Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BD9309, Eerste aanleg - meervoudig, 252241/ HA ZA 08-329
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Verzoek tot wraking afgewezen. Kritische houding van rechter onvoldoende aanleiding om te twijfelen aan onpartijdigheid van rechter.
 • LJN BB5159, Hoger beroep, K07/0145
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beslissing op een wrakingsverzoek. Ook bij een artikel 12 Sv-procedure kan om wraking worden verzocht. Het verzoek is evenwel niet tijdig als bedoeld in art. 513 Sv ingediend.
 • LJN AE6549, Eerste aanleg - meervoudig, 09/757263-01; 09/757263-01-A
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank 's-Gravenhage Meervoudige wrakingskamer Wrakingnr. 11/02 parketnummer: 09/757263-01; 09/757263-01-A datum beschikking: 29 mei 2002 Beslissing in wrakingsincident Beschikking op het op 07 mei 2002 bij de rechtbank ingekomen verzoek als bedoeld in LJN BI0276, Eerste aanleg - meervoudig, 108725/HA RK 09-82
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wraking van de meervoudige strafkamer nadat deze kamer ter zitting van 23 maart 2009 een drietal door de verdachte ter zitting gedane verzoeken heeft afgewezen en heeft beslist dat de behandeling van de strafzaak kan worden voortgezet. Volgens verzoeker is deze beslissing ongemotiveerd en hebben de rechters...
 • LJN AB0753, Hoger beroep, 21-002496-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-002496-99 WRAKING GERECHTSHOF TE ARNHEM Beslissing gewezen op het verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering van DE VERDACHTE, geboren: in het jaar 1952, ...
 • LJN AV5794, Hoger beroep, 21-003846-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gerechtshof te Arnhem heeft op 8 maart 2006 het verzoek tot wraking van de rechter, die eerst als rechter deel heeft uitgemaakt van de strafkamer die in eerste aanleg het eindoordeel heeft gegeven en die in een later stadium van het strafproces in de functie van rechter-commissaris alsnog onderzoekshandelingen wil gaan verrichten, toegewezen...
 • LJN AF1034, Raadkamer, 21-001571-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Parketnummer: 21-001571-02 Uitspraak dd.: 25 november 2002 GERECHTSHOF TE ARNHEM Wrakingskamer Beslissing op het verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering van [verzoeker], geboren te [geboorteplaats]...
 • LJN AD6422, Eerste aanleg - meervoudig, 05/052634-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER Parketnummer : 05/052634-00 Datum uitspraak : 28 november 2001 Beslissing naar aanleiding van het verzoek van [verdachte], geboren te [plaats] op [datum], wonende:[adres] raadsman mr. A.F. van Dam, advocaat te Arnhem, tot...
 • LJN AE6387, Eerste aanleg - meervoudig, 09/050459-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank 's-Gravenhage Meervoudige wrakingskamer Wrakingnr. 3/2002 Parketnummer 09/050459-01 datum beschikking: 12 maart 2002 Beslissing in wrakingsincident Beschikking op het ter openbare terechtzitting van 12 maart 2002 gedane verzoek tot wraking in de zaak met bovenstaand parketnummer tegen de verdachte...
 • LJN AS6401, Hoger beroep, W2005/008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Beslissing op een verzoek tot wraking. De enkele omstandigheid dat de zaak van verzoeker wordt behandeld door een kamer van het hof, waarvan de leden reeds zitting hebben gehad in de zaken van de twee medeverdachten en ten laste van elk van hen bewezen heeft verklaard dat de desbetreffende verdachte...
 • LJN AF4032, Eerste aanleg - meervoudig, 01/040078-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Een wrakingsverzoek wordt als ongegrond afgewezen.
 • LJN BE8938, Eerste aanleg - meervoudig, 76779 HA RK 08-2044
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wraking o.g.v. vooringenomenheid ongegrond.
 • LJN BD6608, Eerste aanleg - meervoudig, 244395/ HARK 08-86
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Wraking: afwijzing verzoek horen getuige, medeverdachte en opmaken proces verbaal van meineed.
 • LJN AB0006, Eerste aanleg - meervoudig, 13/038010-97

  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Parketnummer: 13/038010-97 +---------------+ ¦ BESCHIKKING ¦ +---------------+ op het op 25 januari 2001 namens: [verzoeker] geboren te [woonplaats], verzoeker, gedane mondelinge verzoek ex artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN BF0022, Hoger beroep, W2008/10
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Demarche hof naar aanleiding van door partij ingebracht deskundigenbericht.
 • LJN BG4468, Hoger beroep, wraking 64 / 18 -2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wrakingsverzoek strafkamer hof ’s-Hertogenbosch gegrond verklaard.
 • LJN BB3474, Eerste aanleg - meervoudig, 159806 /07-214
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wrakingskamer die oordeelt over een wrakingsverzoek ingediend tegen een eerdere wrakingskamer wordt zelf ook gewraakt. De wrakingskamer bepaalt dat het verzoek tot wraking wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling wordt gelaten en gaat vervolgens over tot een inhoudelijke beoordeling...
