Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR6446, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630065-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  hennepkwekerij; dagvaarding o.m. ter zake vernieling en gevaarzetting door ingrepen aan elektriciteitswerk; op dit punt dagvaarding deels nietig, voor overige onvoldoende bewijs
 • LJN AZ1815, Raadkamer, 01/830560-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Toewijzing schadevergoeding na vrijspraak.
 • LJN AZ4607, Raadkamer, R05/86
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Beschikking van het Gerechtshof Amsterdam inzake een klacht ex artikel 12 Sv van nabestaanden van een arrestant, die in juni 2003 is overleden na enkele voorvallen in het hoofdbureau van politie te Amsterdam. De klacht richt zich tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de bij die voorvallen...
 • LJN AY9319, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830146-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Naar het oordeel van de rechtbank is met betrekking tot de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel en de poging tot wederrechtelijke vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel sprake van een feit dat door de omstandigheden waaronder het is gepleegd of waarvan het vergezeld is gegaan in meer dan een strafbepaling valt ...
 • LJN AL2042, Eerste aanleg - meervoudig, 16/350267-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft zijn gezinsleden jarenlang emotioneel leed en lichamelijk letsel toegebracht, veroorzaakt door een aaneenschakeling van door hem gepleegde mishandelingen. Deze mishandelingen bestonden niet alleen uit het slaan van zijn echtgenote, maar ook uit het slaan van zijn acht kinderen, variërend...
 • LJN AA4885, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 99/5042
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-12-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE HAARLEM Meervoudige kamer voor Bestuursrechtelijke Zaken U I T S P R A A K ingevolge artikel 8:66 van de Algemene wet bestuursrecht reg.nr.: AWB 99/5042 Inzake: R.A.A.B. B.V., gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, eiseres, tegen Minister van Justitie, verweerder...
 • LJN AY7525, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830172-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.
 • LJN AF9016, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004523 e.a.
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak...
 • LJN AV1186, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830205-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent de verdachte zwaar aan dat hij geweld heeft gebruikt en bedreigingen heeft geuit tegen opsporingsambtenaren. Naast het feit dat het geweld en de bedreigingen inbreuk maken op de lichamelijke integriteit en het welbevinden van die opsporingsambtenaren, getuigt dergelijk gedrag van...
 • LJN BA4625, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830025-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de man die zo vriendelijk was hem en zijn vrienden na een avondje stappen thuis te brengen, heeft gedwongen zijn portemonnee met inhoud af te geven. Nota bene in de auto van het slachtoffer zegt verdachte tegen zijn vriendin: "Ik ga die man klaren"...
 • LJN AZ2636, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830202-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank acht niet bewezen, dat verdachte het opzet had om het slachtoffer van het leven te beroven. Het slachtoffer geeft in haar verklaring aan dat verdachte op een gegeven moment heeft gezegd dat zij moest ophouden anders zou hij doordrukken. Op grond hiervan oordeelt de rechtbank dat verdachte...
 • LJN AB0129, Eerste aanleg - meervoudig, 01/055068-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/055068-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte 1]...
 • LJN AN9420, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050118-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bewezenverklaring (onder meer en kort samengevat): 1: bedreiging; 2: vrijheidsberoving; 3: poging tot afpersing; 4: openlijke geweldpleging. De rechtbank neemt consumptie aan van de bedreiging (onder 1) door de vrijheidsberoving (onder 2) en neemt voorts de consumptie aan van de vrijheidsberoeving (onder 2) door de poging tot afpersing (onder 3).
 • LJN AV8565, Raadkamer, 17/880076-06 RDK
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Bevel bewaring, vordering gevangenhouding, verdenking, afwijzen vordering
 • LJN AU8499, Raadkamer, 04/816661/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Veroordeelde heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel van de officier van justitie tot afname van celmateriaal ter bepaling van veroordeeldes DNA, ter opname in een landelijke DNA-databank De rechtbank acht , afgeleid uit het geheel van feiten en omstandigheden, dat het afnemen en verwerken van veroordeeldes DNA disproportioneel is...
 • LJN AB2581, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01 / 861 HOREC VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  01 / 861 HOREC VV President van de Arrondissementsrechtbank te Breda 01 / 862 HOREC Uitgesproken d.d.: 12 juni 2001 UITSPRAAK inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tevens uitspraak in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 8:86 van de Awb in het geding tussen...
