Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet wapens en munitie

 

Artikel 55
1
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 22, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid.
2
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met artikel 14, eerste lid.
3
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
a
hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III;
b
hij die handelt in strijd met de artikelen 13, eerste lid, of 26, eerste lid, aan boord van een luchtvaartuig of op een luchtvaartterrein, als omschreven in artikel 1 van de Luchtvaartwet.
4
Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en van het in strijd met de wet vervaardigen, transformeren, uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, herstellen, beproeven of verhandelen van wapens of munitie een beroep of een gewoonte maakt.
5
Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt eveneens gestraft hij die handelt in strijd met artikel 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, indien het feit begaan is met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van dat wetboek voor te bereiden of gemakkelijk te maken.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA4793, Eerste aanleg - meervoudig, 11/005239-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  parketnummer 11/005239-99 datum uitspraak 15 februari 2000 Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], zonder vast woon...
 • LJN AZ8683, Eerste aanleg - meervoudig, 10/750025-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Stelselmatige inwinning van informatie en pseudokoop. Politiële informanten. (Internationale) handel in verdovende middelen en handel in wapens.
 • LJN AB0843, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129287-00

  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/129287-00 Datum uitspraak: 19 maart 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer , in de strafzaak tegen: verdachte, geboren te geboorteplaats op geboortedatum, ingeschreven in de gemeentelijke...
 • LJN AO3743, Eerste aanleg - meervoudig, 09/997109-03 + 09/993371-03 (t.b.g.) + 09/993372-03 (t.b.g.)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte is als pleger en als feitelijke leidinggevende van verschillende rechtspersonen gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar opzettelijk verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet nagekomen...Daarnaast had verdachte een aantal van dergelijke aangiften nog niet ingediend, doch deze wel reeds valselijk ...
 • LJN AO3150, Eerste aanleg - meervoudig, 16/028649-02; 16/028059-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Dubbele moord: levenslange gevangenisstraf
 • LJN AX6721, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810010-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De straf die de rechtbank zal opleggen, is lager dan de officier van justitie heeft geeist. Dit vindt zijn oorzaak in belangrijke mate in het feit dat de rechtbank bij de bewezenverklaring van feit 1 is uitgegaan van een aanzienlijk kortere periode dan de officier van justitie. De rechtbank zal de duur...
 • LJN AZ8161, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754013-06 + 22.004795-04 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vrijspraak. Verdachte wordt verweten dat hij in de periode van 24 januari 2006 tot en met 22 februari 2006 te Den Haag en/of [plaats] opzettelijk voorwerpen voorhanden heeft gehad die kennelijk bestemd zijn tot het in vereniging begaan van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld...
 • LJN AV5108, Eerste aanleg - meervoudig, 10/000322-04;10/000328-04;10/000396-04;10/000393-04;10000325-04;10/000323-04;10/000395-04;
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Compilatie van de vonnissen in de zaak van veertien verdachten van de zogenoemde Hofstadgroep. Van de veertien verdachten worden vijf vrijgesproken. De rechtbank acht de overige negen verdachten allen schuldig aan deelneming aan een criminele organisatie en aan deelnemening aan een terroristische organisatie...
 • LJN AU5820, Eerste aanleg - meervoudig, 14.810192-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Zeven jaar gevangenisstraf voor poging tot moord Den Burg (Texel).
 • LJN AZ8684, Eerste aanleg - meervoudig, 10/150146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Stelselmatige inwinning van informatie en pseudokoop. Politiële informanten. (Internationale) handel in verdovende middelen en handel in wapens.
 • LJN AV1020, Eerste aanleg - meervoudig, 16/604138-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Veroordelingen van 2 verdachten voor schietpartij in Eemnes ter zake van poging tot doodslag. Poging tot moord niet bewezen. Medeplegen niet bewezen. Geen noodweer (-exces).
