Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF6576, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/6897, 03/6898
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / medisch advies. De gemachtigde van verzoeker brengt tijdens de AC-procedure naar voren dat verzoeker een zeer gespannen indruk maakt. Op aanvraag van verweerder is een medisch advies uitgebracht. De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen of het medisch advies is opgemaakt door...
 • LJN BJ7459, Eerste aanleg - enkelvoudig, Awb 08/38560
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Guinee / 15 c DRi / geen uitzonderlijke situatie

  Eiser is afkomstig uit Guinee, Conakry. Hij is tijdens een demonstratie tegen de regering gevangengenomen en gemarteld. Eiser doet een beroep op 15, aanhef en onder c van de Richtlijn, vanwege structureel geweld in Guinee, waarbij hij refereert aan...

 • LJN AF2634, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/57089 BEPTDN A S7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Togo / vrouwenbesnijdenis. Eiseres is een alleenstaande vrouw afkomstig uit Togo. Eiseres heeft Togo verlaten nadat zij dreigde besneden te worden. Ingevolge hoofdstuk C1/4.3.2 Vc 2000 kan indien een vrouw in haar land van herkomst een reëel risico loopt op genitale verminking sprake zijn van een reëel risico van een schending van artikel 3 EVRM...
 • LJN AE0898, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/6597 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Reer Hamar / klemmende redenen. Ter beoordeling staat vervolgens of eiser op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder c of d, Vw 2000 voor verlening van een verblijfsvergunning in aanmerking komt. Tussen partijen is daarbij in geschil of van eiser redelijkerwijs gevergd kan worden...
 • LJN AE6748, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/53919
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Syrische Koerd / onderwijs Koerdische taal Een staatloze Syrische Koerd vreest voor vervolging wegens het geven van lessen in Koerdische taal. De lessen werden georganiseerd door de Yeketi-partij. Eiser is in 2001 in verband hiermee gedetineerd geweest. In het ambtsbericht van 6 december 2000 staat niet...
 • LJN AE7868, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/57266
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / wachttijd. De Vw 2000, noch het daarop gebaseerde Vb 2000 en VV 2000 bevat enige bepaling over de termijn waarbinnen een vreemdeling na aanmelding daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld de asielaanvraag in te dienen. Artikel 37 Vw 2000 biedt geen grondslag voor invoering en functioneren van een wachtlijst...
 • LJN AF4886, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 02/90851
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / categoriaal beschermingsbeleid. De in het ambtsbericht van 8 juli 2002 omschreven situatie is niet zodanig dat de rechtbank, mede gezien de beperkte toetsingsruimte die de rechter in dezen toekomt, tot het oordeel komt dat verweerder niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten het categoriaal beschermingsbeleid te beëindigen...
 • LJN AD6295, Hoger beroep, AWB 01/33909
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  UITSPRAAK ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE Nevenzittingsplaats Groningen Vreemdelingenkamer Registratienummer: Awb 01/33909 UITSPRAAK in het geschil tussen: A, geboren op [...] 1974, staatloos, IND-dossiernummer: 0107.22.8004 eiser, gemachtigde: mr. G.E. Jans, advocaat te Amsterdam, en DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE, ...
 • LJN AD6175, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/30978
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sri Lanka / Tamil / littekens. Naar het oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk dat eiseres vanwege haar littekens bij terugkeer naar Sri Lanka een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM te wachten staat. Gelet op het ambtsbericht van 27 april 2001 vormen littekens geen zelfstandig risico op een arrestatie die leidt tot zo’n schending...
 • LJN AI0713, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 03/6109 en 03/6113
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / categoriaal beschermingsbeleid / nova. Verweerder acht blijkens het bestreden besluit de Sierra Leoonse nationaliteit en afkomst van verzoeker niet geloofwaardig. Nadat het bestreden besluit is genomen, is verzoeker op de hoogte gesteld van het feit dat zijn gestelde broer een verblijfsvergunning...
 • LJN AF2386, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/84682, 02/84684
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / categoriale bescherming. Verzoeker heeft gesteld dat het van bijzondere hardheid zou zijn om hem terug te sturen naar Sierra Leone. Verweerder heeft gewezen op het ambtsbericht van 8 juli 2002 waaruit blijkt dat de algemene situatie in Sierra Leone inmiddels ingrijpend is veranderd. De...
 • LJN AE6647, Hoger beroep, 200202134/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200202134/1. Datum uitspraak: 18 juni 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Justitie, appellant, tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam, van 9 april 2002 in het geding tussen...
