Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF7256, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/12648
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen / rechtsbijstand. In hoofdstuk A5/5.3.4.2 Vc 2000 is bepaald onder d dat, indien de vreemdeling een met name genoemde advocaat bij het gehoor wenst, deze advocaat zo spoedig mogelijk (ook ’s nachts) eerst telefonisch en vervolgens per fax wordt ingelicht. Indien deze advocaat niet bij...
 • LJN AF2429, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/78775 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / afdoening AC-procedure / schadevergoeding. In hoofdstuk C3/12.13.1 Vc 2000 is neergelegd dat vreemdelingen die een asielaanvraag indienen in het aanmeldcentrum Schiphol, voorafgaand en gedurende de asielprocedure en nadat afwijzend op hun aanvraag is beslist, kunnen worden opgehouden in een grenslogies op grond van artikel 6 Vw 2000...
 • LJN AO8595, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/16940, 04/17436
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / politiecel / wijziging grondslag / schadevergoeding. De vreemdeling is aansluitend op de onderbreking van zijn strafrechtelijke detentie op grond van artikel 570b Wetboek van Strafvordering in vreemdelingenbewaring gesteld. Die strafonderbreking heeft plaatsgevonden omdat de maximaal toegestane...
 • LJN AE9276, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/69905
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vrije termijn. Tussen partijen is niet in geschil dat de vreemdelinge, met de Roemeense nationaliteit, in de nacht van vrijdag 6 september 2002 op zaterdag 7 september 2002 Nederland is ingereisd. De bij algemene maatregel van bestuur gestelde vrije termijn van drie dagen verstreek derhalve op maandagavond 9 september 2002 te 24...
 • LJN AS9431, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2190
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen / rechtsbijstand. De rechtbank overweegt dat overeenkomstig artikel 5.2, eerste lid, Vb 2000 de vreemdeling, voordat hij op grond van artikel 59 Vw 2000 in bewaring wordt gesteld, wordt gehoord. Overeenkomstig artikel 5.2, vijfde lid, Vb 2000 wordt de vreemdeling tijdig mededeling gedaan...
 • LJN AE3474, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/19251 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding. Eiser verzoekt schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane vrijheidsontnemende maatregel, omdat eiser niet na ommekomst van de 48 procesuren in het aanmeldcentrum is doorgestuurd naar een OC. Omtrent de vrijheidsbeneming die eiser onrechtmatig acht is reeds een rechterlijk oordeel gegeven...
 • LJN AH9696, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/30979
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgberoep / belangenafweging. De vreemdeling is in bewaring gesteld op 21 februari 2003 op grond van artikel 59, eerste lid, onder b, Vw 2000. Naar aanleiding van een ongewenstverklaring d.d. 26 februari 2003 is op 27 februari 2003 de maatregel omgezet naar artikel 59, eerste lid, onder a, Vw 2000...
 • LJN AE0227, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/52061 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / ontbreken procesdossier. In verband met een ontruiming van het IND-kantoor was het niet mogelijk het procesdossier op tijd naar de rechtbank te versturen. Ter zitting heeft verweerder - nadat partijen hun standpunten kenbaar hadden gemaakt - toegezegd het dossier alsnog naar de rechtbank te sturen...
 • LJN AE9414, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/69898
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / WAV / rechtmatig verblijf. Ingevolge het bepaalde in artikel 59, eerste lid, aanhef en onder b, Vw 2000, kan verweerder een vreemdeling de maatregel van bewaring opleggen indien het belang van de openbare orde dit vergt, ondanks het feit dat deze rechtmatig verblijf heeft in Nederland. De...
 • LJN AO8550, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/15653
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Somalië / interim measures. Voor de vreemdeling is door het EHRM geen voorlopige maatregel getroffen. De vreemdeling heeft geen rechtmatig verblijf en is op goede gronden in bewaring gesteld. Niet gesteld kan worden dat er geen zicht op uitzetting is, nu verwijdering van andere Somalische vreemdelingen via Nairobi en Dubai is geschied...
 • LJN AF5329, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/70225
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / opvolgende vrijheidsbeperking. Op 10 september 2002 heeft deze rechtbank de opheffing van de vrijheidsontnemende maatregel bevolen. In de avond van 11 september 2002 is de maatregel opgeheven en is eiser onderworpen aan de vrijheidsbeperkende maatregel van artikel 6, eerste...
 • LJN AF2865, Hoger beroep, 200205682/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 200205682/1. Datum uitspraak: 22 november 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: [appellante], appellante, tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats...