 • LJN AB0844, Eerste aanleg - meervoudig, 13/077074-00

  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM Parketnummer: 13/077074-00 Datum uitspraak: 19 maart 2001 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, meervoudige kamer , in de strafzaak tegen: verdachte, geboren te geboorteplaats, op geboortedatum, ingeschreven in de gemeentelijke...
 • LJN AO5083, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230188-3
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft gisteren vier mannen veroordeeld voor hun rol in het grootste transport van cocaïne naar Nederland tot nu toe. De partij (4.050 kg.) werd op 20 augustus vorig jaar op de uit Venezuela afkomstige zeesleepboot 'Otton' in de haven van Vlissingen in beslag genomen. In deze zogeheten 'Amalthea...
 • LJN AT3853, Eerste aanleg - meervoudig, 16/370265-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft meerdere keren met een vuurwapen op haar ex-vriend geschoten, toen hij haar woning binnendrong. Het slachtoffer is gewond geraakt. De rechtbank acht poging tot doodslag bewezen: verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging op grond van intensieve en extensieve noodweer-exces.
 • LJN AT9860, Eerste aanleg - meervoudig, 10/030066-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Box II diefstal met braak – diefstal met geweld - wapenbezit Verdachte heeft, samen met anderen, op de openbare weg een man van zijn portemonnee beroofd. Daarnaast heeft verdachte munitie voorhanden gehad. Voorts heeft verdachte zich, wederom samen met anderen, schuldig gemaakt aan een inbraak in een school.
 • LJN AZ7740, Eerste aanleg - meervoudig, 10/603035-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Bevoegdheid. Het tenlastegelegde ziet op handelingen verricht in Nederland en in Kroatie. De Nederlandse strafwet is van toepassing - en de Nederlandse rechter bevoegd - wanneer het feit gepleegd is in zowel Nederland als in het buitenland en dat geldt ook als het in Nederland begane gedeelte niet eens een strafbare poging zou opleveren...
 • LJN AA9732, Eerste aanleg - meervoudig, 16/039280-99 en 16/039280-99A
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/039280-99 en 16/039280-99A Datum uitspraak : 31 januari 2001 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. M.W.G.J. IJsseldijk G/T: Nee V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte F.D. van V.] Dit vonnis is gewezen...
 • LJN AX6826, Eerste aanleg - meervoudig, 19/605937-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte meldt zich op 20 januari 2006 vrijwillig aan het districtsbureau van politie te Emmen en overhandigt daarbij een geladen vuurwapen. Verdachte wordt aangehouden en aansluitend in verzekering gesteld. In de daarop volgende verhoren bekent hij, alleen dan wel in wisselende samenstellingen, diverse strafbare feiten te hebben gepleegd...
 • LJN AZ2565, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700299-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft gedurende een klein half jaar softdrugs verkocht. De rechtbank neemt het verdachte in het bijzonder kwalijk dat hij daarbij op afroep beschikbaar was voor onder meer een grote groep minderjarigen. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 15 maanden waarvan drie voorwaardelijk.
 • LJN AS8870, Eerste aanleg - meervoudig, 07.430278-02 en 07.410159-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  gedeeltelijke nietigheid tenlastelegging; omschrijving deels te vaag
 • LJN AV1960, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850731-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Gelet op de aard van het bewezenverklaarde is het een ervaringsregel dat daardoor bij het slachtoffer immateriële schade van (enige) omvang kan worden veroorzaakt. Dit kan ook het geval zijn indien het slachtoffer een politieambtenaar in de uitoefening van zijn functie betreft. Echter voor een politieambtenaar...
 • LJN AF2839, Eerste aanleg - meervoudig, 050167.01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/050167-01 Uitspraak d.d. : 02 december 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] Geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats :...
 • LJN AZ8907, Eerste aanleg - meervoudig, 630089-05 en 440269-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  als leider en oprichter deelnemen aan een criminele organisatie; artikel 3 onder B en C van de Opiumwet
 • LJN AZ5587, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830218-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank heeft de orientatiepunten voor de straftoemeting bij het min of meer bedrijfsmatig en met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een loods of andere soortgelijke ruimtes met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten in aanmerking genomen. Deze...