 • LJN AI1505, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/21405
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Omvang geschil. Eerst ter zitting heeft eiser zich op het standpunt gesteld dat verweerder ten aanzien van Ivoorkust een categoriaal beschermingsbeleid dient te voeren. In het verlengde daarvan had verweerder eiser een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder d, Vw 2000 moeten verlenen...
 • LJN AD6701, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/30403
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ac-procedure / procesbeslissing. Eiseres, van Ethiopische nationaliteit, heeft zich, onder verwijzing naar uitspraak AWB 01/27164 van de president van de rechtbank Amsterdam d.d. 10 juli 2001 op het standpunt gesteld dat haar aanvraag ten onrechte is afgedaan in het AC, nu een kenbaar gemotiveerde AC...
 • LJN AD8319, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/67442
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Midgan / vestigingsalternatief. Eiser is Midgan uit Somalië. Het beroep is beperkt tot de d-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000. Verweerder heeft in de bestreden beschikking overwogen dat eiser zich aan problemen kan onttrekken door zich in de relatief veilige gebieden van Somalië te vestigen...
 • LJN AE1994, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/16508
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Reer Hamar / alleenstaande vrouw. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de ambtsberichten van 16 februari 2000 en 12 juni 2001 niet als grondslag dienen voor het oordeel dat alleenstaande Reer Hamar vrouwen een vestigingsalternatief hebben in het relatief veilige deel van Somalië. De verwijzing...
 • LJN AF8930, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/75887
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / meeromvattende beschikking. Eiser heeft tegen de weigering een verblijfsvergunning asiel te verlenen geen beroep ingesteld. Het besluit heeft daardoor formele rechtskracht gekregen en de rechtsgevolgen, waaronder de beëindiging van de opvang, zijn van rechtswege in werking getreden. De werkwijze...
 • LJN AE9267, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/62974
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / termijnoverschrijding / tolk. De rechtbank stelt vast dat door de rechtshulp lang is gewacht met het vragen om een Mongoolse tolk. Hierdoor is termijnoverschrijding ontstaan. Overeenkomstig de uitspraak 200202564/1 van de ABRS van 29 juni 2001 is de rechtbank van oordeel dat de rechtshulpverlener van eiseres niet ...
 • LJN AI0711, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/55589
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova / refoulement. Eiser is afkomstig uit DRC. Eiser heeft een herhaalde aanvraag voor toelating als vluchteling gedaan en heeft de aanvraag vergezeld doen gaan van cruciale informatie. Verweerder stelt dat de nieuw ingebrachte informatie buiten beschouwing dient te blijven, nu die informatie eerst in de beroepsprocedure is ingebracht...
 • LJN AD6159, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/32896
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / termijnoverschrijding. De rechtbank is van oordeel dat het ervoor moet worden gehouden dat verweerder bij de behandeling van de aanvraag de termijn van 48 procesuren heeft overschreden. Het is in beginsel aan verweerder om inzicht te verschaffen in de duur van de verschillende fasen in...
 • LJN AF2644, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/83974, 02/83976 BEPTDN A S7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / traumatabeleid / bescherming autoriteiten. De asielaanvraag van verzoekster, afkomstig uit Sierra Leone, is afgewezen. Verweerder stelt dat de door verzoekster gestelde verkrachtingen en mishandelingen weliswaar traumatisch kunnen zijn, maar dat deze ervaringen niet vallen onder de voorwaarden van het traumatabeleid...
 • LJN AE2663, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/9151 BEPTDN A8
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / mob. Eiser heeft in 1999 asiel gevraagd. Eiser heeft de beschikking niet afgewacht en is mob vertrokken. De aanvraag is om die reden kennelijk ongegrond verklaard. Hij heeft vervolgens een tweede aanvraag ingediend. De rechtbank past artikel 4:6 Awb toe. In casu dient te worden beoordeeld,...
 • LJN AF8128, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/19952, 03/19955
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Liberia / categoriaal beschermingsbeleid. Verzoeker stelt dat terugkeer naar Liberia van bijzondere hardheid zou zijn in verband met de algehele situatie aldaar. Verzoeker heeft zijn stelling onderbouwd met recente informatie uit, onder meer, brieven van Amnesty International van 27 januari 2003, 14 maart 2003 en 11 april 2003...
 • LJN AD6500, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/54270
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova. Bij beschikking van 14 oktober 1996 is eisers aanvraag om toelating als vluchteling en om een vtv afgewezen. Deze beschikking is met de uitspraak van 20 april 1998 van de rechtbank onherroepelijk geworden. De onderhavige aanvraag van 16 oktober 2001 om een verblijfsvergunning...