 • LJN AD6126, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/24359, 01/26831
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / belangenafweging. De vreemdeling, van Oekraïnse nationaliteit, heeft bij het AC Zevenaar een aanvraag ingediend om toelating als vluchteling. Op diezelfde datum is een aanwijzing gegeven ingevolge artikel 55 Vw 2000. Niet ter discussie staat dat artikel 55 Vw 2000 geen wettelijke basis voor...
 • LJN AF2393, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/73601 VRONTN, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / schadevergoeding. Eiseressen stellen dat zij in het kader van een politieactie ten onrechte zijn staande gehouden, zijn opgehouden en in vreemdelingenbewaring zijn gesteld. Ten tijde van de staandehouding was er geen sprake van een redelijk vermoeden van illegaal verblijf...
 • LJN AF5713, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/86806
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / EU-onderdaan. Eiser is de maatregel van bewaring opgelegd. De maatregel is inmiddels opgeheven. Het beroep tegen de inbewaringstelling is derhalve niet-ontvankelijk. Eiser heeft verzocht om schadevergoeding. Bij zijn aanhouding was eiser in het bezit van een Brits paspoort...
 • LJN AO2038, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/63345
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / zicht op uitzetting. De vreemdelingenbewaring is onderbroken ten behoeve van een strafrechtelijke detentie, gedurende welke detentie verweerder geen verwijderingsactiviteiten heeft verricht. Na afloop van deze strafrechtelijke detentie is de vreemdeling in vrijheid gesteld. Vervolgens is de...
 • LJN AO9722, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/3017, 04/3211
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / proportionaliteit. Gesteld noch gebleken is dat de omstandigheden die hebben geleid tot het oordeel van verweerder dat met een lichtere maatregel kon worden volstaan pas na de inbewaringstelling zijn gebleken. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat deze omstandigheden reeds bestonden op het tijdstip van inbewaringstelling...
 • LJN AS6162, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/4050
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vrije termijn / meldplicht. Door onvoldoende onderzoek van verweerder is niet komen vast te staan dat het rechtmatig verblijf in de vrije termijn reeds was komen te vervallen door het niet tijdig voldoen aan de meldplicht. Voorzover schadevergoeding wordt gevorderd doordat de vreemdeling terug...
 • LJN AR3868, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/36834
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / rechtmatig verblijf / schadevergoeding. De bewaring is van meet af aan onrechtmatig. De vreemdeling had op het moment dat de bewaring een aanvang nam rechtmatig verblijf anders dan bedoeld in artikel 8, f, g en h Vw 2000. Verweerder was niet bevoegd de vreemdeling op grond van artikel 59 Vw 2000 in bewaring te stellen...
 • LJN AD5444, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/17646
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / strafrechtelijk voortraject. Ten onrechte is op 23 april 2001 een voorlopig bevel bewaring is afgegeven. Na beëindiging van het strafrechtelijke voorarrest op 23 april 2001 had de definitieve inbewaringstelling als bedoeld in artikel 59 Vw 2000 moeten plaatsvinden, hetgeen betekent...
 • LJN AE1362, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/67371 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / Reglement regime grenslogies. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de in de uitspraak van 26 januari 2001 (rechtbank Haarlem, AWB 00/74855) neergelegde regel dat een verblijf in het AC van langer dan vier dagen na afronding van de AC-procedure onrechtmatig is, behoudens exceptionele omstandigheden...
 • LJN AD6123, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/23286
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  13-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / leeftijdsonderzoek / manifest bedrog. Naar het oordeel van de rechtbank komt de vreemdeling, afkomstig uit de DRC, op grond van artikel 7:464 BW het recht op voorinzage van, op zijn persoon betrekking hebbende, resultaten van medisch onderzoek toe. Weliswaar heeft de vreemdeling door ondertekening...
 • LJN AQ7976, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/26446
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / medische redenen / rechtmatig verblijf. Volgens de gemachtigde van de vreemdeling is, in verband met opname in PI Scheveningen, sprake van een situatie in de zin van artikel 64 van de Vw 2000 en heeft de vreemdeling krachtens artikel 8j van de Vw 2000 derhalve rechtmatig verblijf in Nederland...
 • LJN AE6314, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/36402 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / tweede bevel. Twee opvolgende bevelen bewaring, waartussen de vreemdelinge niet feitelijk in vrijheid is gesteld. Het eerste bevel is door verweerder opgeheven en de vreemdelinge is door de politie overgebracht naar Rijsbergen, waar haar de maatregel ex artikel 55 Vw 2000 is opgelegd. Na...
 • LJN AD5467, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/155541
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / kennisgeving / schadevergoeding. De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of de ATW van toepassing is op de termijn genoemd in artikel 94, eerste lid, Vw 2000. Artikel 4 onder c van de ATW bepaalt dat de ATW niet geldt voor termijnen van vrijheidsbeneming. In de Memorie van...