 • LJN AF3300, Eerste aanleg - meervoudig, 19/005706-01 en 19/006048-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Op 22 juni 2001 heeft zich, [..]een vechtpartij voorgedaan tussen verdachte en diens echtgenote enerzijds en vader en zoon [namen betrokkenen] en mevrouw [naam betrokkene] anderzijds. Aanleiding van de gebeurtenissen die dag is de sloop van een in aanbouw zijnde en aan verdachte toebehorende hondenkennel...
 • LJN AY7113, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710171-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte was minderjarig toen hij de bewezenverklaarde feiten pleegde. Gelet op zijn geestesstoornis is hij niet toerekeningsvatbaar. Ter bescherming van de maatschappij en verdachte zelf is langdurige opname in Hoeve Boschoord wenselijk. In het geval van deze verdachte kan dit alleen in het kader van de TBS...
 • LJN BA5696, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830034-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte het slachtoffer bij de keel heeft vastgepakt en de keel enige tijd heeft dichtgeknepen. Toen verdachte zich bewust werd van waar hij mee bezig was heeft hij het slachtoffer losgelaten en heeft hij zich van haar verwijderd. De rechtbank is...
 • LJN AX9582, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810008-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat hij en zijn mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duiitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN AB0131, Eerste aanleg - meervoudig, 01/059027-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/059027-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte 3],...
 • LJN AY9315, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605881-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent de verdachte het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande uit het meermalen seksueel binnendringen van de 13-jarige en dus nog (zeer) jonge [naam slachtoffer} zwaar aan. Verdachte had met zijn 19 jaar beter moeten weten. Een meisje van dertien is immers nog niet in staat de consequenties van haar handelen te overzien...
 • LJN AB0835, Hoger beroep, WL.20.001935.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001935.00 uitspraakdatum : 30 maart 2001 -1- tegenspraak; GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's...
 • LJN AU4890, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710538-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft een 2-jarig jongetje, dat in een kinderzitje op een fiets zat, vastgepakt en aan zijn T-shirt getrokken, waardoor het jongetje pijn werd aangedaan. Ook heeft verdachte een man meermalen getrapt en in het gezicht en elders op het lichaam geslagen. Voor deze twee gevallen van mishandeling...
 • LJN BA3947, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830019-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De officier van justitie baseert haar conclusie tot bewezenverklaqring op de in eerste instantie gedane aangifte. Nu de aangeefster daarop later is teruggekomen acht de rechtbank de aangifte onvoldoende betrouwbaar om tot overtuigend bewijs te komen, te meer nu andere bewijsmiddelen die het daderschap van verdachte kunnen ondersteunen, niet aanwezig zijn.
 • LJN AM5503, Eerste aanleg - enkelvoudig, 19.021151-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Als ervaren leidinggevende kon en mocht van verdachte verwacht en geëist worden dat hij binnen de grenzen van het recht zou handelen. Hij had, toen het slachtoffer weigerachtig bleek, de hulp van de politie kunnen inroepen of assistentie kunnen vragen om de zaak zonder geweld af te doen. Door het aanwenden...
 • LJN AV0764, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607327-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bierelier Emmeloord. Mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft.
 • LJN AY4124, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830072-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De psycholoog die verdachte heeft onderzocht twijfelt of verdachte voldoende lijdensdruk ervaart om een behandeling van zijn verslaving te voltooien. De rechtbank deelt deze twijfel. Verdachte heeft weliswaar enig ziektebesef, maar ziet zichzelf niet als een verslaafde aan roesmiddelen. Ook ter terechtzitting heeft verdachte hier blijk van gegeven...
 • LJN AY8011, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830141-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank acht onvoldoende gebleken dat verdachte wil worden behandeld voor zijn alcoholprobleem, ook de psycholoog die de verdachte heeft onderzocht ziet onvoldoende aankopingspunten voor behandeling. Voorts is over de verdachte geen reclasseringsrapport uitgebracht waaruit kan blijken dat de reclassering verdachte wil en kan begeleiden.
 • LJN AY8146, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630215-05, 480219-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  rechtbank merkt groep die naast schiphol-overval tal van vermogensdelicten pleegde aan als criminele organisatie
 • LJN AW3861, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830014-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Ten aanzien van de verdachte verweten en bewezen verklaarde mishandelingen, verkrachtingen en ontucht heeft verdachte zowel tegenover de politie als tegenover de rapporteurs en als ter terechtzitting herhaaldelijk laten blijken dat het naar zijn opvatting allemaal wel meevalt wat er is gebeurd en dat de slachtoffers het gebeuren toch eigenlijk ook wel ...