 • LJN AE0469, Hoger beroep, 200200340/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200200340/1. Datum uitspraak: 15 februari 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Justitie, appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN AF2641, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/50016 BEPTDN A S7, 02/50021 BEPTDN S7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Staatloze Palestijn / categoriale bescherming / zienswijze. Eisers zijn afkomstig uit een Palestijns kamp op de Gazastrook. Op de asielaanvraag van eisers is afwijzend beslist. Tijdens de procedure hebben zij een aantal recente rapporten van verschillende organisaties waarin de situatie in de Gazastrook aan de orde komt, overgelegd...
 • LJN AF4434, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/26739
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Centraal-Irak / categoriaal beschermingsbeleid. De vraag is of verweerder in het ambtsbericht van 9 april 2002, alsmede in de omstandigheid dat verweerder op 21 mei 2002 een vertrekmoratorium heeft ingesteld voor asielzoekers uit Centraal-Irak, aanleiding had moeten zien om een categoriaal beschermingsbeleid...
 • LJN AO3310, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/60637, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / aanvang 48-uurstermijn. Gelet op de aard van de informatie moet worden geoordeeld dat met het ter vergelijking aanbieden van dactyloscopische signalementen aan de divisie CRI een aanvang is gemaakt met het onderzoek naar de in te dienen aanvragen. De vergelijking van de vingerafdrukken...
 • LJN AE2533, Hoger beroep, 200200887/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200200887/1. Datum uitspraak: 10 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. [vreemdeling], 2. de Staatssecretaris van Justitie, appellanten, tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 7 februari 2002 in het geding tussen...
 • LJN AD5961, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/29417
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING AC-procedure / Somalië / Ashraf. Eiser behoort tot de Reer Hamar bevolkingsgroep, Ashraf-clan. Eiser heeft gewezen op de REK-uitspraken AWB 00/1790 en AWB 00/1775 van 14 juli 2000. In deze uitspraken heeft de REK overwogen dat de positie van de leden van de Reer Hamar zodanig is dat een...
 • LJN AD5743, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/50447
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / nationaliteit. Eiser is afkomstig uit Sudan. Eiser heeft een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. Op de aanvraag is afwijzend beslist. De rechtbank stelt vast dat verweerder de aanvraag van eiser heeft afgewezen vanwege twijfel aan zijn nationaliteit en afkomst, zonder dat daarbij ...
 • LJN AD8131, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/59534
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Sudan. Verweerder heeft de aanvraag afgewezen op de grond dat eiser niet de door hem gestelde Sudanese nationaliteit bezit. Vorenbedoelde aanname is in essentie gebaseerd op een vermeend gebrek aan topografische kennis aan de kant van eiser, in die zin dat eiser volgens verweerder geen juiste informatie heeft verstrekt over ...
 • LJN AI0433, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/37082, 03/37080
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bangladesh / traumatabeleid / bescherming autoriteiten. De afwijzing van de asielaanvraag is gebaseerd op de overweging dat niet is gebleken dat de traumatiserende handelingen zijn verricht door een politieke of militante groepering waartegen de overheid niet in staat is of niet willens is bescherming te bieden...
 • LJN AD9292, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/63721 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Bajuni / verblijfsalternatief. De rechtbank is niet van oordeel dat eiser een verblijfsalternatief heeft in het relatief veilige deel van Somalië. Gelet op het feit dat verweerder zelf in de beleidsbrief van 24 september 2001 met betrekking tot de veiligheid in de gebieden waarvoor een verblijfsalternatief...
 • LJN AD6160, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/32951
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sri Lanka / Tamil / littekens / herhaalde aanvraag. De rechtbank is van oordeel dat eisers littekens niet als nieuwe feiten en omstandigheden in de zin van artikel 4:6 Awb kunnen worden beschouwd omdat ze in de eerste procedure hadden kunnen worden ingebracht. Strikte toepassing van 4:6 Awb kan in een...
 • LJN AD5749, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/50891
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Somalië / Ashraf / vestigingsalternatief . Eiser behoort tot de Ashraf-Hussein-clan. De rechtbank is mede tegen de achtergrond van de (summiere) informatie aangaande minderheidsgroepen, en in het bijzonder aangaande de positie van de Ashraf-Hussein, in het ambtsbericht van 12 juni 2001...
 • LJN AF7891, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/14417
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ama-beleid / leeftijdsonderzoek / traumatabeleid. Eiser stelt dat met het uitgevoerde leeftijdsonderzoek niet kan worden vastgesteld of iemand minderjarig of meerderjarig is. De rechtbank volgt deze stelling niet. Naar aanleiding van een overleg tussen Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), de IND en...
 • LJN AE3582, Hoger beroep, 200201257/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200201257/1. Datum uitspraak: 18 april 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Justitie, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 22 februari 2002 in het geding tussen...