 • LJN BD6852, Eerste aanleg - meervoudig, 248578/ HARK 08-234
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Afwijzing van het horen van de officier van justitie door de RC. Wraking afgewezen.
 • LJN AE6382, Eerste aanleg - meervoudig, 09/050459-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank 's-Gravenhage Meervoudige wrakingskamer Wrakingnr. 2/2002 Parketnummer 09/050459-01 datum beschikking: 1 februari 2002 Beslissing in wrakingsincident Beschikking op het ter openbare terechtzitting van 1 februari 2002 gedane verzoek tot wraking in de zaak met bovenstaand parketnummer tegen de verdachte...
 • LJN AY5855, Hoger beroep, 21-003506-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Wrakingsverzoek. Verzoeker heeft het verzoek tot wraking gedaan tijdens het uitspreken van het arrest door het lid van de enkelvoudige strafkamer. Nu de wet niet uitsluit dat ook in dit stadium van het geding een wrakingsverzoek kan worden gedaan, is het hof van oordeel dat het verzoek tijdig is gedaan...
 • LJN BG4431, Eerste aanleg - meervoudig, 105555/HA RK 08-392
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  wrakingsverzoek omdat verzoeker het niet eens is met de door de meervoudige strafkamer ter zitting van 30 oktober 2008 genomen gemotiveerde beslissing dat met de behandeling van de strafzaak kan worden voortgegaan. Wrakingsverzoek wordt afgewezen.
 • LJN BD5875, Eerste aanleg - meervoudig, 102229/HA RK 08-224
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Wraking van de meervoudige strafkamer Naar aanleiding van de vordering van de officier van justitie tot gevangenhouding van verdachte heeft de voorzitter een ordemaatregel getroffen, inhoudende dat de verdachte tot het moment waarop op de vorderingen van de officier is beslist, het pand van de rechtbank te Groningen niet mag verlaten...
 • LJN BH5565, Hoger beroep, W 2009/002
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Wraking. De wrakingskamer heeft bij beslissing van 2 februari 2009 het wrakingsverzoek van verzoeker, genummerd W2009/01 afgewezen. Vervolgens is namens verzoeker bij verzoekschrift gedateerd 5 februari 2009 om wraking verzocht van de leden van de wrakingskamer. Ingevolge art. 515, vijfde lid, Sv staat...
 • LJN BD5037, Eerste aanleg - meervoudig, 102516/HA RK 08-238
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Verzoeker stelt zich op het standpunt dat er sprake is van de schijn van vooringenomenheid aan de zijde van de rechtbank. De strafzaak van verzoeker wordt niet behandeld door een representatieve weerspiegeling van de samenleving nu zowel de politierechter, de griffier als de officier van justitie vrouw zijn...
 • LJN BC4425, Hoger beroep, 22-000113-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beslissing wrakingskamer
 • LJN BD3670, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75759 HA RK 08-2033
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wraking
 • LJN BD3805, Eerste aanleg - meervoudig, 92649 KG RK 08-246
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek tot wraking, afgewezen.
 • LJN BA5680, Eerste aanleg - meervoudig, 07/404
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Verzoeker is eerder als verdachte gehoord door de meervoudige strafkamer. Van dit verhoor is een proces-verbaal opgemaakt. Voorafgaande aan een nieuwe strafzitting wraakt hij de voorzitter van de meervoudige strafkamer, omdat deze niet onpartijdig zou zijn. De partijdigheid zou blijken uit een in betreffende proces...
 • LJN BB5027, Hoger beroep, ----
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beslissing m.b.t. wrakingsverzoek van één van de verdachten inzake 'Hofstad'.
 • LJN BA0897, Eerste aanleg - meervoudig, 68765 HA RK 07-2007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wraking voorzitter strafkamer. Niet alle gronden terstond en tegelijk voorgedragen zoals bedoeld in artikel 513 Sv. Uit de gang van zaken bij de afwijzing van het verzoek tot herstel van proces-verbaal van eerdere terechtzitting kan geen vooringenomenheid van de voorzitter van de strafkamer worden afgeleid.
 • LJN BA4771, Hoger beroep, 2200316205 W
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Afwijzing wrakingsverzoek.
 • LJN BG5505, Hoger beroep, wraking 65 / 19 - 2008
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Beslissing wrakingskamer hof ’s-Hertogenbosch 10 november 2008: wraking strafkamer op grond van afwijzing van verzoek tot terugwijzing op de voet van 423 Sv ongegrond.
 • LJN BA7311, Eerste aanleg - meervoudig, 94809/HA RK 07-251
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Bij vonnis van 21 mei 2007 heeft de meervoudige strafkamer bewezen verklaard dat de bij dit vonnis veroordeelde samen met twee medeverdachten deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie. Deze medeverdachten (I en II) hebben vervolgens een wrakingsverzoek ingediend. In het verzoek van medeverdachte...
