Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

OpiumwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BH9463, Eerste aanleg - meervoudig, 04/850985-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Witwassen. Verdachte, met een aantal drugsantecedenten, beschikt over een geldbedrag van meer dan 200.000 euro, - deels aangetroffen in de wasmand zonder dat daar een ook maar enigzins waarschijnlijke legale (inkomsten) bron voor aanwezig is.
 • LJN AX6722, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810210-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is. Bij de bepaling van de hoogte van de gevangenisstraf heeft de rechtbank het aantal planten betrokken alsmede dat verdachte vijfmaal heeft geoogst.
 • LJN BC0867, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600916-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  24 maanden voor: opzettelijke vrijheidsberoving, handelen in strijd met Opiumwet, diefstal.
 • LJN AX9612, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830021-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat zij en haar mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN BF1629, Eerste aanleg - meervoudig, 600703-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  dagvaarding nietig te weinig specifiek ontvankelijkheid OM in verband met gedoogbeleid rechtmatigheid aanhouding rechtmatigheid doorzoeking
 • LJN AB1988, Eerste aanleg - meervoudig, 04/050098-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROERMOND Parketnummer : 04/050098-01 uitspraak d.d. : 23 mei 2001 TEGENSPRAAK VONNIS van de arrondissementsrechtbank te Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: naam : [verdachte] voornamen : [verdachte] geboren op : 21 augustus 1974 te [geboorteplaats] adres ...
 • LJN BD9541, Eerste aanleg - meervoudig, 16/601905-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  geldboete van 500 euro voor het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en diefstal in vereniging.
 • LJN BB6560, Eerste aanleg - meervoudig, 630045-07 en 630155-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Verweren onrechtmatigheid observatie en onrechtmatig verkregen bewijs door (machtigingen) binnentreden verworpen. Veroordeling voor (medeplegen) hennepplantage(s).
 • LJN BD5261, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700410-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De eigenaar van een growshop wordt onder meer veroordeeld voor verkoop van “paddorepen” en hennep, alsmede voor het aanwezig hebben van XTC, amfetamine en hennep. Het tijdsverloop tussen aanhouding en berechting leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. De aanvankelijke verdenking van handel in vloeibare XTC en cocaïne heeft ...
 • LJN BI0806, Eerste aanleg - meervoudig, 04/620042-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vrijspraak feiten 1 en 2 (zedenzaken). Tenlastegelegd dat verdachte door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid het slachtofer heeft gedwongen tot het ondergaan van het seksueel binnendringen van het lichaam respectievelijk het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen. Geen sprake van geweld of bedreiging met geweld...
 • LJN AN7589, Hoger beroep, 2200292602
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Verdachte heeft als leider deelgenomen aan een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich in het bijzonder bezighield met het buiten het grondgebied van Nederland brengen van grote hoeveelheden harddrugs en het verrichten van voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen daartoe. Voorts...
 • LJN AH8734, Eerste aanleg - enkelvoudig, 480539-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Hennepkwekerij, binnen treden woning.
 • LJN BA4737, Eerste aanleg - meervoudig, 10/631023-06 en 10/632309-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verdachte is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, voor o.a. vrijheidsberoving gedurende een periode van 32 maanden, poging zware mishandeling en verkrachting meermalen gepleegd. Dwang door feitelijkheid ex artikel 242 Sr.
 • LJN BC0843, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600941-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder C, van de Opiumwet gegeven verbod. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.
 • LJN AO5083, Eerste aanleg - meervoudig, 07.230188-3
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft gisteren vier mannen veroordeeld voor hun rol in het grootste transport van cocaïne naar Nederland tot nu toe. De partij (4.050 kg.) werd op 20 augustus vorig jaar op de uit Venezuela afkomstige zeesleepboot 'Otton' in de haven van Vlissingen in beslag genomen. In deze zogeheten 'Amalthea...
 • LJN AX9591, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830018-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk, dat hij en zijn mededaders gedurende een langere periode en zeer frequent grote hoeveelheden hennep naar Duitsland vervoerden, waarbij zij zich hebben bediend van koeriers, die zich daartoe min of meer door hen gedwongen voelden.
 • LJN BJ3591, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607107-09 en 07.600072-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  staandehouding aanhouding doorzoeking onrechtmatigheid
 • LJN AX4432, Eerste aanleg - meervoudig, 19.810166-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank oordeelt dat de verdachte niet heeft gehandeld uit winstbejag maar ter bekostiging van zijn eigen opiumgebruik, en dat de maatschappij niet zodanig is verontrust, dat een straf voor de duur als door de officier van justitie gevorderd op zijn plaats zou zijn.
