Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ9126, Hoger beroep, 04/16 WAO, 04/17 WAO, 04/18 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Anticumulatiebepalingen met terugwerkende kracht op reeds uitbetaalde uitkeringen? Terugvordering. Redelijkerwijs duidelijk? Traagheid Uwv. Dringende reden?
 • LJN BB5468, Hoger beroep, 06/1248 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting en terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.
 • LJN BB8724, Hoger beroep, 01/3460 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Hoogte terug te vorderen bedrag onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering. Voorwaarden eerste terugvorderingshandeling.
 • LJN ZB8661, Hoger beroep, 97/2556 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  31-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Op grond van art. 33 AAW en 44 WAO worden kortingen toegepast op betrokkenes uitkeringen. Verdiensten te stellen op de in de BV-en gerealiseerde winst.
 • LJN AS6426, Hoger beroep, 02/3064 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  AAW/WAO-schatting. Uitsluitend is in geschil of terecht als maatman de arts-assistent is aanvaard, dan wel dat had moeten worden uitgegaan van een functie die voor hem bereikbaar was na de voltooiing van zijn studie.
 • LJN AW2118, Hoger beroep, 05/1765 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen procesbelang. Afwijzing verzoek om proceskostenveroordeling.
 • LJN AW7508, Hoger beroep, 04/31 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  07-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verlaging WAO-uitkering i.v.m. inkomsten uit arbeid. Terugvordering onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.
 • LJN AZ4895, Hoger beroep, 05/251 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting WAO-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering.
 • LJN AS6804, Hoger beroep, 02/4889 WAO en 02/4890 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  18-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vaststelling maatmaninkomen. Inkomsten uit arbeid.
 • LJN BI2523, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/4732 en AWB 08/7218
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Van verweerder mag worden verwacht dat hij eiser voldoende inzichtelijk informeert over de wijze waarop de invordering ingevolge de WAO verloopt. Verweerder dient daarbij eveneens inzichtelijk te maken welk deel van de ingevorderde bedragen aan welke invordering -ten behoeve van WAO-uitkering of ten behoeve van invaliditeitspensioen- wordt toegerekend.
 • LJN BA1206, Hoger beroep, 05/1062 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  20-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening WAO-uitkering. Is deze herziening in strijd met het vertrouwens- en rechtszekerheidbeginsel?
 • LJN AR8647, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/10992 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verweerder heeft na heroverweging de mate van arbeidsongeschiktheid van eiser per 31 oktober 1997 vastgesteld op 65 tot 80%. Voor zover eisers verdiensten over de periode van 31 oktober 1997 tot 1 januari 1998 niet overeenkomen met dit arbeidsongeschiktheidspercentage zouden deze in mindering worden...
 • LJN AD8145, Hoger beroep, 99/3792 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/3792 AAW/WAO (rectificatie) U I T S P R A A K in het geding tussen: [A.], wonende te [B.], appellant, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Bij besluit van 13 januari 1998 heeft gedaagde de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant...
 • LJN AU1626, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/5808 WAO en 04/1402 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Bij besluit van 1 augustus 2002 heeft verweerder onder toepassing van artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering de aan eiser toegekende WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55% in verband met inkomsten uit arbeid met terugwerkende kracht verlaagd. [.....
 • LJN BG2005, Hoger beroep, 07/606 TW + 07/608 TW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Korting op, intrekking en terugvordering WAO-uitkering en Toeslag. Werkzaamheden verricht in hondenfokkerij en hondentraining. Aard en omvang van de activiteiten overstijgen het karakter van een hobby. Voor toepassen anticumulatie geen medisch onderzoek noodzakelijk. Schending inlichtingenplicht. Redelijke schatting van verzwegen werkzaamheden en inkomsten...
 • LJN AY0429, Hoger beroep, 04/2374 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Heeft het Uwv terecht met terugwerkende kracht toepassing gegeven aan artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en hetgeen onverschuldigd aan betrokkene is betaald van hem teruggevorderd?
 • LJN BI1255, Hoger beroep, 05/1893 WAO + 08/3149 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  WAO-uitkering (weer) vastgesteld op 45 tot 55%. Evenals de rechtbank oordeelt de Raad dat het besluit van 14 maart 2002 alleen betrekking heeft op de beëindiging van de toepassing van artikel 44 van de WAO en niet tevens de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant inhoudt. Het...
 • LJN AE8894, Hoger beroep, 00/4761 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/4761 AAW/WAO U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden...
 • LJN AY8233, Hoger beroep, 04/3784 WAO, 05/2669 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht de mate van arbeidsongeschiktheid gedurende een bepaalde periode berekend op 15 tot 25%? Is in redelijkehid geweigerd om terug te komen van?
 • LJN BD7451, Hoger beroep, 06/4575 WAO en 07/895 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Rechtbank ten onrechte geen beslissing genomen over schadevergoedingsverzoek. Geen terugwijzing. Wettelijke rente. Causaal verband tussen herzieningsbesluit en hypotheekachterstand?
 • LJN BD7965, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/9480 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  25-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bij besluit heeft verweerder van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering eisers WAO-uitkering in verband met uit werkzaamheden verworven inkomsten op nihil gesteld. Op basis van de hieraan ten grondslag liggende rapportage van arbeidsdeskundige staat vast dat aan eiser onverchuldigd een WAO-uitkering is uitbetaald...
 • LJN AZ4846, Hoger beroep, 04/6145 WAO, 04/6146 WAO, 04/6303 WAO, 04/6306 WAO, 04/6544 WAO,
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening WAO-uitkering. Terugvordering. Oorspronkelijk 2 besluiten. 4 nadere besluiten, waarbij niet geheel tegemoet is gekomen aan grieven van betrokkene. Meegenomen op grond van 6:19 Awb.
 • LJN AR4447, Hoger beroep, 02/3430 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Met toepassing van art. 44 WAO niet uitbetalen van WAO-uitkering wegens genoten inkomsten uit arbeid. Intrekking en terugvordering WAO-uitkering.
 • LJN AX3049, Hoger beroep, 05/5439 WAO t/m 05/5445 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  09-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Termijnoverschrijding bij indiening bezwaarschrift niet-verschoonbaar. Psychische klachten.
 • LJN BB4520, Hoger beroep, 05/5035 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  14-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Besluit inzake WAO-uitkering. Inkomsten uit arbeid. Terugvordering. Directe of indirecte verrijking.
 • LJN BD9546, Hoger beroep, 08/162 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Inkomsten uit arbeid. Korting en terugvordering WAO-uitkering.
 • LJN AO8414, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/2298 en 02/2081 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  23-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  WAO-zaak. Vanwege inkomsten wordt uitkering niet volledig uitbetaald. Rechtbank stelt zelf de fictieve mate van arbeidsongeschiktheid vast.
 • LJN AT5283, Hoger beroep, 03/2858 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toekenning en herziening WAO-uitkering. Is er nog een rechtens relevant procesbelang bij de onderhavige procedure.
 • LJN BA9219, Cassatie, 639
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beperkt cassatieberoep.
 • LJN AH8576, Hoger beroep, 01/1928 AAW/WAO e.a.
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  In relevante periode in verband met ontvangen WW-uitkering terecht gekort op WAO-uitkering. Er resteerde geen na te betalen bedrag aan WAO-uitkering, zodat ook de verzochte vergoeding van wettelijke rente over die nabetaling terecht is afgewezen.
 •