering
 • LJN BC5547, Eerste aanleg - meervoudig, 07.600079-08;07.607151-07 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  oplichting; verduistering; strafmaatmotivering
 • LJN BD8612, Eerste aanleg - meervoudig, 01/994063-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat benadeelden in hem stelden. Enkele van deze personen hadden hun gelden aan verdachte toevertrouwd om hem in de gelegenheid te stellen daarmee een pensioenvoorziening te creëren. Door toedoen van verdachte is die voorziening ernstig in waarde verminderd...
 • LJN AL3248, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830149-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is een man die gefixeerd lijkt op het vergaren van geld en goederen. Hij heeft daarbij geen oog voor de normen waaraan men zich in het maatschappelijk verkeer dient te houden. Het kan hem eigenlijk niet schelen dat hij anderen ernstig benadeelt. Schuldgevoelens jegens de gedupeerden zijn hem vreemd...
 • LJN AN4545, Eerste aanleg - meervoudig, 03/008431-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Verdachte veroordeeld wegens (medeplegen van) verduistering van grote som geld, welke ten onrechte op haar girorekening werd gestort. Een aanzienlijk deel van het geld heeft zij gespendeerd, terwijl zij wist dit niet te kunnen terugbetalen.
 • LJN AO4813, Eerste aanleg - meervoudig, 05/093244-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens het medeplegen van zware mishandeling, diefstal in verenigign en verduistering waarbij verdachte bij de verkeerde persoon verhaal is gaan halen.
 • LJN AY4124, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830072-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De psycholoog die verdachte heeft onderzocht twijfelt of verdachte voldoende lijdensdruk ervaart om een behandeling van zijn verslaving te voltooien. De rechtbank deelt deze twijfel. Verdachte heeft weliswaar enig ziektebesef, maar ziet zichzelf niet als een verslaafde aan roesmiddelen. Ook ter terechtzitting heeft verdachte hier blijk van gegeven...
 • LJN BB6750, Eerste aanleg - meervoudig, 700097-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Via internet te koop aanbieden van mobiele telefoons, betalingen ontvangen, maar niet leveren. Abusievelijk overgemaakt bedrag van 20.000 euro voor zichzelf gehouden. Schuldig aan oplichting en verduistering. Achttien maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk en toewijzing van de civiele vordering van tien benadeelden...
 • LJN AO6724, Hoger beroep, 20.003023.02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, het hof acht wettig en overtuigend bewezen, deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschriften,verduistering,flessentrekkerij en bedrieglijke bankbreuk van rechtspersoon.
 • LJN BA7855, Hoger beroep, 20-003861-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verweer: Misbruik van controlebevoegdheden. Verdachte is aangehouden in het kader van een verkeerscontrole, terwijl er in werkelijkheid sprake was van een verdenking van overtreding van de Opiumwet. Hof: Controlebevoegdheid aantoonbaar niet uitsluitend gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verleend, nu verdachte ...
 • LJN BE2720, Eerste aanleg - meervoudig, 07/430040-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  noodweer(exces), strafmaatmotivering
 • LJN AF9025, Hoger beroep, 24-190066-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-190066-02 Arrest d.d. 22 mei 2003 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank van het arrondissement Assen d.d. 30 september 2002 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ...
 • LJN BB5560, Eerste aanleg - meervoudig, 04/650102-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Als penningmeester van het kerkbestuur zich gelden van de kerk toe-eigenen en uit hoofde van zijn persoonlijke diensbetrekking van/als manager private banking of accountmanager van de Rabobank Helden-Kessel-Maasbree gelden verduisteren.
 • LJN BA4593, Eerste aanleg - meervoudig, 04/610134.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Advocaat, werkzaam als curator in faillissementen, veroordeeld wegensverduistering en valsheid ingeschrift. Het vonnis bevat een gedetailleerde weerlegging van de gevoerde verweren. Ook de gekozen strafvormen en strafmaten worden nader toegelicht
 • LJN BE9769, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710744/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Meermalen valse werkgeversverklaringen en valse salarisspecificaties gebruikt om banken te bewegen tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Verduistering van gelden (circa euro 200.000,=) die verdachte beheerde voor verenigingen van eigenaren. Vrijspraak van witwassen (art. 420bis sr.), nu...
 • LJN BE0066, Eerste aanleg - meervoudig, 07.620412-08; 07.600384-08; 07.600862-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  oplichting oogmerk wederrechtelijke bevoordeling oplichtingsmiddelen oplegging van de bijkomende straf tot openbaarmaking van de uitspraak
 • LJN BD0054, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710011-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Medewerker die werkzaamheden verricht voor financiële administratie van Stichting Museum Buurtspoorweg te Haaksbergen, verduistert € 88.860. Mede gelet op tijdsverloop gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 9 maanden en drie dagen voorwaardelijk, 240 uur werkstraf en terugbetaling van € 88.860 aan de Stichting...
 • LJN BF1257, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440096-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Motivering oplegging ISD- maatregel met gelijktijdige afwijzing vordering tenuitvoerlegging voorw. ISD-maatregel.
 • LJN BB4261, Hoger beroep, 20-003546-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Voorwaardelijk opzet op doodslag in het verkeer. Verdachte voelde zich door [slachtoffer 2] opgelicht en was daar zeer boos over. Hij wilde dit niet over zijn kant laten gaan en is de auto waarin [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zich bevonden gaan achtervolgen. Die achtervolging vond plaats met veelal zeer hoge snelheden...
 • LJN AZ2089, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830131-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft niet willen meewerken aan een onderzoek naar zijn geestvermogens. Het moet er dus voor worden gehouden dat de feiten die verdachte thans weer heeft gepleegd hem volledig zijn toe te rekenen. De rechtbank rest niets anders dan verdachte af te straffen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf...
 •