 • LJN BB5028, Hoger beroep, ---
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Beslissing op een wrakingsverzoek van één van de verdachten inzake 'Hofstad'.
 • LJN BD3802, Eerste aanleg - meervoudig, 92632 KG RK 08-245
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verzoek tot wraking, afgewezen.
 • LJN BD3661, Eerste aanleg - enkelvoudig, 75771 HA RK 08-2034
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  09-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Wraking
 • LJN AR5216, Raadkamer, 13/847063-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  In de strafzaak tegen Big Willem (Willem van B.) heeft de raadsman mr. M.L. van Gessel een verzoek tot wraking van de rechter-commissaris aan de rechtbank voorgelegd.
 • LJN BB0338, Eerste aanleg - meervoudig, 162273/EX RK 07-211
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  wrakingsverzoek vredesactivisten afgewezen.
 • LJN BC4438, Hoger beroep, K07/0144
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  klager in een artikel 12 Sv-procedure als verzoeker in wrakingsprocedure ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek Op grond van het bepaalde in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering kan op verzoek van de verdachte of het openbaar ministerie een rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt. Verzoeker,...
 • LJN AE6851, Eerste aanleg - meervoudig, 09/027871-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE MEERVOUDIGE WRAKINGSKAMER Parketnummer 09/027871-01 Kenmerk 169379/HA RK 01-894 Beslissing in wrakingsincident Beschikking op het ter openbare terechtzitting van 22 oktober 2001 gedane verzoek tot wraking in de zaak met parketnummer 09/027871...
 • LJN BC3402, Hoger beroep, 21-001788-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek tot wraking. Alles overziende geven de opmerkingen van de voorzitter en de jongste raadsheer geen aanleiding tot het oordeel dat sprake is van zwaarwegende aanwijzingen dat deze raadsheren menen dat verzoeker het tenlastegelegde heeft begaan of anderszins jegens de verzoeker vooringenomen zijn,...
 • LJN AE6794, Eerste aanleg - meervoudig, 09/090445-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank 's-Gravenhage Meervoudige wrakingskamer Wraking 9/2002 Parketnummer 09/090445-02 datum beschikking: 31 mei 2002 Beslissing in wrakingsincident Beschikking op het ter openbare terechtzitting van 26 april 2002 gedane verzoek tot wraking in de zaak met bovenstaand parketnummer tegen de verdachte...
 • LJN AD4073, Eerste aanleg - meervoudig, 13/129370-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Verzoek tot wraking van mrs. M.J.L. Mastboom, P.H.M. Kuster en J.L. Bruinsma
 • LJN BG5511, Hoger beroep, 20-001302-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Beslissing wrakingskamer hof ’s-Hertogenbosch 14 november 2008: wraking strafkamer op grond van afwijzing van verzoek tot horen van voorzitter rechtbank en officier van justitie als getuigen ongegrond.
 • LJN AE6849, Eerste aanleg - meervoudig, 09/926354-091
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE MEERVOUDIGE WRAKINGSKAMER Parketnummer 09/926354-091 Kenmerk 169576/HA RK 01-906 Beslissing in wrakingsincident Beslissing op het verzoekschrift, gedateerd 29 oktober 2001, als bedoeld in LJN BA2394, Hoger beroep, W2007/002
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek tot wraking. Het wrakingsverzoek, heeft enige tijd op zich laten wachten, maar het tijdsverloop is niet zodanig dat het verzoek als tardief moet worden bestempeld. Het verzoek is derhalve tijdig gedaan. Alles overziende geven de factoren afzonderlijk noch in samenhang bezien aanleiding tot het...
 • LJN BC0050, Hoger beroep, wraking 44 / 07 - 2007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wraking. De beslissing van de voorzitter van de strafkamer om de raadsman van verzoeker, die reeds op voorhand was gewaarschuwd zich niet ongepast en krenkend uit te laten, het woord te ontnemen, moet worden aangemerkt als een maatregel ter handhaving van de orde op de terechtzitting op de voet van artikel 124 van het Wetboek van Strafvordering...
 • LJN BC5095, Eerste aanleg - meervoudig, 05/900988-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  In een strafzaak heeft de verdediging verzocht getuigen te horen. De rechtbank heeft getoetst aan het criterium verdedigingsbelang en heeft het verzoek afgewezen. De wrakingskamer oordeelt dat de rechtbank bij de motivering van de afwijzing van het verzoek vooruit is gelopen op de mogelijke inhoud van...
 • LJN AY8311, Eerste aanleg - meervoudig, 267441 HA RK 06-138
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gehonoreerd wrakingsverzoek. De wijze waarop de strafkamer de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis in het proces-verbaal van de zitting heeft gemotiveerd, levert grond tot wraking van de betrokken rechters op.
 • LJN AS3271, Eerste aanleg - meervoudig, 14.038041-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Beslissing van de wrakingskamer op een verzoek tot wraking van de strafkamer die de zaak behandelt tegen twee verdachten van de uitvoer van strategische goederen zonder de daarvoor benodigde vergunning.
 •