Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vreemdelingenwet 2000Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD7136, Voorlopige voorziening, AWB 01/51047 MVV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / Turkije / dienstplicht / spoedeisend belang. Verzoeker is opgeroepen voor zijn dienstplicht en legt daartoe een verklaring over van het Turks Nationaal Ministerie van Defensie, waarin staat 'Einde verlatingsdatum Turkije 31 december 2001'. Verder vermeldt de verklaring dat er geen verder uitstel meer mogelijk is...
 • LJN AD6843, Voorlopige voorziening, AWB 00/1084
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Getuige-aangeefster / slachtoffer vrouwenhandel. Niet in geschil is dat verzoekster, een Venezolaanse, slachtoffer van vrouwenhandel is. Op 2 november 1999 voldeed verzoekster niet meer aan de beperking ingevolge hoofdstuk B17 Vc-1994. In de zaak tegen de vrouwenhandelaar is door het Openbaar Ministerie op die datum afgezien van verdere strafvervolging...
 • LJN AB1913, Voorlopige voorziening, AWB 00/10960
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  02-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / overgangsrecht. Bezwaar door Israëlische verzoekster tegen de buitenbehandelingstelling van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een vtv onder de oude Vw wordt aangemerkt als bezwaar tegen afwijzing van een aanvraag tot verlening van een vtv regulier als bedoeld in artikel 14 Vw 2000...
 • LJN AE5238, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/40103, 02/40104
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  12-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova. Verzoekster heeft een herhaalde aanvraag gedaan om toelating in Nederland omdat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn die in de eerste procedure niet zijn beoordeeld. Verzoekster heeft onder meer aangevoerd dat zij is verkracht voor haar vertrek uit het land van herkomst...
 • LJN AD6836, Voorlopige voorziening, AWB 01/41965
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Herhaalde aanvraag / nova. De omstandigheden dat afgewezen asielzoekers bij gedwongen verwijdering naar Libië door de Libische autoriteiten routinematig gedetineerd en ondervraagd worden, alsmede dat verschillende afgewezen asielzoekers aan ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling, zijn...
 • LJN AE4493, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/66139, 01/49327 e.v
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Overgangsrecht / rechtsgevolgen. Verweerder heeft na 1 april 2001 beslist op het voor die datum ingediende bezwaarschrift. In geschil is met toepassing van welk recht verweerder had dienen te beslissen op het bezwaar. Ingevolge artikel 7:11 Awb dient op grondslag van het bezwaar een volledige heroverweging van het primaire besluit plaats te vinden...
 • LJN AD5952, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/8399, 00/8400
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Verlenging vtv / medische behandeling. Eisers hebben een aanvraag voor (tweede) verlenging van de hen verleende vtv voor begeleiding van hun minderjarig kind tijdens haar medische behandeling gedaan. Daar is door verweerder afwijzend op beslist omdat verweerder naar aanleiding van de zitting...
 • LJN AE1403, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/19261
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Somalië / Midgan / ama / adequate opvang. Verzoekster is een alleenstaande, jonge minderjarige vrouw, afkomstig uit Somalië en behorend tot de Midgan. Er kan in redelijkheid geen twijfel over bestaan dat verzoekster geen aanspraak heeft op verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd...
 • LJN AD9287, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/32804, 00/64631
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  01-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / hardheidsclausule. De aanvraag om een verblijfsvergunning van eiser, een Ghanees, is door verweerder buiten behandeling gesteld wegens het ontbreken van een geldige mvv. Hoewel het ontbreken van een mvv onder de Vw 2000 een afwijzingsgrond in plaats van een wettelijk voorschrift voor...
 • LJN AE5239, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/41485, 02/41489 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn. Verzoekster is afkomstig uit China. Zij stelt dat haar asielaanvraag ten onrechte is afgedaan binnen de AC-procedure, omdat de 48-uurstermijn is overschreden. Een deel van de uren tussen het tijdstip van kennisgeving van de intentie asiel te willen vragen en de overbrenging...