 • LJN AW4785, Eerste aanleg - meervoudig, 07.44000506 + 07.460102-06 + 07.460103-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  vooraardelijke opzet, mishandeling, deventer, kerstnacht 2005, droge klap
 • LJN AZ1816, Raadkamer, 830561-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Toewijzing schadevergoeding na vrijspraak.
 • LJN AB0130, Eerste aanleg - meervoudig, 01/055067-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/055067-00 Uitspraakdatum: 20 februari 2001 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte2] ...
 • LJN AZ9410, Eerste aanleg - meervoudig, 44020206 en 490859-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  vrijspraak poging doodslag
 • LJN AZ7297, Raadkamer, B2006/155
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Klacht tegen gewelddadig politieoptreden.
 • LJN AE7057, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810082-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [v[verdachte]e], geboren te [geboortegegevens verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans verblijvende in het Huis van Bewaring te Leeuwarden. Het onderzoek ter terechtzitting...
 • LJN AN8892, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830298-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Evident is dat tussen verdachtes gezin enerzijds en diverse dorpsgenoten anderzijds een conflict is ontstaan dat door het uitblijven van een bevredigende oplossing is verhevigd en op enig moment een ronduit grimmig karakter heeft gekregen. Ongetwijfeld hebben beide partijen door wederzijdse pesterijen bijgedragen aan de escalatie van het conflict.
 • LJN BA7780, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830260-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Bij verdachte was sprake van een manische episode met psychotische kenmerken. Hij vertoonde ontremd gedrag passend bij een manische episode. In het dossier zijn er sterke aanwijzingen dat hij op die dag psychotisch was, onder andere blijkend uit zijn uitspraak dat de boze geesten uit de schuur moesten worden verdreven...
 • LJN AZ2089, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830131-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft niet willen meewerken aan een onderzoek naar zijn geestvermogens. Het moet er dus voor worden gehouden dat de feiten die verdachte thans weer heeft gepleegd hem volledig zijn toe te rekenen. De rechtbank rest niets anders dan verdachte af te straffen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf...
 • LJN BA5706, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830323-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Wat het onder 1 primair ten laste gelegde feit betreft is de rechtbank van oordeel dat uit het onderzoek op de terechtzitting niet duidelijk is geworden op welk deel van het gezicht/hoofd van het slachtoffer de trap, die verdachte haar gaf, is terechtgekomen. De medische verklaring spreekt over letsel...
 • LJN AO7935, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000302-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  de verdachte [de M] in deze zaak en een verdachte [L] in een andere zaak worden ervan verdacht dat zij hebben geprobeerd de gebroeders [E] door te schieten. De rechtbank komt tot het oordeel dat [de M] geem dader of mededader is van de poging tot doodslag. Wel worden het gebruik en aanwezig hebben van pepperspray en het telen van hennep bewezen verklaard...
 • LJN AZ6299, Hoger beroep, VI 7-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Veroordeelde is door de politierechter ten aanzien van mishandeling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, met aftrek. Gelet op artikel 67, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafvordering is overtreding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht thans een...
 • LJN AS4492, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  verdachte B wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij een afpersingszaak en vrijgesproken van diefstal en van bedreiging van twee bezoekers van nachtclub trocodero. voor het medeplegen van poging tot zware mishandeling van die twee bezoekers en voor enige andere gewledsdelicten krijgt hij vijftien maanden...
 • LJN AU3722, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400343-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  “300 Sr lid 3; voorwaardelijk opzet; causaal verband tussen de dood van het slachtoffer en de gedragingen van de verdachte”.
 • LJN AX2488, Raadkamer, 04-050670/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Bezwaar tegen bevel afname celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek ter bepaling van veroordeeldes DNA-profiel, ter opname in een landelijke DNA-databank.
 • LJN BA2082, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830298-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij de slachtoffers, in de woning van het slachtoffer (naam slachtoffer}, op zeer grove wijze met behulp van een hard en zwaar voorwerp ernstig heeft mishandeld. Tevens heeft verdachte in de woonkamer een ravage aangericht door het vernielen van de inboedel.
 • LJN AS4884, Eerste aanleg - meervoudig, 07.410392-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  (geen) voorwaardelijk opzet; zware mishandeling; mishandeling
 • LJN AX6832, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830033-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent de verdachte het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande uit het meermalen hebben van vleselijke gemeenschap met de 14-jarige en dus nog (zeer) jonge [naam slachtoffer] zwaar aan. Verdachte had met zijn 23 jaar beter moeten weten. Een meisje van veertien is immers nog niet in staat de consequenties van haar handelen te overzien...
 •