 • LJN AD8130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/57719
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sudan / geloofwaardigheid asielrelaas. Eiser is afkomstig uit Sudan en stelt te behoren tot de Nuba-bevolkingsgroep. Eiser heeft een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. Zijn aanvraag is afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht op...
 • LJN AE1860, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/6852 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / termijnoverschrijding. Eiser, afkomstig uit Sierra Leone, stelt dat zijn asielaanvraag zich niet leende voor afdoening in de AC-procedure. Eiser heeft betoogd dat de beschikking is uitgereikt na het verstrijken van de 48-uurstermijn. Verweerder vult het begrip ‘procesuur’ aldus in dat daaronder niet is begrepen de tijd die aan rechts...
 • LJN AE0453, Hoger beroep, 200105570/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200105570/1. Datum uitspraak: 21 januari 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Justitie, appellant, tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te 's?Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 2 november 2001 in het geding tussen...
 • LJN AO0588, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/60911
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn / amv. De rechtbank is ten aanzien van nazoeking bij het NRI van oordeel dat met het opmaken van het rapport betreffende identiteitsonderzoek een start is gemaakt met het onderzoek naar de asielaanvraag. De 48-uurstermijn is hiermee aangevangen. Naar het oordeel van de rechtbank...
 • LJN AF7867, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/92594, 02/92597
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eritrea / desertie. Verzoekster is sinds 1996 dienstplichtig militair in het Eritrese leger. Zij stelt vanwege haar geloof - zij behoort tot de Pinkstergemeente - niet de mogelijkheid te hebben gekregen vervangende dienstplicht te vervullen. De leider van het onderdeel van het leger waartoe verzoekster...
 • LJN AF3043, Voorlopige voorziening, AWB 02/96349 BEPTDN AS 7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / opvang. Gelet op de twijfel aan de rechtmatigheid van het bestreden besluit komt de voorlopige voorziening voor toewijzing in aanmerking in dier voege dat de werking van het bestreden besluit wordt geschorst. De schorsing van het besluit heeft niet tot gevolg dat verzoeker gedurende de behandeling van het beroep voor opvang in aanmerking komt...
 • LJN AE1958, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/20211
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / aanvang 48-uurstermijn. Eisers asielaanvraag is afgedaan in het AC. Eiser heeft gesteld dat de 48-uurstermijn waarbinnen de AC-procedure moet zijn afgerond, is overschreden. De rechtbank volgt eiser niet in zijn standpunt dat de 48-uurstermijn reeds aanvangt op het moment dat de asielzoeker zich op de afgesproken tijd aanmeldt op het AC ...
 • LJN AE0842, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/15684 BEPTDN A S7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn. Noch uit de Vw 2000, noch uit de Vb 2000 noch uit de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State valt eenduidig af te leiden wat de aanvangstijd van de 48-uurstermijn is. In hoofdstuk C3/12 Vc 2000 is opgenomen dat de 48-uurstermijn aanvangt op...
 • LJN AF5215, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 03/5056 BEPTDN A S7 en AWB 03/5057 BEPTDN A S7
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / Centraal-Irak / identiteit. Het betreft een vierde asielaanvraag. De eerste twee aanvragen zijn niet ingewilligd vanwege twijfel aan de identiteit van de vreemdeling. Bij de derde aanvraag heeft verweerder dit niet meer opgeworpen. Verweerder is uitgegaan van de door de vreemdeling gestelde Centraal...
 • LJN AD8309, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/68027
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sudan / geloofwaardigheid asielrelaas. Eiser is een Sudanese asielzoeker van Nuba-afkomst. Verweerder wijst de aanvraag af wegens twijfel aan de etnische afkomst en acht het asielrelaas inhoudelijk ongeloofwaardig. Verweerder heeft terecht en op goede gronden kunnen twijfelen aan eisers etnische afkomst...
 • LJN AF3687, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/83690 BEPTDN A7, 02/83691 BEPTDN A8
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / categoriaal beschermingsbeleid / motiveringsgebrek. Verzoeker heeft de Sierra Leoonse nationaliteit. Door de gemachtigde van verzoeker is in het zwaarwegend advies op voorhand - voorzover hier van belang - opgemerkt dat gezien de onverminderd slechte situatie in Sierra Leone geheel ten onrechte het categoriale beschermingsbeleid is afgeschaft...
 • LJN AO2848, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 04/1260, 04/1259
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn / identiteitsonderzoek. Het raadplegen van het NRI-register betreft een niet in artikel 3:109 Vb 2000 voorziene handeling en betreft niet een louter beheersmatige activiteit. Het gaat hier om onderzoeksactiviteiten in de vorm van het vergelijken van de bij de asielzoeker...
 •