 • LJN AD7048, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/63847
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinsleven / belangenafweging. Bij de beantwoording van de vraag of er objectieve belemmeringen zijn het gezinsleven elders te beleven, dient door verweerder te worden bezien of er sprake is van feiten of omstandigheden op grond waarvan van eiseres en/of haar partner niet kan worden verwacht het familie...
 • LJN AD7132, Herziening, AWB 01/76537 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bewaring / herziening. Gelet op artikel 8:88 Awb kan een herzieningsverzoek zich niet richten tegen een eventueel gebrekkige motivering, maar uitsluiten tegen het dictum. Dat blijft ongewijzigd. Het herzieningsverzoek richt zich tegen een uitspraak waarin een per brief van 24 april 2001 ingediend beroep...
 • LJN AD5955, Voorlopige voorziening, AWB 00/3601
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Overgansrecht / Irak / bloedwraak. Artikel 117 Vw 2000 in samenhang met artikel 40 Vw 2000 brengt mee, dat het bezwaar aangemerkt moet worden als bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 Vw 2000...
 • LJN AE1525, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/39338 MVV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Gezinshereniging / eerder legaal verblijf. Eiser, van Marokkaanse nationaliteit en geboren in 1983, wenst een mvv om in staat gesteld te worden bij zijn ouders in Nederland te wonen. Eiser heeft vanaf februari 1987 tot oktober 1989 legaal verblijf bij zijn ouders in Nederland gehad. De ouders van eiser...
 • LJN AE1386, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/65869
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Witte-illegalenbeleid / termijnoverschrijding indiening aanvraag. De aanvraag in het kader van TBV 1999/23 is op 21 maart 2000 ingediend. Eiser stelt zich op het standpunt dat de te late indiening van de aanvraag hem niet kan worden tegengeworpen. Een - tijdig ingediende - aanvraag zou immers buiten behandeling zijn gesteld vanwege de onvolledigheid daarvan...
 • LJN AD7041, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/3081
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  21-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verlenging vtv / medische behandeling. Verweerder heeft aan de weigering om de vtv voor medische behandeling met ingang van 13 oktober 1997 te verlengen het advies van 13 februari 2000 van de artsen van het Bureau Medisch Adviseurs ten grondslag gelegd. Verweerder acht het advies redengevend voor zijn...
 • LJN AD9307, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/67018, 01/67019 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Noord-Irak / Jund Al-Islam. Verzoeker, afkomstig uit Sulaymania in Noord-Irak, stelt dat hij ernstige problemen ondervindt van de zijde van de fundamentalistisch-islamitische terroristische groepering Jund Al-Islam, die banden heeft met Osama Bin Laden. Anders dan verweerder is de president...
 • LJN AD9060, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/29260
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Overgangsrecht / procesbelang / doorprocederen. Eiser, een Afghaan, heeft in 1999 asiel gevraagd. Hij heeft bezwaar en beroep tegen het niet tijdig beslissen ingediend. De rechtbank heeft bepaald dat verweerder uiterlijk op 23 februari 2001 moet beslissen. Verweerder beslist op 1 mei 2001en verleent...
 • LJN AD5958, Voorlopige voorziening, AWB 00/68529
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  UITSPRAAK Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage Zitting houdende te Arnhem Vreemdelingenkamer President Registratienummer: Awb 00/68529 Datum uitspraak: 23 mei 2001 Uitspraak ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met LJN AB1910, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/8116, 99/8117
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijfsvergunning onbepaalde tijd / overgangsrecht. Afghaanse eisers is op grond van artikel 13a Vw een vtv zonder beperkingen verleend, naar de rechtbank begrijpt geldig tot respectievelijk 13 en 14 februari 2002. Verweerder stelt dat eisers geen belang meer hebben bij doorprocederen over de vraag...
