Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

OpiumwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB6502, Eerste aanleg - meervoudig, 01/841055-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard omdat verdachte ten onrechte als verdachte is aangemerkt.
 • LJN AP7304, Hoger beroep, 20.001578.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het oordeel van het hof was het betreden door de politie van het balkon (....) onrechtmatig. Het balkon behoort immers tot de woning (als bedoeld in art. 2 van de Algemene wet op het binnentreden), waaraan niet afdoet dat het een open balkon betreft. Mede gelet op de ligging op de derde verdieping...
 • LJN AB2049, Voorlopige voorziening, AWB 01-742 VEROR H V104 G105
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Het geschil betreft het besluit van verweerder [...], waarbij verweerder onder toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de sluiting gelast van dat gedeelte van het perceel [adres], dat in gebruik is als horeca-inrichting (hierna te noemen: “[coffeeshop]”) met ingang van 7 juni 2001 tot...
 • LJN AF2015, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01 / 248 HOREC Z en AWB 01/251 HOREC Z FEE
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr: AWB 01/248 HOREC Z en AWB 01/251 HOREC Z FEE UITSPRAAK van de enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken in het geding tussen 1. A. ho.d.n. coffeeshop "C" te B, 2. D te B, eisers en de Burgemeester van de Gemeente Heerlen, gevestigd te Heerlen, verweerder. Datum bestreden besluit...
 • LJN AX9078, Hoger beroep, 200509004/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 7 juli 2004 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) gelast de [coffeeshop], gevestigd aan de [locatie] te Rotterdam, met onmiddellijke ingang voor de duur van zes maanden te sluiten.
 • LJN AZ3854, Hoger beroep, 2200544305
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte zich schuldig gemaakt aan de bereiding en bewerking en het vervoer van een materiaal bevattende amfetamine, kennelijk voor handelsdoeleinden. De verdachte heeft een bijdrage geleverd aan het productieproces van amfetamine. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren.
 • LJN AV0757, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500328-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 33-jarige veelpleger veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oa een autokraak, in een auto die als 'lokauto met buit' door de politie was neergezet. De rechtbank oordeelt dat OM ontvankelijk is en dat er geen sprake was van uitlokking...
 • LJN AF8517, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1285 HOREC Z
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  verweerder de aan eiser verleende vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) voor het verstrekken van eetwaren en/of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse in de horeca-inrichting gelegen aan de […]straat […] te B, met ingang van 3 juni 2002 ingetrokken, omdat ...
 • LJN BB8516, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900053-07 en 05/511758-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling verdachte C tot 22 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, terzake deelneming aan een criminele organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het kweken en bereiden van hennepproducten, overtreding van de Opiumwet en oplichting.
 • LJN AY7251, Voorlopige voorziening, 06/3112
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Handhaving sluiting growshop. Wetsverwijzing 13b van de Opiumwet.
 • LJN AH8734, Eerste aanleg - enkelvoudig, 480539-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Hennepkwekerij, binnen treden woning.
 • LJN AZ4257, Eerste aanleg - meervoudig, 16/715077-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  DNA: ernstige bezwaren of redelijk vermoeden van schuld? Art. 151c Sv.
 • LJN AA4461, Voorlopige voorziening, 99/377 GEMWT V1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-05-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND kamer voor bestuursrechtelijke zaken Uitspraak van de president van de rechtbank inzake toepassing van artikel 8:81 en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht. Procedurenr.: 99/377 GEMWT V1 Inzake: A te B, verzoeker, tegen: de Burgemeester van de gemeente Roermond, te Roermond, verder te noemen verweerder...
 • LJN AI0787, Hoger beroep, 200300737/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 mei 2002 heeft de burgemeester van Venlo (hierna: de burgemeester) de door [appellant] geëxploiteerde horeca-inrichting aan de [locatie] te Venlo (hierna: de inrichting) voor een jaar gesloten.
 • LJN AT9750, Eerste aanleg - meervoudig, 16/022533-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Deelneming aan een criminele organisatie die zich toelegde op de productie van wiet en/of hasjiesj en uitvoer van hasjiesj en/of marihuana naar Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Verdachte heeft samen met medeverdachte een leidinggevende rol vervuld. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf...
 • LJN AF3744, Eerste aanleg - meervoudig, 4333-97 + 4070-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De zaak Slagwerk en Terrier
 • LJN AF8472, Eerste aanleg - meervoudig, Parketnummer: 06/080116-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  RECHTBANK ZUTPHEN Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer: 06/080116-02 Uitspraak d.d.: 22 april 2003 Vord. na voorw. veroord.:06/070649-01 tegenspraak / dip VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [maand] 1971, wonende te [woonplaats], [adres]. Onderzoek...
 • LJN BC9404, Eerste aanleg - meervoudig, 15/003340-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art 363 Sr: als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen; bewaarder detentiecentrum Schiphol Oost; (cocaïne-)bolletjes. Verweren: OMNO omdat: 1. OM had zorgen moeten dragen getuige te kunnen horen voor uitzetting...