 • LJN AS9656, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/51047
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toegangsweigering / schadevergoeding. De toegangsweigering op 8 november 2004 is niet kenbaar aan eiser bekendgemaakt. Eiser is van 8 november 2004 tot 11 november 2004 op een strafrechtelijke grondslag van zijn vrijheid beroofd. Na in vrijheid te zijn gesteld op 11 november 2004 is eiser...
 • LJN AF5871, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/946
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / matiging. De Afdeling heeft bij uitspraak van 3 december 2002 geoordeeld dat de inbewaringstelling van eiseres en haar minderjarig kind met ingang van 29 oktober 2002 onrechtmatig is geworden. De rechtbank kent aan eiseres schadevergoeding toe. Het verzoek van verweerder...
 • LJN AF7844, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/14614
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / documenten. Buiten geschil is dat eiser in bewaring is gesteld op grond van artikel 59, tweede lid, Vw 2000 in de onjuiste vooronderstelling dat er ten behoeve van eiser een laissez-passer is afgegeven ten tijde van zijn inbewaringstelling. Voorts is gesteld noch gebleken dat bedoeld reisdocument...
 • LJN AT4530, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/25369
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Amv / schadevergoeding op grond van eerdere bewaring als volwassene / artikel 5 EVRM. Naar aanleiding van een herhaalde aanvraag kent verweerder de vreemdeling het voordeel van de twijfel toe en verleent haar na een eerdere weigering alsnog een verblijfsvergunning regulier als alleenstaande minderjarige vreemdeling...
 • LJN AT3276, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/6824
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  17-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / hernieuwde bewaring / ongewijzigde omstandigheden. De rechtbank oordeelt dat de hernieuwde inbewaringstelling na opheffing van de eerdere bewaring door de rechtbank 's-Hertogenbosch, waarbij de vreemdeling niet daadwerkelijk in vrijheid is gesteld, maar een strafrechtelijke detentie heeft...
 • LJN AS2707, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/43616
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen / termijn. Eiser heeft tegen de inbewaringstelling beroep ingesteld. Eiser is evenwel niet aangevoerd voor de zitting van 12 oktober 2004. Daarop is de behandeling ter zitting verdaagd naar 13 oktober 2004. Partijen zijn hieromtrent op 12 oktober 2004 geïnformeerd. De zitting is op het geagendeerde tijdstip aangevangen...
 • LJN AD7107, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/42561 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vervolgkennisgeving / matiging schadevergoeding. Verweerder heeft verzuimd een vervolgkennisgeving in te zenden. Dit verzuim komt eerst naar voren na het inzenden van een beroepschrift. De schadevergoeding is toegekend vanaf de dag dat de vervolgkennisgeving had moeten uitgaan. Er is geen...
 • LJN AR4354, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/30807
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / toegangsweigering / rechtsmiddelen. Eiser is de toegang tot Nederland geweigerd wegens gevaar voor de openbare orde. Eiser is in verzekering gesteld wegens verdenking van het binnen het grondgebied van Nederland brengen van drugs. Uit het formulier ‘invrijheidstelling’ van 7 juli 2004 met...
 • LJN AD6130, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 0124693
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  03-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / onvoorwaardelijke gevangenisstraf / schadevergoeding. Zijdens de vreemdeling, een Guinees, is aangevoerd dat hij is veroordeeld tot drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf terwijl hij zich in vreemdelingenbewaring bevond. Nu dit vonnis inmiddels onherroepelijk is geworden dient deze...
 • LJN AE5486, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/17301 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitzetting. Op het formulier waarin de maatregel van bewaring is vastgelegd is als grond van het bestaan van het vermoeden dat de vreemdeling zich zal onttrekken aan zijn uitzetting enkel vermeld dat de vreemdeling niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4.21 Vb 2000...
 • LJN AF2825, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/78406
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / gronden / onttrekking aan uitzetting. Door het strafrechtelijk sepot is de grondslag van de bewaring in zoverre komen te ontvallen, dat dit bevel tot bewaring thans nog uitsluitend is gebaseerd op de grond dat de vreemdeling niet beschikt over een identiteitspapier als bedoeld in artikel 4...
 • LJN AF5333, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/71601
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding / politiecel. Eiseres is samen met haar zeer jonge kind gedetineerd geweest in een politiecel, waarvan niet is gebleken dat er een soepel regime mogelijk was. Op basis van het bepaalde in artikel 5.4 Vb 2000 in samenhang met hoofdstuk A5/1.5 Vc 2000 had de vrijheidsontnemende...