 • LJN AE3469, Voorlopige voorziening, AWB 02/21028
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voorlopige voorziening hangende bezwaar / spoedeisend belang. Verzoekster, een Marokkaanse, heeft een aanvraag voor een mvv gedaan met het oog op verblijf bij echtgenoot (referent) en het verrichten van arbeid. Verzoekster stelt dat aan alle voorwaarden voor afgifte van een mvv is voldaan. Verweerder heeft nog geen beslissing op de mvv...
 • LJN AD9861, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/13065 VRONTN , 02/13068 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn / voornemenprocedure. Nu verweerder bij brief van 22 januari 2002 heeft besloten de aanvraag van verzoeker, een Syriër, niet langer in de AC-procedure af te doen maar conform het bepaalde in artikel 3.116 Vb 2000, was verweerder niet langer gebonden aan een termijn van 48 procesuren...
 • LJN AE3471, Voorlopige voorziening, AWB 01/22197, 01/19994
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  China / CDP. Verzoekers stellen actief te zijn geweest voor de (verboden) Chinese Democratische Partij (CDP). Uit het ambtsbericht van 28 augustus 2000 blijkt dat het ontplooien van activiteiten voor de CDP aanleiding kan geven voor gegronde vrees voor vervolging. Verweerder heeft verzoekers onder meer...
 • LJN AD5478, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWb 01/20321, 01/20717
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Irak / bloedwraak. Blijkens het individueel ambtsbericht van 11 september 1998 is in Noord-Irak algemeen bekend dat deelname aan het Volksleger veelal onder dwang plaatsvond. Derhalve is het niet zonder meer aannemelijk dat verzoeker vanwege zijn deelname aan het Volksleger te duchten heeft van represailles van de zijde van de KDP...
 • LJN AD5931, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 00/65179, 99/10845
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  SAMENVATTING Mvv-vereiste / driejarenbeleid. Eiser, van Sri Lankaanse nationaliteit, heeft op 18 april 1995 een asielaanvraag ingediend. Bij uitspraak van 1 oktober 1999 is het beroep van eiser tegen de beschikking op bezwaar gegrond verklaard met instandlating van de rechtsgevolgen. Op 1 november 1999 heeft eiser een vtv...
 • LJN AE2694, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/23665 VRONTN, 02/23666 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  16-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / staatloze Palestijn. Verzoeker stelt dat hij een staatloze Palestijn is en afkomstig is uit Jenin. Weliswaar heeft verzoeker geen verschoonbare reden gegeven voor zijn ongedocumenteerde inreis, maar verweerder heeft ter zitting niet zijn twijfels geuit over verzoekers Palestijnse afkomst...
 • LJN AB1912, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 00/7974
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / overgangsrecht. Er is geen materieel verschil tussen de hardheidsclausule van artikel 16a.6 Vw 1994 en artikel 3.71.4 Vb 2000 j° artikel 16.2 Vw 2000. Verweerder kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat een aanvraag om verlening van een vtv teneinde in Nederland bescherming...
 • LJN AE3432, Voorlopige voorziening, AWB 01/4220
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  26-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Liberia / ambtsbericht. Verzoeker is van Liberiaanse afkomst. Hij heeft verwezen naar algemene recente berichtgeving van Human Rights Watch en Amnesty International, waarin wordt gesteld dat de algehele situatie in Liberia sedert het verschijnen van het ambtsbericht van 12 maart 2001 dramatisch is verslechterd,...
 • LJN AD9723, Voorlopige voorziening, 01/2820
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  19-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voorlopige voorziening / spoedeisend belang. De president is van oordeel dat dat er op het moment van de indiening van het verzoek geen aanleiding bestond een voorlopige voorziening te treffen. Aan verzoeker was uitstel van verstrek verleend. Ten tijde van het sluiten van het onderzoek ter zitting is...
 • LJN AD9295, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/62346
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  09-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Driejarenbeleid / wijziging verblijfsdoel. Het doel van hoofdstuk B17 Vc-1994 is tweeledig: het opsporen en vervolgen van vrouwenhandel en het bieden van opvang aan de slachtoffers van vrouwenhandel gedurende de periode van opsporing, vervolging en berechting in feitelijke aanleg na aangifte van vrouwenhandel...