 • LJN BD1537, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/1232 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Intrekken verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Verweerder heeft het verlof van eiser ingetrokken. Verweerder heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat sprake is van vrees voor misbruik op grond van andere, niet uit veroordeling of transacties gebleken feiten, als bedoeld in bijzonder deel ...
 • LJN AF8520, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/1286 DOREC Z
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  verzoek aan verweerder de bedoelde vergunning in te trekken en kan deze brief, gelet op de inhoud ervan, niet anders opgevat worden dan een verzoek om intrekking van die horeca-exploitatievergunning. Eisers stelling dat verweerder had moeten begrijpen dat hij onder bepaalde omstandigheden zijn vergunning...
 • LJN AT6321, Eerste aanleg - meervoudig, 06/080218-04 (2)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Geen schadevergoeding wegens het ondergaan van voorlopige hechtenis in de zaak Zuuk. Het onderzoek werd destijds begonnen op grond van de verdenking dat betrokkene de zogenoemde wreekster van Zuuk zou zijn. De officier van justitie heeft betrokkene daarvoor echter niet vervolgd, omdat er onvoldoende bewijzen waren...
 • LJN BA7804, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839304-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Acht jaar gevangenisstraf voor onder meer medeplegen van poging tot moord. De rechtbank rekent verdachte onder meer zwaar aan dat zwaar geweld is gebruikt en dat verdachte op geen enkel moment heeft geaarzeld om het slachtoffer tegen een geldelijke vergoeding dood te schieten. Door het op afstand van...
 • LJN AU9130, Cassatie, 01324/05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Reikwijdte art. 359.2 Sv. 1. Wettelijk systeem. 2. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten; pv en uitspraak als kenbron; eisen aan cassatiemiddel. 3. Soms motivering vereist van selectie en waardering bewijs en keuze en weging factoren van belang voor oplegging straf of maatregel; toetsing in cassatie...
 • LJN BC5747, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630200-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, CIE-informatie
 • LJN AF3743, Eerste aanleg - meervoudig, 4042-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  RECHTBANK BREDA Parketnummer(s): 4042-97 1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], heeft de meervoudige kamer van deze rechtbank het volgende vonnis gewezen...
 • LJN BB8543, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900415-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Uitspraak in het zgn. Mercurius-onderzoek. Verdachte E heeft een cruciale rol gespeeld binnen een criminele organisatie gericht op de uitvoer van hennep naar Duitsland en Italië. Een en ander leidt, waarbij tevens het witwassen van een groot bedrag aan Britse ponden bewezen is geacht, tot een aanzienlijke (deels voorwaardelijke) vrijheidsstraf.
 • LJN AR7632, Eerste aanleg - meervoudig, 4342-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  In een omvangrijke drugszaak heeft de rechtbank Breda 11 personen uit Tilburg veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met grootschalige productie van en handel in softdrugs en synthetische harddrugs. Uit de bewijsmiddelen blijkt volgens de rechtbank duidelijk dat sprake was van een bedrijfsmatige aanpak...
 • LJN AZ9938, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810065-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat er in casu sprake is van schending van het beginsel ne bis in idem, nu verdachte terzake van medeplegen van opzettelijke overtreding van artikel 3 van de Opiumwet, betreffende dezelfde periode, reeds door het gerechtshof te Leeuwarden op 1 december 2006 is veroordeeld...
 • LJN AI0630, Hoger beroep, 00/6365 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bieden het strafrechtelijk vonnis en de beschikbare gegevens voldoende aanknopingspunten om de WW-uitkering volledig te beëindigen?
 • LJN AZ7066, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810107-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke zich onder meer bezigheield met het telen, bereiden en bewerken van hennep(planten) en ten behoeve van die kwekerijen illegaal aftappen van stroom.
 • LJN BC0417, Eerste aanleg - meervoudig, 01/841055-07 (niw)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  vrijspraak voor het aanwezig hebben van hennepplanten althans delen daarvan nu een test van de aangetroffen plantenresten uitgevoerd door het NFI ontbreekt en derhalve niet kan worden vastgesteld dat de aangetroffen plantenresten hennepplanten betroffen
 • LJN BC7268, Voorlopige voorziening, AWB- 08_87
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Kopje: Maand sluiting gedoogde Coffeeshop Pasja. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Het totale pand, bestaande uit de begane grond en de bovenverdiepingen, moet worden aangemerkt als onderdeel van de coffeeshop. Verweerder moet ten aanzien van het totale pand bevoegd worden geacht tot toepassing van artikel 13b van de Opiumwet...
 • LJN BC2107, Eerste aanleg - meervoudig, 200700091/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het bestemmingsplan "Leeuwarden - Klanderijbuurt/Tulpenburg" vastgesteld.
 • LJN AD8837, Eerste aanleg - enkelvoudig, 741/00
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  d.d. 5 december 2001 De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige kamer, overweegt en beslist als volgt, inzake: Rolno. 741/00 [eiser], [woonplaats], eiser, advocaat: mr. P.J.M. Thewessen, procureur: mr. J. Wind tegen: [gedaagde], h.o.d.n. Coffeeshop [gedaagde], [woonplaats] gedaagde, advocaat...
