Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Overleveringswet

 

Artikel 23
1
Indien de officier van justitie reeds aanstonds van oordeel is dat de overlevering niet kan worden toegestaan op grond van het voorliggende Europees aanhoudingsbevel, stelt hij de uitvaardigende justitiële autoriteit daarvan onmiddellijk in kennis.
2
In alle andere gevallen vordert hij uiterlijk op de derde dag na de ontvangst van het Europees aanhoudingsbevel schriftelijk, dat de rechtbank het aanhoudingsbevel in behandeling zal nemen. Hij legt daartoe het Europees aanhoudingsbevel met bijbehorende vertaling en, in voorkomend geval, van de uitvaardigende justitiële autoriteit ontvangen aanvullende informatie aan de rechtbank over.
3
Een afschrift van de krachtens het tweede lid vereiste vordering, met als bijlage een kopie van het Europees aanhoudingsbevel, de bijbehorende vertaling en, in voorkomend geval, de aanvullende informatie wordt aan de opgeëiste persoon betekend. De eerste volzin geldt eveneens in het geval dat de officier van justitie naar aanleiding van een naderhand ontvangen ander Europees aanhoudingsbevel zijn vordering heeft aangevuld of gewijzigd. Van de ontvangst van aanvullende stukken, die in het dossier worden gevoegd, wordt de opgeëiste persoon mededeling gedaan.
4
Het derde lid is van overeenkomstige toepassing indien de officier naar aanleiding van een naderhand ontvangen uitleveringsverzoek zijn vordering heeft aangevuld of gewijzigd.
5
Indien tegen de opgeëiste persoon in Nederland een strafvervolging gaande is voor het feit dat aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt, zendt de officier van justitie eveneens een afschrift van zijn vordering ter kennisneming aan de officier van justitie die met de vervolging is belast, met het verzoek hem onverwijld te informeren of de vervolging kan worden gestaakt.
6
Indien tegen de opgeëiste persoon in Nederland een strafvervolging gaande is voor een ander feit dan aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt, zendt de officier van justitie eveneens een afschrift van zijn vordering ter kennisneming aan de officier van justitie die met de vervolging is belast, met het verzoek hem onverwijld te informeren over de stand van zaken met betrekking tot die vervolging.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT7050, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497161-2005
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Onschuldverweer: overleveringsrechter mag niet oordelen over buitenlandse bewijsstukken. Weigeringgrond artikel 13 Overlevering toegestaan.
 • LJN AQ6071, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097062-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, georganiseerde diefstal.
 • LJN AQ8300, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097114-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings Bevel (EAB), Oostenrijk, georganiseerde of gewapende diefstal.
 • LJN AR4215, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.161-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AQ9549, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097113-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings bevel (EAB), België, medeplegen valsheid in geschrift, medeplegen opzetheling, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 • LJN AR2376, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.135-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees aanhoudingsbevel (EAB), Belgie, georganiseerde of gewapende diefstal.
 • LJN AR4214, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.143-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Frankrijk
 • LJN AR4917, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097175-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Duitsland, hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verblijf.
 • LJN AQ7094, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097120-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees aanhoudingsbevel (EAB), overleveringswet, Zweden, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,
 • LJN AR2378, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.112-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees aanhoudingsbevel (EAB), Portugal, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 • LJN AQ6065, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.100.2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Belgie, verkrachting.
 • LJN AR5998, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.109-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Eurpees Aanhoudings bevel (EAB), Duitsland, afpersing.
 • LJN AR4509, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.156-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Duitsland, oplichting.
 • LJN AR4222, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.111-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AR6002, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.221-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Euroees Aanhoudings bevel (EAB), Duitsland, diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd door twee of meer verenigde personen.
 • LJN AQ6068, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.073-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, handel in verdovende middelen, WOTS-procedure (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen), omzettingsgarantie.
 • LJN AQ6069, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.094-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Denemarken, handel in verdovende middelen, omzettingsgarantie.
 • LJN AR4911, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097179-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Duitsland, hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verblijf
 • LJN AR4218, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.023-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Zweden
 • LJN AR5614, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097167-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), diefstallen, België
 • LJN AQ6067, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097082-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, ontvoering.
 • LJN AR4237, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097173-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Verenigd Koninkrijk
 • LJN AR5604, Eerste aanleg - meervoudig, 13/098186-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), diefstal, Litouwen.
 • LJN AR4230, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097153-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AR4236, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097151-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Oostenrijk
 • LJN AR5618, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097168-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), diefstallen, België
 • LJN AR8196, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097216-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringwet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), Duitsland (art. 2, 5, 6 en 7 van de Olw)
 • LJN AT7104, Eerste aanleg - meervoudig, 13/497126-2005
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Artikel 2, lid 2, aanhef en onder b OLW is niet in het belang van de opgeëiste persoon doch in het belang van bespoediging van overlevering in de wet opgenomen. Weigeringgrond van artikel 6, lid 5 OLW is niet bedoeld voor anderen dan in dat artikel(lid) genoemd Overlevering toegestaan.
 • LJN AQ6070, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097056-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, België, criminele organisatie, handel in verdovende middelen.
 • LJN AQ6507, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.065-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België, handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 • LJN AQ9527, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097123-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings Bevel (EAB), Hongarije, diefstal.
 • LJN AQ6654, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097085-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Portugal, officier niet ontvankelijk.
 • LJN AR4217, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.145-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Vereningd Koninkrijk
 • LJN AR5600, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.134-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), Opiumwet, Zweden
 • LJN AQ6063, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.097.2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, illegale handel in verdovende middelen.
 • LJN AR4914, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097066-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudingd bevel (EAB), Groot Brittannië, medeplegen van mishandeling terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
 • LJN AR4909, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097162-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings bevel (EAB), Duitsland, diefstal, poging diefstal
 • LJN AQ6064, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.066-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, tussenvonnis, België, handel in verdovende middelen.
 • LJN AR2380, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097139-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees aanhoudingsbevel (EAB), Verenigd Koninkrijk, medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.
 • LJN AQ6509, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.066-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België, handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 • LJN AQ6066, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097.058-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Frankrijk, wapenbezit.
 • LJN AR6413, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097201-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De overlevering, gevraagd om een bij verstek opgelegde vriijheidsstraf te kunnen executeren, is geweigerd omdat de vereiste garantie zoals bedoeld in art. 12 OLW niet kon worden gegeven door de Belgische justitie.
 • LJN AR5593, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097177-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AR5994, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.189-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings bevel (EAB), België, georganiseerde of gewapenende diefstal
 • LJN AQ7091, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097117-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees aanhoudingsbevel (EAB), overlevering, België, deelnemen aan de activiteiten van een terreurgroep, deelnemen aan een criminele organisatie.
 • LJN AR4216, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.160-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AQ6062, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.059-2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Polen, illegale handel in verdovende middelen.
 • LJN AS4572, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097233-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overlevingswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB) uit België, onschuldverweer, artikel 13 OLW, artikel 23, lid 6, OLW.
 • LJN AR4220, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.110-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), België
 • LJN AR5671, Eerste aanleg - meervoudig, 13/097146-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Europees Aanhoudings bevel (EAB), Duitsland, illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
 •