 • LJN AD8402, Voorlopige voorziening, AWB 01/60824 COA
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  18-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beëindigen opvang. Bij beschikking van 6 september 2001 is op de asielaanvraag van eiser afwijzend beschikt. Vervolgens heeft het COA bij brief van 14 november 2001 aan eiser meegedeeld dat zijn recht op opvang is beëindigd en is aan hem een terreinontzegging uitgereikt. De president oordeelt dat de...
 • LJN AD5881, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 99/10714, 99/11180
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / vtv echtgenoot / hardheidsclausule. Eiseres, van Marokkaanse nationaliteit, is sedert 8 augustus 1991 in bezit van bijzondere status ex hoofdstuk B20 van de Vc-1994 als gezinslid van een consulair ambtenaar. Haar aanvraag om een vtv bij haar echtgenoot is buiten behandeling gesteld vanwege het ontbreken van een mvv...
 • LJN AD6910, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/5692
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Procesbelang / doorprocederen. Eiser, een Afghaan, is onder vigeur van de Vw in bezit gesteld van een vvtv. De vvtv is op grond van de Vw 2000 omgezet in een verblijfsvergunning bepaalde tijd asiel. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser geen belang meer heeft bij het beroep omdat eiser, indien...
 • LJN AB1911, Voorlopige voorziening, AWB 00/68395
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verblijfsvergunning bepaalde tijd / overgangsrecht. Het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek om toelating als vluchteling wordt aangemerkt als bezwaar tegen afwijzing van een aanvraag tot verlening van een vtv asiel als bedoeld in artikel 28 Vw 2000. Onder meer de schorsingsregeling van artikel 32 Vw wordt aangemerkt als recht ...
 • LJN AE5327, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/31517 OVERIO
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Sierra Leone / ingangsdatum beleid. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de ingangsdatum van de op grond van artikel 29, eerste lid, onder d, van de Vw 2000 aan eiser verleende verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd met ingang van 1 juni 2001 op een eerder tijdstip had moeten zijn gelegen...
 • LJN AD6890, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/20596
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vtv arbeid / mvv-vereiste / vrijstelling. De aanvraag om een vtv arbeid in loondienst als imam is ingediend vóór 1 april 2000. Op grond van artikel 16a Vw j° artikel 4:5 Awb was verweerder in casu tot 3 april 2001 bevoegd de aanvraag buiten behandeling te stellen wegens het ontbreken van een mvv. Nu...
 • LJN AD8869, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/66427
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  07-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv-vereiste / Associatieoverenkomst EG-Polen. Bij de beoordeling van de vraag of het mvv-vereiste in strijd is met de Associatieovereenkomst acht de rechtbank het arrest van het Hof inzake Barkoci en Malik (C257-99) van 27 september 2001, van doorslaggevende betekenis. Op de voet van dit arrest is de...
 • LJN AE1423, Voorlopige voorziening, AWB 02/198, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / bevoegdheid rechter / onderzoeksplicht indicaties. Verzoekers, Bosniërs, hebben een woning geweigerd. Het COA heeft vervolgens de opvang in het AZC beëindigd. Daartegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt en hebben ze een voorlopige voorziening ingediend bij de (algemene) bestuursrechter. De rechter...
 • LJN AE0018, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 00/68799
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam enkelvoudige kamer vreemdelingenzaken Uitspraak artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 71 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) reg...
 • LJN AD8406, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/45095
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  14-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voorlopige voorziening / spoedeisend belang. Het spoedeisend karakter van de gevraagde voorziening is gelegen in de omstandigheid dat verweerder verzoeker bij brief van 28 november 2001 heeft bericht, dat hij (onmiddellijk) uitzetbaar is. Verweerders beroep op de uitspraak van de voorzitter van de afdeling...