 • LJN AN8209, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/47980
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / wijziging grondslag. De vreemdeling is aanvankelijk op 6 augustus 2003 op grond van artikel 59, tweede lid, Vw 2000 in bewaring gesteld. Hij zou naar DRC worden uitgezet met een groepscharter van 20 augustus 2003. Deze uitzetting heeft echter geen doorgang kunnen vinden. In verband hiermee...
 • LJN AD6311, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/30261 VRONTO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Op 7 juli 2001 is de vreemdeling op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw2000 in bewaring gesteld.
 • LJN AT6867, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/19775
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / ingangsdatum schadevergoeding / tijdig beroep. Op 22 april 2004 is de vreemdeling op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, Vw 2000 in bewaring gesteld. Bij uitspraken van de rechtbank, laatstelijk op 23 december 2004, zijn eerdere beroepen strekkende tot opheffing van de vreemdelingenbewaring ongegrond verklaard...
 • LJN AD6821, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/40713
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / horen / rechtsbijstand. De inbewaringstelling berust op een juiste grondslag. Voorts bestaat een reëel zicht op uitzetting en wordt met voldoende voortvarendheid aan de uitzetting van de vreemdeling gewerkt. De vreemdeling is niet in persoon ter zitting verschenen en gehoord, maar wel is een...
 • LJN AD5926, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/18687
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Bewaring / schadevergoeding. Eiser, van Marokkaanse nationaliteit, is samen met zijn neef aangehouden. De reden voor aanhouding was dat eisers neef ervan werd verdacht te zijn doorgereden na een aanrijding. Eiser is niet meegedeeld wat de reden was voor zijn aanhouding. Eisers aanwezigheid...
 • LJN AE6301, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/57237 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / schadevergoeding. Tussen partijen is niet in geschil en ook de rechtbank stelt vast dat de bewaring van de vreemdeling wegens het niet (tijdig) kennisgeven als bedoeld in artikel 96 Vw 2000, onrechtmatig moet worden geacht. Er is wel voldoende zicht op uitzetting en niet kan worden gesteld...
 • LJN AF2813, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/73590
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  04-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / gescheiden detentie / IVRK. De gemachtigde van Sierra Leoonse eiseres voert aan dat voortzetting van de bewaring onrechtmatig is omdat eiseres in strijd met artikel 37, sub c, van het Verdrag inzake de rechten van het kind in het huis van bewaring niet gescheiden van volwassenen is geplaatst...
 • LJN AD7314, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/42489
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / staandehouding / strafrechtelijk voortraject. De vreemdeling heeft de Algerijnse nationaliteit. De gemachtigde van de vreemdeling stelt dat de strafrechtelijke staandehouding van de vreemdeling als onrechtmatig dient te worden aangemerkt., aangezien geen sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit...
 • LJN AD9758, Voorlopige voorziening, AWB 01/69588, 01/69928
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / categoriewijziging. De vreemdelinge is in bewaring gesteld op 15 november 2001. Bewaring is gehandhaafd bij uitspraak van 28 november 2001. De vreemdelinge heeft op 21 december 2001 beroep ingesteld. De bewaring is opgeheven op 27 december 2001. De presentatie van de vreemdelinge bij de Chinese autoriteiten vond plaats op 23 november 2001...
 • LJN AH9695, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/27869
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / uitreiking beschikking. De vreemdeling is staandegehouden in het kader van een Wav-controle. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat de maatregel van bewaring enige tijd na de oplegging daarvan schriftelijk is vastgelegd. Uit aanvullende processen...
 • LJN AU6022, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/47715
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Grensdetentie / brand Uitzetcentrum Schiphol / wijziging tenuitvoerlegging. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder terecht aan het grensbewakingsbelang een zwaarder belang toegekend dan aan het belang van eiser bij opheffing van de maatregel. De rechtbank ziet evenwel aanleiding te gelasten...
 • LJN AQ1257, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 04/25868
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / Somalië / interim measures. De Somalische vreemdeling is op 25 mei 2004 in bewaring gesteld. De vreemdeling behoort tot de Darodclan die aangemerkt dient te worden als een meerderheidsclan in Somalië. Het EHRM heeft op 15 juni 2004 een interim measure uitgesproken. Naar aanleiding van deze uitspraak is de bewaring op 16 juni 2004 opgeheven...
 • LJN AE6180, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/16845 VRONTN A3
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / vreemdelingenbewaring na strafrechtelijke bewaring. De vreemdeling heeft een gevangenisstraf uitgezeten van dertig maanden, welke is geëindigd op 8 maart 2002. Dit was bij verweerder op voorhand bekend. Op 6 maart 2002 is een maatregel van bewaring opgelegd, waarin staat vermeld dat de bewaring ingaat op 8 maart 2002...
 •