 • LJN AA6263, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/3230
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam Sector Bestuursrecht enkelvoudige kamer Uitspraak artikel 8:70 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 33a Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 99/3230 VRWET inzake: A, wonende te B, eiser, tegen: de Staatssecretaris van Justitie, verweerder...
 • LJN AA9086, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035141-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035141-00 Uitspraakdatum: 20 december 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren...
 • LJN AD7639, Eerste aanleg - meervoudig, 11.006006.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  parketnummer 11.006006.00 datum uitspraak 20 december 2001 Strafvonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 1. Onderzoek van de zaak. In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Dordrecht tegen [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende...
 • LJN AW1966, Eerste aanleg - meervoudig, 10/700227-05 en 10/702366-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft op 15 oktober 2005 getracht een motoragent van de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond van het leven te beroven door op de snelweg meermalen met zijn auto in te rijden op de motoragent. De motoragent kwam ten val en raakte daarbij zeer ernstig gewond. Zijn linker onderbeen moest worden geamputeerd...
 • LJN AA9085, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035215-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035215/00 Uitspraakdatum: 20 december 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren...
 • LJN AD8558, Hoger beroep, 23-001431-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Doodslag (slachtoffer met een geweer doodgeschoten). Voorhanden gehad: 4 geweren, 1 gasrevolver, 1 geluiddemper en 105 div. patronen.
  10 jaar gevangenisstraf.
 • LJN AZ1008, Eerste aanleg - meervoudig, 10/632385-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  artikel 308 Sr: Verdachte en zijn echtgenote hebben zeer onvoorzichtig, nalatig en onachtzaam gehandeld door een geladen vuurwapen op te bergen in een onafgesloten kast in de kinderkamer naast een stapelbed. Hun zoontje kon hierdoor het pistool pakken en ermee op zijn zusje schieten, dat ernstig gewond is geraakt...
 • LJN AA8304, Eerste aanleg - meervoudig, 16/038008-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Parketnummer : 16/038008-99 Datum uitspraak : 14 november 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. A.J. Smit V O N N I S van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: (verdachte), (geboorteplaats en datum) wonende te Amersfoort, thans gedetineerd in Huis van Bewaring De Schans te Amsterdam...
 • LJN AL9039, Eerste aanleg - meervoudig, 05/093219-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Medeplichtigheid tot moord en poging tot moord op portiers van de Matrixx in Nijmegen.
 • LJN AY8146, Eerste aanleg - meervoudig, 07.630215-05, 480219-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  rechtbank merkt groep die naast schiphol-overval tal van vermogensdelicten pleegde aan als criminele organisatie
 • LJN AR5552, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/610098-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Wet wapens en munitie; het voorhanden hebben van (vuur)wapens: deels vrijspraak, deels OVAR. Verdachte had 5 vuurwapens, 1 lichtkogelpistool, 1 stroomstootwapen, 2 patronen, 2 werpmessen en een te lang vouwmes in huis. De politierechter, die als rechter-commissaris het gerechtelijk vooronderzoek gesloten had, acht zich bevoegd over de zaak te oordelen...
 • LJN AK3457, Eerste aanleg - meervoudig, 16/110812-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte en zijn mededaders hebben op 21 december 2002 in een woning aan het Mereveldplein te De Meern op geraffineerde en doordachte wijze gepoogd (slachtoffer) van een groot geldbedrag te beroven. Verdachte heeft een vuurwapen meegenomen en heeft daarmee ten minste driemaal geschoten. Verdachte is...
 • LJN AT3589, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004780-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan moord, aan twee pogingen tot moord en aan het bezit van een verboden wapen en munitie. Zij neemt voor de strafmaat als uitgangspunt dat de samenleving maximaal tegen criminele activiteiten van de verdachte beschermd moet worden en veroordeelt hem tot levenslange gevangenisstraf...
