Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

BeroepswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD3849, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 01/3140 NABW en 01/3141 NABW, 01/3191 NABW-VV en 01/3192 NABW-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  01/3140 NABW en 01/3141 NABW 01/3191 NABW-VV en 01/3192 NABW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet, in het geding tussen...
 • LJN AR5789, Voorlopige voorziening, 04/5343 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Er is voldaan aan de eisen die gesteld worden aan de termijnstelling voor het herstel van verzuim als bedoeld in 6:6 van de Awb, zodat de aangevallen uitspraak stand zal houden.
 • LJN AI1308, Hoger beroep, 02/5338 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  15-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen sprake van een kennelijk niet-ontvankelijk hoger beroep wegens termijnoverschrijding, nu aanbieding door de post niet is komen vast te staan noch is onderzocht.
 • LJN AN8930, Voorlopige voorziening, 03/4603 NABW-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  18-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Voorlopige voorziening. Verzoek om af te zien van de invordering van het teruggevorderde bedrag voorzover daarbij de terugvordering uit hoofde van verzwegen gezamenlijke huishouding is gehandhaafd. Voorlopige voorziening afgewezen.
 • LJN AN8058, Herziening, 03/2648 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  06-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is er sprake van (nieuwe) feiten of omstandigheden die bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn?
 • LJN AO5472, Hoger beroep, 04/76 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  10-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Plichtsverzuim. Schorsing. Strafontslag.
 • LJN ZB8367, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 99/1792 MAW-VV en 99/1789 MAW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is er sprake van een dienverplichting na het behalen van het accountantsdiploma op rijkskosten van militair? Is het verzoek om ontslag derhalve terecht afgewezen?
 • LJN AR5976, Hoger beroep, 03/6457 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet; De Raad is niet gebleken van redenen om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.
 • LJN AH9479, Voorlopige voorziening, AWB 03/510 REA AA1 W2 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Uitvoering geven door gemeente van uitspraak LJN AG0222 strekkende tot beschikbaar stellen van fiets met trapondersteuning voor scholier.
 • LJN AI1301, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/2465 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  25-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het verzoek om voorlopige voorziening strekt tot schorsing van de werking van de aangevallen uitspraak.
 • LJN AO8557, Voorlopige voorziening, 04/509 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  17-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Eervol ontslag verleend wegens ongeschiktheid anders dan op grond van ziekten of gebreken. Geen inkomen of uitkering.
 • LJN AL1709, Voorlopige voorziening, 03/3385 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  11-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is sprake van spoedeisendheid om de aangevallen uitspraak, inhoudende dat de (tijdelijke) aanstelling van betrokkene ten onrechte is beëindigd, te schorsen?
 • LJN AA8543, Hoger beroep, 98/4419 MAW
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-10-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/4419 MAW U I T S P R A A K in het geding tussen: A., wonende te B., appellant, en de Staatssecretaris van Defensie, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft op daartoe bij aanvullend beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep...
 • LJN AR4432, Hoger beroep, 04/5034 AW-VV + 04/5018 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  18-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Eervol ontslag. Geen verlenging proeftijd. Geen deugdelijk onderbouwd advies door bedrijfsarts.
 • LJN AR5975, Hoger beroep, 03/1972 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  05-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening; geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in art. 8:88 Awb
 • LJN AQ7906, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 04/2905 NABW + 04/3031 NABW-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  17-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Er is in dit geval wel sprake van een gezamenlijke huishouding. De aangevallen uitspraak dient derhalve te worden vernietigd. Geen noodzaak meer voor het treffen van een voorlopige voorziening.
 • LJN AF7890, Hoger beroep, 02/2047 WSFBSF, 02/2048 WSFBSF
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  04-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  02/2047 + 02/2048 WSFBSF U I T S P R A A K met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gedingen tussen: [opposant], wonende te [woonplaats], opposant, en de Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, geopposeerde...