 • LJN BB8515, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900040-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf terzake deelneming aan een criminele organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het kweken en bereiden van hennepproducten. Voorts is verdachte D veroordeeld terzake overtreding van de Opiumwet.
 • LJN AF3098, Eerste aanleg - meervoudig, 4288-97 + 1521-99 + 2044-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  RECHTBANK BREDA Parketnummer(s): 4288-97 + 1521-99 + 2044-00 1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de ter terechtzitting overeenkomstig artikel 285 van het wetboek van strafvordering gevoegde zaken onder voormelde parketnummers van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum en ...
 • LJN BB8524, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900300-05, 05/511760-07 en 05/513374-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verdachte B wordt vrijgesproken van onder meer deelname aan een criminele organistaie gericht op het telen/bereiden van hennepproducten en voorbereidinghandelingen in het kader van de Opiumwet. De rechtbank verklaart zich onbevoegd terzake van een aantal economische delicten die aan verdachte zijn tenlastegelegd...
 • LJN AV3407, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754114-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  14a Sr, 14b Sr, 14c Sr, 36b Sr, 36c Sr, 57 Sr, 140 Sr; 3 OW, 11 OW. Verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie waarvan de activiteiten bestonden uit stelselmatige overtreding van de Opiumwet. De leden van de organisatie waren rechtstreeks betrokken bij een reeks kort na elkaar plaatshebbende transporten van softdrugs naar Groot...
 • LJN AE4449, Eerste aanleg - meervoudig, 09-757295/99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Cocainesmokkel; bedreiging met zware mishandeling; afpersing; poging tot doodslag; valsheid in geschrifte; deelname aan criminele organisatie; verboden wapenbezit: 8 jaar gevangenisstraf. Hoger beroep: AI1086
 • LJN AR7213, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097187-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings bevel (EAB), Duitsland.
 • LJN BB7115, Cassatie, 02940/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1. Beroep op partiële n-o van het OM i.v.m. ne bis in idem: een eerdere veroordeling in België voor “witwassen” en de vervolging in Nederland van deelname aan een criminele organisatie die witwassen mede ten doel heeft. 2. Strafmotivering. Ad 1. ‘s Hofs verwerping van het beroep op de partiële n-o van...
 • LJN BB8523, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900299-05, 05/511757-07 en 05/513373-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Uitspraak in zgn. Mercurius-onderzoek. Verdachte A wordt veroordeeld voor onder meer deelname aan criminele organisaties gericht op het telen/bereiden van hennepproducten en de uitvoer van softdrugs naar Italië en Duitsland, voorbereidinghandelingen in het kader van de Opiumwet, witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude...
 • LJN BA1114, Eerste aanleg - meervoudig, 06/1300 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  intrekking exploitatievergunning op grond van de wet BIBOB; zakelijk samenwerkingsverband; ernstig gevaar dat exploitatievergunning gebruikt wordt/zal worden voor het plegen van strafbare feiten
 • LJN AA4933, Voorlopige voorziening, 00/105 HOREC VV KLR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Bestuursdwang. Sluiting voor vier weken wegens gebruik softdrugs in horeca-inrichting
 • LJN AE0454, Voorlopige voorziening+bodemzaak, Awb 02/321 en 02/332
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  20-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Reg.nr.: Awb 02-321 en 02-332 Uitspraakdatum: 20 maart 2002 RECHTBANK HAARLEM, sector bestuursrecht voorzieningenrechter UITSPRAAK (artikel 8:81 en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht) op een verzoek om een voorlopige voorziening en tevens in de hoofdzaak in de zaken van: [eiser], wonende te Haarlem, eiser, ...
 • LJN AF2649, Hoger beroep, 21-001832-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001832-02 Uitspraak dd.: 23 december 2002 TEGENSPRAAK Gerechtshof te Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle van 27 juni 2002 in de strafzaak tegen [verdachte]...
 • LJN BD1562, Eerste aanleg - meervoudig, 03/501413-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Vrijspraak artikel 3 Opiumwet Uit het onderzoek ter terechtzitting en de stukken van het dossier is niet gebleken door wie welke bevoegdheden zijn gehanteerd. Zo is niet duidelijk wie de medewerkers van de FIOD waren en of deze opsporingsbevoegdheden hebben, of er dwangmiddelen zijn gehanteerd of niet...
 • LJN AE0172, Hoger beroep, 99/5714 ALGEM
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/5714 ALGEM U I T S P R A A K in het geding tussen: de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, appellant, en V.O.F. Koffiehuis [X.], gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur...
 • LJN AF8349, Voorlopige voorziening, AWB 02 / 765 VEROR VV KLR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  RECHTBANK MAASTRICHT Reg.nr: AWB 02 / 765 VEROR VV KLR UITSPRAAK van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen: [verzoeker], wonende te Hoensbroek, verzoeker, en de Burgemeester van de gemeente Heerlen, verweerder...
 •