 • LJN AS8874, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230061-04 en 07.00060-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  OvJ partieel niet-ontvankelijk; feiten betreffen deels dezelfde gedraging
 • LJN AU4531, Eerste aanleg - enkelvoudig, 10/600046-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander een machinepistool, een aantal patronen en een geluiddemper voorhanden heeft gehad. Het strafverzwarende onderdeel van de tenlastelegging, namelijk het terroristisch oogmerk dan wel het oogmerk om een...
 • LJN AV8939, Eerste aanleg - meervoudig, 10/650149-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft op 22 maart 2002 een man van het leven beroofd. Terwijl het slachtoffer in een auto op een parkeerplaats zat werd hem door verdachte op een kille wijze een kogel door het hoofd geschoten, waardoor hij ter plekke is overleden. Bovendien heeft verdachte zich aan een ernstig strafbaar feit...
 • LJN AL9035, Eerste aanleg - meervoudig, 05/090460-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Medeplichtigheid bij moord en poging tot moord op portiers van de Matrixx te Nijmegen.
 • LJN AY5541, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830031-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank verwijt het verdachte in hoge mate dat hij, hebbende een voorbeeldfunctie als gemeentelijk politicus, zijnde fractievoorzitter van Leefbaar Emmen, gelden die bestemd zijn voor deze politieke partij heeft aangewend voor prive-doeleinden, terwijl terugbetaling van bedoelde gelden tot op heden niet heeft plaatsgevonden...
 • LJN AE8098, Eerste aanleg - meervoudig, 04/051493-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Parketnummer : 04/051493-00 uitspraak d.d. : 26 september 2002 TEGENSPRAAK VONNIS van de rechtbank [geboorteplaats], meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats] adres : [adres] plaats ...
 • LJN AO8902, Eerste aanleg - meervoudig, 10.060212/03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De Rechtbank legt de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege op voor belager mevrouw Balkenende. De rechtbank acht bewezen dat verdachte T. zich op 27 oktober 2003 schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een moord op mevrouw Balkenende (feit 1). De rechtbank acht verder bewezen dat verdachte T...
 • LJN AB1300, Eerste aanleg - meervoudig, 16/209510-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen moord in relatiesfeer;7 jaar gev. straf. Hoger beroep: AH8749
 • LJN AO8024, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000317-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  de rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan twee pogingen tot doodslag (niet: moord), bedreiging en verboden wapenbezit. uit zijn strafblad blijkt dat de verdachte geweld niet schuwt -hij had net een gevangenisstraf van 15 jaar achter de rug wegens het medeplegen van een moord...
 • LJN AO7935, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000302-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  de verdachte [de M] in deze zaak en een verdachte [L] in een andere zaak worden ervan verdacht dat zij hebben geprobeerd de gebroeders [E] door te schieten. De rechtbank komt tot het oordeel dat [de M] geem dader of mededader is van de poging tot doodslag. Wel worden het gebruik en aanwezig hebben van pepperspray en het telen van hennep bewezen verklaard...
 • LJN AV7579, Eerste aanleg - meervoudig, 16/510838-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verdachte heeft zich op 27 juni 2005 schuldig gemaakt aan een laffe diefstal. Hij zocht zijn bijna 81-jarige slachtoffer met zorg en geruime tijd tevoren uit. Verdachte wist zich door middel van een babbeltruc toegang te verschaffen tot de woning van het slachtoffer. Na vertrek van verdachte uit de woning...
 • LJN AZ3033, Eerste aanleg - enkelvoudig, 10/765054-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte heeft een partij van 10.800 (speelgoed)pistooltjes doen invoeren. Ter beoordeling staat of deze voorwerpen wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens en daardoor zodanig op een wapen gelijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. De politierechter...
 • LJN AA9084, Eerste aanleg - meervoudig, 01/035213-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/035213-00 Uitspraakdatum: 20 december 2000 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren...
 •