 • LJN AO1139, Voorlopige voorziening, 03/5476 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  11-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verplaatsing ambtenaar wegens blijvend verstoorde verhoudingen. Is spoedeisend belang bij schorsing van de aangevallen uitspraak aanwezig?
 • LJN AO2516, Voorlopige voorziening, 03/6076 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  13-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ontslag wegens ongeschiktheid voor zijn functie, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Duur dienstverband criterium voor herplaatsingsverplichting.
 • LJN AQ7901, Hoger beroep kort geding, 04/3164 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  12-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Het plichtsverzuim van gedaagde is als zodanig ernstig aan te merken, dat de sanctie van onvoorwaardelijk strafontslag daaraan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onevenredig is.
 • LJN AA8550, Hoger beroep, 98/5031 AW-VV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-08-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  98/5031 AW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet, in het geding tussen...
 • LJN AP5492, Hoger beroep, 03/2270 AW + 03/2271 AW + 04/1157 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek om herziening en niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om herziening.
 • LJN AA5487, Hoger beroep, 99/5891 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  07-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/5891 AW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet, in het geding tussen...
 • LJN AA8135, Hoger beroep, 97/10961 AAW/WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  28-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Vergoeding voor kosten psychiatrische expertise moet worden berekend o.g.v. art. 1, eerste lid onderdeel IV van het Besluit tarieven in strafzaken en niet o.g.v. art. 1, eerste lid onderdeel I van dat Besluit. Intrekking hoger beroep met verzoek om toekenning proceskosten, o.a. voor psychiatrische expertise...
 • LJN AF8656, Voorlopige voorziening, 03/507 NABW e.a.
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Kortsluiting na schorsing van onderzoek. Art. 21 Beroepswet in samenhang met art. 8:86 Awb houdt met betrekking tot het hoger beroep in dat de voorzieningenrechter van de CRvB, indien hij van oordeel is dat na de zitting nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak kan doen in de hoofdzaak...
 • LJN AR5779, Voorlopige voorziening, 04/4956 WWB + 04/5040 WWB-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  16-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Besluit tot beëindiging van de bijstandsuitkering op grond van de Wet werk en en bijstand van betrokkene vanwege (verzwegen) gezamenlijke huishouding.
 • LJN AO9672, Hoger beroep, 02/4219 AW, 02/4220 AW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. Geen aanknopingspunt voor het aannemen van een zodanig spoedeisend belang dat de uitspraak in de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.
 • LJN AP8473, Hoger beroep, 04/2155 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Voorlopige voorziening: uitspraak laat weinig of geen ruimte voor een andere beslissing dan herroeping van het besluit tot overplaatsing.
 • LJN AR4450, Hoger beroep, 04/3700 ZFW + 04/3943 ZFW-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  24-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Rechtbank is buiten omvang geding getreden. Niet voldaan aan materiële connexiteitsvereiste.
 • LJN AO5483, Hoger beroep, 04/59 AW-VV + 03/6052 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  06-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bezwaartermijn begint pas na toezending besluit aan gemachtigde. Kortsluiting en tevens voorlopige voorziening.
 • LJN AA5723, Voorlopige voorziening, 00/492 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  28-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/492 AW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet, in het geding tussen...
 • LJN AL1705, Voorlopige voorziening, 03/3875 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  02-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ontslag : is er sprake van spoedeisendheid om de aangevallen uitspraak te schorsen?
 • LJN AO2517, Voorlopige voorziening, 03/6157 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  20-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanstelling tijdelijke dienst. Beëindiging van rechtswege.
 • LJN AO5467, Hoger beroep, 04/638 WW-VV + 04/576 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  01-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verwijtbaar werkloos. Blijven gehele weigering uitkering.
 • LJN AL1707, Voorlopige voorziening, 03/4213 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  15-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is sprake van spoedeisendheid om de opgelegde verplichting passende werkzaamheden te verrichten, op straffe van korting op het wachtgeld, te schorsen?