 • LJN AE1781, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/10086
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Asielaanvraag / verblijf bij kinderen. Aan de orde is of in de asielprocedure van eiseres de door haar aangevoerde reguliere aspecten aan de orde konden komen. Verweerder voert het beleid dat in asielprocedures enkel asielgerelateerde aspecten worden getoetst. Dit beleid wordt volgens vaste jurisprudentie van deze rechtbank niet kennelijk onredelijk geacht...
 • LJN AE5349, Voorlopige voorziening, AWB 01/284719
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Colombia / FARC. Verzoekster heeft ter ondersteuning van haar aanvraag aangevoerd dat haar zus, diens echtgenoot en hun kinderen door de Fuerzas Armades Revolutionairas de Colombia (FARC) zijn vermoord, omdat verzoekster en haar vriend geen gehoor hebben gegeven aan oproepen van de FARC om in het leger van deze oppositiebeweging te treden...
 • LJN AD5463, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/5564
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  05-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Voortgezet verblijf / zorgvuldigheid. Het stond verweerder niet vrij de beoordeling inzake de aanvraag d.d. 29 januari 1998 voor een verblijfsvergunning met als doel voortgezet verblijf, arbeid in loondienst, te splitsen van de beoordeling van het bezwaar tegen de intrekking van de verblijfsvergunning...
 • LJN AE1357, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/20225, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  06-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rusland / joden / discriminatie. Verzoekers zijn afkomstig uit C en hebben vanwege verzoeksters joodse afkomst te maken met discriminatie door leden van de Russische Nationale Eenheid (RNE). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de beoordeling van verweerder onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd...
 • LJN AE0828, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 01/25764 MVV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  24-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / legalisatie en verificatie. Eiseres heeft de Pakistaanse nationaliteit. Referent - haar echtgenoot - heeft de Britse nationaliteit en is houder van een E-document, waaruit blijkt dat hem verblijf in Nederland is toegestaan als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Verweerder heeft de mvv...
 • LJN AD7165, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 01/59496, 01/59499 VRONTN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / Ghana / besnijdenis. De president is met verzoekster van oordeel dat verweerder ten onrechte heeft gesteld dat de vrees voor vrouwenbesnijdenis niet te herleiden is tot een van de vervolgingsgronden van het vluchtelingenverdrag. Deze stelling van verweerder is in strijd met het standpunt...
 • LJN AE4737, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 02/44107, 02/44110
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC / Angola / categoriale bescherming AC-procedure. Angolese asielzoeker maakt aanspraak op toepassing categoriaal beschermingsbeleid, met name vanwege de zeer slechte algemene humanitaire situatie in Luanda en omgeving. Toetsing Angola-beleid bij brief van 1 juni 2001 (TK 19637 nr. 589). De voorzieningenrechter...
 • LJN AE4502, Voorlopige voorziening, AWB 01/27594
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  FRJ / dienstweigering. Door verzoeker is aangevoerd dat werkinstructie 234 (van 7 augustus 2000) op hem van toepassing is en dat hij niet valt onder de amnestiewet van 3 maart 2001. Deze werkinstructie gold ten tijde van verzoekers aanvraag. Op 11 mei 2001 is TBV 2001/14 verschenen. Onder punt 4 is ...
 • LJN AD7037, Voorlopige voorziening, AWB 99/5765
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  31-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Intrekking vvtv / gezinsleven. Verwezen wordt naar de overwegingen van REK-uitspraak AWB 98/7660 van 11 maart 1999. De echtgenoot van verzoekster is hangende het bezwaar van verzoekster tegen de intrekking van haar vvtv, in het bezit gesteld van een vtv zonder beperking. Verzoekster heeft achteraf feitelijk het familie...
 • LJN AD9302, Voorlopige voorziening, AWB 02/1889, 02/1893
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  AC-procedure / 48-uurstermijn. Noch uit de Vw 2000, noch uit Vb 2000 noch uit de door verzoeker overgelegde uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 december 2001 en 21 december 2001 valt eenduidig af te leiden wat de aanvangtijd van de 48-uurstermijn is. In de uitspraken...
 •