 • LJN BD8773, Eerste aanleg - meervoudig, 16/610197-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  artikel 3 B Opiumwet
 • LJN BD5779, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/898012-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De politierechter is van oordeel dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad (NJ 2003, 725) volgt dat niet alleen de dubbele strafbaarheid bepaald dient te worden ten tijde van de beslissing van de omzettingsrechter, maar dat dan tevens ook bij de bepaling van de straf medebepalend is de op dat moment...
 • LJN BA0438, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700108-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, die illegaal in Nederland verblijft, heeft gedurende lange tijd paspoorten, identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten en rijbewijzen vervalst. Diverse personen gaven hem daartoe documenten waarvan hij wist dat zij gestolen waren. Verdachte kon snel de gevraagde documenten leveren, hetgeen getuigt van een geroutineerde en professionele praktijk...
 • LJN BF2554, Eerste aanleg - meervoudig, 10/770001-07 en 10/692768-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Partiële vrijspraak van medeplegen hennepteelt: in zijn algemeenheid valt niet aan te geven of het verlenen van hulp aan een ander bij de opbouw van een hennepkewekerij voldoende is voor medeplegen van hennepteelt. In casu is het regelen van een schakelbord onvoldoende om te kunnen spreken van een nauwe en bewuste samenwerking...
 • LJN AX8704, Eerste aanleg - meervoudig, 18/670736-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Kort na beëindiging van detentie na vorige strafzaak bespuugt 35-jarige man zijn ex-vriendin en beledigt hij haar in het openbaar. Twee maanden later rijdt hij met een auto op haar in en mishandelt haar. Poging tot doodslag wordt bewezen geacht. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot, de stoornis van de man lijkt onbehandelbaar...
 • LJN AZ5587, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830218-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank heeft de orientatiepunten voor de straftoemeting bij het min of meer bedrijfsmatig en met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een loods of andere soortgelijke ruimtes met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten in aanmerking genomen. Deze...
 • LJN BC3414, Eerste aanleg - meervoudig, 16/504093-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  4 maanden voorwaardelijk en 240 uur taakstraf voor het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en diefstal.
 • LJN BC0846, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600940-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder A, van de Opiumwet gegeven verbod. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.
 • LJN BC5747, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630200-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, CIE-informatie
 • LJN BD6204, Eerste aanleg - meervoudig, 07/630388-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  opiumwet en wet wapens en munitie, bewijsoverwegingen wet wapens en munitie, strafmaatmotivering
 • LJN BJ3585, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607428-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  strafmaatmotivering, Lovs-oriëntatiepunten
 • LJN AZ3651, Eerste aanleg - meervoudig, 16/715042-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Hennepkwekerijen, criminele organisatie
 • LJN BD1859, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600115-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  8 maanden waarvan 4 voorwaardelijk voor het telen van hennep en het wegnemen van electriciteit toebehorende aan Eneco.
 • LJN BC7149, Eerste aanleg - meervoudig, 16/610495-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  De rechtbank veroordeelt verdachte voor handelen in strijd met een in artikel 3, aanhef en onder B, van de Opiumwet gegeven verbod en voor diefstal van elektriciteit.
 • LJN AV3414, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754052-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  140 Sr. Verdachte stond aan het hoofd van een organisatie waarvan de activiteiten bestonden uit stelselmatige overtreding van de Opiumwet. Niettegenstaande de omstandigheid dat hij gedetineerd was, wist verdachte sturing te geven aan de leden van de organisatie die rechtstreeks betrokken waren bij een...
 • LJN BI0369, Eerste aanleg - meervoudig, 04/861259-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; voortdurende (strafbare) toestand.
 • LJN BC0848, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600938-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder A, van de Opiumwet gegeven verbod.
 • LJN BD1917, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600116-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk + bijzondere voorwaarden voor het telen van hennep en het wegnemen van elektriciteit van toebehorende aan Eneco.
 • LJN BD5936, Eerste aanleg - meervoudig, 19.605625/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich in de tenlastegelegde periode bezig gehouden met het inrichten van een hennepkwekerij. Verdachte heeft onder meer de benodigde potgrond gebracht naar het pand gelegen aan de [adres] en lampen aangesloten ten behoeve van de hennepkwekerij. Hierbij heeft verdachte een verbinding gemaakt tussen de lampen en de schakelkast...