 • LJN AN8057, Hoger beroep, 03/2052 AW, 03/2054 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  30-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Strafontslag: Is er sprake van ernstig plichtsverzuim als een leidinggevende een seksuele relatie met een aan zijn zorg toevertrouwde werkneemster verzwijgt?
 • LJN AQ7892, Voorlopige voorziening, 04/3751 REA-VV en 04/3752 WAO-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dat verzoeker voor zijn inkomen afhankelijk is van onderhavig uitkeringsrecht is onvoldoende om enig spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening aan te nemen.
 • LJN AA8877, Voorlopige voorziening, 00/4877 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  23-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/4877 AW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet, in het geding tussen...
 • LJN AD9469, Hoger beroep, 01/2671 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  24-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  01/2671 AW U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Appellant heeft op de daartoe bij aanvullend beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld...
 • LJN AP1755, Hoger beroep, 02/2654 AAWAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  15-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing van het verzoek om herziening; geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in art. 8:88 Awb.
 • LJN AP1127, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 04/1807 NABW + 04/1876 NABW-VV + 04/1808 NABW + 04/1877 NABW-VV
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  01-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Toepassing art. 4:6 Awb. In dit geval is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Het verzoek kon zonder nader onderzoek worden afgewezen onder verwijzing naar het eerdere besluit. "Terugbetaling griffierecht VV aan bestuursorgaan".
 • LJN AO8791, Hoger beroep, 04/1146 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  05-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim bestond uit opzettelijke en wederrechtelijke toeeigening van een deel van het aan gedaagde ter beschikking gestelde kledingbudget voor privé-doeleinden en poging tot oplichting.
 • LJN AI1306, Voorlopige voorziening, 03/2699 AW-VV e.a.
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  14-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek van een als gevolg van het onderhouden van een relatie met een medewerker ontslagen leidinggevend ambtenaar tot het treffen van een voorlopige voorziening, inhoudende schorsing van de uitspraak van de rechtbank.
 • LJN AP8852, Hoger beroep, 03/5407 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Verzoek om herziening afgewezen; geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd.
 • LJN AO2518, Voorlopige voorziening, 03/6355 AW-VV, 03/6358 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  31-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dienstongeval; vergoeding geneeskundige kosten. Het verzoek van het bestuursorgaan tot schorsing van de aangevallen uitspraak wordt ingewilligd; tevens wordt opdracht gegeven om nieuwe besluiten te nemen met dwangsombepaling.
 • LJN AL7500, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 03/3643 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  09-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Nu met betrekking tot het besluit waarin verzoeker met ingang van 1 juli 2003, bijna twee jaar na de oorspronkelijke ontslagdatum, (opnieuw) ontslag is aangezegd, geen hoger beroep aanhangig is, is de voorzieningenrechter van de Raad niet bevoegd het verzoek in behandeling te nemen.
 • LJN AO7866, Verzet, 03/2982 WSF, 03/3025 WSF
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  26-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Verzet
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Tijdige postbezorging, maar te late ontvangst. Is sprake van verschoonbare termijnoverschrijding?
 • LJN AR4434, Hoger beroep, 04/4978 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  21-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Eervol ontslag wegens ongeschiktheid voor zijn functie, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken; geen zwaarwegend belang; uitvoering van de aangevallen uitspraak leidt tot voor verzoeker(s organisatie) niet tot onoverkomelijke (financiële) problemen of onverantwoorde risico’s.
 • LJN AP8081, Hoger beroep, 04/1753 NABW-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  27-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Reïntegratieplan; solliciatieverplichting. Spoedeisend belang voorlopige voorziening niet aangetoond: geen vordering geformuleerd.
 • LJN AL1653, Voorlopige voorziening, 03/3224 AW-VV
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  30-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Is er sprake van een spoedeisend belang om de werking van de aangevallen uitspraak te schorsen?
 •