 • LJN AF5835, Cassatie, 02737/02 U
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  6 mei 2003 Strafkamer nr. 02737/02 U EW/ABG Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van de Rechtbank te Utrecht van 23 augustus 2002, nummer UT 3101-0167-02, op een verzoek van het Hessisches Ministerium der Justiz (Duitsland), tot uitlevering van: [de opgeëiste persoon], geboren te [geboorteplaats] ...
 • LJN BC0847, Eerste aanleg - meervoudig, 16/600939-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder A, van de Opiumwet gegeven verbod. Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.
 • LJN AZ2632, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830225-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Ondanks een eerdere veroordeling ter zake artikel 3 van de Opiumwet heeft dat verdacht er niet van weerhouden zich opnieuw in te laten met het telen van hennep. Zelfs in de detentiefasering heeft verdachte met anderen een hennepkwekerij opgezet van een aanzienlijke omvang. Ook na zijn vrijlating in april...
 • LJN BB8799, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830192-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is, zonder de ernst van de mishandelingen, de wederrechtelijke vrijheidsberoving - welke overigens in casu van zeer beperkte omvang was - en de bedreiging van mevrouw [naam slachtoffer] ook maar enigszins te willen bagatelliseren, van oordeel dat de zwaarte van de aan verdachte op te leggen...
 • LJN AY5755, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/620044-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De doorzoeking van een woning, gelegen op adres 1, wordt onrechtmatig geoordeeld: de door de verdachte gegeven toestemming tot betreding van de woning is niet ook een toestemming tot doorzoeking van die woning. Voorts wordt een afgegeven machtiging tot aanhouding van verdachte niet gezien als tevens een machtiging tot doorzoeking van de woning van verdachte...
 • LJN BD0491, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830130-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte, al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, heeft geprobeerd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] te doden. De straf die de rechtbank aan verdachte zal opleggen zal daarom aanmerkelijk lager uitvallen dan de officier van justitie heeft gevorderd. Niettemin zal de op te leggen straf van aanzienlijke duur zijn...
 • LJN AV3407, Eerste aanleg - meervoudig, 09/754114-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  14a Sr, 14b Sr, 14c Sr, 36b Sr, 36c Sr, 57 Sr, 140 Sr; 3 OW, 11 OW. Verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie waarvan de activiteiten bestonden uit stelselmatige overtreding van de Opiumwet. De leden van de organisatie waren rechtstreeks betrokken bij een reeks kort na elkaar plaatshebbende transporten van softdrugs naar Groot...
 • LJN BD1696, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830184-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diefstallen. Deze diefstallen hebben geleid tot (vermogens-) schade bij de benadeelden. Voorts heeft verdachte zich gedurende een aantal maanden schuldig gemaakt aan handel in amfetamine. Amfetamine is een voor de gezondheid van gebruikers daarvan zeer schadelijke stof...
 • LJN BJ4213, Eerste aanleg - meervoudig, 10/630277-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. Openbaar Ministerie ontvankelijk. Niet is gebleken, noch onderbouwd door de verdediging, dat met het verstrekken van de processtukken aan de nabestaanden enig onderzoeksbelang, waaronder het verdedigingsbelang, is geschaad. Vrijspraak van moord/doodslag. Op basis van het dossier en het onderzoek...
 • LJN AO7935, Eerste aanleg - meervoudig, 08/000302-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  de verdachte [de M] in deze zaak en een verdachte [L] in een andere zaak worden ervan verdacht dat zij hebben geprobeerd de gebroeders [E] door te schieten. De rechtbank komt tot het oordeel dat [de M] geem dader of mededader is van de poging tot doodslag. Wel worden het gebruik en aanwezig hebben van pepperspray en het telen van hennep bewezen verklaard...
 • LJN AE3351, Eerste aanleg - meervoudig, 13/123200-01; 16/210003-99
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummers: 13/123200-01; 16/210003-99 (TUL) Datum uitspraak: 29 mei 2002 op tegenspraak VERKORT VONNIS van de rechtbank Amsterdam, zevende meervoudige kamer A, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te Hilversum op 18 oktober 1973, ingeschreven in de gemeentelijke...
 • LJN BG6477, Eerste aanleg - meervoudig, 07/410071-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijs, onherstelbaar vormverzuim, machtiging binnentreden, onrechtmatig verkregen bewijs
 • LJN AZ5580, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810183-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat de hennepkwekerij van een grote professionaliteit getuigde en van een uitzonderlijk grote omvang was. Het betrof immers een kwekerij met in totaal 24.960 planten.
 •